Giáo án Ngữ văn 6 - Bài 16 - Tiết 19: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

+ Nắm được những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1917 đến 1923, trong thời gian này người đã tìm ra con đường cứu nước cho cách mạng Việt Nam.

+ Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1923 đến 1924 ở Liên Xô để hiểu rõ đó là sự chuẩn bị về tư tưởng cho sự thành lập Đảng.

+ Những hoạt động từ 1924 đến 1925 ở Trung Quốc để hiểu rõ đó là sự chuẩn bị về tổ chức cho sự thành lập Đảng

2. Kĩ năng:

- Rèn luyện kĩ năng quan sát tranh ảnh và trình bày 1 vấn đề lịch sử bằng bản đồ. Bước đầu rèn luyện cho học sinh cách phân tích, đánh giá, so sánh các sự kiện lịch sử.

3. Thái độ:

- Giáo dục cho học sinh lòng khâm phục, kính yêu lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và các chiến sĩ cách mạng.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

- Lược đồ Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước.

- Tài liệu và tranh ảnh về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc.

- Sưu tầm tư liệu, những mẩu chuyện về cuộc đời hoạt động của Bác.

2. Học sinh: - Nghiên cứu kênh chữ, kênh hình trong sách giáo khoa.

 

doc161 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 07/03/2014 | Lượt xem: 5124 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ văn 6 - Bài 16 - Tiết 19: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 05/01/2013 Ngày dạy : 07/01/2013 BÀI 16 - Tiết 19 HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1925 I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: + Nắm được những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1917 đến 1923, trong thời gian này người đã tìm ra con đường cứu nước cho cách mạng Việt Nam. + Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1923 đến 1924 ở Liên Xô để hiểu rõ đó là sự chuẩn bị về tư tưởng cho sự thành lập Đảng. + Những hoạt động từ 1924 đến 1925 ở Trung Quốc để hiểu rõ đó là sự chuẩn bị về tổ chức cho sự thành lập Đảng 2. Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng quan sát tranh ảnh và trình bày 1 vấn đề lịch sử bằng bản đồ. Bước đầu rèn luyện cho học sinh cách phân tích, đánh giá, so sánh các sự kiện lịch sử. 3. Thái độ: - Giáo dục cho học sinh lòng khâm phục, kính yêu lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và các chiến sĩ cách mạng. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Lược đồ Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước. - Tài liệu và tranh ảnh về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc. - Sưu tầm tư liệu, những mẩu chuyện về cuộc đời hoạt động của Bác. 2. Học sinh: - Nghiên cứu kênh chữ, kênh hình trong sách giáo khoa. III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC. 1. Ổn định tổ chức: (1') 9A: 9B: 9C: 2. Kiểm tra bài cũ: (2') Kiểm tra sự chuẩn bị sách vở của học sinh. 3. Bài mới. (39') * Giới thiệu bài mới: Sau thời gian hoạt động ở Pháp và L.Xô, Nguyễn Ái Quốc trở về Trung Quốc thành lập hội VN cách mạng thanh niên và mở ra bước phát triển mới của phong trào công nhân VN. Hoạt động của GV-HS Kiến thức cơ bản HOẠT ĐỘNG 1:(10p) Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917 - 1923). ? Nêu những hiểu biết của em về hành trình cứu nước của Nguyễn Ái Quốc từ 1911 đến 1917? - Cuối TK XIX đầu TK XX, cách mạng VN rơi vào tình