Giáo án Thể dục 5 - Trường TH&THCS Xã Bằng Mạc

TUẦN 1: BÀI 1:

GIỚI THIỆU NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

CÁCH CHÀO, BÁO CÁO KHI BẮT ĐẦU GIỜ HỌC. TRÒ CHƠI “KẾT BẠN”

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức:- Biết được những nội dung cơ bản của chương trình và một số quy định, yêu cầu trong các giờ học Thể dục.

 - Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào báo cáo, cách xin phép ra, vào lớp.

 - Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi

2. Kỹ năng: - HS biết được một số nội dung cơ bản của chương trình thể dục 5. Thực hiện đúng các động tác ĐHĐN, hô to, rõ ràng, chính xác. Nắm đựơc cách chơi, luật chơi.

3. Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện tư thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo.

 

doc140 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 10/01/2017 | Lượt xem: 211 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Thể dục 5 - Trường TH&THCS Xã Bằng Mạc, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Soạn: 14/8/2011 Lớp 5 Giảng: 15/8/2011 Tuần 1: Bài 1: Giới thiệu nội dung chương trình cách chào, báo cáo khi bắt đầu giờ học. Trò chơi “Kết bạn” I. Mục tiêu. 1. Kiến thức:- Biết được những nội dung cơ bản của chương trình và một số quy định, yêu cầu trong các giờ học Thể dục. - Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào báo cáo, cách xin phép ra, vào lớp. - Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi 2. Kỹ năng: - HS biết được một số nội dung cơ bản của chương trình thể dục 5. Thực hiện đúng các động tác ĐHĐN, hô to, rõ ràng, chính xác. Nắm đựơc cách chơi, luật chơi. 3. Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện tư thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm – Phương tiện 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập. 2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. III. Nội dung và phương pháp tổ chức Nội dung Địnhlượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu * Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Giới thiệu chương trình thể dục lớp 5 - Phổ biến nội quy tập luyện, biên chế tổ tập luyện - Chơi trò chơi Kết bạn * Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông, vai 8-10 Phút 2-3 Phút 4-6 Phút Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và chúc GV “ Khoẻ” €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) HS chạy theo hàng dọc do cán sự điều khiển sau đó tập hợp 3 hàng ngang €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) 2. Phần cơ bản: * Giới thiệu chương trình thể dục lớp 5: - Gồm 70 tiết, mỗi tiết 35 phút - Gồm 4 nội dung chính: + ĐHĐN + Bài thể dục phát triển chung 8 động tác + Bài tập rèn luyện TTCB + Trò chơi vận động. * Phổ biến nội quy tập luyện - Quần áo gọn gàng, đi giầy hoặc dép 4 quai - Khi ra sân chấp hành nghiêm túc yêu cầu của GV và cán sự lớp. - Khi ra vào lớp phải được sự đồng ý của GV .... * Biên chế tổ tập luyện * Ôn ĐHĐN: + Ôn cách chào và báo sáo khi GV nhận lớp và kết thúc giờ học * Trò chơi “Kết bạn” 18-20 Phút 2-3 Phút 2-3 Phút 4-5 Phút 6-7 Phút - GV cùng HS nhắc lại các nội dung đã học ở các lớp 1,2,3,4. - GV giới thiệu chương trình thể dục lớp 5 - HS đứng trật tự chú ý lắng nghe €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ (GV) - GV giới thiệu, phổ biến nội quy tập luyện đến đâu, HS thực hiện, chỉnh sửa trang phục - GV cùng cả lớp lựa chọn cán sự bộ môn do cả lớp bình chọn, theo yêu cầu của GV - GV chia tổ tập luyện. Và cho các tổ bầu cán sự tổ - GV nêu tên động tác, nhắc lại cách thực hiện, sau đó hướng dẫn HS tập luyện cách chào và báo cáo khi GV nhận lớp và kết thúc giờ học €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) GV nêu tên trò chơi , nhắc lại cách chơi, luật chơi - Cho HS chơi thử GV nhận xét thêm sau đó cho HS chơi chính thức GV quan sát nhận xét € € € € € € € € € € € (G V) Trong quá trình chơi GV quan sát nhận xét nhắc nhở, tuyên dương 3. Phần kết thúc. Cúi người thả lỏng, nhảy thả lỏng - Dậm chân vỗ tay và hát - GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét giờ học và giao bài về nhà BTVN: Ôn điểm số, báo cáo 4-6 Phút GV cùng HS hệ thống và nhận xét giờ học € € € € € € € € € € (G V) Ngày soạn: 15/8/2011 Lớp 5 Ngày giảng: 16/8/2011 Tuần 1: Bài 2 cách chào, báo cáo khi bắt đầu giờ học – TRò chơi “lò cò tiếp sức” I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào báo cáo, cách xin phép ra, vào lớp. - Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng động tác và theo đúng nhịp hô, thuần thục những kỹ năng tập hợp hàng dọc, biết cách chơi và biết tham gia chơi. 3. Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện tư thế tác phong, rèn luyện sự phản ứng nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm – phương tiện 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập 2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung địnhlượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu ** Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Ôn báo cáo, xin phép - Chơi trò chơi“ Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”, “Lò cò tiếp sức” * Khởi động:Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên 8-10 phút 2-3 phút 6-7 phút Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và chúc GV “ Khoẻ” €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) HS chạy theo hàng dọc do cán sự điều khiển sau đó tập hợp 3 hàng ngang €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) 2. Phần cơ bản * Dóng hàng, báo cáo - Ôn cách chào báo cáo khi bắt đầu và kết thúc, cách xin phép ra vào lớp * Chia tổ tập luyện * Trò chơi“ Lò có tiếp sức” 18-22 phút 12-14 phút 2-3 lần 2 lần 6-8 phút €€€€€€ € € € €€€€ €€€€€€ (GV) GV hướng dẫn cán sự tập hợp, sau đó cho CS điều khiển GV quan sát uốn nắn Cán sự các tổ điều khiển GV đến các tổ quan sát giúp đỡ Tổ 1 Tổ 2 €€€€€€ €€€€€€ ( GV) Tổ 3 Tổ 4 €€€€€€ €€€€€€ Từng tổ lên biểu diễn 1 lần GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi, sau đó cho HS chơi thử và chơi chính thức, xen kẽ GV nhận xét uốn nắn € € € € € € € € € € (GV) 3. Phần kết thúc Đi theo vòng tròn vỗ tay và hát Cúi người thả lỏng GV cùng HS hệ thống bài học Nhận xét giờ học BTVN: Ôn các động tác ĐHĐN 3-5 phút HS đi theo vòng tròn thả lỏng, hệ thống bài học € € € € € € € € € € (GV) Ngày soạn: 21/8/2011 Lớp 5 Ngày giảng: 22/8/2011 Tuần 2: Bài 3 Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phảI, quay tráI, quay đằng sau - TRò chơi“ Chạy tiếp sức” I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Thực hiện được Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào báo cáo khi bắt đầu giờ học, cách xin phép ra, vào lớp. - Thực hiện cơ bản đúng điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau. - Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng động tác và theo đúng nhịp hô, thuần thục những kỹ năng tập hợp hàng dọc, biết cách chơi và biết tham gia chơi. 3. Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện tư thế tác phong, rèn luyện sự phản ứng nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm – phương tiện 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập 2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung địnhlượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu ** Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Ôn tập hợp hàng dọc, tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái, quay sau - Ôn cách chào và báo cáo khi GV nhận lớp và kết thúc giờ học - Chơi trò chơi“ Chạy tiếp sức” * Khởi động:Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên 8-10 phút 2-3 phút 6-7 phút Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và chúc GV “ Khoẻ” €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) HS chạy theo hàng dọc do cán sự điều khiển sau đó tập hợp 3 hàng ngang €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) 2. Phần cơ bản * Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, quay phải, trái, tập hợp hàng ngang, quay sau. Cách chào và báo cáo khi GV nhận lớp và kết thúc giờ học * Chia tổ tập luyện * Trò chơi“ Chạy tiếp sức ” 18-22 phút 12-14 phút 6-8 phút 2 lần 2-3 lần €€€€€€ € € € €€€€ €€€€€€ (GV) GV hướng dẫn cán sự tập hợp, sau đó cho CS điều khiển GV quan sát uốn nắn Cán sự các tổ điều khiển GV đến các tổ quan sát giúp đỡ Tổ 1 Tổ 2 €€€€€€ €€€€€€ ( GV) Tổ 3 Tổ 4 €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ ũO €€€€€€ ũ O €€€€€€ ũO (GV) - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. - Sau đó cho HS chơi thử và chơi chính thức, xen kẽ GV nhận xét uốn nắn - Cho cả lớp thi đua phân đội thắng thua khen phạt 3. Phần kết thúc - Dậm chân vỗ tay và hát Cúi