Giáo án ngữ văn 12 - Làm văn - Tiết: 64: Cách làm bài phân tíchcác vấn đề văn học

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: GIÚP HS:- Nắm vững phương pháp phân tích một vấn đề văn học.- Nắm vững các thao tác làm bài từ định hướng đến lập ý, đến phân tích chi tiết hoặc đặc điểm.- Biết cách từ việc phân tích rút ra nhận định, đánh giá tổng quát.B. PHƯƠNG PHÁP:- Đọc - hiểu - nắm bắt được ý cơ bản.- Từ khái niệm biết vận dụng.- Thực hành có hiệu quả.C. KẾ HOẠCH BÀI DẠY: * Bài cũ: Em hãy nêu các phương pháp phân tích chi tiết khi làm một bài phân tích tác phẩm văn học?* Bài mới: I. Phạm vi, yêu cầu:

 

doc3 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 28/02/2014 | Lượt xem: 744 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án ngữ văn 12 - Làm văn - Tiết: 64: Cách làm bài phân tíchcác vấn đề văn học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Làm văn Ngày soạn: Tiết: 64 Cách làm bài phân tích Các vấn đề văn học a. Mục đích yêu cầu: Giúp HS: - Nắm vững phương pháp phân tích một vấn đề văn học. - Nắm vững các thao tác làm bài từ định hướng đến lập ý, đến phân tích chi tiết hoặc đặc điểm. - Biết cách từ việc phân tích rút ra nhận định, đánh giá tổng quát. B. phương pháp: - Đọc - hiểu - nắm bắt được ý cơ bản. - Từ khái niệm biết vận dụng. - Thực hành có hiệu quả. C. Kế hoạch bài dạy: * Bài cũ: Em hãy nêu các phương pháp phân tích chi tiết khi làm một bài phân tích tác phẩm văn học? * Bài mới: I. Phạm vi, yêu cầu: - Các vấn đề văn học thường gặp? - Các vấn đề văn học thường gặp: + Đặc điểm một giai đoạn văn học. + Phong cách tác giả. + Một vấn đề lý luận văn học. - Yêu cầu: trình bày những hiểu biết về đặc điểm của vấn đề. II. Cách làm bài phân tích một vấn đề văn học: 1. Định hướng và lập ý: - Khi làm bài phân tích một vấn đề văn học phải định hướng như thế nào? - Hãy nêu các bước lập ý? * Đề bài: Phân tích những tác phẩm đã học để làm nổi bật những đặc điểm của văn học 45 - 75 là khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn. - Xác định vấn đề: khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn trong văn học 45 - 75. - Lập ý: + Giải thích khái niệm: chất sử thi, cảm hứng lãng mạn. + Xác lập các đặc điểm: Chất sử thi: chủ đề có tính sử thi, lập trường, nhân vật, giọng điệu, tình cảm... 2. Chọn dẫn chứng: - Với đề bài trên, em sẽ chọn những dẫn chứng như thế nào? - Biết cách chọn dẫn chứng. VD: dẫn chứng cho ý: chất sử thi: . Việt Bắc . Đất nước . Rừng xà nu. 3. Phân tích vấn đề: - Cách phân tích vấn đề như thế nào? - Cần chỉ ra các tính chất, các biểu hiện của vấn đề thông qua chi tiết. VD: Rừng xà nu: mọi nhân vật làng Xôman đều chung một nhận thức, một ý nghĩ như nhau, các thế hệ người như cây rừng xà nu, mỗi cá nhân được hiểu như là một thể hiện của cộng đồng, đồng nhất với cộng đồng. - Phân tích các đặc điểm của giai đoạn văn học hay phong cách cần chú ý tính hệ thống. 4. Tổng kết, nhận định, đánh giá: - Cần tổng kết, nhận định, đánh giá như thế nào? - Nêu chỗ mạnh, chỗ yếu, đóng góp và hạn chế của hình tượng văn học. III. Luyện tập: Bài tập 1: Bài tập 2: * Đọc bài tham khảo (trang 76), đánh dấu những chỗ phân tích chi tiết và nhận xét. * Lập dàn ý cho đề bài: Phân tích phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân thể hiện qua "Người lái đò sông Đà". * Củng cố: - Nắm vững phương pháp phân tích một vấn đề văn học. - Nắm vững các thao tác làm bài phân tích vấn đề văn học. - Từ việc phân tích rút ra nhận định, đánh giá tổng quát. * Dặn dò: - Làm bài tập trong SGK. - Chuẩn bị LV: Bình giảng văn học.

File đính kèm:

  • docTiet 64 Cach lam bai phan tich cac van de van hoc.doc