Giáo án Thể dục 9 năm 2013 - 2014

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Bài thể dục: Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 - 10 bài thể dục phát triển chung (nam riêng, nữ riêng).

- Chạy ngắn: Biết chơi Trò chơi "Chạy tiếp sức con thoi". Đứng (mặt, vai hoặc lưng), ngồi vai hướng chạy XP. Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau.

2. Kĩ năng:

- HS thực hiện được cơ bản đúng về yêu cầu động tác của bài thể dục từ nhịp 1 - 10. Các tư thế chạy nhanh, trò chơi.

3. Thái độ:

 - Tác phong nhanh nhẹn, tự giác, biết cách sử lý các tình huống khi hoạt động TDTT.

II. Địa điểm- Phương tiện:

- Sân trường - Còi, đồng hồ bấm giây.

 

doc113 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 19/05/2015 | Lượt xem: 2857 | Lượt tải: 33download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 9 năm 2013 - 2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: ..../..../..... Ngày giảng: ...../....../..... Tiết: 1 BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Bài thể dục: Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 - 10 bài thể dục phát triển chung (nam riêng, nữ riêng). - Chạy ngắn: Biết chơi Trò chơi "Chạy tiếp sức con thoi". Đứng (mặt, vai hoặc lưng), ngồi vai hướng chạy XP. Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. 2. Kĩ năng: - HS thực hiện được cơ bản đúng về yêu cầu động tác của bài thể dục từ nhịp 1 - 10. Các tư thế chạy nhanh, trò chơi. 3. Thái độ: - Tác phong nhanh nhẹn, tự giác, biết cách sử lý các tình huống khi hoạt động TDTT. II. Địa điểm- Phương tiện: - Sân trường - Còi, đồng hồ bấm giây. III. Các hoạt động dạy học: Nội dung Đ/lượng Phương pháp - Tổ chức A. Phần mở đầu. 8->10p' 1. Nhận lớp: - ĐH nhận lớp - C/s tập hợp, kiểm tra trang phục, sân bãi, điểm số, báo cáo. - G/v nhận lớp, phổ biến mục tiêu, nội dung của bài học. .€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ b3-4m €G/v 2. Khởi động: - ĐH khởi động do C/s điều khiển. - Xoay các khớp (chân, tay, vai); - Ép dọc, ngang; - Ba động tác bổ trợ cơ thể; - Khởi động chuyên môn. 150m 2lx8N €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €C.s €G/v 3. Kiểm tra bài cũ: - Tập hợp, dóng hàng, điểm số. 5H/s - G/v nhận xét và đánh giá điểm. B. Phần cơ bản. 28->30p' 1. Bài thể dục: - Học từ nhịp 1 - 10 bài thể dục phát triển chung (nam riêng, nữ riêng). + Nam + Nữ - G/v thực hiện mẫu từng động tác (từ N1-N10 nam riêng, nữ riêng. - Hướng dẫn, đk H/s tập luyện theo nhóm, nam riêng, nữ riêng C/s ĐK. - G/v chỉnh sửa động tác sai. * Củng cố bài phần thể dục - G/v gọi 1-2 h/s lên thực hiện theo y/c - H/s khác nhận xét -> G/v chốt lại KT. 2. Chạy ngắn: - Trò chơi "Chạy tiếp sức con thoi". - Đứng (mặt, vai hoặc lưng), ngồi vai hướng chạy XP. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau 3 hiệp 1->2L - G/v hướng dẫn H/s chơi, nêu rõ hình thức khen thưởng động viên. - G/v hướng dẫn H/s TL - G/v quan sát sửa sai. - Tập theo ĐH nước chảy 3 hàng dọc. * Củng cố bài phần chạy ngắn - G/v gọi 1-2 h/s lên thực hiện theo y/c - H/s khác nhận xét -> G/v chốt lại KT. C. Phần kết thúc. 4->5p' 1. Hồi tĩnh: - G/v hướng dẫn thả lỏng - Tập một số động tác thả lỏng cơ thể (thả lỏng chân, tay, tập động tác vươn thở, điều hoà, ...). - ĐH thả lỏng 2. Nhận xét giờ học: - G/v nhận xét sự chuẩn bị dụng cụ, sân bãi, quá trình tập luyện... 