Giáo án thể dục 9

I - MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- HS nắm được các kiến thức cơ bản về bài TD phát triển chung.

- Nắm được một số yêu cầu và ý nghĩa của trò chơi phát triển sức nhanh, kĩ thuật một số tư thế xuất phát.

2. Kĩ năng:

- HS thuộc và thực hiện được từ nhịp 1 - 10 các động tác của bài thể dục.

- HS thực hiện được trò chơi, biết vận dụng và tự tổ chức chơi.

3. Thái độ:

- Có ý thức tự giác tích cực trong giờ học và ý thưc tập luyện tốt.

II - ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

- Sân tập rộng.

 

doc144 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 09/01/2014 | Lượt xem: 752 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án thể dục 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn Ngày dạy TIẾT 1 CHẠY NGẮN – CHẠY BỀN I - Mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS nắm được các kiến thức cơ bản về bài TD phát triển chung. - Nắm được một số yêu cầu và ý nghĩa của trò chơi phát triển sức nhanh, kĩ thuật một số tư thế xuất phát. 2. Kĩ năng: - HS thuộc và thực hiện được từ nhịp 1 - 10 các động tác của bài thể dục. - HS thực hiện được trò chơi, biết vận dụng và tự tổ chức chơi. 3. Thái độ: - Có ý thức tự giác tích cực trong giờ học và ý thưc tập luyện tốt. II - Địa điểm phương tiện: - Sân tập rộng. III - Tiến trình dạy học: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A - Phần mở đầu: 1 - Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số, trang phục luyện tập, sức khoẻ học sinh. - GV phổ biến nội dung giờ học. 2 - Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 200m. - Xoay các khớp: đầu cổ, cổ tay, vai cánh tay, hông, gối, cổ chân. 3- Không kiểm tra II - Phần cơ bản: 2 - Chạy ngắn: - Ôn xuất phát: + Đứng mặt hướng chạy. + Đứng vai hướng chạy + Đứng lưng hướng chạy. - Trò chơi: Ai nhanh hơn 2.Chạy bền: - Luyện tập chạy bền - Giowis thiệu hiện tượng “cực điểm” và cỏch khắ phục. 3 - Củng cố: - Bài thể dục nhịp từ 1 - 10. C - Phần kết thúc: - HS thả lỏng, hồi tĩnh - GV nhận xét, đánh giá giờ học - Giao bài tập về nhà. (7phút) 2’ 5’ (33’ ) 14’ 5-6 lần 5-6 lần 10' 4' 5’ - Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung giờ học. - Đội hình khởi động: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV hướng dẫn về các nội dung cần học. - Cho cả lớp thực hiện 1-2 lần. - Yêu cầu 2-3 HS lên thực hiện. - GV nhận xét, nhắc lại yêu cầu cần thực hiện và chia nhóm luyện tập. + Nhóm I: Bài thể dục (nhóm trưởng điểu khiển, hô cho cả nhóm thực hiện) * * * * * * * * * * * * * * * * * - Nhóm II: Chạy ngắn (nhóm trưởng) * * * * * * * * * * * * * * * - GV yêu cầu 2 - 4 HS lên thực hiện, lớp quan sát, nhận xét. - Đội hình tập trung lớp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * p Rút kinh nghiệm giờ dạy: Ngày soạn Ngày dạy TIẾT 2 BÀI TD-CHẠY NGẮN – CHẠY BỀN I - Mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS nắm được các kiến thức cơ bản về bài TD phát triển chung. - Nắm được một số yêu cầu và ý nghĩa của trò chơi phát triển sức nhanh, kĩ thuật một số tư thế xuất phát. 2. Kĩ năng: - HS thuộc và