Giáo án THể Dục 9 Trường THCS Kim Hóa

1 Mục đích: - Giúp HS phối hợp tốt các bước đà và giậm nhảy chính xác vào ván giậm nhảy.Rèn luyện sức bật của đôi chân.

- ôn một số động tác bổ trợ cho đá cầu.Một số kỹ thuật đá cầu ở lớp 6,7,8.

 -Luyện tập chạy bền nâng cao sức khỏe.

2:Yêu cầu: Học sinh tập trung chú ý lắng nghe, và nâng cao tinh thần tự học

3. Sân tập: Sân học thể dục sạch sẽ.Hố cát nhảy xa

4. Dụng cụ: Cầu lông vịt mổi em một quả.

5.Tiến trình lên lớp

 

doc54 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 02/07/2015 | Lượt xem: 1943 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án THể Dục 9 Trường THCS Kim Hóa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Số37Tuần19 Giáo viên : Đoàn xuânThắng Kỷ thuật: Nhảy xa -Đá Cầu - Chạy Bền 1 Mục đích: - Giúp HS phối hợp tốt các bước đà và giậm nhảy chính xác vào ván giậm nhảy.Rèn luyện sức bật của đôi chân. - ôn một số động tác bổ trợ cho đá cầu.Một số kỹ thuật đá cầu ở lớp 6,7,8. -Luyện tập chạy bền nâng cao sức khỏe. 2:Yêu cầu: Học sinh tập trung chú ý lắng nghe, và nâng cao tinh thần tự học 3. Sân tập: Sân học thể dục sạch sẽ.Hố cát nhảy xa 4. Dụng cụ: Cầu lông vịt mổi em một quả. 5.Tiến trình lên lớp Nội dung Địnhlượng Phương pháp tổ chức KL TG I:Phần mở đầu 1.Nhận lớp: -GV+ Điểm danh +Phổ biến mục tiêu yêu cầu giờ học. 2: Khởi động - Chạy 200-300m Triển khai đội hình thực hiện bài khởi động chung. + Xoay các khớp.ép ngang, +Lớp trưởng điều hành lớp +GV quan sát nhấc nhở - Khởi độnh chuyên môn. +Chạy bước nhỏ,nâng cao đùi,chạy tăng tốc. II: Phần Cơ Bản 1:Nhảy xa: Ôn tập : +Phối hợp chạy đà 3,5 bước giậm nhảy vào ván giậm nhảy. + GV hệ thống lại kĩ thuật và làm mẫu động tác kĩ thuật cho HS quan sát + GV điều hành HS học tập -Một số động tác bổ trợ +Bài tập phát triển thể lực của đôi chân. + Bật cao ôm gối trong hố cát. +GV hô cho HS thực hiện Nam:20lần.Nữ:15lần 2:Đá cầu: -Ôn một số động tác bồ trợ cho đá cầu. + Tâng cầu bằng 2 chân. -Ôn một số kĩ thuật đã học ở các lớp 6,7,8. -GV hệ thống lại một số kĩ thuật mà HS đã học để HS nhớ + Tổ chức cho HS tập luyện. - GV điều hành HS tập luyện . 3:Chạy bền:- Luyện tập chạy bền theo cự ly. Nam chạy 1500m Nư chạy 1000m Chạy theo nhóm sức khỏe,mỗi nhóm chạy 4-5em. GV điều hành HS học tập tích cực III :Phần Kết thúc: -Tập hợp đội hình lớp -Giáo viên nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà. -Xuống lớp 3L 7-10 1-3’ 27-30’ 3-5’ -Tập hợp đội hình 4 hàng ngang GV * * * * * * * A * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Chạy vòng quanh sân thể dục. - Thực hiện theo đội hình. LT * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -Thực hiện theo đội hình * * * * *. * * * * * -Từ đội hình khởi động HS dồn hàng thành hai hàng dọc đường chạy đà và hố cát. - HS thực hiện theo thứ tự . ******** ******** GV Thực hiện theo nhóm mỗi nhóm 4-5em. ************ ************ GV - Thực hiện trên khu vực sân học - Tập theo nhóm,tổ * * * * * * T2 - Chạy vòng quanh sân TD Tập họp đội hình lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * A GV Tổ Chuyên Môn Duyệt Ngày Tháng