Giáo án Ngữ văn 12 - Tuần 27 năm 2008

A.MỤC TIÊU BÀI HỌC

* Hiểu được giá trị sâu xa của truyện khi Lỗ Tấn muốn thức tỉnh dân tộc mình trước biến cố của thời đại lịch sử ông sống.

* Nghệ thuật miêu tả của những hình ảnh ẩn dụ đầy giá trị biểu hịên làm nổi bật chủ đề tư tưởng của tác phẩm

B. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN

- S GK, SGV, Thiết kế bài học .

C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ

2. Giới thiệu bài mới:

 

doc2 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 28/02/2014 | Lượt xem: 704 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ văn 12 - Tuần 27 năm 2008, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thuốc A.mục tiêu bài học * Hiểu được giá trị sâu xa của truyện khi Lỗ Tấn muốn thức tỉnh dân tộc mình trước biến cố của thời đại lịch sử ông sống. * Nghệ thuật miêu tả của những hình ảnh ẩn dụ đầy giá trị biểu hịên làm nổi bật chủ đề tư tưởng của tác phẩm B. phương tiện thực hiện - S GK, SGV, Thiết kế bài học . C. tiến trình dạy học 1. Kiểm tra bài cũ 2. Giới thiệu bài mới: Phương pháp Nội dung chính GV: Cho H/S cần đọc phần tiểu dẫn SGK Tr 28 GVH: Qua việc chuyển đổi nghề nghiệp của nhà văn Lỗ Tấn, em hóy cho biết Lỗ Tấn là một con người như thế nào?(Nhắc lại mục đớch của Lỗ Tấn khi chọn nghề).? HSĐTL&PB GVH: Dựa vào SGK, em hãy nêu ý nghĩa nhan đề truyện Thuốc ? HSĐTL&PB GVH: Anh (chị) hãy cho biết thái độ của quần chúng (những người trong quán rượu và ngay cả vợ chồng Hoa Thuyên) đối với cái chết của Hạ Du ? HSĐTL&PB GVH: Hình ảnh nghĩa địa và con đường mòn gợi cho em liên tưởng gì về XH Trung Quốc ? HSĐTL&PB GV: Anh (chị) hãy trả lời câu hỏi trong SGK. HSĐTL&PB I. Giới thiệu chung 1. Tác giả Tỏc giả Lỗ Tấn ( 1881- 1936). 2. Tác phẩm: a.Xuấtxứ -Truyện ngắn Thuốc được đăng lần đầu tiờn năm 1919 trờn cỏc tạp chớ Tõn thanh niờn, về sau tỏc phẩm được in chung trong tập Gào thột xuất bản năm 1923. Sau được NXB Hà Nội in trong tập LỗTấnTruyệnngắntuyểntậpnăm1971. b.Mụcđớchsỏngtỏc LỗTấnviếttruyệnngắnThuốcđể: + Tỏ lũng tụn kớnh những người bạn đồng hương cựng chớ hướng . + Đồng thời cũng rỳt ra những bài học chua xút cho thế hệ mai sau. + Bộc lộ niềm hy vọng : mỏu của cỏc liệt sĩ sẽ khụng bị lóng quờn. c.Cốttruyện:(sgk) d.Chủđề: Thụng qua truyện ngắn Thuốc, Lỗ Tấn đó phờ phỏn sự lạc hậu của quần chỳng và mong ước quần chỳng sẽ tiến bộ hơn, cú cỏi nhỡnđỳngđắnhơnvềcỏchmạng. II. Nội dung chính 1. ý nghĩa nhan đề Thuốc *Thuốc là một tiờu đề cú nhiều nghĩa. Ở đõy, Thuốc khụng chỉ là chuyện chống mờ tớn dị đoan mà cũn là chống bệnh ấu trĩ về chớnh trị của nhõn dõn Trung Quốc thời Lỗ Tấn. * Việc chữa bệnh cho con của hai vợ chồng chủ quỏn Hoa Thuyờn : - Căn bệnh cần chữa trị : bệnh lao phổi của cậu Thuyờn. - Phương thuốc chữa bệnh : bỏnh bao tẩm mỏu người tử tự bị chết chộm(phảimuamớicúđược). - Mục đớch của việc chữa trị là để căn bệnh mau lành. - Kết quả : lối chữa bệnh này đó đưa nhanh con bệnh ra nghĩa địa. ốTúmlại, Qua cỏch chữa bệnh này, Lỗ Tấn đó phờ phỏn sự mờ tớn, dị đoan thiếu hiểu biết, phản khoa học của quần chỳng nhõn dõn. Đồng thời ụng đó vạch rừ dó tõm của bọn đao phủ bỏn mỏu người. 2. Cái chết của Hạ Du và thái độ của quần chúng HSPB: - Hạ Du là một chiến sĩ cỏch mạng đó chiến đấu và hy sinh cho lý tưởng độc lập, tự do của dõn tộc ( đõy là nhõn vật trung tõm của cõuchuyện). -Thỏi độ của quần chỳng với Hạ Du : khinh bỉ, giễu cợt? ố Phờ phỏn tỡnh trạng ấu trĩ, lạc hậu về chớnh trị của quần chỳng nhõndõn. CụBa…CảKhang,tờnđaophủ…Thanhniờntrongquỏntrà Nhõnvậtngườikểchuyện …ốQuầnchỳngtrongtươnglai? 2. Hình ảnh nghĩa địa và vòng hoa trên mộ Hạ Du - Nghĩa địa người chết chộm bờn trỏi, người chết nghốo bờn phải ? ố đú là bối cảnh điển hỡnh thờ thảm, tối tăm như địa ngục của nướcTrungHoaphongkiến. - Đồng thời, HèNH ẢNH CON ĐƯỜNG MềN phõn cỏch giữa 2 khu nghĩa địa là do con người ? phờ phỏn những dõn Trung Hoa tự phõn rẽ mỡnh . Núi ra điều này, Lỗ Tấn hy vọng con đường mũn sẽ bị xúa đi để cho người cỏch mạng và quần chỳng nhõn dõn đũan kếtchiếnđấuvỡlợiớchchung. III. Củng cố -Lỗ Tấn là một trớ thức yờu nước và là một nhà văn đó đạt được nhiều thành tựu lớn trong nền văn học hiện đại Trung Quốc. -Sỏng tỏc của Lỗ Tấn mang tớnh chiến đấu cao.ễng muốn dựng VHNT để khơi dậy tinh thần đấu tranh của nhõn dõn để chống phong kiến và đế quốc. - Truyện ngắn Thuốc là một trong những tỏc phẩm tiờu biểu thể hiện đầy đủ ý thức đấu tranh đú của Lỗ Tấn. - Trả lời câu hỏi SGK.

File đính kèm:

  • docTuan 27.doc