người thả lỏng GV cùng HS hệ thống bài học Nhận xét giờ học BTVN: Ôn các động tác ĐHĐN 3-5 phút HS đi theo vòng tròn thả lỏng, hệ thống bài học €€ €€€ € €€ €€€ € € €€ €€€ € (GV) Ngày soạn: 22/8/2011 Lớp 5 Ngày giảng: 23/8/2011 Tuần 2: Bài 4 Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phảI, quay tráI, quay đằng sau - TRò chơi “kết bạn” I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Thực hiện được Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào báo cáo khi bắt đầu giờ học, cách xin phép ra, vào lớp. - Thực hiện cơ bản đúng điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau. - Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng động tác và theo đúng nhịp hô, thuần thục những kỹ năng tập hợp hàng dọc, biết cách chơi và biết tham gia chơi. 3. Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện tư thế tác phong, rèn luyện sự phản ứng nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm – phương tiện 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập 2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung địnhlượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu ** Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Ôn tập hợp hàng dọc, tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái, quay sau. - Chơi trò chơi“ Kết bạn ” * Khởi động:Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên 8-10 phút 2-3 phút 6-7 phút Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và chúc GV “ Khoẻ” €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) HS chạy theo hàng dọc do cán sự điều khiển sau đó tập hợp 3 hàng ngang €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) 2. Phần cơ bản * Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau. * Chia tổ tập luyện * Trò chơi“ Kết bạn ” 18-22 phút 10-12phút 2-3 phút 1 lần 1-2 lần 8-10 phút 1-2 lần GV hướng dẫn cán sự tập hợp, sau đó cho CS điều khiển GV quan sát uốn nắn €€€€€€ € € € €€€€ €€€€€€ (GV) Cán sự các tổ điều khiển GV đến các tổ quan sát giúp đỡ Tổ 1 Tổ 2 €€€€€€ €€€€€€ ( GV) Tổ 3 Tổ 4 €€€€€€ €€€€€€ - Từng tổ lên bỉểu diễn GV cùng HS quan sát đánh giá, biểu dương - Cả lớp tập dưới sự điều khiển của GV để củng cố. - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chphu. - Sau đó cho HS chơi thử và chơi chính thức, xen kẽ GV nhận xét uốn nắn - Cả lớp chơi chính thức € € € € € € € € € € (GV) 3. Phần kết thúc Đi theo vòng tròn vỗ tay và hát Cúi người thả lỏng GV cùng HS hệ thống bài học Nhận xét giờ học BTVN: Ôn các động tác ĐHĐN 3-5 phút HS đi theo vòng tròn thả lỏng, hệ thống bài học € € € € € € € € € € (GV) Ngày soạn: 28/8/2011 Lớp 5 Ngày giảng: 29/8/2011 Tuần 3: Bài 5 Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, dàn hàng, dồn hàng, quay phảI , quay tráI, quay sau Trò chơi“bỏ khăn” I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng, dàn hàng, dồn hàng, quay trái, quay phải, quay sau - Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Bỏ khăn” 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng động tác và theo đúng nhịp hô, thuần thục những kỹ năng tập hợp hàng dọc, biết cách chơi và biết tham gia chơi. 3. Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện tư thế tác phong, rèn luyện sự phản ứng nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm – phương tiện 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập 2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung địnhlượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu ** Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Ôn tập hợp hàng dọc, tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đứng ,quay phải, quay trái, quay sau, dàn hang, dồn hàng. - Chơi trò chơi“ Bỏ khăn ” * Khởi động: Xoay các khớp, cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông, vai - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên - Chơi trò chơi " Diệt các con vật có hại" 8-10 phút 2-3 phút Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và chúc GV “ Khoẻ” €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) HS chạy theo hàng dọc do cán sự điều khiển sau đó tập hợp 3 hàng ngang €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) 2. Phần cơ bản * Ôn tập hợp hàng dọc, tập hợp hàng ngang, dóng hàng ,quay phải, quay trái, quay sau, dàn hang, dồn hàng. * Chia tổ tập luyện * Trò chơi“ Bỏ khăn ” 