trạng khủng hoảng về lãnh đạo và bế tắc về đường lối, nhiều chiến sĩ ra đi tìm đường cứu nước không thành công, N.A.Quốc rất khâm phục và tôn trọng các bậc tiền bối, nhưng khác với họ người không đi sang phương Đông mà Người lựa chọn con đường đi sang phương Tây, nơi có tư tưởng tự do, bình đẳng , bác ái, có khoa học- kĩ thuật và nền văn minh phát triển => Ngày 5/6/ 1911, người quyết định ra đi tìm đường cứu nước, trong quá trình đó, người bắt gặp chân lý cứu nước là CN Mác-Lê-nin và xác định con đường cứu nước theo cách mạng tháng Mười Nga, sau đó Người ra sức học tập, nghiên cứu để hoàn chỉnh nhận thức của mình -> cuối năm 1917 người từ Anh trở về Pháp. - Học sinh quan sát mục I/ SGK ? Em hãy trình bày hoạt động của N.A.Quốc ở Pháp (1917 - 1920)? ? Nội dung chủ yếu của bản yêu sách là gì? ? Theo em việc Nguyễn Ái Quốc đưa bản yêu sách đó có ý nghĩa gì ? - Những yêu sách trên không được chấp nhận nhưng việc làm đó có tiếng vang lớn đối với nhân dân VN, nhân dân Pháp và nhân dân các thuộc địa Pháp. + Người Pháp coi bản yêu sách cho đó là "Quả bom” đặt trên bàn hội nghị véc xai. + Người VN cho đó là: "Phút báo hiệu thức tỉnh nhân dân ta”. * GV: Sau khi đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa Người nhận biết ngay từ đó là chân lý của cách mạng => Người hoàn toàn tin theo Lê Nin, dứt khoát đứng về quốc tế thứ 3. Luận cương đó chỉ ra cho người con đường giành độc lập dân tộc: "Chỉ có CNXH, chỉ có hướng theo con đường cách mạng do Mác,-Lê Nin vạch ra thì mới giải phóng được dân tộc VN." - Từ đó người càng chủ động tham gia phong trào công nhân Pháp. - GV giới thiệu H28 (sgk - 62): N.A.Quốc tại đại hội của Đảng XH Pháp họp ở Tua (12/ 1920). Giải thích kênh hình (sgv - 76) ? Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng như thế nào. => Đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động cách mạng của người từ CN yêu nước chân chính đến với CN Mác Lê-nin và đi theo cách mạng vô sản: ? Sau khi tìm thấy chân lý cứu nước, N.A.Quốc đã có những hoạt động gì ở Pháp (1921 - 1923) + "Người cùng khổ" là cơ quan ngôn luận của hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa, số báo đầu tiên phát hành ngày 1/ 4/ 1922 đến 1926 đó phát hành trước 38 số, mỗi số in từ 1000 đến 5000 bản, trong đó 1 nửa số báo được gửi đi thuộc địa Pháp ở Châu Phi và Đông Dương. Người viết báo = tiếng Pháp lúc đầu viết 10 dòng, sau tăng lên nửa trang, cả trang, chỉ trong 1 thời gian ngắn những bài viết của Người có tiếng vang cả văn phong và nội dung tư tưởng. + Mặc dù bị ngăn cấm, các sách báo tiến bộ vẫn được truyền về trong nước thức tỉnh quần chúng đứng lên đấu tranh. => Là hoạt động của nhà yêu nước, 1 chiến sĩ cộng sản, Đảng viên cộng sản Pháp, những hoạt động trên nhằm xây dựng tinh đoàn kết chiến đấu giữa các nước thuộc địa với giai cấp công nhân và người Pháp tiến bộ, những hoạt động ấy chẳng những vì lợi ích của nhân dân VN mà còn vì lợi ích của ND các nước thuộc địa, của giai cấp công nhân Pháp. ? Con đường cứu nước của N.A.Quốc có gì mới và khác với lớp người đi trước * GV tổ chức học sinh thảo luận nhóm . -Đại diện nhóm trình bày. + Các bậc tiền bối như Phan Bội Châu chọn con đường đi sang phương Đông (Nhật Bản, Trung Quốc) đối tượng mà ông gặp gỡ là các chính khách Nhật Bản để xin họ giúp Việt Nam đánh Pháp, chủ trương đấu