thực hiện được từ nhịp 1 - 10 các động tác của bài thể dục. - HS thực hiện được trò chơi, biết vận dụng và tự tổ chức chơi. 3. Thái độ: - Có ý thức tự giác tích cực trong giờ học và ý thưc tập luyện tốt. II - Địa điểm phương tiện: - Sân tập rộng. III - Tiến trình dạy học: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A - Phần mở đầu: 1 - Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số, trang phục luyện tập, sức khoẻ học sinh. - GV phổ biến nội dung giờ học. 2 - Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 200m. - Xoay các khớp: đầu cổ, cổ tay, vai cánh tay, hông, gối, cổ chân. 3- Không kiểm tra II - Phần cơ bản: 1 - Bài thể dục: - Nam: Nhịp 1 - 10. - Nữ: Nhịp 1 - 10 2 - Chạy ngắn: - ễn trũ chơi chạy tiếp sức con thoi. - Tư thế sẵn sàng - xuất phỏt. 3 – Chạy bền: - Luyện tập chạy bền. - Giới thiệu một số động tỏc hồi tĩnh. 4 - Củng cố: - Bài thể dục nhịp từ 1 - 10. C - Phần kết thúc: - HS thả lỏng, hồi tĩnh - GV nhận xét, đánh giá giờ học - Giao bài tập về nhà. (7phút) 2’ 5’ (33’ ) 14’ 5-6 lần 5-6 lần 10' 4' 5’ - Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung giờ học. - Đội hình khởi động: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV hướng dẫn về các nội dung cần học. - Cho cả lớp thực hiện 1-2 lần. - Yêu cầu 2-3 HS lên thực hiện. - GV nhận xét, nhắc lại yêu cầu cần thực hiện và chia nhóm luyện tập. + Nhóm I: Bài thể dục (nhóm trưởng điểu khiển, hô cho cả nhóm thực hiện) * * * * * * * * * * * * * * * * * - Nhóm II: Chạy ngắn (nhóm trưởng) * * * * * * * * * * * * * * * - GV yêu cầu 2 - 4 HS lên thực hiện, lớp quan sát, nhận xét. - Đội hình tập trung lớp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * p Rút kinh nghiệm giờ dạy: Ngày soạn Ngày dạy TIẾT 3 CHẠY NGẮN-BÀI TD – CHẠY BỀN I - Mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS nắm được các kiến thức cơ bản về bài TD, biết vận dụng tự tập luyện để nâng cao sức khoẻ. - Nắm được một số yêu cầu và ý nghĩa của trò chơi phát triển sức nhanh, kĩ thuật một số tư thế xuất phát. - Hiểu được nguyên nhân của hiện tượng "cực điểm" và cách khắc phục 2. Kĩ năng: - HS thực hiện được các động tác của bài TD đã học. - HS thực hiện được trò chơi, biết vận dụng và tự tổ chức chơi. 3. Thái độ: - Có ý thức tự giác tích cực trong giờ học và ý thưc tập luyện tốt. II - Địa điểm phương tiện: - Sân tập rộng. III - Tiến trình dạy học: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A - Phần mở đầu: 1 - Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số, trang phục luyện tập, sức khoẻ học sinh. - GV phổ biến nội dung giờ học. 2 - Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 200m. - Xoay các khớp: đầu cổ, cổ tay, vai cánh tay, hông, gối, cổ chân. 3- Không kiểm tra II - Phần cơ bản: 1 - Bài thể dục: - Nam: Ôn Nhịp 1 - 10. - Nữ: Ôn Nhịp 1 - 10 - Học nhịp 11 - 18: 2 - Chạy ngắn: - Ôn xuất phát: + Sẵn sàng xuất phát. - Trò chơi: Chạy thoi tiếp sức 3 - Chạy bền: - GV giới thiệu hiện tượng "cực điểm" cho HS, nêu cách khắc phục. - Yêu cầu HS thực hiện cự ly 500m C - Phần kết thúc: - HS thả lỏng, hồi tĩnh - GV nhận xét, đánh