Năm Giáo án Số38Tuần19 Giáo viên : Đoàn xuânThắng Kỷ thuật: Nhảy xa -Đá Cầu - Chạy Bền 1 Mục đích: - Giúp HS phối hợp tốt các bước đà và giậm nhảy của kĩ thuật nhảy xa. - Ôn một số kỹ thuật đá cầu ở lớp 6,7,8. - Học mới kĩ thuật phát cầu ngiêng mình bằng mu bàn chân. - Luyện tập chạy bền nâng cao sức khỏe. 2:Yêu cầu: Học sinh tập trung chú ý lắng nghe, và nâng cao tinh thần tự học 3. Sân tập: Sân học thể dục sạch sẽ.Hố cát nhảy xa 4. Dụng cụ: Cầu lông vịt mổi em một quả. 5.Tiến trình lên lớp Nội dung Địnhlượng Phương pháp tổ chức KL TG I:Phần mở đầu 1: .Nhận lớp: - Lớp trưởng tổ chức nhận lớp -GV+ Điểm danh +Phổ biến mục tiêu yêu cầu giờ học. 2: Khởi động - Chạy 200-300m Triển khai đội hình thực hiện bài khởi động chung. + Xoay các khớp.ép ngang, +Lớp trưởng điều hành lớp +GV quan sát nhấc nhở - Khởi độnh chuyên môn. +Chạy bước nhỏ,nâng cao đùi,chạy tăng tốc. II: Phần Cơ Bản 1:Nhảy xa: -Chạy đà 3,5,7 bước đà phối hợp giậm nhảy bật cao về phía trước + GV hệ thống lại kĩ thuật và làm mẫu động tác kĩ thuật cho HS quan sát + GV điều hành HS học tập -Ôn một số động tác bổ trợ cho chạy đà, giạm nhảy,bước bộ. + Chạy tốc độ 20m +Chạy đà tự do giậm nhảy bước bộ vào hố cát. 2:Đá cầu: -Ôn một số kĩ thuật đã học ở các lớp 6,7,8 + Tâng cầu,chuyền cầu. -GV hệ thống lại một số kĩ thuật mà HS đã học để HS nhớ + Tổ chức cho HS tập luyện. - GV điều hành HS tập luyện . 3:Chạy bền: - Trò chơi. Chạy díc dắc tiếp sức +GV hướng dẩn luật chơI cho hS. GV điều hành HS chơi tích cực III :Phần Kết thúc: -Tập hợp đội hình lớp -Giáo viên nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà. -Xuống lớp 3L 7-10 1-3’ 27-30’ 3-5’ -Tập hợp đội hình 4 hàng ngang GV * * * * * * * A * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Chạy vòng quanh sân thể dục. - Thực hiện theo đội hình. LT * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -Thực hiện theo đội hình * * * * *. * * * * * -Từ đội hình khởi động HS dồn hàng thành hai hàng dọc đường chạy đà và hố cát. - HS thực hiện theo thứ tự . ******** ******** GV Thực hiện theo đội hình ******* ******* GV - Thực hiện trên khu vực sân học - Tập theo nhóm,tổ ChơI theo đội hình ***** ***** GV Tập họp đội hình lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * A GV Tổ Chuyên Môn Duyệt Ngày Tháng Năm Giáo án Số39Tuần20 Giáo viên : Đoàn xuânThắng Kỷ thuật: Nhảy xa -Đá Cầu - Chạy Bền 1 Mục đích: - Giúp HS phối hợp tốt các bước đà và giậm nhảy , bước bộ trên không và tiiếp đất bằng chân lăng. - Ôn tập và học mới đọng tác kĩ thuật phát cầu nghiêng mình. -Trò chơi phát triền thể lực. 2:Yêu cầu: Học sinh tập trung chú ý lắng nghe, và nâng cao tinh thần tự học 3. Sân tập: Sân học thể dục sạch sẽ.Hố cát nhảy xa 4. Dụng cụ: Cầu lông vịt mổi em một quả. 5.Tiến trình lên lớp Nội dung Địnhlượng Phương pháp tổ chức KL TG I:Phần mở đầu 1.Nhận lớp: - Lớp trưởng tổ chức nhận lớp -GV+ Điểm danh +Phổ biến mục tiêu yêu cầu giờ học. 2: Khởi động - Chạy 200-300m Triển khai đội hình thực hiện bài khởi động chung. + Xoay các khớp.