18-22 phút 10-12 phút 3-4 lần 2 lần 8-10 phút 1-2 lần GV hướng dẫn cán sự tập hợp, sau đó cho CS điều khiển GV quan sát uốn nắn €€€€€€ € € € €€€€ €€€€€€ (GV) Cán sự các tổ điều khiển GV đến các tổ quan sát giúp đỡ Tổ 1 Tổ 2 €€€€€€ €€€€€€ ( GV) Tổ 3 Tổ 4 €€€€€€ €€€€€€ - Từng tổ lên biểu diễn GV cùng HS quan sát đánh giá, biểu dương. - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. - Sau đó cho HS chơi thử và chơi chính thức, xen kẽ GV nhận xét uốn nắn. - Cả lớp cùng chơi GV quan sát nhận xét biểu dương học sinh tích cực € € € € € € € € € € € ử (GV) 3. Phần kết thúc Đi theo vòng tròn vỗ tay và hát Cúi người thả lỏng GV cùng HS hệ thống bài học Nhận xét giờ học BTVN: Ôn các động tác ĐHĐN 3-5 phút HS đi theo vòng tròn thả lỏng, hệ thống bài học € € € € € € € € € € (GV) Ngày soạn: 29/8/2011 Lớp 5 Ngày giảng: 30/8/2011 Tuần 3: Bài 6 Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, dàn hàng, dồn hàng, quay phảI , quay tráI, quay sau Trò chơi“bỏ khăn” I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng, dàn hàng, dồn hàng, quay trái, quay phải, quay sau - Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Bỏ khăn” 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng động tác và theo đúng nhịp hô, thuần thục những kỹ năng tập hợp hàng dọc, hàng ngang, đi đều vòng phải, trái đúng, đẹp, biết cách chơi và biết tham gia chơi. 3. Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện tư thế tác phong, rèn luyện sự phản ứng nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm – phương tiện 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập 2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung địnhlượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Ôn tập hợp hàng dọc, tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đứng ,quay phải, quay trái, quay sau, dàn hang, dồn hàng. - Chơi trò chơi“ Bỏ khăn ” * Khởi động: Xoay các khớp, cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông, vai - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên - Chơi trò chơi " Diệt các con vật có hại" 8-10 phút 2-3 phút 6-7 phút 1-2 phút Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và chúc GV “ Khoẻ” €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) HS chạy theo hàng dọc do cán sự điều khiển sau đó tập hợp 3 hàng ngang €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) 2. Phần cơ bản * - Ôn tập hợp hàng dọc, tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đứng ,quay phải, quay trái, quay sau, dàn hang, dồn hàng. - Chi tổ tập luyện. * Trò chơi“ Bỏ khăn ” 18-22 phút 6-8 phút 3-4 lần 6-8 phút 6-8 phút GV nêu tên động tác cho HS thực hiện GV quan sát uốn nắn €€ €€€ € €€ €€€ € € €€ €€€ € (GV) Chia tổ tập luyện. GV nhận xét sửa chữa sai sót cho học sinh Tổ 1 Tổ 2 €€€€€€ €€€€€€ ( GV) Tổ 3 Tổ 4 €€€€€€ €€€€€€ - GV làm mẫu cách vòng phải, vòng trái : Cho một nhóm HS lên làm mẫu GV giải thích. - GV hướng dẫn cả lớp thực hiện. Quan sát và sửa sai € € €€ €€€€€ D €€ €€ GV GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi, sau đó cho HS chơi thử và chơi chính thức, xen kẽ GV nhận xét uốn nắn € € € € € €ó € € € € ử (GV) 3. Phần kết thúc Đi theo vòng tròn vỗ tay và hát Cúi người thả lỏng GV cùng HS hệ thống bài học Nhận xét giờ học BTVN: Ôn các động tác ĐHĐN 3-5 phút HS đi theo vòng tròn thả lỏng, hệ thống bài học € € € € € € € € € € (GV) Ngày soạn: 05/9/2011 Lớp 5 Ngày giảng: 06/9/2011 Tuần 4: Bài 7 Tập hợp hàng ngang dóng hàng điểm số. Quay phảI, quay tráI, quay sau. đI đều vòng phảI, vòng trái - TRò chơI “hoàng anh hoàng yến” I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang. - Thực hiện cơ bản đúng điểm số, quay phảI, quay tráI, quay sau, đI đều vòng phảI, vòng trái - Biết cách chơI và tham gia chơI được trò chơi“ Hoàng anh hoàng yến” 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng động tác và theo đúng nhịp hô, thuần thục những kỹ năng tập hợp hàng ngang, đi đều vòng phải, trái đúng, đẹp, biết cách chơi và biết tham gia chơi. 3. Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện tư thế tác phong, rèn luyện sự phản ứng nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm – phương tiện 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập 2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung địnhlượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu ** Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái. Đổi chân khi đi đều sai nhịp. - Chơi trò chơi “Hoàng anh-Hoàng yến” * Khởi động: Xoay các khớp, cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông, vai - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên. - Chơi trò chơi“ Tìm người chỉ huy” 8-10 phút 2-3 phút 6-7 phút Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và chúc GV “ Khoẻ” €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) HS chạy theo hàng dọc do cán sự điều khiển sau đó tập hợp 3 hàng ngang €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) - Đội hình vòng tròn € € € € € € € € € € € (GV) 2. Phần cơ bản * Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số . * Ôn đi đều vòng phải, vòng trái * Chia lớp theo tổ tập luyên * Đổi chân khi đi đều sai nhịp * Trò chơi“ Hoàng anh-Hoàng yến ” 18-22 phút 5-6 phút 8-10 phút 6-8 phút GV hướng dẫn cán sự tập hợp, sau đó cho CS điều khiển GV quan sát uốn nắn €€€€€€ € € € €€€€ €€€€€€ GV GV nêu tên động tác cho HS thực hiện GV quan sát uốn nắn € € €€ €€€€€ D €€ €€ GV - Tổ trưởng điều khiển, GV quan sát các tổ thực hiện nhận xét sửa sai. - Giáo viên làm mẫu cho HS quan sát - Cả lớp cùng thực hiện khi đang đi đều €€€€€€ € € € €€€€ €€€€€€ GV - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. - Sau đó cho HS chơi thử và chơi chính thức, xen kẽ GV nhận xét uốn nắn - Cho cả lớp chơi, GV quan sát nhận xét biểu dương ư ư € € € € € € Hoàng anh (GV) € € € € € € Hoàng yến ¯ ¯ 3. Phần kết thúc Đi theo vòng tròn vỗ tay và hát Cúi người thả lỏng GV cùng HS hệ thống bài học Nhận xét giờ học BTVN: Ôn các động tác ĐHĐN 3-5 phút HS đi theo vòng tròn thả lỏng, hệ thống bài học € € € € € € € € € (GV) Ngày soạn: 09/9/2011 Lớp 5 Ngày giảng: 10/9/2011 Tuần 4: Bài 8 Tập hợp hàng ngang dóng hàng điểm số. Quay phảI, quay tráI, quay sau. đI đều vòng phảI, vòng trái - TRò chơI “mèo đuổi chuột” I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang. - Thực hiện cơ bản đúng điểm số, quay phải, quay trái, quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái. - Bước đầu biết cách đổi chân khi đi sai nhịp - Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Mèo đuổi chuột” 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng động tác và theo đúng nhịp hô, thuần thục những kỹ năng quay các hướng, đi đều vòng phải, trái đúng, đẹp, biết cách chơi và biết tham gia chơi. 3. Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện tư thế tác phong, rèn luyện sự phản ứng nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm – phương tiện 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập 2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung địnhlượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu ** Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Ôn quay phải, quay trái, quay sau - Đi đều vòng phải, vòng trái - Chơi trò chơi“ Mèo đuổi chuột ” * Khởi động: Xoay các khớp, cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông, vai - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên * Kiểm tra bài cũ quay phải, quay trái 8-10 phút 2-3 phút 2-3 phút 1-2 phút 1-2 phút Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và chúc GV “ Khoẻ” €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) HS chạy theo hàng dọc do cán sự điều khiển sau đó tập hợp 3 hàng ngang €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) 2. Phần cơ bản * Ôn quay phải, quay trái, quay sau * Ôn đi đều vòng phải, vòng trái Thi đi đều vòng phải, vòng trái * Trò chơi“ Mèo đuổi chuột” 18-22 phút 5-6 phút 8-10 phút 1 lần 6-8 phút GV hướng dẫn cán sự tập hợp, sau đó cho CS điều khiển GV quan sát uốn nắn € € € € € € € € € € € € € € € € (GV) GV nêu tên động tác cho HS thực hiện GV quan sát uốn nắn €€ €€€ € € €€ €€€ € €€ €€€ € (GV) - Từ đội hình ôn tập hợp hàng ngang, cán sự điều kkhiển cả lớp đi đều. GV quan sát uốn nắn - GV cùng HS quan sát đánh giá, biểu dương - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. -Sau đó cho HS chơi thử và chơi chính thức, xen kẽ GV nhận xét uốn nắn. - Cho cả lớp chơi € € ó € € € € € € € ỏ € € € (GV) 3. Phần kết thúc Đi theo vòng tròn vỗ tay và hát Cúi người thả lỏng GV cùng HS hệ thống bài học Nhận xét giờ học BTVN: Ôn các động tác ĐHĐN đã học 3-5 phút HS đi theo vòng tròn thả lỏng, hệ thống bài học € € € € € € € € € € (GV) Ngày soạn: 11/9/2011 Lớp 5 Ngày giảng: 12/9/2011 Tuần 5: Bài 9 Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. đI đều, vòng phảI, vòng tráI, đổi chân khi đI đều sai nhịp - TRò chơI “nhảy đúng nhảy nhanh” I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang. - Thực hiện cơ bản đúng điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái. - Bước đầu biết cách đổi chân khi đI đều sai nhịp. - Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Nhảy đúng nhảy nhanh” 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng động tác và theo đúng nhịp hô, thuần thục những kỹ năng tập hợp , hàng ngang, đi đều vòng phải, trái đúng, đẹp, biết cách chơi và biết tham gia chơi. 3. Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện tư thế tác phong, rèn luyện sự phản ứng nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm – phương tiện 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập 2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung địnhlượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu ** Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, - Đi đều vòng phải, vòng trái - Chơi trò chơi “Nhảy đúng nhảy nhanh ” * Khởi động: Xoay các khớp, cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông, vai - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên - Chơi trò chơi“ Lich sự” 6-10 phút 2-3 phút 6-7 phút Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và chúc GV “ Khoẻ” €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) HS chạy theo hàng dọc do cán sự điều khiển sau đó tập hợp 3 hàng ngang €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) 2. Phần cơ bản * Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số * Ôn đi đều vòng phải, vòng trái * Chia tổ tập luyện Thi tập hợp hàng ngang, đi đều vòng phải, vòng trái * Trò chơi“ Nhảy đúng nhảy nhanh ” 18-22 phút 5-6 phút 8-10 phút 1 lần 6-8 phút GV hướng dẫn cán sự tập hợp, sau đó cho CS điều khiển GV quan sát uốn nắn €€ €€€ € €€ €€€ € € €€ €€€ € (GV) -Từ đội hình ôn tập hợp hàng ngang, cán sự điều kkhiển cả lớp đi đều. GV quan sát uốn nắn €€ €€€ € € €€ €€€ € €€ €€€ € (GV) -Cán sự các tổ điều khiển GV đến từng tổ quan sát uốn nắn Tổ 1 Tổ 2 €€€€€€ €€€€€€ ( GV) Tổ 3 Tổ 4 €€€€€€ €€€€€€ GV cùng HS quan sát đánh giá, biểu dương GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi, sau đó cho HS chơi thử và chơi chính thức, xen kẽ GV nhận xét uốn nắn 1 10 8 7 5 4 2 9 6 3 €€ €€€ €€€€€€ (GV) 3. Phần kết thúc Đi thường vỗ tay và hát Cúi người thả lỏng GV cùng HS hệ thống bài học Nhận xét giờ học BTVN: Ôn các động tác ĐHĐN 4-6 phút €€ €€€ € €€ €€€ € € €€ €€€ € (GV) Ngày soạn: 12/9/2011 Lớp 5 Ngày giảng: 13/9/2011 Tuần 5: Bài 10 Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. đI đều, vòng phảI, vòng tráI, đổi chân khi đI đều sai nhịp - TRò chơI “nhảy ô tiếp sức” I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang. - Thực hiện cơ bản đúng điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái. - Bước đầu biết cách đổi chân khi đI đều sai nhịp. - Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Nhảy ô tiếp sức” 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng động tác và theo đúng nhịp hô, thuần thục những kỹ năng tập hợp , hàng ngang, đi đều vòng phải, trái đúng, đẹp, biết cách chơi và biết tham gia chơi. 3. Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện tư thế tác phong, rèn luyện sự phản ứng nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm – phương tiện 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập 2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung địnhlượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu ** Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số - Đi đều vòng phải, vòng trái - Chơi trò chơi“ Nhảy ô tiếp sức ” * Khởi động: Xoay các khớp, cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông, vai - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên - Chơi trò chơi“ Có chúng em” 6-10 phút 2-3 phút 6-7 phút Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và chúc GV “ Khoẻ” €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) HS chạy theo hàng dọc do cán sự điều khiển sau đó tập hợp 3 hàng ngang €€€€€€ €€€€€€ €€€€

File đính kèm:

  • docBAI SOAN THE DUC 5-2011.doc
Giáo án liên quan