giá giờ học - Giao bài tập về nhà. (7phút) 2’ 5’ (33’ ) 14’ 8-10lần 3-4 lần 5-6 lần 15’ 4-5 lần 2-3 lần 4' 1 lần 5’ - Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung giờ học. - Đội hình khởi động: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV hướng dẫn về các nội dung cần học. - Cho cả lớp thực hiện 1-2 lần. - Yêu cầu 2-3 HS lên thực hiện. - GV nhận xét, nhắc lại yêu cầu cần thực hiện và chia nhóm luyện tập. + Nhóm I: Bài TD * * * * * * * * * * * * * * * * * - Nhóm II: Chạy ngắn * * * * * * * * * * * * * * * GV cho nhóm nữ và nam tập riêng nội dung sau đó 2 nhóm đổi nhiệm vụ tập luyện. - HS nghe GV giới thiệu và áp dụng vào tập luyện. - Thực hiện quanh sân tập. - Đội hình tập trung lớp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * p Rút kinh nghiệm giờ dạy: Ngày soạn Ngày dạy TIẾT 4 CHẠY NGẮN-BÀI TD – CHẠY BỀN I - Mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS nắm được một số yêu cầu về kĩ thuật, biên độ động tác của bài thể dục. - Nắm được một số yêu cầu và ý nghĩa của trò chơi phát triển sức nhanh, kĩ thuật một số tư thế xuất phát. 2. Kĩ năng: - HS thực hiện được cơ bản đúng về yêu cầu động tác của bài thể dục từ nhịp 1 - 18 (nữ) và nhịp 1-19 (nam). - Thực hiện được tư thế ngồi mặt hướng chạy xuất phát và tư thế sẵn sàng - xuất phát. - HS thực hiện được trò chơi, biết vận dụng và tự tổ chức chơi. 3. Thái độ: - Có ý thức tự giác tích cực trong giờ học và ý thưc tập luyện tốt. II - Địa điểm phương tiện: - Sân tập rộng. III - Tiến trình dạy học: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A - Phần mở đầu: 1 - Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số, trang phục luyện tập, sức khoẻ học sinh. - GV phổ biến nội dung giờ học. 2 - Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 200m. - Xoay các khớp: đầu cổ, cổ tay, vai cánh tay, hông, gối, cổ chân. 3- Không kiểm tra II - Phần cơ bản: 1 - Bài thể dục: - Nam: Ôn Nhịp 1 - 10. Học: Nhịp 11-19 - Nữ: Ôn Nhịp 1 - 18 2 - Chạy ngắn: - Ôn xuất phát: + Sẵn sàng xuất phát. - Trò chơi: Chạy thoi tiếp sức 3 - Củng cố: - GV gọi 2-4 học sinh lên thực hiện động tác, yêu cầu lớp quan sát và nhận xét. C - Phần kết thúc: - HS thả lỏng, hồi tĩnh - GV nhận xét, đánh giá giờ học - Giao bài tập về nhà. (7phút) 2’ 5’ (33’ ) 14’ 3-4 lần 5-6 lần 8-10lần 15’ 4-5 lần 2-3 lần 4' 1 lần 5’ - Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung giờ học. - Đội hình khởi động: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV hướng dẫn về các nội dung cần học. - Cho cả lớp thực hiện 1-2 lần. - Yêu cầu 2-3 HS lên thực hiện. - GV nhận xét, nhắc lại yêu cầu cần thực hiện và chia nhóm luyện tập. + Nhóm I: Bài TD * * * * * * * * * * * * * * * * * - Nhóm II: Chạy ngắn * * * * * * * * * * * * * * * GV cho nhóm nữ và nam tập riêng nội dung sau đó 2 nhóm đổi nhiệm vụ tập luyện. - HS quan sát, nhận xét. - Đội hình tập trung lớp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * p Rút kinh nghiệm giờ dạy: Ngày soạn Ngày dạy Tiết 5 Lý thuyết: Một số phương pháp luyện tập sức bền (mục 1) I. Mục tiêu - Giúp học sinh có một số hiểu biết về sức bền và phương pháp tập luyện đơn giản để các em tập luyện sức bền. Biết vận dụng khi học giờ TD và tự tập hàng ngày. II. Địa điểm - Phương tiện - Học trên lớp, HS có vở ghi. - Thuyết trình, giảng giải III. Tiến trình dạy học: 1. Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp. - Phổ biến mục tiêu tiết học. 2. Phát triển bài. Sức bền có một vị trí vô cùng quan trọng trong đời sống, nếu không có sức bền con người vừa mới làm việc, học tập đã mệt mỏi, như vậy sẽ không bao giờ làm được việc gì có hiệu quả cao. 1.Một số hiểu biết cần thiết - Sức bền: Là khả năng của cơ thể chống lại mệt mỏi khi học tập, lao động hay tập luyện TDTT kéo dài + Sức bền bao gồm: sức bền chung và sức bền chuyên môn . Sức bền chung: Là khả năng của cơ thể khi thực hiện các công việc nói chung trong một thời gian dài. . Sức bền chuyên môn: Là khả năng của cơ thể khi thực hiện chuyên sâu một hoạt động, hay bài tập TT trong một thời gian dài. VD: Khả năng leo núi của người vùng cao 2. Một số nguyên tắc, phương pháp và hình thức tập luyện a. Một số nguyên tắc. - Tập phù hợp với sức khỏe của mỗi người: Tùy theo lứa tuổi, sức khẻo và giới tính mà tập luyện cho phù hợp... - Tập từ nhẹ đến nặng dần: Những buổi tập đàu tiên cần tập nhẹ nhàng, với tốc độ chậm hoặc 300-350m sau đó tăng dần thời gian khoảng cách tốc độ lên một chút... - Tập thường xuyên hàng ngày hoặc3-4 lần/tuần một cách kiên trì, không nóng vội. - Trong một giờ học, sức bền phải học sau các nội dung khác và bố trí ở cuối phần cơ bản. - Tập xong không dừng lại đột ngột, mà cần phải tập các động tác hồi tĩnh trong vài phút. - Song song với việc chạy, cần rèn luyện kĩ thuật bước chạy, cách thở trong khi chạy, cách chạy qua một số chướng ngại vật trên đường chạy và các động tác hồi tĩnh. b. Một số hình thức và phương pháp tập luyện đơn giản. - Tập sức bền bằng cáhc chơi trò chơi vận động hoặc tập một số bài tập như: Nhảy dây bền, tâng cầu tối đa... - Tập sức bền bằng đi bộ hoặc chạy trên địa hình tự nhiên theo sức khỏe từ 300m nâng dần 600, 800, 1000m - Tập sức bền bằng các môn có tác dụng rèn luyện sức bền như: Đi bộ TT, chạy cự li trung bình, chạy cự li dài... - Có thể tập cá nhân hoặc theo nhóm * Củng cố * Về nhà: Học bài để áp dụng tự tập hàng ngày và các buổi học TD H: Sức bền là gì? - Gọi HS trả lời - GV nêu khái niệm sức bền H: Một em chưa chạy bền bao giờ ngay buổi sáng đầu tiên đã chạy 1000m theo em như vậy tốt hay không? H: Có mấy loại sức bền? H: Em đã tự tập chạy bền bao giờ chưa? - GV nêu khái niệm các loại sức bền - Gọi HS lấy các ví dụ về sức bền chung và sức bền chuyên môn H: Em có định tập sức bền không? Tập theo hình thức nào? H: Sau khi tập bài TD sáng, một bạn đã chạy bền nhẹ nhàng trong 4-5 phút theo vòng số 8 ở sân nhà như vậy tốt hay không tốt? H: Một bạn chạy bền xong đứng lại ngay như vậy đúng hay sai? - GV nêu các hình thức và phương pháp tập luyện sức bền H: Hãy nêu khái niệm sức bền, và một số phương pháp tập luyện đơn giản? Ngày soạn Ngày dạy TIẾT 6 CHẠY NGẮN-BÀI TD – CHẠY BỀN I - Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Củng