ép ngang, +Lớp trưởng điều hành lớp +GV quan sát nhấc nhở - Khởi độnh chuyên môn. +Chạy bước nhỏ,nâng cao đùi,chạy tăng tốc. II: Phần Cơ Bản 1:Nhảy xa: Ôn tập : +Phối hợp chạy đà 5,7 bước giậm nhảy, bước bộ trên không , tiếp đất bằng chân lăng. + GV hệ thống lại kĩ thuật và làm mẫu động tác kĩ thuật cho HS quan sát + GV điều hành HS học tập -Một số động tác bổ trợ + Bài tập phát triển thể lực của đôi chân. Bật cao ôm gối trong hố cát. + GV hô cho HS thực hiện Nam:20lần.Nữ:15lần + Đà một bước bật cao bước bộ vào hố cát. 2: Đá cầu: -Ôn phát cầu thấp chan nghiêng mình bằng mu bàn chân. - GV điều hành HS tập luyện . -Học kĩ thuạt phát cầu nghieng mình bằng mu bàn chân. - GV phân tích làm mẩu kĩ thuật động tác cho HS quan sát. -Tổ chức cho HS tập và cho nhận xét -GV điều hành HS học tập luyện. 3:Chạy bền: Trò chơi. Tổ chức trò chơi mà HS ưa thích nhằm phát triển sức bền. - GV phổ biến luật chơi cho HS được rỏ. - GV điều hành HS cho chơi tích cực III :Phần Kết thúc: -Tập hợp đội hình lớp -Giáo viên nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà. -Xuống lớp 3L 2L 7-10 1-3’ 27-30’ 3p 3-5’ -Tập hợp đội hình 4 hàng ngang GV * * * * * * * A * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Chạy vòng quanh sân thể dục. - Thực hiện theo đội hình. LT * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -Thực hiện theo đội hình * * * * *. * * * * * -Từ đội hình khởi động HS dồn hàng thành hai hàng dọc đường chạy đà và hố cát. - HS thực hiện theo thứ tự . ******** ******** GV Thực hiện theo nhóm mỗi nhóm 4-5em. ************ ************ GV - Thực hiện theo đội hình trên. ******* -Thực hiện trên khu vực sân học * * * * -Thực hiện theo đội hình trên. - Chơi trên khu vực sân thể dục. Tập họp đội hình lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * A GV Tổ Chuyên Môn Duyệt Ngày Tháng Năm Giáo án Số 40 Tuần 20 Giáo viên : Đoàn xuânThắng Kỷ thuật: Nhảy xa -Đá Cầu - Chạy Bền 1 Mục đích: - Giúp HS phối hợp tốt các bước đà và giậm nhảy của kĩ thuật nhảy xa. - Ôn một số kỹ thuật phát cầu. Tổ chức đấu tập. - Luyện tập chạy bền nâng cao sức khỏe. 2:Yêu cầu: Học sinh tập trung chú ý lắng nghe, và nâng cao tinh thần tự học 3. Sân tập: Sân học thể dục sạch sẽ.Hố cát nhảy xa 4. Dụng cụ: Cầu lông vịt mổi em một quả. 5.Tiến trình lên lớp Nội dung Địnhlượng Phương pháp tổ chức KL TG I:Phần mở đầu 1: .Nhận lớp: - Lớp trưởng tổ chức nhận lớp -GV+ Điểm danh +Phổ biến mục tiêu yêu cầu giờ học. 2: Khởi động - Chạy 200-300m Triển khai đội hình thực hiện bài khởi động chung. + Xoay các khớp.ép ngang, +Lớp trưởng điều hành lớp +GV quan sát nhấc nhở - Khởi độnh chuyên môn. +Chạy bước nhỏ,nâng cao đùi,chạy tăng tốc. II: Phần Cơ Bản 1:Nhảy xa: -Ôn chạy đà 5,7 bước đà phối hợp giậm nhảy bước bộ, trên không và tiếp đất bằng chân đá lăng. + GV điều hành HS học tập. * Chạy đà nhanh, giạm nhảy tích cực. - GV tích cực sửa chửa kĩ thuật động tác cho HS. -Ôn một số động tác bổ trợ cho kĩ thuật giậm nhảy,bước bộ trên không. 