3. Hướng dẫn về nhà: - Tiếp tục ôn tập các nội dung đã học chuẩn bị dụng cụ, trang phục tiết sau - Từ ĐH thả lỏng chuyển về ĐH 3 hàng ngang cự li hẹp. 4. Kết thúc giờ học: - Đội hình xuống lớp. - G/v và H/s làm thủ tục xuống lớp. €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €G/v Ngày soạn: ..../..../..... Ngày giảng: ...../....../..... Tiết: 02 BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Bài thể dục: Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 - 10 bài thể dục phát triển chung (cả nam, nữ). Học từ nhịp 11 - 18 với nữ. - Chạy ngắn: Biết chơi Trò chơi "Chạy thoi tiếp sức". Ngồi mặt, vai hướng chạy xp, tư thế sẵn sàng xp. 2. Kĩ năng: - HS thực hiện được động tác của bài thể dục từ nhịp 1 - 10. Thực hiện cơ bản đúng động tác nhịp 11 - 18 (nữ). - Thực hiện được tư thế ngồi mặt, vai hướng chạy xuất phát và tư thế sẵn sàng - xuất phát; trò chơi, biết vận dụng và tự tổ chức chơi. 3. Thái độ: - Tác phong nhanh nhẹn, tự giác, biết cách sử lý các tình huống khi hoạt động TDTT. II. Địa điểm- Phương tiện: - Sân trường - Còi, đồng hồ bấm giây. III. Các hoạt động dạy học: Nội dung Đ/lượng Phương pháp - Tổ chức A. Phần mở đầu. 8->10p' 1. Nhận lớp: - ĐH nhận lớp - C/s tập hợp, kiểm tra trang phục, sân bãi, điểm số, báo cáo. - G/v nhận lớp, phổ biến mục tiêu, nội dung của bài học. €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ b3-4m €G/v 2. Khởi động: - ĐH khởi động do C/s điều khiển. - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân TD; - Xoay các khớp (chân, tay, vai); - Ép dọc, ngang; - Ba động tác bổ trợ cơ thể; - Khởi động chuyên môn. 150m 2lx8N 3. Kiểm tra bài cũ: - Tư thế xp thấp chạy ngắn. 2H/S - G/v nhận xét và đánh giá điểm. B. Phần cơ bản. 28->30p' 1. Bài thể dục: - Ôn từ nhịp 1 - 10 bài thể dục phát triển chung (cả nam, nữ). - Học từ nhịp 11 - 18 với nữ. - G/v chia nhóm tập luyện nam riêng, nữ riêng. - G/v quan sát, sửa sai cho học sinh. - G/v thị phạm, hướng dẫn h/s nữ tập các đt bài thể dục nữ từ N11-N18. - Hướng dẫn H/s tập luyện chỉnh sửa động tác. - Tập theo nhóm nam riêng, nữ riêng toàn bộ các đt đã học. - G/v quan sát, sửa sai * Củng cố bài phần thể dục. - G/v gọi 1-2 h/s lên thực hiện theo y/c - H/s khác nhận xét -> G/v chốt lại KT. 2. Chạy ngắn: - Trò chơi "Chạy thoi tiếp sức" - Ngồi mặt, vai hướng chạy xp. - Tư thế sẵn sàng xp. 1->2L 1->2L 1->2L - G/v phổ biến cách chơi, luật chơi, hình thức khen thưởng động viên... - ĐH chơi trò chơi - G/v thị phạm, hướng dẫn H/s TL. - ĐHTL - G/v quan sát, sửa sai động tác, kỹ thuật cho H/s. * Củng cố bài phần chạy ngắn - G/v gọi 1-2 h/s lên thực hiện theo y/c - H/s khác nhận xét -> G/v chốt lại KT. C. Phần kết thúc. 1. Hồi tĩnh: - G/v hướng dẫn thả lỏng - Tập một số động tác thả lỏng cơ thể (thả lỏng chân, tay, tập động tác vươn thở, điều hoà, ...). - ĐHTL €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €G/v 2. Nhận xét giờ học: - G/v nhận xét sự chuẩn bị dụng cụ, sân bãi, quá trình tập luyện... 