cố cho HS kiến thức về các yêu cầu động tác của bài thể dục. Tính liên kết và tính thẩm mỹ của các động tác thể dục. - Nắm được một số yêu cầu và ý nghĩa của trò chơi phát triển sức nhanh, kĩ thuật một số động tác bổ trợ. 2. Kĩ năng: - HS thực hiện được liên hoàn các động tác và có tính liên kết giữa các động tác. - HS thực hiện được một số động tác bổ trợ: chạy nâng cao đùi, chạy bước nhỏ,tại chỗ đánh tay, chạy đạp sau. - Thực hiện được kĩ thuật xuất phát cao - chạy nhanh. 3. Thái độ: - Có ý thức tự giác tích cực trong giờ học và ý thưc tập luyện tốt. II - Địa điểm phương tiện: - Sân tập rộng, đường chạy có kẻ vạch xuất phát. III - Tiến trình dạy học: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A - Phần mở đầu: 1 - Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số, trang phục luyện tập, sức khoẻ học sinh. - GV phổ biến nội dung giờ học. 2 - Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 200m. - Xoay các khớp: đầu cổ, cổ tay, vai cánh tay, hông, gối, cổ chân. 3- Kiểm tra: - Một số động tác bổ trợ cho chạy ngắn. II - Phần cơ bản: - Ôn từ nhịp 1- 19 (nam), từ nhịp 1- 18 (nữ). - Học nhịp 19- 25 (nữ). - Tập riêng và hoàn thiện một số động tác khó. 2 - Chạy ngắn: - Ôn bổ trợ: + Chạy bước nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy đạp sau. - Xuất phát cao - chạy nhanh. 3 - Củng cố: - Bài thể dục nam từ nhịp 1-19, nữ từ 1-25. C - Phần kết thúc: - HS thả lỏng, hồi tĩnh - GV nhận xét, đánh giá giờ học - Giao bài tập về nhà. (8phút) 2’ 4’ 2' (32’) 14' 4-5 lần 5-6 lần 2 lần 14’ 3x15m 3x15m 3x25m 3-4 lần 4' 1 lần 5’ - Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung giờ học. - Đội hình khởi động: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV hướng dẫn về các nội dung cần học. - Cho cả lớp thực hiện 1-2 lần. - Yêu cầu 2-3 HS lên thực hiện. - GV nhận xét, nhắc lại yêu cầu cần thực hiện và chia nhóm luyện tập. + Nhóm I: Bài TD * * * * * * * * * * * * * * * * * - Nhóm II: Chạy ngắn * * * * * * * * * * * * * * * GV cho nhóm nữ và nam tập riêng nội dung sau đó 2 nhóm đổi nhiệm vụ tập luyện. - GV yêu cầu 2-4 HS lên thực hiện. Lớp theo dõi, nhận xét. - Đội hình tập trung lớp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * p Rút kinh nghiệm giờ dạy: Ngày soạn Ngày dạy TIẾT 7 CHẠY NGẮN-BÀI TD – CHẠY BỀN . I - Mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS nắm được một số yêu cầu về kĩ thuật, biên độ động tác của bài thể dục. - Nắm được một số yêu cầu và kĩ thuật một số động tác bổ trợ, kĩ thuật xuất phát cao. - Hiểu được nguyên nhân của hiện tượng choáng ngất và cách khắc phục. 2. Kĩ năng: - HS thực hiện được cơ bản đúng về yêu cầu động tác của bài thể dục từ nhịp 1 - 26 (nam) và nhịp 1-25 (nữ). - HS thực hiện được một số động tác bổ trợ: chạy nâng cao đùi, chạy bước nhỏ,tại chỗ đánh tay, chạy đạp sau. - ứng dụng được lý thuyết để khắc phục hiện tượng choáng ngất trong luyện tập chạy bền. 3. Thái độ: - Có ý thức tự giác tích cực trong giờ học và ý thưc tập luyện tốt. II - Địa điểm phương tiện: - Sân tập rộng. Đường chạy có kẻ vạch xuất phát. III - Tiến trình dạy