Giáo án Số học 6 - Tuần: 32 - Tiết: 100: Tìm tỉ số của hai số

I.MỤC TIÊU.

1. Kiến thức: Học sinh hiểu được ý nghĩa và biết cách tìm tỉ số của hai số, tỉ số phần trăm, tỉ lệ xích

2. Kĩ năng: Có kỹ năng tìm tỉ số, tỉ số phần trăm, tỉ lệ xích

3. Thái độ: Có ý thức áp dụng các kiến thức và kỹ năng nói trên vào việc giải một số bài toán thực tế

II. CHUẨN BỊ. Giáo án, bảng phụ

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

1. Ổn định lớp. (ph)

2. Kiểm tra bài cũ. (ph)

 

doc2 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 19/03/2014 | Lượt xem: 1504 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Số học 6 - Tuần: 32 - Tiết: 100: Tìm tỉ số của hai số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 32 Ngày soạn: 22/04/2008 Tiết: 100 Ngày dạy: 24/04/2008 §16. TÌM TỈ SỐ CỦA HAI SỐ. I.MỤC TIÊU. Kiến thức: Học sinh hiểu được ý nghĩa và biết cách tìm tỉ số của hai số, tỉ số phần trăm, tỉ lệ xích Kĩ năng: Có kỹ năng tìm tỉ số, tỉ số phần trăm, tỉ lệ xích Thái độ: Có ý thức áp dụng các kiến thức và kỹ năng nói trên vào việc giải một số bài toán thực tế II. CHUẨN BỊ. Giáo án, bảng phụ III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. Ổn định lớp. (ph) Kiểm tra bài cũ. (ph) Bài mới. ĐL HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG HĐ 1:Tỉ số hai số : GV nêu định nghĩa tỉ số của hai số cho HS nhắc lại, ghi ký hiệu và ví dụ - Vậy tỉ số và phân số khác nhau thế nào ? - Trong các cách viết sau, cách viết nào là phân số, cách viết nào là tỉ số ? GV Lưu ý : Khái niệm tỉ số thường được đùng khi nói về thương của hai đại lượng (cùng loại và cùng đơn vị) Xét ví dụ sau : GV cho HS đọc ví dụ SGK tr 56. Đoạn thẳng AB = 20cm, CD = 1m Tìm tỉ số độ dài đoạn thẳng AB và CD ? - Trước khi tính tỉ số độ dài đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD ? - Trước khi tính tỉ số của 2 đoạn thẳng ta làm thế nào ? Như vậy AB = 20cm ; CD = 1m = 100cm. Vậy tỉ số độ dài của đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD là bao nhiêu ? GV lưu ý : Tỉ số của 2 số không có đơn vị - Cho HS làm bài tập 137 tr 57. Tính tỉ số của : a) m và 75cm b) g và 20 phút - HS nhận xét đúng, sai bổ sung. - Qua bài toán này cần nhớ (Tìm tỉ số của 2 số) điều gì ? 1. Tỉ số hai số : Định nghĩa : Thương trong phép chia số a cho b (b ¹ 0) gọi là tỉ số của a và b Kí hiệu : a : b hay Ví dụ : 1,7 : 3,12 ; ; -3:5 1. Giải bài 137 / 57 a) 75 cm = = m b) Kết quả : HĐ 2: Tỉ số phần trăm : GV Trong thực tế ta thường dùng tỉ số dưới dạng tỉ số phần trăm với ký hiệu % thay cho Ví dụ : Tìm tỉ số phần trăm của hai số 78,1 và 25 là : = 312,4% - Vậy để tìm tỉ số phần trăm của 2 số ta làm thế nào ? Tổng quát : Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b ta làm thế nào ? GV cho HS nhắc lại GV cho HS làm ?1 Tìm tỉ số phần trăm của a) 5 và 8 ? b) 25kg và tạ ? 2. Tỉ số phần trăm : Quy tắc: Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b, ta nhân a với 100 rồi chia cho b và viết ký hiệu % vào kết quả. % ?1 a) 5 và 8 : % = 62,5% b)Đổi:tạ = 0,3tạ = 30kg % = 83 % HĐ 3: Tỉ lệ xích GV cho HS quan sát một bản đồ Việt Nam và giới thiệu tỉ lệ xích của bản đồ đó : Ví dụ GV giới thiệu khái niệm tỉ lệ xích của 1 bản vẽ (hoặc một bản đồ) như SGK GV gọi HS đọc ví dụ SGK tr 57 và giải thích GV cho HS làm ?2 HS : đọc ?2 . Xác định a, b, T - Theo ?2 tìm gì ? a = ? ; b = ? tìm T 3. Tỉ lệ xích Ký hiệu : T : tỉ lệ xích a : K/c giữa 2 điểm trên bản vẽ b : K/c giữa 2 điểm tương ứng trên thực tế T = (a, b có cùng đơn vị đo ?2 a = 16,2cm b = 1620km = 162000000cm T = ... Hướng dẫn về nhà. (ph) - Nắm vững các khái niệm của 2 số, tỉ số %, tỉ xích số - Làm các bài tập SGK : 138, 139, 140, 141 / 57 - 58

File đính kèm:

  • docSO TIET 100.doc
Giáo án liên quan