3. Hướng dẫn về nhà: - Tiếp tục ôn tập các nội dung đã học chuẩn bị dụng cụ, trang phục tiết sau - Từ ĐH thả lỏng chuyển về ĐH 3 hàng ngang cự li hẹp. 4. Kết thúc giờ học: - Đội hình xuống lớp như nhận lớp. - G/v và H/s làm thủ tục xuống lớp. Ngày soạn: ..../..../..... Ngày giảng: ...../....../..... Tiết: 03 BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Bài thể dục: Ôn từ nhịp 1 - 10 bài thể dục phát triển chung (nam), từ nhịp 1 - 18 với nữ. Học nhịp 11 - 19 (nam). - Chạy ngắn: Biết cách thực hiện trò chơi chạy đuổi. Ngồi mặt, vai hướng chạy xp. XP cao chạy nhanh 30m. Tư thế sẵn sàng xp. 2. Kĩ năng: - HS thực hiện được cơ bản đúng về yêu cầu động tác của bài thể dục từ nhịp 1 - 18 (nữ) và nhịp 1-19 (nam). - HS thực hiện được một số động tác bổ trợ: chạy nâng cao đùi, chạy bước nhỏ, tại chỗ đánh tay, chạy đạp sau. Ngồi vai hướng chạy xp. XP cao chạy nhanh 30m. 3. Thái độ: - Tác phong nhanh nhẹn, tự giác, biết cách sử lý các tình huống khi hoạt động TDTT. II. Địa điểm- Phương tiện: - Sân trường - Còi, đồng hồ bấm giây. III. Các hoạt động dạy học: Nội dung Đ/lượng Phương pháp - Tổ chức A. Phần mở đầu. 8->10p' 1. Nhận lớp: - ĐH nhận lớp - C/s tập hợp, kiểm tra trang phục, sân bãi, điểm số, báo cáo. - G/v nhận lớp, phổ biến mục tiêu, nội dung của bài học. €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ b3-4m €G/v 2. Khởi động: - ĐH khởi động do C/s điều khiển. - Xoay các khớp (chân, tay, vai); - Ép dọc, ngang; - Ba động tác bổ trợ cơ thể; - Khởi động chuyên môn. 2lx8N €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €C.s €G/v 3. Kiểm tra bài cũ: - Thực hiện chạy đạp sau. 2H/s - G/v nhận xét và đánh giá điểm. B. Phần cơ bản. 28->30p' 1. Bài thể dục: - Ôn từ nhịp 1 - 10 bài thể dục phát triển chung (nam), từ nhịp 1 - 18 với nữ. - Học nhịp 11 - 19 (nam) - Ôn tập theo nhóm nam riêng, nữ riêng cán sự điều khiển. - G/v quan sát, sửa sai cho học sinh. - G/v thực hiện mẫu từng động tác, hướng dẫn H/s tập luyện chỉnh sửa động tác. - Tập theo nhóm nam riêng, nữ riêng c/s ĐK. - G/v quan sát, sửa sai cho học sinh. * Củng cố bài phần thể dục. - G/v gọi 1-2 h/s lên thực hiện theo y/c - H/s khác nhận xét -> G/v chốt lại KT. 2. Chạy ngắn: - Trò chơi chạy đuổi. - Ngồi mặt, vai hướng chạy xp. - XP cao chạy nhanh 30m. - Tư thế sẵn sàng xp. 3l/đt - G/v làm mẫu, hướng dẫn học sinh chơi theo tư thế sẵn sàng xp. - G/v làm mẫu, hướng dẫn lại các nội dung H/s tập còn yếu. - Tổ chức cho H/s tích cực tập luyện, - Chú ý biên độ, góc đánh tay - G/v quan sát sửa sai. * Củng cố bài phần chạy ngắn. - G/v gọi 1-2 h/s lên thực hiện theo y/c - H/s khác nhận xét -> G/v chốt lại KT. C. Phần kết thúc. 4->5p' 1. Hồi tĩnh: - ĐHTL - Tập một số động tác thả lỏng cơ thể (thả lỏng chân, tay, tập động tác vươn thở, điều hoà, ...). 2. Nhận xét giờ học: - G/v nhận xét sự chuẩn bị dụng cụ, sân bãi, quá trình tập luyện... 