học: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A - Phần mở đầu: 1 - Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số, trang phục luyện tập, sức khoẻ học sinh. - GV phổ biến nội dung giờ học. 2 - Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 200m. - Xoay các khớp: đầu cổ, cổ tay, vai cánh tay, hông, gối, cổ chân. 3- Kiểm tra: - Không kiểm tra II - Phần cơ bản: 1. Bài thể dục: - Ôn từ nhịp 1- 19 (nam), từ nhịp 1- 25 (nữ). - Học nhịp 20 - 26 (nam). - Tập riêng và hoàn thiện một số động tác khó. 2 - Chạy ngắn: - Ôn bổ trợ: + Chạy bước nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy đạp sau. - Xuất phát cao - chạy nhanh. 3 - Chạy bền: - GV giới thiệu hiện tượng choáng ngất cho HS, nêu cách khắc phục. C - Phần kết thúc: - HS thả lỏng, hồi tĩnh - GV nhận xét, đánh giá giờ học - Giao bài tập về nhà. (7phút) 2’ 5’ (33’) 14’ 4-5 lần 2-3 lần 2 lần 14’ 3x15m 3x15m 3x25m 3-4 lần 5' 5’ - Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung giờ học. - Đội hình khởi động: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV hướng dẫn về các nội dung cần học. - Cho cả lớp thực hiện 1-2 lần. - Yêu cầu 2-3 HS lên thực hiện. - GV nhận xét, nhắc lại yêu cầu cần thực hiện và chia nhóm luyện tập. + Nhóm I: Bài thể dục * * * * * * * * * * * * * * * * * - Nhóm II: Chạy ngắn * * * * * * * * * * * * * * * - GV giới thiệu cho HS về hiện tượng choáng ngất và cách khắc phục. - Đội hình tập trung lớp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * p Rút kinh nghiệm giờ dạy: Ngày soạn Ngày dạy Tiết 8: Lý thuyết: Một số phương pháp luyện tập sức bền (mục 2) I. Mục tiêu - Giúp học sinh có một số hiểu biết về sức bền và phương pháp tập luyện đơn giản để các em tập luyện sức bền. Biết vận dụng khi học giờ TD và tự tập hàng ngày. II. Địa điểm - Phương tiện - Học trên lớp, HS có vở ghi. - Thuyết trình, giảng giải III. Tiến trình dạy học: 1. Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp. - Phổ biến mục tiêu tiết học. 2. Phát triển bài. Sức bền có một vị trí vô cùng quan trọng trong đời sống, nếu không có sức bền con người vừa mới làm việc, học tập đã mệt mỏi, như vậy sẽ không bao giờ làm được việc gì có hiệu quả cao. 1.Một số hiểu biết cần thiết - Sức bền: Là khả năng của cơ thể chống lại mệt mỏi khi học tập, lao động hay tập luyện TDTT kéo dài + Sức bền bao gồm: sức bền chung và sức bền chuyên môn . Sức bền chung: Là khả năng của cơ thể khi thực hiện các công việc nói chung trong một thời gian dài. . Sức bền chuyên môn: Là khả năng của cơ thể khi thực hiện chuyên sâu một hoạt động, hay bài tập TT trong một thời gian dài. VD: Khả năng leo núi của người vùng cao 2. Một số nguyên tắc, phương pháp và hình thức tập luyện a. Một số nguyên tắc. - Tập phù hợp với sức khỏe của mỗi người: Tùy theo lứa tuổi, sức khẻo và giới tính mà tập luyện cho phù hợp... - Tập từ nhẹ đến nặng dần: Những buổi tập đàu tiên cần tập nhẹ nhàng, với tốc độ chậm hoặc 300-350m sau đó tăng dần thời gian khoảng cách tốc độ lên một chút... - Tập thường xuyên hàng ngày hoặc3-4 lần/tuần một cách kiên trì, không nóng vội. - Trong