Giáo án Phụ đạo Vật lí 10 - Bài tập về cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

I. MỤC TIÊU BÀI DẠY:

1. Kiến thức: Học sinh nắm được điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của hai lực và ba lực không song song.

2. Kĩ năng: Rèn luyện học sinh vận dụng kiến thức cơ bản về các tính chất đặc biệt trong tam giác, định lí hàm số côsin, định lí Pythagore để vận dụng giải bài tập;

3. Giáo dục thái độ:

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên: Bài tập có chọn lọc và phương pháp giải;

2. Học sinh: Giải trước các bài tập theo yêu cầu của giáo viên.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 09/01/2017 | Lượt xem: 357 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Phụ đạo Vật lí 10 - Bài tập về cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phụ đạo 10 Tuần: 16 Ngay soạn: 28/ 11/ 2011 BÀI TẬP VỀ CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC VÀ CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG (phụ đạo VẬT LÍ 10) I. MỤC TIÊU BÀI DẠY: 1. Kiến thức: Học sinh nắm được điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của hai lực và ba lực không song song. 2. Kĩ năng: Rèn luyện học sinh vận dụng kiến thức cơ bản về các tính chất đặc biệt trong tam giác, định lí hàm số côsin, định lí Pythagore để vận dụng giải bài tập; 3. Giáo dục thái độ: II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Giáo viên: Bài tập có chọn lọc và phương pháp giải; 2. Học sinh: Giải trước các bài tập theo yêu cầu của giáo viên. III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ, điều kiện xuất phát - Đề xuất vấn đề. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH *Giáo viên đưa ra hệ thống câu hỏi kiểm tra bài cũ của học sinh: 1.Điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của hai lực và ba lực không song song? 2. Nêu nguyên tắc chiếu một hệ thức vector lên hệ trục? *Giáo viên nhận xét, bổ sung và cho điểm. *Giáo viên đặt vấn đề, nêu mục tiêu tiết học. * Điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của hai lực và ba lực không song song: *Học sinh tiếp thu và nhận thức vấn đề cần nghiên cứu; Hoạt động 2: Giải một số bài toán cơ bản và nâng cao. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH *Giáo viên nêu loại bài tập, yêu cầu học sinh nêu cơ sở lý thuyết áp dụng . *Giáo viên nêu bài tập áp dụng, yêu cầu HS: - Tóm tắt bài toán, - Phân tích, tìm mối liên hệ giữa đại lượng đã cho và cần tìm - Tìm lời giải cho cụ thể bài Đọc đề và hướng dẫn HS phân tích đề để tìm hướng giải *Giáo viên định hướng: + Hãy vẽ hình và biểu diễn các lực tác dụng lên vật; + Áp dụng các tính chất, hệ thức lượng trong tam giác tìm TAC , TBC , N? *Giáo viên yêu cầu một HS lên bảng làm *Giáo viên nhận xét và cho điểm *Giáo viên yêu cầu học sinh đọc và tóm tắt đề bài toán; *Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm, tìm phương pháp giải; *Giáo viên định hướng: + Hãy vẽ hình và biểu diễn các lực tác dụng lên thanh; + Áp dụng các tính chất, hệ thức lượng trong tam giác *Giáo viên yêu cầu một học sinh lên bảng làm *Giáo viên nhận xét và cho điểm *Giáo viên yêu cầu học sinh đọc và tóm tắt đề bài toán; *Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm, tìm phương pháp giải; *Giáo viên định hướng: + Hãy vẽ hình và biểu diễn các lực tác dụng lên thanh; + Áp dụng các tính chất, hệ thức lượng trong tam giác *Giáo viên yêu cầu một học sinh lên bảng làm *Giáo viên nhận xét và cho điểm BT 17.2/44 SBT *Học sinh đọc và tóm tắt đề ; *Học sinh làm việc theo nhóm, thảo luận và tìm phương pháp giải; Bài giải + Vật chịu tác dụng của 3 lực : Trọng lực P, lực căng dây TAB và phản lực của thanh chống N. Vì tại điểm C vật chịu tác dụng 2 lực TBC và P nên điều kiện để vật cân bằng tại điểm C là : TBC = P = 40N Vì thanh chống đứng cân bằng tại điểm B nên : Theo hình vẽ tam giác lực ta có : tan45o = => N = TBCtan45o = 40N Mặt khác ta có : cos45o = => TAB = TBCcos45o = 56N BT 17.3/44 SBT *Học sinh đọc và tóm tắt đề ; *Học sinh làm việc theo nhóm, thảo luận và tìm phương pháp giải; Bài giải Thanh AB chịu tác dụng của 3 lực cân bằng: P , N1 , N2 Ta có: Theo định luật III NiuTơn thì áp lực của thanh lên mặt phẳng nghiêng có độ lớn bằng phản lực của thanh nên: Q1 = N1 = 10N và Q2 = N2 = 17N BT 17.3/44 SBT *Học sinh đọc và tóm tắt đề ; *Học sinh làm việc theo nhóm, thảo luận và tìm phương pháp giải; Bài giải Gọi FB là hợp lực của lực căng dây T và phản lực NB của mặt sàn. Thanh chịu tác dụng của 3 lực cân bằng : P , NA, FB Vì OA = CH = OB = nên tam giác OCB là tam giác đều. Từ tam giác lực ta có : Hoạt động 3 : Củng cố bài học và định hướng nhiệm vụ học tập tiếp theo HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH *Giáo viên yêu cầu học sinh hệ thống hoá các công thức, kiến thức đã gặp trong tiết học; *Giáo viên cho học sinh chép đề bài tập; *Giáo viên yêu cầu học sinh về nhà làm lại các bài tập, khắc sâu phương pháp động lực học *Học sinh làm việc cá nhân, hệ thống hoá các công thức, kiến thức đã gặp trong tiết học; *Học sinh làm việc theo yêu cầu của giáo viên. IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY Tổ trưởng kí duyệt 28/11/2011 HÒANG ĐỨC DƯỠNG

File đính kèm:

  • docgiao an phu dao li 10 tuan 16.doc