3. Hướng dẫn về nhà: - Tiếp tục ôn tập các nội dung đã học chuẩn bị dụng cụ, trang phục tiết sau - Từ ĐH thả lỏng chuyển về ĐH 3 hàng ngang cự li hẹp. 4. Kết thúc giờ học: - Đội hình xuống lớp. - G/v và H/s làm thủ tục xuống lớp. €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €G/v Ngày soạn: ..../..../..... Ngày giảng: ...../....../..... Tiết: 04 CHẠY NGẮN - BÀI THỂ DỤC I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Bài thể dục: Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 - 19 bài thể dục phát triển chung (nam), từ nhịp 1 - 18 với nữ. Học từ nhịp 19 - 29 (nữ). - Chạy ngắn: Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Xuất phát cao - chạy nhanh. Ngồi vai hướng chạy XP. Trò chơi hoàng anh hoàng yến. 2. Kĩ năng: - HS thực hiện được liên hoàn các động tác và có tính liên kết giữa các động tác. - HS thực hiện được một số động tác bổ trợ: chạy nâng cao đùi, chạy bước nhỏ, tại chỗ đánh tay, chạy đạp sau. - Thực hiện được kĩ thuật xuất phát cao - chạy nhanh. Ngồi vai hướng chạy XP. Trò chơi. 3. Thái độ: - Tác phong nhanh nhẹn, tự giác, biết cách sử lý các tình huống khi hoạt động TDTT. II. Địa điểm- Phương tiện: - Sân trường - Còi, đồng hồ bấm giây. III. Các hoạt động dạy học: Nội dung Đ/lượng Phương pháp - Tổ chức A. Phần mở đầu. 8->10p' 1. Nhận lớp: - ĐH nhận lớp - C/s tập hợp, kiểm tra trang phục, sân bãi, điểm số, báo cáo. - G/v nhận lớp, phổ biến mục tiêu, nội dung của bài học. €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ b3-4m €G/v 2. Khởi động: - ĐH khởi động do C/s điều khiển. - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân TD; - Xoay các khớp (chân, tay, vai); - Ép dọc, ngang; - Ba động tác bổ trợ cơ thể; - Khởi động chuyên môn. 150m 2lx8N 3. Kiểm tra bài cũ: - Thực hiện chạy nâng cao đùi. 3H/s - G/v nhận xét và đánh giá điểm. B. Phần cơ bản. 28->30p' 1. Bài thể dục: - Ôn từ nhịp 1 - 19 (nam), từ nhịp 1 - 18 (nữ) - Học từ nhịp 19 - 29 (nữ). - Ôn tập theo nhóm nam riêng, nữ riêng C/s đk. - G/v quan sát sửa sai - G/v thực hiện mẫu từng động tác, hướng dẫn H/s tập luyện chỉnh sửa động tác. - Tập theo nhóm nam riêng, nữ riêng C/s đk - G/v quan sát sửa sai. * Củng cố bài phần thể dục - G/v gọi 1-2 h/s lên thực hiện theo y/c - H/s khác nhận xét -> G/v chốt lại KT. 2. Chạy ngắn: - Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. - Xuất phát cao - chạy nhanh. - Ngồi vai hướng chạy XP. - Trò chơi hoàng anh hoàng yến. 2l/đt - G/v làm mẫu, hướng dẫn lại các nội dung H/s tập còn yếu. - ĐK H/s tập luyện - G/v quan sát sửa sai. * Củng cố bài phần chạy ngắn - G/v gọi 1-2 h/s lên thực hiện theo y/c - H/s khác nhận xét -> G/v chốt lại KT. C. Phần kết thúc. 4->5p' 1. Hồi tĩnh: - G/v hướng dẫn thả lỏng - Tập một số động tác thả lỏng cơ thể (thả lỏng chân, tay, tập động tác vươn thở, điều hoà, ...). - ĐHTL €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €G/v 2. Nhận xét giờ học: - G/v nhận xét sự chuẩn bị dụng cụ, sân bãi, quá trình tập luyện... 