một giờ học, sức bền phải học sau các nội dung khác và bố trí ở cuối phần cơ bản. - Tập xong không dừng lại đột ngột, mà cần phải tập các động tác hồi tĩnh trong vài phút. - Song song với việc chạy, cần rèn luyện kĩ thuật bước chạy, cách thở trong khi chạy, cách chạy qua một số chướng ngại vật trên đường chạy và các động tác hồi tĩnh. b. Một số hình thức và phương pháp tập luyện đơn giản. - Tập sức bền bằng cáhc chơi trò chơi vận động hoặc tập một số bài tập như: Nhảy dây bền, tâng cầu tối đa... - Tập sức bền bằng đi bộ hoặc chạy trên địa hình tự nhiên theo sức khỏe từ 300m nâng dần 600, 800, 1000m - Tập sức bền bằng các môn có tác dụng rèn luyện sức bền như: Đi bộ TT, chạy cự li trung bình, chạy cự li dài... - Có thể tập cá nhân hoặc theo nhóm * Củng cố * Về nhà: Học bài để áp dụng tự tập hàng ngày và các buổi học TD H: Sức bền là gì? - Gọi HS trả lời - GV nêu khái niệm sức bền H: Một em chưa chạy bền bao giờ ngay buổi sáng đầu tiên đã chạy 1000m theo em như vậy tốt hay không? H: Có mấy loại sức bền? H: Em đã tự tập chạy bền bao giờ chưa? - GV nêu khái niệm các loại sức bền - Gọi HS lấy các ví dụ về sức bền chung và sức bền chuyên môn H: Em có định tập sức bền không? Tập theo hình thức nào? H: Sau khi tập bài TD sáng, một bạn đã chạy bền nhẹ nhàng trong 4-5 phút theo vòng số 8 ở sân nhà như vậy tốt hay không tốt? H: Một bạn chạy bền xong đứng lại ngay như vậy đúng hay sai? - GV nêu các hình thức và phương pháp tập luyện sức bền H: Hãy nêu khái niệm sức bền, và một số phương pháp tập luyện đơn giản? Ngày soạn Ngày dạy TIẾT 9 CHẠY NGẮN-BÀI TD – CHẠY BỀN I - Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Củng cố cho HS kiến thức về các yêu cầu động tác của bài thể dục. Tính liên kết và tính thẩm mỹ của các động tác thể dục. - Nắm được một số yêu cầu và kĩ thuật xuất phát cao, xuất phát thấp và giai đoạn chạy lao. - Hiểu được tác dụng của các yêu cầu kĩ thuật. 2. Kĩ năng: - HS thực hiện được liên hoàn các động tác và có tính liên kết giữa các động tác. - HS thực hiện được kĩ thuật xuất phát cao - chạy nhanh và xuất phát thấp - chạy lao ở mức độ gần đúng. - ứng dụng được lý thuyết để khắc phục hiện tượng choáng ngất trong luyện tập chạy bền. 3. Thái độ: - Có ý thức tự giác tích cực trong giờ học và ý thưc tập luyện tốt. II - Địa điểm phương tiện: - Sân tập rộng. Đường chạy có kẻ vạch xuất phát. III - Tiến trình dạy học: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A - Phần mở đầu: 1 - Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số, trang phục luyện tập, sức khoẻ học sinh. - GV phổ biến nội dung giờ học. 2 - Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 200m. - Xoay các khớp: đầu cổ, cổ tay, vai cánh tay, hông, gối, cổ chân. 3- Kiểm tra: - Không kiểm tra II - Phần cơ bản: 1. Bài thể dục: - Ôn từ nhịp 1- 26 (nam), từ nhịp 1- 25(nữ). - Học nhịp 26-29 (nữ). - Tập riêng và hoàn thiện một số động tác khó. 2 - Chạy ngắn: - Ôn bổ trợ: + Chạy bước nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy đạp sau. - Xuất phát cao - chạy nhanh. - Xuất phát thấp - chạy lao (18-20m). 