tranh bạo động. + N.A.Quốc sang Phương Tây, nơi có tư tưởng tự do ,bình đẳng ,bác ái, khi gặp CN Mác –Lên nin Người đã xác định đó là con đường cứu nước đúng đắn đối với dân tộc... HOẠT ĐỘNG 2:(15p) Nguyễn Ái Quốc ở L.Xô (1923 - 1924) ? Em hãy trình bày những hoạt động của N.A.Quốc ở L.Xô (1923 - 1924) - 6 / 1923 N.A.Quốc sang L.Xô dự hội nghị quốc tế nông dân và được bầu vào Ban Chấp hành. Trong thời gian ở L.Xô, người làm nhiều việc: nghiên cứu, học tập, viết bài cho báo sự thật, tạp chí thư tín quốc tế. - 1924, người dự đại hội V của Quốc tế Cộng sản và tham luận về vị trí, chiến lược của cách mạng các nước thuộc địa, về mối quan hệ giữa phong trào công nhân ở các nước đế quốc với phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa. ? Cho biết nội dung tham luận của N.A.Quốc trong đại hội V của quốc tế cộng sản. + Mối quan hệ giữa phong trào công nhân các nước đế quốc và phong trào cách mạng ở thuộc địa. + Vai trò và sức mạnh to lớn của giai cấp nông dân ở các thuộc địa. + NAQ từng tham luận: CNĐQ giống như con đỉa hai vòi một vòi hút máu của nhân dân chính quốc một vòi hút máu của nhân dân thuộc địa, muốn diệt con đỉa phải chặt đồng thời cả hai vòi. ? Những quan điểm cách mạng mới N.A.Quốc tiếp nhận được và truyền về trong nước sau chiến tranh thế giới thứ 1 có vai trò quan trọng như thế nào đối với cách mạng VN. * GV kết luận: Sau khi tìm thấy con đường cách mạng chân chính cho dân tộc - cách mạng vô sản N.A.Quốc chuyên tâm hoạt động theo hướng đó. Từ 1920 à 1924 người đó chuẩn bị T2 chính trị cho sự ra đời của ĐCSVN à Đây là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng VN. HOẠT ĐỘNG 3:(14p) Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924 - 1925) ? Hội VN cách mạng Thanh niên được ra đời trong hoàn cảnh nào. + Phong trào yêu nước và phong trào công nhân nước ta đến năm 1925 phát triển mạnh mẽ, có những bước tiến mới + Sau 1 thời gian ở L.Xô học tập và nghiên cứu kn XD Đảng kiểu mới, N.A.Quốc về Quảng Châu (T.Quốc) để thực hiện dự định; về nước đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, t/c họ, đoàn kết, đưa họ ra đấu tranh. Người liên lạc với các nhà yêu nước tại Quảng Châu, tìm hiểu tình hình thực tế, lựa chọn thanh niên... => Hội VNCMTN là tổ chức cách đầu tiên do N.A.Quốc sáng lập ra khi người tiếp thu được CN Mác Lê-nin. ? Cho biết chủ trương thành lập Hội VNCM TN của N.A.Quốc. + Có hạt nhân là CS đoàn: gồm 7 đồng chí: Lê Hồng phong, Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Lưu Quốc Long... à Nhằm đào tạo những cán bộ cách mạng, đem CN Mác Lê-nin truyền bá vào trong nước, chuẩn bị điều kiện thành lập chính Đảng vô sản. ? Hãy cho biết những hoạt động chủ yếu của t/c VN CMTN? + Trực tiếp mở các lớp huấn luyện chính trị để đào tạo những cán bộ nòng cốt cho cách mạng. + Phần lớn sau khi kết thúc các khoá học đào tạo (khoảng 2 à 3 tháng) 1 số người được chọn đi học trường đại học Phương Đông (L.Xô) và 1 số được cử đi học quân sự ở L.Xô hay TQuốc, còn phần lớn được đưa về nước hoạt động. + Từ năm 1925 à 1927 HVNCMTN đó tổ chức được trên 10 lớp huấn luyện, với khoảng trên 200 hội viên. Mỗi lớp kéo dài khoảng 2 à 3 tháng. Giảng viên chính là N.A.Quốc, giảng viên phụ là Hồ Tùng Mậu và Lê Hồng Sơn. ? Ngoài công tác huấn luyện, Hội VNCMTN còn chú ý đến công tác gì? + Báo thanh niên xuất bản 