3. Hướng dẫn về nhà: - Tiếp tục ôn tập các nội dung đã học chuẩn bị dụng cụ, trang phục tiết sau - Từ ĐH thả lỏng chuyển về ĐH 3 hàng ngang cự li hẹp. 4. Kết thúc giờ học: - Đội hình xuống lớp. - G/v và H/s làm thủ tục xuống lớp. €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €G/v Ngày soạn: ..../..../..... Ngày giảng: ...../....../..... Tiết: 05 CHẠY NGẮN - BÀI THỂ DỤC I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Bài thể dục: Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 - 19 (Nam), 1 - 29 (nữ). Học từ nhịp 20-26 (nam). - Chạy ngắn: Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao - chạy nhanh. Ngồi vai, lưng hướng chạy XP. Trò chơi chạy đuổi. 2. Kĩ năng: - HS thực hiện được liên hoàn các động tác và có tính liên kết giữa các động tác. - HS thực hiện được một số động tác bổ trợ: chạy nâng cao đùi, chạy bước nhỏ, tại chỗ đánh tay, chạy đạp sau. Ngồi vai, lưng hướng chạy XP. Trò chơi hoàng anh hoàng yến. 3. Thái độ: - Tác phong nhanh nhẹn, tự giác, biết cách sử lý các tình huống khi hoạt động TDTT. II. Địa điểm- Phương tiện: - Sân trường - Còi, đồng hồ bấm giây, vạch xuất phát. III. Các hoạt động dạy học: Nội dung Đ/lượng Phương pháp - Tổ chức A. Phần mở đầu. 8->10p' 1. Nhận lớp: - ĐH nhận lớp - C/s tập hợp, kiểm tra trang phục, sân bãi, điểm số, báo cáo. - G/v nhận lớp, phổ biến mục tiêu, nội dung của bài học. 2. Khởi động: - ĐH khởi động do C/s điều khiển. - Xoay các khớp (chân, tay, vai); - Ép dọc, ngang; - Ba động tác bổ trợ cơ thể; - Khởi động chuyên môn. 2lx8N €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €C.s €G/v 3. Kiểm tra bài cũ: - Thực hiện bước nhỏ, chạy đạp sau. 2H/s - G/v nhận xét và đánh giá điểm. B. Phần cơ bản. 28->30p' 1. Bài thể dục: - Ôn từ nhịp 1 - 19 bài thể dục phát triển chung (nam), từ nhịp 1 - 29 (nữ). - Học từ nhịp 20 - 26 (nam). - Ôn tập theo nhóm nam riêng, nữ riêng. - G/v quan sát, sửa sai cho học sinh. - G/v thực hiện mẫu từng động tác. - Hướng dẫn H/s tập luyện chỉnh sửa động tác. - Tập theo nhóm nam riêng, nữ riêng C/s đk. - G/v quan sát, sửa sai * Củng cố bài phần thể dục - G/v gọi 1-2 h/s lên thực hiện theo y/c - H/s khác nhận xét -> G/v chốt lại KT. 2. Chạy ngắn: - Ôn chạy bước nhỏ; - Chạy nâng cao đùi; - Chạy đạp sau. - Xuất phát cao - chạy nhanh (trò chơi chạy đuổi) - Ngồi vai, lưng hướng chạy XP. - G/v làm mẫu, hướng dẫn lại các nội dung H/s tập còn yếu. - G/v phổ biến luật chơi. - G/v làm mẫu, hướng dẫn lại KTĐT - C.s điều khiển lớp tập luyện. - G/v quan sát sửa sai. * Củng cố bài phần chạy ngắn - G/v gọi 1-2 h/s lên thực hiện theo y/c - H/s khác nhận xét -> G/v chốt lại KT. C. Phần kết thúc. 4->5p' 1. Hồi tĩnh: - ĐHTL như Khởi động - Tập một số động tác thả lỏng cơ thể (thả lỏng chân, tay, tập động tác vươn thở, điều hoà, ...). 2. Nhận xét giờ học: - G/v nhận xét sự chuẩn bị dụng cụ, sân bãi, quá trình tập luyện... 3. Hướng dẫn về nhà: - Tiếp tục ôn tập các nội dung đã học chuẩn bị dụng cụ, trang phục tiết sau - Từ ĐH thả lỏng chuyển về ĐH 3 hàng ngang cự li hẹp. 4. Kết thúc giờ học: - Đội hình xuống lớp. - G/v và H/s làm thủ tục xuống lớp. €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €G/v Ngày soạn: ..../..../..... Ngày giảng: ...../....../..... Tiết: 06 CHẠY NGẮN - BÀI THỂ DỤC I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Bài thể dục: Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 - 26 (Nam), 1 - 29 (nữ). Học từ nhịp 30-39 (nữ). - Chạy ngắn: Biết cách thực hiện xp cao - chạy nhanh (40-60m). Ngồi vai, lưng hướng chạy - xuất phát. Trò chơi chạy đuổi. Kĩ thuật xp thấp