2:Đá cầu: -Ôn phát cầu tháp chân, cao chân, nghiêng mình bằng mu bàn chân. -GV hệ thống lại một số kĩ thuật mà HS đã học để HS nhớ + Tổ chức cho HS tập luyện. - GV điều hành HS tập luyện . - Tổ chức đấu tập cho HS, theo hình thức đấu đơn. 3:Chạy bền: Luyện tập chạy bền theo cự ly. + Nam: 1500m + Nữ : 1000m - Chạy theo nhóm sức khỏe, mổi nhóm 4- 6 em. GV điều hành HS luyện tập tích cực III :Phần Kết thúc: -Tập hợp đội hình lớp -Giáo viên nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà. -Xuống lớp 3L 7-10 1-3’ 27-30’ 3-5’ -Tập hợp đội hình 4 hàng ngang GV * * * * * * * A * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Chạy vòng quanh sân thể dục. - Thực hiện theo đội hình. LT * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -Thực hiện theo đội hình * * * * *. * * * * * LT -Từ đội hình khởi động HS dồn hàng thành hai hàng dọc đường chạy đà và hố cát. - HS thực hiện theo thứ tự . ******** ******** GV Thực hiện theo đội hình ******* ******* GV - Thực hiện trên khu vực sân học ** * * ** * * GV - Thực hiện theo từng cặp 1. Chạy vòng quanh sân TD. -Tập họp đội hình lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * A GV Tổ Chuyên Môn Duyệt Ngày Tháng Năm Giáo án Số 41 Tuần 21 Giáo viên : Đoàn xuânThắng Kỷ thuật: Nhảy xa -Đá Cầu - Chạy Bền 1 Mục đích: - Giúp HS phối hợp tốt các bước đà và giậm nhảy của kĩ thuật nhảy xa. - Giúp HS ôn luyện một số kỹ thuật đá cầu đã học. - Luyện tập chạy bền nâng cao sức khỏe. 2:Yêu cầu: Học sinh tập trung chú ý lắng nghe, và nâng cao tinh thần tự học 3. Sân tập: Sân học thể dục sạch sẽ.Hố cát nhảy xa 4. Dụng cụ: Cầu lông vịt mổi em một quả. 5.Tiến trình lên lớp Nội dung Địnhlượng Phương pháp tổ chức KL TG I:Phần mở đầu 1.Nhận lớp: - Lớp trưởng tổ chức nhận lớp -GV+ Điểm danh +Phổ biến mục tiêu yêu cầu giờ học. 2: Khởi động - Chạy 200-300m Triển khai đội hình thực hiện bài khởi động chung. + Xoay các khớp.ép ngang, +Lớp trưởng điều hành lớp +GV quan sát nhấc nhở - Khởi độnh chuyên môn. +Chạy bước nhỏ,nâng cao đùi,chạy tăng tốc. II: Phần Cơ Bản 1:Nhảy xa: Ôn tập : +Phối hợp chạy đà 5,7 bước giậm nhảy bước bộ trên không tiếp đất bằng 2 chân. * Chạy đà nhanh, giậm nhảy mạnh, chính xác điểm giậm nhảy. + GV điều hành HS học tập. GV tích cực sửa kĩ thuật động tác cho HS. -Một số động tác bổ trợ +Bài tập phát triển sức mạnh của đôi chân. + Bật cao ôm gối trong hố cát. +GV hô cho HS thực hiện Nam:20lần.Nữ:15lần 2:Đá cầu: -Ôn một số động tác kĩ thuật đá cầu. + Tâng cầu bằng 2 chân. + Phát cầu ở các tư thế. - Tổ chức đấu tập theo từng đôi. - GV điều hành HS tập luyện . - GV giới thiệu một số điiêù luật cơ bản cho HS nắm. 3:Chạy bền: Trò chơi Tổ chức trò chơi mà HS ưa thích. GV điều hành HS chơi tích cực III :Phần Kết thúc: -Tập hợp đội hình lớp -Giáo viên nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà. -Xuống lớp 3L 7-10 1-3’ 27-30’ 3-5’ -Tập hợp đội hình 4 hàng ngang GV * * * * * * * A * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Chạy vòng quanh sân thể dục. - Thực hiện theo đội hình. LT * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -Thực hiện theo đội hình * * * * *. * * * * * LT -Từ đội hình khởi động HS dồn hàng thành hai hàng dọc đường chạy đà và hố cát. - HS thực hiện theo thứ tự . ******** ******** GV Thực hiện