21/6/ 1925 là cơ quan ngôn luận của HVNCMTN. + Đầu 1927 tác phẩm "Đường cách mệnh" xuất bản, vạch ra những phương hướng cơ bản của cách mạng giải phóng dân tộc. à Cuốn "Đường cách mệnh" của N.A.Quốc tập hợp tất cả các bài giảng của người ở Quảng Châu. ? Báo thanh niên và tác phẩm "Đường cách mệnh" ra đời có tác dụng gì? + Được bí mật truyền về trong nước. + Là những luồng gió mới thúc đẩy phong trào cách mạng trong nước phát triển sôi nổi hơn, mạnh mẽ hơn. - GV phân tích: Cuối 1928, với phong trào "Vô sản hóa" Hội VN cách mạng TN đó tích cực đưa các hội viên vào đồn điền, nhà máy, nhà máy, hầm mỏ để truyền bá CN Mác Lê Nin vào phong trào cách mạng, mặt khác, hội viên được đào luyện trong đấu tranh, lập trường cách mạng kiên định, ý thức giai cấp cao hơn. Nhờ vậy, cách mạng trong nước phát triển mạnh hơn. - Đầu 1929, Hội có cơ sở khắp toàn quốc, các tổ chức quần chúng xuất hiện; Công hội, nông hội. - GV giải thích: + Công hội (cũ) - tổ chức công đoàn. + Nông hội - tổ chức quần chúng của nông dân lao động. ? Cho biết chủ trương của VNCMTN? ? Em có nhận xét gì về hội VNCMTN và so sánh với các tổ chức trong thời gian trước? (So với những tổ chức trong thời gian trước: chưa có chủ trương rõ ràng, chưa có tổ chức nề nếp, hệ thống...) ? Đánh giá vai trò của N.A.Quốc trong việc thành lập Hội (tổ chức thảo luận) - Sáng lập hội - Lãnh đạo hội. - Vạch ra những phương hướng cơ bản của cách mạng giải phóng dân tộc.... I. Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917 - 1923). - 18 / 6 / 1919 N.A.Quốc gửi đến hội nghị Véc xai bản yêu sách của nhân dân An Nam à đòi chính phủ Pháp thừa nhận quyền tự do, dân chủ, bình đẳng, quyền tự quyết của DT Việt Nam. - 7/ 1920, Người đọc sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê Nin, tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc – con đường cách mạng vô sản. - 12/ 1920, Tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp - Năm 1921, Người sáng lập hội liên hiệp thuộc địa ở Pa ri. - Năm 1922, Người sáng lập báo "Người cùng khổ", viết bài cho báo "Nhân đạo", "Đời sống công nhân" và viết cuốn “Bản án CĐTD Pháp". -> Các báo chí đó được bí mật chuyển về Việt Nam. II. Nguyễn Ái Quốc ở L.Xô (1923 - 1924) - 6 / 1923 N.A.Quốc sang L.Xô dự hội nghị quốc tế nông dân. - 1924, người dự đại hội V của Quốc tế Cộng sản . => N.A.Quốc đã chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho sự ra đời của Đảng cộng sản VN. III. Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924 - 1925) * Sự thành lập hội VN cách mạng thanh niên. - Cuối 1924 N.A.Quốc từ L.Xô về Quảng Châu (Trung Quốc) - 6 . 1925 thành lập hội VN cách mạng Thanh Niên mà nòng cốt là cộng sản Đoàn. * Tổ chức và hoạt động. - Mở các lớp huấn luyện chính trị để đào tạo cán bộ, đưa cán bộ về hoạt động trong nước. - Xuất bản báo chí, tuyên truyền. + Tuần báo "Thanh niên" + Tác phẩm lí luận chính trị "Đường kách mệnh" (1927) *Chủ trương. - «Vô sản hóa » nhằm tạo điều kiện cho hội viên tự rèn luyện, truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê nin, tổ chức lãnh đạo nhân dân đấu tranh. -> Chuẩn bị tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự ra đời của Đảng. 4 . Củng cố ? Việc thành lập Đảng cộng sản làm nòng cốt cho HVN Cách mạng thanh niên có ý nghĩa gì: (Là 1 tổ chức yêu nước, thể hiện đây là 1 tổ chức chính trị theo khuynh hướng vô sản, với 90% là tiểu tư sản trí thức, trong cương lĩnh hoạt động HVN cách mạng TN tự nhận là đại diện cho giai cấp vô sản VN, là hạt nhân chính trị cho sự ra đời của 1 chính đảng cộng sản về sau). 