chạy lao. 2. Kĩ năng: - HS thực hiện được liên hoàn các động tác và có tính liên kết giữa các động tác. - HS thực hiện được một số động tác bổ trợ: chạy nâng cao đùi, chạy bước nhỏ, tại chỗ đánh tay, chạy đạp sau. Thực hiện được kĩ thuật xuất phát ở các tư thế. 3. Thái độ: - Tác phong nhanh nhẹn, tự giác, biết cách sử lý các tình huống khi hoạt động TDTT. II. Địa điểm- Phương tiện: - Sân trường - Còi, đồng hồ bấm giây, vạch xuất phát. III. Các hoạt động dạy học: Nội dung Đ/lượng Phương pháp - Tổ chức A. Phần mở đầu. 8->10p' 1. Nhận lớp: - ĐH nhận lớp - C/s tập hợp, kiểm tra trang phục, sân bãi, điểm số, báo cáo. - G/v nhận lớp, phổ biến mục tiêu, nội dung của bài học. 2. Khởi động: - ĐH khởi động do C/s điều khiển. - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân TD; - Xoay các khớp (chân, tay, vai); - Ép dọc, ngang; - Ba động tác bổ trợ cơ thể; - Khởi động chuyên môn. 150m 2lx8N 3. Kiểm tra bài cũ: - Thực hiện bước nhỏ, chạy đạp sau. 2H/s - G/v nhận xét và đánh giá điểm. B. Phần cơ bản. 28->30p' 1. Bài thể dục: - Ôn từ nhịp 1 - 26 (Nam), 1 - 29 (nữ). - Học từ nhịp 30-39 (nữ). - G/v cho H/s ôn theo tổ dưới sự chỉ huy của tổ trưởng. - G/v quan sát, sửa sai - G/v thị phạm động tác, giải thích, hướng dẫn H/s tập theo tổ. - Đội hình tập luyện phân nhóm nam riêng, nữ riêng C/s đk: * Củng cố bài phần thể dục - G/v gọi 1-2 h/s lên thực hiện theo y/c - H/s khác nhận xét -> G/v chốt lại KT. 2. Chạy ngắn: - Kĩ thuật xp thấp chạy lao. - Ngồi vai hướng chạy - xuất phát. - Ngồi lưng hướng chạy - xuất phát. - Xuất phát cao - chạy nhanh (trò chơi chạy đuổi) - G/v làm mẫu, hướng dẫn lại các nội dung H/s tập còn yếu. -Yêu cầu tập luyện theo đội hình nước chảy liên hoàn lớp trưởng đk. - G/v quan sát sửa sai. - G/v làm mẫu, hướng dẫn các tư thế XP. - G/v tổ chức tập luyện dưới dạng trò chơi * Củng cố bài phần chạy ngắn - G/v gọi 1-2 h/s lên thực hiện theo y/c - H/s khác nhận xét -> G/v chốt lại KT. C. Phần kết thúc. 4->5p' 1. Hồi tĩnh: - G/v hướng dẫn thả lỏng - Tập một số động tác thả lỏng cơ thể (thả lỏng chân, tay, tập động tác vươn thở, điều hoà, ...). - ĐHTL €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €G/v 2. Nhận xét giờ học: - G/v nhận xét sự chuẩn bị dụng cụ, sân bãi, quá trình tập luyện... 3. Hướng dẫn về nhà: - Tiếp tục ôn tập các nội dung đã học chuẩn bị dụng cụ, trang phục tiết sau - Từ ĐH thả lỏng chuyển về ĐH 3 hàng ngang cự li hẹp. 4. Kết thúc giờ học: - Đội hình xuống lớp. - Tiếp tục ôn tập các nội dung đã học chuẩn bị dụng cụ, trang phục tiết sau.. €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €G/v Ngày soạn: ..../..../..... Ngày giảng: ...../....../..... Tiết: 07 CHẠY NGẮN - BÀI THỂ DỤC I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Bài thể dục: Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 - 26 (Nam), 1 - 39 (nữ). Học từ nhịp 27- 36 (nam). - Chạy ngắn: Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ. Kĩ thuật xuất phát thấp - Chạy lao (18 - 20m). Trò chơi chạy tiếp sức con thoi. 2. Kĩ năng: - HS thực hiện được liên hoàn các động tác và có tính liên kết giữa các động tác. - HS thực hiện được kĩ thuật xuất phát