3 - Chạy bền: - Chạy bền trên địa hình tự nhiên C - Phần kết thúc: - HS thả lỏng, hồi tĩnh - GV nhận xét, đánh giá giờ học - Giao bài tập về nhà. (7phút) 2’ 5’ (33’ ) 14’ 4-5 lần 5-6 lần 2 lần 14’ 2x10m 2x10m 2x20m 3-4 lần 3-4 lần 5' 5’ - Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung giờ học. - Đội hình khởi động: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV hướng dẫn về các nội dung cần học. - Cho cả lớp thực hiện 1-2 lần. - Yêu cầu 2-3 HS lên thực hiện. - GV nhận xét, nhắc lại yêu cầu cần thực hiện và chia nhóm luyện tập. + Nhóm I: Bài TD * * * * * * * * * * * * * * * * * - Nhóm II: Chạy ngắn * * * * * * * * * * * * * * * GV cho nhóm nữ và nam tập riêng nội dung sau đó 2 nhóm đổi nhiệm vụ tập luyện. - HS thực hiện chạy quanh sân trường. - Đội hình tập trung lớp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * p Rút kinh nghiệm giờ dạy: Ngày soạn Ngày dạy TIẾT 10 CHẠY NGẮN-BÀI TD – CHẠY BỀN I - Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Củng cố cho HS kiến thức về các yêu cầu động tác của bài thể dục. Tính liên kết và tính thẩm mỹ của các động tác thể dục. - HS nắm được các yêu cầu kĩ thuật của các động tác bổ trợ cho chạy nhanh. Hiểu được luật chơi và cách chơi trò chơi "Chạy thoi tiếp sức". 2. Kĩ năng: - HS thực hiện được liên hoàn các động tác và có tính liên kết giữa các động tác. - Thực hiện được các động tác bổ trợ ở mức độ tương đối chính xác, thực hiện được bốn giai đoạn của chạy ngắn: Xuất phát thấp - chạy lao ở mức độ tương đối đúng. 3. Thái độ: - HS có thái độ nghiêm túc trong tập luyện, ý thức tự giác tích cực trong luyện tập nhóm nhỏ. II - Địa điểm - phương tiện: - Sân tập rộng, đường chạy có vạch xuất phát, 4 bộ bàn đạp. III - Tiến trình dạy học: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số, trang phục luyện tập, sức khoẻ học sinh. - GV phổ biến nội dung giờ học. 2. Nhận lớp: - Bài TD phát triển chung 9 động tác. - Xoay các khớp: đầu cổ, vai cánh tay, khuỷu tay, hông, gối, cổ chân, cổ tay. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. - ép ngang, ép dọc. B. Phần cơ bản 1. Bài thể dục: - Ôn từ nhịp 1- 26 (nam), từ nhịp 1- 29 (nữ). - Học nhịp 27 - 36 (nam). - Tập riêng và hoàn thiện một số động tác khó. 2. Chạy ngắn: - Bổ trợ kĩ thuật: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông, chạy đạp sau. - Xuất phát thấp - Chạy lao - Trò chơi: Chạy thoi tiếp sức. 3. Củng cố: - Động tác thể dục học mới. C. Phần kết thúc - HS thả lỏng, hồi tĩnh. - GV nhận xét, đánh giá giờ học. - Giao bài tập về nhà. (7phút) 2’ 5’ (33’ ) 14' 4-5 lần 5-6 lần 2 lần 16' 3 x 20m 2-3 lần 1-2 lần 3' 5' - Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số. - GV nhận lớp. - Đội hình khởi động: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 - Giới thiệu động tác học mới -> Yêu cầu cả lớp thực hiện 1-2 lần. - GV nêu cầu và một số chú ý trong luyện tập đối với các nội dung khó. (Có thể yêu cầu 1-2 HS lên thực hiện để cả lớp quan sát, nhận xét). - GV chia nhóm luyện tập. Nhóm trưởng điều khiển các nhóm. GV quan sát sửa sai chung

File đính kèm:

  • docgiao an the duc 9.doc