5. HDVN: (3'). * Bài tập :? Lập niên biểu: Những hoạt động của N.A.Quốc từ sau 1911 à 1925 theo mẫu dưới đây: Thời gian Hoạt động của N.A.Quốc 1911 18/ 6/ 1919 7/ 1920 12/ 1920 1921 1922 6 /1923 12/ 1924 6/ 1925 .....Ra đi tìm đường cứu nước .....Gửi bản yêu sách đến hội nghị Véc xai. .....Đọc luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. .....Dự đại hội Tua, tán thành quốc tế thứ 3, lập ĐCS Pháp. ..... lập hội liên hiệp thuộc địa ......Sáng lập báo " Người cùng khổ" ......Dự hội nghị Quốc tế nông dân ......Dự đại hội V của Quốc tế Cộng sản. ......Thành lập hội Việt Nam cách mạng Thanh niên. - Về nhà học bài cũ đầy đủ, biết phân tích, so sánh, đánh giá với các sự kiện lịch sử đã học... * Đọc và tìm hiểu nội dung bài mới : Bài 17 - CMVN trước khi Đảng cộng sản ra đời (T1) Ngày soạn : 07/01/2013 Ngày dạy : 09/01/2013 BÀI 17 - Tiết: 20 CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI ĐẢNG CỘNG SẢN RA ĐỜI I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Trình bày những phong trào cách mạng Việt Nam trong những năm 1926 – 1927, bước phát triển mới của phong trào. - Biết được sự ra đời và hoạt động của Tân Việt cách mạng Đảng và Việt Nam quốc dân đảng. 2. Kĩ năng: - Rèn luyện cho học sinh kĩ năng sử dụng bản đồ, và kĩ năng nhận định, đánh giá, phân tích khách quan những sự kiện lịch sử. 3. Thái độ: - Qua các sự kiện lịch sử, giáo dục cho học sinh lòng kính yêu và khâm phục các bậc tiền bối, quyết tâm phấn đấu hy sinh cho độc lập dân tộc. II. CHUẨN BỊ : 1. Giáo viên: - Sưu tầm chân dung các nhân vật lịch sử: Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức Chính. - Những tài liệu về lịch sử, hoạt động của các nhân vật trên. - Tài liệu về Tân Việt cách mạng Đảng, VN Quốc Dân Đảng. 2. Học sinh: Đọc và tìm hiểu bài mới. III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC. 1. Ổn định tổ chức: (1') 9A: 9B: 9C: 2. Kiểm tra bài cũ: (5') ? Tại sao nói N.A.Quốc là người trực tiếp chuẩn bị về tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính Đảng vô sản ở Việt Nam. 3. Bài mới. (36') * Giới thiệu bài mới : Tiết trước các em đã tìm hiểu sự ra đời của tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên và những hoạt động của tổ chức đó. Vậy sau khi ra đời tổ chức này có ảnh hưởng như thế nào đến phong trào cách mạng trong nước… Hoạt động của GV-HS Kiến thức cơ bản HOẠT ĐỘNG 1:(12p) Bước phát triển mới của phong trào cách mạng VN. (1926 – 1927) ? Phong trào cách mạng Việt Nam (1926-1927) diễn ra trong bối cảnh lịch sử như thế nào. - Hội Việt Nam CMTN ra đời và hoạt động tích cực đã có tác dụng to lớn đến phong trào công nhân nước ta, cũng như phong trào cách mạng trong nước. ? Phong trào đấu tranh của công nhân trong những năm 1926 - 1927 diễn ra như thế nào. + Lớn nhất là cuộc bãi công của công nhân nhà máy sợi Nam Định, đồn điền cao su Cam Tiêm, Phú Riềng (Bình Phước) công nhân đồn điền cà phê Ray - Na (Thái Nguyên) ? Tại sao công nhân nhà máy sợi và công nhân cao su lại liên tiếp đấu tranh? ? Em có nhận xét gì về phong trào công nhân những năm 1926 - 1927 (về qui mô, tổ chức...) + Có nhiều