cao - chạy nhanh và xuất phát thấp - chạy lao ở mức độ gần đúng. 3. Thái độ: - Tác phong nhanh nhẹn, tự giác, biết cách sử lý các tình huống khi hoạt động TDTT. II. Địa điểm- Phương tiện: - Sân trường - Còi, đồng hồ bấm giây, vạch xuất phát. III. Các hoạt động dạy học: Nội dung Đ/lượng Phương pháp - Tổ chức A. Phần mở đầu. 8->10p' 1. Nhận lớp: - ĐH nhận lớp - C/s tập hợp, kiểm tra trang phục, sân bãi, điểm số, báo cáo. - G/v nhận lớp, phổ biến mục tiêu, nội dung của bài học. . 2. Khởi động: - ĐH khởi động do C/s điều khiển. - Xoay các khớp (chân, tay, vai); - Ép dọc, ngang; - Ba động tác bổ trợ cơ thể; - Khởi động chuyên môn. 2lx8N €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €C.s €G/v 3. Kiểm tra bài cũ: - Thực hiện các tư thế xp 2H/s - G/v nhận xét và đánh giá điểm. B. Phần cơ bản. 28->30p' 1. Bài thể dục: - Ôn từ nhịp 1 - 26 (Nam), 1 - 39 (nữ). - Học từ nhịp 27- 36 (nam). - G/v nhắc lại kt đt. - Tổ chức cho H/s học tập theo nhóm nam riêng, nữ riêng. - G/v quan sát sửa sai cho các nhóm. - G/v thị phạm động tác, giải thích, hướng dẫn H/s tập theo tổ, tổ trưởng đk. - G/v quan sát sửa sai cho các nhóm. * Củng cố bài phần thể dục - G/v gọi 1-2 h/s lên thực hiện theo y/c - H/s khác nhận xét -> G/v chốt lại KT. 2. Chạy ngắn: - Kĩ thuật xuất phát thấp - Chạy lao (18 - 20m). - Trò chơi chạy tiếp sức con thoi - G/v làm mẫu, hướng dẫn lại các nội dung H/s tập còn yếu. - G/v hướng dẫn H/s tập. - G/v quan sát sửa sai. - G/v thực hiện mẫu hướng dẫn H/s tập luyện chỉnh sửa động tác. * Củng cố bài phần chạy ngắn - G/v gọi 1-2 h/s lên thực hiện theo y/c - H/s khác nhận xét -> G/v chốt lại KT. C. Phần kết thúc. 4->5p' 1. Hồi tĩnh: - ĐHTL như khởi động. - Tập một số động tác thả lỏng cơ thể (thả lỏng chân, tay, tập động tác vươn thở, điều hoà, ...). 2. Nhận xét giờ học: - G/v nhận xét sự chuẩn bị dụng cụ, sân bãi, quá trình tập luyện... 3. Hướng dẫn về nhà: - Tiếp tục ôn tập các nội dung đã học chuẩn bị dụng cụ, trang phục tiết sau - Từ ĐH thả lỏng chuyển về ĐH 3 hàng ngang cự li hẹp. 4. Kết thúc giờ học: - Đội hình xuống lớp. - G/v và H/s làm thủ tục xuống lớp. €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €G/v Ngày soạn: ..../..../..... Ngày giảng: ...../....../..... Tiết: 8 CHẠY NGẮN - BÀI THỂ DỤC I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Bài thể dục: Biết cách thực hiện các động tác bài thể dục nam từ nhịp 1 - 36 (nam), nữ từ nhịp 1 - 39. Học từ nhịp 40 - 45 (nữ). - Chạy ngắn: Kĩ thuật xuất phát thấp - Chạy lao (18 - 20m), chạy giữa quãng 50m. 2. Kĩ năng: - HS thực hiện được liên hoàn các động tác và có tính liên kết giữa các động tác. - Thực hiện được các động tác bổ trợ ở mức độ tương đối chính xác, thực hiện được các giai đoạn của chạy ngắn: Xuất phát thấp - chạy lao, chạy giữa quãng ở mức độ tương đối đúng. 3. Thái độ: - Tác phong nhanh nhẹn, tự giác, biết cách sử lý các tình huống khi hoạt động TDTT. II. Địa điểm- Phương tiện: - Sân trường - Còi, đồng hồ bấm giây, vạch xuất phát. III. Các hoạt động dạy học: Nội dung Đ/lượng Phương pháp - Tổ chức A. Phần mở đầu. 8->10p' 1. Nhận lớp: - ĐH nhận lớp - C/s tập hợp, kiểm tra trang phục, sân