theo nhóm mỗi nhóm 4-5em. ************ ************ GV - Thực hiện trên khu vực sân học * * * * * * * - ChơI trên khu vực sân TD Tập họp đội hình lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * A GV Tổ Chuyên Môn Duyệt Ngày Tháng Năm Giáo án Số 42 Tuần 21 Giáo viên : Đoàn xuânThắng Kỷ thuật: Nhảy xa -Đá Cầu - Chạy Bền 1 Mục đích: - Giúp HS phối hợp tốt các bước chạy đà, giậm nhảy, trên không và tiếp đất của kĩ thuật nhảy xa. - Giúp HS ôn luyện một số kỹ thuật đá cầu đã học. - Luyện tập chạy bền nâng cao sức khỏe. 2:Yêu cầu: Học sinh tập trung chú ý lắng nghe, và nâng cao tinh thần tự học 3. Sân tập: Sân học thể dục sạch sẽ.Hố cát nhảy xa 4. Dụng cụ: Cầu lông vịt mổi em một quả. 5.Tiến trình lên lớp Nội dung Địnhlượng Phương pháp tổ chức KL TG I:Phần mở đầu 1.Nhận lớp: - Lớp trưởng tổ chức nhận lớp -GV+ Điểm danh +Phổ biến mục tiêu yêu cầu giờ học. 2: Khởi động - Chạy 200-300m Triển khai đội hình thực hiện bài khởi động chung. + Xoay các khớp.ép ngang, +Lớp trưởng điều hành lớp +GV quan sát nhấc nhở - Khởi độnh chuyên môn. +Chạy bước nhỏ,nâng cao đùi,chạy tăng tốc. II: Phần Cơ Bản 1:Nhảy xa: Ôn tập : + Chạy đà 5,7 bước giậm nhảy bước bộ trên không. * Chạy đà nhanh, giậm nhảy mạnh, chính xác điểm giậm nhảy. + GV điều hành HS học tập. - Chạy đà 5-7 bước giậm nhảy, bước bộ trên không tiếp đất. GV tích cực sửa kĩ thuật động tác cho HS. -Một số động tác bổ trợ +Bài tập phát triển sức mạnh của đôi chân. + Bật cao ôm gối trong hố cát. +GV hô cho HS thực hiện Nam:20lần.Nữ:15lần 2:Đá cầu: -Ôn một số động tác kĩ thuật đá cầu. + Tâng cầu bằng 2 chân. + Phát cầu ở các tư thế. - Tổ chức đấu tập theo từng đôi. - GV điều hành HS tập luyện . 3:Chạy bền: Luyện tập chạy bền theo cự ly. + Nam chạy: 1500m + Nữ chạy : 800m - Chạy theo nhóm sức khỏe. Mõi nhóm 4-5 em. GV điều hành HS học tập tích cực III :Phần Kết thúc: -Tập hợp đội hình lớp -Giáo viên nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà. -Xuống lớp 3L 3L 3L 7-10 1-3’ 27-30’ 3-5’ -Tập hợp đội hình 4 hàng ngang GV * * * * * * * A * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Chạy vòng quanh sân thể dục. - Thực hiện theo đội hình. LT * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -Thực hiện theo đội hình * * * * *. * * * * * LT -Từ đội hình khởi động HS dồn hàng thành hai hàng dọc đường chạy đà và hố cát. - HS thực hiện theo thứ tự . ******** ******** GV - Thực hiện theo đội hình trên. Thực hiện theo nhóm mỗi nhóm 4-5em. ************ ************ GV - Thực hiện trên khu vực sân học * * * * * * * - Chạyvòng quanh sân TD Tập họp đội hình lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * A GV Tổ Chuyên Môn Duyệt Ngày Tháng Năm Giáo án Số 43 Tuần 22 Giáo viên : Đoàn xuânThắng Kỷ thuật: Nhảy xa -Đá Cầu 1 Mục đích: - Giúp HS phối hợp tốt các bước đà, giậm nhảy trên không, tiếp đất bằng 2 chân và1 số động tác bổ trợ, bài tập phát triẻn sức mạnh của 2 chân. - Giúp HS ôn luyện một số kỹ thuật đá cầu đã học, và hiểu biết về chiến thuật phát cầu có người che. 2.Yêu cầu: Học sinh tập trung chú ý lắng nghe, và nâng cao tinh thần tự học 3. Sân tập: Sân học thể dục sạch sẽ.Hố cát nhảy xa 4. Dụng cụ: Cầu lông vịt mổi em một quả. 5.Tiến trình lên lớp Nội dung Địnhlượng Phương pháp tổ chức KL TG I:Phần mở đầu 1.Nhận lớp: - Lớp trưởng tổ chức nhận lớp -GV+ Điểm danh +Phổ biến mục tiêu yêu cầu giờ học. 2: Khởi động - Chạy 200-300m Triển khai đội hình thực hiện bài khởi động chung. + Xoay các khớp.