cuộc đấu tranh nổ ra từ Bắc chí Nam: công nhân nhà máy xi măng Hải Phòng, nhà máy dệt Nam Định, nhà máy Diêm, nhà máy cưa Bến Thuỷ, sửa chữa ô tô AVIA - Hà Nội, Ba Son (Sài Gòn) đồn điền Phú Riềng. ? Bước phát triển mới của phong trào công nhân những năm 1926 - 1927 chứng tỏ điều gì. - Tình hình đó chứng tỏ trình độ giác ngộ của công nhân đã nâng lên rõ rệt, tuy chưa đều khắp. - Các cuộc đấu tranh mang tính chất chính trị. - Giáo viên minh hoạ: Từ 1926 - 1927 toàn quốc đã nổ ra 27 cuộc đấu tranh của công nhân. Họ nhằm hai mục đích: + Tăng lương: 20 à 40% + Đòi ngày làm 8 giờ như công nhân Pháp. ? Phong trào yêu nước của các tầng lớp khác thời kỳ này diễn ra như thế nào . - GV dẫn chứng chứng minh: + Nông dân đấu tranh chống ĐQ và PK. + Tại Huế: học sinh bãi khoá + Hà Nội: những người lao động, học sinh biểu tình + Nam kì: xôn xao vụ đàn áp "Nguyễn Anh Ninh". ? Theo em, phong trào cách mạng nước ta trong những năm 1926 - 1927 có điểm gì mới so với thời gian trước. (GV tổ chức học sinh thảo luận nhóm). - Phong trào công nhân và phong trào của nông dân, TTS đã kết thành làn sóng đấu tranh rộng khắp toàn quốc, trong đó giai cấp công nhân đã trở thành 1 lực lượng chính trị độc lập. - Phong trào đấu tranh mang tính thống nhất, trình độ giác ngộ của giai cấp công nhân ngày càng cao * Kết luận: Phong trào cách mạng trong nước phát triển, đó là đk thuận lợi cho các tổ chức cách mạng nối tiếp nhau ra đời ở Việt Nam. HOẠT ĐỘNG 2:(14p) Tân Việt cách mạng Đảng (7 /1928) ? Cho biết sự ra đời của tổ chức Tân Việt cách mạng Đảng. - Khác với hội VN cách mạng TN, Tân Việt là tổ chức yêu nước trải qua nhiều thay đổi, cải tổ, tiền thân của Tân Việt cách mạng Đảng là Hội Phục Việt được thành lập ngày ( 14/7/ 1925) tại Vinh (Nghệ An) gồm hai nhóm chính trị ở Trung kỳ, tiêu biểu: Lê Văn Huân, Nguyễn Đình Kiên, và các SV sư phạm Hà Nội. - 1926 Hội Phục Việt đổi tên là Hưng Nam. - 1927 đổi tên thành VN cách mạng Đảng rồi VN cách mạng đồng chí hội. - Khi hội VN cách mạng TN được thành lập ở nước ngoài và phát triển cơ sở về trong nước thì Tân Việt cách mạng Đảng cũng được thành lập ở trong nước. (14/7/1928) ? Đảng Tân Việt gồm những thành phần nào tham gia? ? Địa bàn hoạt động chủ yếu của tổ chức này ở đâu? ? Sau khi thành lập Tân Việt cách mạng đảng đã có những hoạt động gì. ? Với những ảnh hưởng của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên,Tân Việt cách mạng Đảng đó có những biến động gì. ? Em có nhận xét gì về tổ chức cách mạng này (so với Hội VNCMTN) - Gv: tổ chức học sinh thảo luận nhóm. - Đại diện nhóm trình bày.. - So với tổ chức Hội VNCMTN, Tân Việt còn nhiều hạn chế song cũng là 1 tổ chức cách mạng mới: Có tổ chức và hoạt động sôi nổi hơn các tổ chức trong giai đoạn trước. - Học sinh quan sát "Từ đầu ->Người Việt trong quân đội Pháp " (sgk - 65 - 66). - Gv sơ kết bài học. I. Bước phát triển mới của phong trào cách mạng VN. (1926 - 1927) * Phong trào công nhân: - Nhiều cuộc đấu tranh của công nhân liên tiếp nổ ra như các cuộc bãi công của công nhân nhà máy sợi Nam Định, đồn điền cao su Phú Riềng, Cam Tiêm. - Phong trào mang tính thống nhất toàn quốc và mang tính chính trị, có sự liên kết với nhau. * Phong trào đấu tranh của các tầng lớp khác : - Phong trào đấu tranh của nông dân, TTS và các tầng lớp nhân dân đã kết thành 1 làn sóng chính trị