bãi, điểm số, báo cáo. - G/v nhận lớp, phổ biến mục tiêu, nội dung của bài học. 2. Khởi động: - ĐH khởi động do C/s điều khiển. - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân TD; - Xoay các khớp (chân, tay, vai); - Ép dọc, ngang; - Ba động tác bổ trợ cơ thể; - Khởi động chuyên môn. 150m 2lx8N 3. Kiểm tra bài cũ: - G/v nhận xét, công bố điểm - Tập các động tác bài thể dục đã học 2hs B. Phần cơ bản. 28->30p' 1. Bài thể dục: - Ôn bài thể dục từ nhịp 1 - 36 (nam), nữ từ nhịp 1 - 39. - Học từ nhịp 40 - 45 (nữ); - G/v nêu lại yêu cầu kĩ thuật động tác, - ĐHTL phân nhóm nam riêng, nữ riêng cs đk. - G/v tập mẫu, hướng dẫn kĩ thuật từng động tác cho các nhóm, sau đó hô cho H/S tập luyện theo cùng G/v. - ĐH nhóm nam riêng, nữ riêng cs đk. - G/v quan sát chỉ ra những lỗi sai cơ bản. * Củng cố bài phần thể dục - G/v chỉ ra những lỗi sai cơ bản. 2. Chạy ngắn: - Kĩ thuật xuất phát thấp - Chạy lao (18 - 20m). - Chạy giữa quãng 1->2L 3->4L - G/v làm mẫu, hướng dẫn lại các nội dung H/s tập còn yếu. - G/v hướng dẫn H/s tập. - G/v quan sát sửa sai. * Củng cố bài phần chạy ngắn - G/v gọi 1-2 h/s lên thực hiện theo y/c - H/s khác nhận xét -> G/v chốt lại KT. C. Phần kết thúc. 4->5p' 1. Hồi tĩnh: - G/v hướng dẫn thả lỏng - Tập một số động tác thả lỏng cơ thể (thả lỏng chân, tay, tập động tác vươn thở, điều hoà, ...). - ĐHTL €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €G/v 2. Nhận xét giờ học: - G/v nhận xét sự chuẩn bị dụng cụ, sân bãi, quá trình tập luyện... 3. Hướng dẫn về nhà: - Tiếp tục ôn tập các nội dung đã học chuẩn bị dụng cụ, trang phục tiết sau - Từ ĐH thả lỏng chuyển về ĐH 3 hàng ngang cự li hẹp. 4. Kết thúc giờ học: - Đội hình xuống lớp. - G/v và H/s làm thủ tục xuống lớp. €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €G/v Ngày soạn: ..../..../..... Ngày giảng: ...../....../..... Tiết: 9 CHẠY NGẮN - BÀI THỂ DỤC I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Bài thể dục: Biết cách thực hiện các động tác bài thể dục nam từ nhịp 1 - 36 (nam), nữ từ nhịp 1 - 45. Học từ nhịp 37 - 40 (nam). - Chạy ngắn: Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ và chạy đạp sau; xuất phát thấp chạy lao- Chạy giữa quãng (cự li 50m). Trò chơi. 2. Kĩ năng: - HS thực hiện được liên hoàn các động tác và có tính liên kết giữa các động tác. - Thực hiện được các động tác bổ trợ ở mức độ tương đối chính xác, thực hiện được giai đoạn Xuất phát thấp - chạy lao và chạy giữa quãng ở mức độ tương đối đúng. 3. Thái độ: - Tác phong nhanh nhẹn, tự giác, biết cách sử lý các tình huống khi hoạt động TDTT. II. Địa điểm- Phương tiện: - Sân trường, đường chạy - Còi. III. Các hoạt động dạy học: Nội dung Đ/lượng Phương pháp - Tổ chức A. Phần mở đầu. 8->10p' 1. Nhận lớp: - ĐH nhận lớp - C/s tập hợp, kiểm tra trang phục, sân bãi, điểm số, báo cáo. - G/v nhận lớp, phổ biến mục tiêu, nội dung của bài học. 2. Khởi động: - ĐH khởi động do C/s điều khiển. - Xoay các khớp (chân, tay, vai); - Ép dọc, ngang; - Ba động tác bổ trợ cơ thể; - Khởi động chuyên môn. 2lx8N 3. Kiểm tra bài cũ: - Thực hiện 19 đt bài thể dụ

File đính kèm:

  • docThể dục 9 13-14.doc
Giáo án liên quan