ép ngang, +Lớp trưởng điều hành lớp +GV quan sát nhấc nhở - Khởi độnh chuyên môn. +Chạy bước nhỏ,nâng cao đùi,chạy tăng tốc. II: Phần Cơ Bản 1:Nhảy xa: Ôn tập : +Phối hợp chạy đà 5,7 bước giậm nhảy bước bộ trên không tiếp đất bằng 2 chân. * Chạy đà nhanh, giậm nhảy mạnh, chính xác điểm giậm nhảy. + GV điều hành HS học tập. GV tích cực sửa kĩ thuật động tác cho HS. -Một số động tác bổ trợ. + Bài tập bổ trợ cho giai đoạn tiêp đất. +Bài tập phát triển sức mạnh của đôi chân. Bật cao ôm gối trong hố cát. +GV hô cho HS thực hiện Nam:20lần.Nữ:15lần 2:Đá cầu: -Ôn một số động tác kĩ thuật đá cầu. + Tâng cầu bằng 2 chân. + Phát cầu ở các tư thế. - GV giới thiệu chiến thuật phát cầu có người che cho HS nắm. GV phân tích và thị phạm động tác, kĩ thuật cho HS quan sát. - Tổ chức đấu tập theo từng đôi. - GV điều hành HS tập luyện . III :Phần Kết thúc: -Tập hợp đội hình lớp -Giáo viên nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà. -Xuống lớp 3L 7-10 1-3’ 27-30’ 3-5’ -Tập hợp đội hình 4 hàng ngang GV * * * * * * * A * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Chạy vòng quanh sân thể dục. - Thực hiện theo đội hình. LT * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -Thực hiện theo đội hình * * * * *. * * * * * LT -Từ đội hình khởi động HS dồn hàng thành hai hàng dọc đường chạy đà và hố cát. - HS thực hiện theo thứ tự . ******** ******** GV Thực hiện theo nhóm mỗi nhóm 4-5em. ************ ************ GV - Thực hiện trên khu vực sân học * * * * * * * - Tổ chức đấu tập theo các sân. * ******** * - Tập hợp đội hình lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * A GV Tổ Chuyên Môn Duyệt Ngày Tháng Năm Giáo án Số 44 Tuần 22 Giáo viên : Đoàn xuânThắng Kỷ thuật: Nhảy xa -Đá Cầu - Chạy Bền 1 Mục đích: - Giúp HS phối hợp tốt các bước đà, giậm nhảy trên không, tiếp đất bằng 2 chân và 1 số động tác bổ trợ sức bật của 2 chân. - Giúp HS ôn luyện một số kỹ thuật đá cầu đã học, giúp hiểu biết về cách phân chia các khu vực kiểm soát trên sân và áp dụng luật,chiến thuật để đấu tập. 2.Yêu cầu: Học sinh tập trung chú ý lắng nghe, và nâng cao tinh thần tự học 3. Sân tập: Sân học thể dục sạch sẽ.Hố cát nhảy xa 4. Dụng cụ: Cầu lông vịt mổi em một quả. 5.Tiến trình lên lớp Nội dung Địnhlượng Phương pháp tổ chức KL TG I:Phần mở đầu 1.Nhận lớp: - Lớp trưởng tổ chức nhận lớp -GV+ Điểm danh +Phổ biến mục tiêu yêu cầu giờ học. 2: Khởi động - Chạy 200-300m Triển khai đội hình thực hiện bài khởi động chung. + Xoay các khớp.