khắp cả nước. II. Tân Việt cách mạng Đảng (7 /1928) * Quá trình thành lập: - Sau nhiều lần đổi tên, 7/1928 lấy tên là Tân Việt cách mạng Đảng. - Thành phần: những trí thức trẻ và thanh niên TTS yêu nước. - Địa bàn: Chủ yếu ở Trung Kỳ. - Hoạt động: + Cử người sang dự các lớp huấn luyện của hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. + Nội bộ diễn ra cuộc đấu tranh giữa hai xu hướng vô sản và tư sản, vô sản chiếm ưu thế. + Một số đảng viên tiên tiến chuyển sang Hội VNCMTN, tích cực chuẩn bị thành lập Đảng. 4 - Củng cố (3'). ? Trình bày những nét mới của phong trào đấu tranh thời kỳ này? 5. HDVN (1’) : - Về nhà học bài theo câu hỏi SGK, biết so sánh với sự kiện đã học. - Bài tập 1: Nêu sự phát triển của phong trào cách mạng VN trong những năm 1926 - 1927. - Bài tập 2: Tại sao đa số hội viên TVCM Đảng lại gia nhập T/C Hội VNCMTN. - Đọc và tìm hiểu tiếp phần III, IV của Bài 17. Ngày soạn: 10/01/2013 Ngày dạy: 13/01/2013 TIẾT 21 - BÀI 17: CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI ĐẢNG CỘNG SẢN RA ĐỜI (tiếp) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Nắm được những nét chính của cuộc khởi nghĩa Yên Bái. - Nắm được sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam trong năm 1929, tiền đề cơ bản cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. 2. Kĩ năng: - Rèn luyện cho học sinh kĩ năng sử dụng bản đồ, và kĩ năng nhận định, đánh giá, phân tích khách quan những sự kiện lịch sử. 3. Thái độ. - Qua các sự kiện lịch sử, giáo dục cho học sinh lòng kính yêu và khâm phục các bậc tiền bối, quyết tâm phấn đấu hy sinh cho độc lập dân tộc. II. CHUẨN BỊ : 1.Giáo viên: - Lược đồ khởi nghĩa Yên Bái . - Một số hình ảnh về VN quốc dân Đảng và 3 tổ chức cộng sản (ảnh trụ sở chi bộ cộng sản đầu tiên nhà số 5D phố Hàm Long - HN.) 2.Học sinh: - Học sinh chuẩn bị bài theo câu hỏi SGK. III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC. 1. Ổn định tổ chức: (1') 9A: 9B: 9C: 2. Kiểm tra bài cũ: (5') ? Cho biết sự thành lập và hoạt động của Quốc dân đảng? 3. Bài mới. (36') * Giới thiệu bài: Phong trào cách mạng phát triển theo xu hướng vô sản đã thúc đẩy sự phân hóa của Tân Việt cách mạng đảng và sau đó không lâu tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng thành lập, cho đến năm 1929 ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời. Để hiểu rõ hoạt động của các tổ chức này như thế nào tiết học hôm nay thầy cùng các em tìm hiểu. Hoạt động của GV-HS Kiến thức cơ bản ? Cuối năm 1928-1929 phong trào cách mạng ở nước ta diễn ra như thế nào. ? Tình hình đó đã đặt ra cho cách mạng Việt Nam yêu cầu gì ? ? Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên ra đời như thế nào? - Trước sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là phong trào công nông cuối 1928 đầu 1929, Hội Việt Nam cách mạng thanh niên lúc này không còn đủ sức lãnh đạo cách mạng nữa => một số hội viên tiên tiến của hội ở Bắc kỳ chủ động đứng lên thành lập chi bộ đảng Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam gồm 7 người (Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Trịnh Đình Cửu, Trần Văn Cung, Đỗ Ngọc Du, Dương Hạc Đính, Nguyễn Tuân). GV : giới thiệu trụ sở của chi bộ cộng sản đầu tiên, số nhà 5Đ phố Hàm Long- Hà Nội.