ép ngang, +Lớp trưởng điều hành lớp +GV quan sát nhấc nhở - Khởi độnh chuyên môn. +Chạy bước nhỏ,nâng cao đùi,chạy tăng tốc. II: Phần Cơ Bản 1:Nhảy xa: Ôn tập : +Phối hợp chạy đà 5,7 bước giậm nhảy bước bộ trên không tiếp đất bằng 2 chân. * Chạy đà nhanh, giậm nhảy mạnh, chính xác điểm giậm nhảy. + GV điều hành HS học tập. GV tích cực sửa kĩ thuật động tác cho HS. -Một số động tác bổ trợ. + Bài tập bổ trợ cho giai đoạn tiêp đất. +Bài tập phát triển sức mạnh của đôi chân. Bật cao ôm gối trong hố cát. +GV hô cho HS thực hiện Nam:20lần.Nữ:15lần 2:Đá cầu: -Ôn một số động tác kĩ thuật đá cầu. + Tâng cầu bằng 2 chân. + Phát cầu ở các tư thế. - GV giới thiệu cách phân chia khu vực kiểm soát trên sân . GV phân tích và thị phạm động tác, kĩ thuật cho HS quan sát. - Tổ chức đấu tập theo từng đôi. áp dụng luật và chiến thuật. - GV điều hành HS tập luyện . 3: Chạy bền: Trò chơi. Tổ chức trò chơi mà HS ưa chích. Lớp trưởng điều hành. GV quan sát nhắc nhỡ. III :Phần Kết thúc: - HS tự thả lỏng. -Tập hợp đội hình lớp -Giáo viên nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà. -Xuống lớp 3L 7-10 1-3’ 27-30’ 3-5’ -Tập hợp đội hình 4 hàng ngang GV * * * * * * * A * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Chạy vòng quanh sân thể dục. - Thực hiện theo đội hình. LT * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -Thực hiện theo đội hình * * * * *. * * * * * LT -Từ đội hình khởi động HS dồn hàng thành hai hàng dọc đường chạy đà và hố cát. - HS thực hiện theo thứ tự . ******** ******** GV - Thực hiện theo nhóm mỗi nhóm 4-5em. ************ ************ GV - Thực hiện trên khu vực sân học * * * * * * * - Tổ chức đấu tập theo các sân. * ******** * - Chơi theo đội hình lớp - Tập hợp đội hình lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * A GV Tổ Chuyên Môn Duyệt Ngày Tháng Năm Giáo án Số 45 Tuần 23 Giáo viên : Đoàn xuânThắng Kỷ thuật: Nhảy xa -Đá Cầu - Chạy Bền 1 Mục đích: - Giúp HS hoàn thiện kỉ thuật nhảy xa. - Giúp HS ôn luyện một số kỹ thuật đá cầu đã học. Nắm bắt chiến thuật phản công bằng phản cầu. 2.Yêu cầu: Học sinh tập trung chú ý lắng nghe, và nâng cao tinh thần tự học 3. Sân tập: Sân học thể dục sạch sẽ.Hố cát nhảy xa 4. Dụng cụ: Cầu lông vịt mổi em một quả. 5.Tiến trình lên lớp Nội dung Địnhlượng Phương pháp tổ chức KL TG I:Phần mở đầu 1.Nhận lớp: - Lớp trưởng tổ chức nhận lớp -GV+ Điểm danh +Phổ biến mục tiêu yêu cầu giờ học. 2: Khởi động - Chạy 200-300m Triển khai đội hình thực hiện bài khởi động chung. + Xoay các khớp.ép ngang, +Lớp trưởng điều hành lớp +GV quan sát nhấc nhở - Khởi độnh chuyên môn. +Chạy bước nhỏ,nâng cao đùi,chạy tăng tốc. II: Phần Cơ Bản 1:Nhảy xa: - Hoàn thiện kỉ thuật nhảy xa. * Chạy đà nhanh, giậm nhảy mạnh, chính xác điểm giậm nhảy. + GV điều hành HS học tập. GV tích cực sửa kĩ thuật động tác cho HS. Bật cao ôm gối trong hố cát. +GV hô cho HS thực hiện Nam:20lần.Nữ:15lần 2:Đá cầu: -Ôn một số động tác kĩ thuật đá cầu. + Tâng cầu bằng 2 chân. + Phát cầu ở các tư thế. - GV giới thiệu chiến thuật phản công bằng chắn cầu. Thị phạm kỉ thuật động tác cho HS quan sát. - Tổ chức tập luyện cho HS. - Tổ chức đấu tập theo từng đôi. áp dụng luật và chiến thuật. - GV điều hành HS tập luyện . 