(SGV/84) ? Việc thành lập chi bộ đảng cộng sản ở Bắc kỳ(3-1929) có ý nghĩa gì. - Là thắng lợi đầu tiên của tư tưởng vô sản trong cuộc đấu tranh với quan điểm ttsản để thành lập đảng của g/c công nhân VN -> chứng tỏ g/c công nhân Việt Nam đã trưởng thành, vươn lên giành quyền lãnh đạo cách mạng, nó là cơ sở cho sự ra đời của Đông Dương Cộng sản đảng sau này. ? Tại Đại hội toàn quốc của VNCMTN, đoàn đại biểu Bắc kỳ có chủ trương gì? ? Vì sao lại có sự đấu tranh trong nội bộ của tổ chức HVNCMTN. - Thảo luận nhóm. Có những nhận thức khác nhau đó là do nhận thức ở từng miền khác nhau (miền Bắc phong trào phát triển hơn nên các đại biểu Bắc kỳ nhận thức được yêu cầu có Đảng sớm hơn để lãnh đạo cách mạng Việt Nam đang trên đà phát triển) trong khi đó đại biểu ở các nơi khác chưa nhận thức được vấn đề đó. ? Sau khi kiến nghị về việc thành lập Đảng cộng sản không được chấp nhận đoàn đại biểu Bắc Kỳ đã về nước và làm gì. ? Em hãy trình bày sự ra đời của Đông Dương cộng sản Đảng. - Ra đời tại số nhà 312 phố Khâm Thiên – Hà Nội. Thông qua bản tuyên ngôn và điều lệ Đảng, ra báo "Búa liềm" làm cơ quan ngôn luận của Đảng. ? Trước sự ảnh hưởng của Đông Dương Cộng sản đảng, bộ phận còn lại của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã làm gì? ? Đông Dương cộng sản liên đoàn ra đời như thế nào. + Đông Dương cộng sản Đảng và An Nam cộng sản Đảng ra đời tác động mạnh mẽ đến Tân Việt cách mạng Đảng. -> 9 . 1929, các Đảng viên tiên tiến của Tân Việt tách ra thành lập Đông Dương cộng sản liên đoàn. ? Em có nhận xét gì về sự ra đời của 3 tổ chức cộng sản ở VN. KL => Chỉ trong vòng không đầy 4 tháng (06 à 09/ 1929) ở VN đã có 3 tổ chức cộng sản lần lượt tuyên bố độc lập. Cả 3 tổ chức này đều đi vào công nhân, nông dân, tri thức yêu nước để lãnh đạo và tuyên truyền cho tổ chức mới. Sự kiện đó khẳng định bước phát triển nhảy vọt của cách mạng VN. Nó chứng tỏ rằng: hệ T2 cộng sản đã giành được ưu thế trong phong trào dân tộc, nó chứng tỏ đk thành lập Đảng cộng sản hoàn toàn chín muồi trong cả nước. Xu thế ra đời của tổ chức cộng sản là tất yếu. ? Ba tổ chức cộng sản cùng ra đời và lãnh đạo công nhân đấu tranh sẽ có những hạn chế gì? - Sự không thống nhất với nhau và đòi hỏi phải có một sự hợp nhất của ba tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất để lãnh đạo cách mạng. III. Việt Nam Quốc dân Đảng (1927) và cuộc khởi nghĩa Yên Bái (1930). (không dạy) IV. Ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời trong năm 1929 * Hoàn cảnh: - Cuối 1928 đầu 1929 phong trào d©n téc d©n chñ ở trong nước đặc biệt là phong trào công nông theo con đường CMVS phát triển mạnh đòi hỏi phải có một đảng cộng sản để lãnh đạo. * Qúa trình thành lập 3 tổ chức cộng sản ở VN. + Tháng 3-1929, chi bộ cộng sản đầu tiên ra đời ở số nhà 5D – phố Hàm Long – Hà Nội. - 5/1929, tại đại hội của Hội VNCMTN lần thứ nhất, đoàn đại biểu Bắc kỳ đưa ra ý kiến thành lập đảng cộng sản song không được chấp nhận họ đã bỏ về nước. - Ngày 17/6/1929 Đông Dương cộng sản Đảng thành lập tại Bắc kỳ. - Tháng 8- 1929, An Nam cộng sản Đảng thành lập ở Nam Kỳ. - Tháng 9-1929, Đông Dương cộng sản liên đoàn được thành lập tại Trung kỳ. 4 .Củng cố (3') - GV sơ kết bài học. - Bài tập: Hãy nối 1 ô ở cột I ( Thời gian) với 1 ô ở cột II ( sự kiện) bằng các mũi tên sao cho đúng. Cột I (Thời gian) Nối Cột II (Sự kiện) 25/12/

File đính kèm:

  • docSU 9 IN NGAY.doc
Giáo án liên quan