3: Chạy bền: Trò chơi. Tổ chức trò chơi mà HS ưa chích. Lớp trưởng điều hành. GV quan sát nhắc nhỡ. III :Phần Kết thúc: -Tập hợp đội hình lớp -Giáo viên nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà. -Xuống lớp 3L 7-10 1-3’ 27-30’ 3-5’ -Tập hợp đội hình 4 hàng ngang GV * * * * * * * A * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Chạy vòng quanh sân thể dục. - Thực hiện theo đội hình. LT * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -Thực hiện theo đội hình * * * * *. * * * * * LT -Từ đội hình khởi động HS dồn hàng thành hai hàng dọc đường chạy đà và hố cát. - HS thực hiện theo thứ tự . ******** ******** GV - Thực hiện theo nhóm mỗi nhóm 4-5em. ************ ************ GV - Thực hiện trên khu vực sân học * * * * * * * - Tổ chức đấu tập theo các sân. * * * ******** * - Chơi theo đội hình lớp - Tập hợp đội hình lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * A GV Tổ Chuyên Môn Duyệt Ngày Tháng Năm Giáo án Số 46 Tuần 23 Giáo viên : Đoàn xuânThắng Kỷ thuật: Nhảy xa -Đá Cầu . 1 Mục đích: - Giúp HS hoàn thiện kỉ thuật nhảy xa. Trò chơi phát triển thể lực. - Giúp HS ôn luyện một số kỹ thuật đá cầu đã học. 2.Yêu cầu: Học sinh tập trung chú ý lắng nghe, và nâng cao tinh thần tự học 3. Sân tập: Sân học thể dục sạch sẽ.Hố cát nhảy xa 4. Dụng cụ: Cầu lông vịt mổi em một quả. 5.Tiến trình lên lớp Nội dung Địnhlượng Phương pháp tổ chức KL TG I:Phần mở đầu 1.Nhận lớp: - Lớp trưởng tổ chức nhận lớp -GV+ Điểm danh +Phổ biến mục tiêu yêu cầu giờ học. 2: Khởi động - Chạy 200-300m Triển khai đội hình thực hiện bài khởi động chung. + Xoay các khớp.ép ngang, +Lớp trưởng điều hành lớp +GV quan sát nhấc nhở - Khởi độnh chuyên môn. +Chạy bước nhỏ,nâng cao đùi,chạy tăng tốc. II: Phần Cơ Bản 1:Nhảy xa: - Hoàn thiện kỉ thuật nhảy xa. * Chạy đà nhanh, giậm nhảy mạnh, chính xác điểm giậm nhảy. + GV điều hành HS học tập. GV tích cực sửa kĩ thuật động tác cho HS. Trò chơi: “ Bật cốc tiếp sức”. GV điều hành HS chơi tích cực. 2:Đá cầu: - Hoàn thiện kỉ thuật đá cầu. - GV tổ chức cho HS tập luyện . + Đấu đơn. + Đấu đôi. Đấu đơn nam , đôi nữ và ngược lại. GV tích cực sửa chửa động tác kĩ thuật cho HS. III :Phần Kết thúc: - HS tự thả lỏng -Tập hợp đội hình lớp -Giáo viên nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà. -Xuống lớp 3L 7-10 1-3’ 27-30’ 3-5’ -Tập hợp đội hình 4 hàng ngang GV * * * * * * * A * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Chạy vòng quanh sân thể dục. - Thực hiện theo đội hình. LT * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -Thực hiện theo đội hình * * * * *. * * * * * LT -Từ đội hình khởi động HS dồn hàng thành hai hàng dọc đường chạy đà và hố cát. - HS thực hiện theo thứ tự . ******** ******** GV - Thực hiện chơi theo đội hình ***** * ***** * ***** * ***** * GV - Thực hiện trên khu vực sân học * * * * * * * - Tổ chức đấu tập theo các sân. * * * ******** * - Tập hợp đội hình lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * A GV Tổ Chuyên Môn Duyệt Ngày Tháng Năm Giáo án Số 47 Tuần 24 Giáo viên : Đoàn xuânThắng Kỷ thuật: Nhảy xa -Đá Cầu . 1 Mục đích: - Giúp HS hoàn thiện kỉ thuật nhảy xa. Nâng cao thành tích. -

File đính kèm:

  • docthe duc 9.doc
Giáo án liên quan