Giáo án Thủ công 2 tuần 13, 14

Tuần 13

Thủ công

Gấp, cắt, dán hình tròn

I Mục tiêu

 - HS biết gấp, cắt, dán hình tròn

 - Gấp, cắt, dán được hình tròn

 - HS có hứng thú với giờ học thủ công

II Đồ dùng

 GV : Mẫu hình tròn được dán trên nền hình vuông

 Quy trình gấp, cắt, dán hình tròn, giấy thủ công, kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ

 HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ

 

doc4 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 20/12/2014 | Lượt xem: 638 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thủ công 2 tuần 13, 14, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 13 Thủ công Gấp, cắt, dán hình tròn I Mục tiêu - HS biết gấp, cắt, dán hình tròn - Gấp, cắt, dán được hình tròn - HS có hứng thú với giờ học thủ công II Đồ dùng GV : Mẫu hình tròn được dán trên nền hình vuông Quy trình gấp, cắt, dán hình tròn, giấy thủ công, kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1 Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS - Nhận xét sự chuẩn bị của HS 2 Bài mới a HĐ 1 : HD HS quan sát và nhận xét - GV giới thiệu hình tròn mẫu dán trên nền hình vuông - GV nối điểm O với các điểm M, N, P - So sánh về độ dài các đoạn thẳng OM, ON, OP ? - So sánh về độ dài MN với cạnh của HV ? b HĐ 2 : GV HD mẫu * Bước 1 : Gấp hình - Cắt một HV có cạnh là 6 ô ( H1 ) - Gấp tư HV theo đường chéo được H2a và điểm O là điểm giữa của đường chéo. Gấp đôi để lấy đường dấu giữa và mở ra được H2b - Gấp H2b theo đường dấu gấp sao cho hai cạnh bên sát vào đường dấu giữa được H3 * Bước 2 : Cắt hình tròn - Lật mặt sau H3 được H4. Cắt theo đường dấu CD và mở ra được H5a - Từ H5a cắt, sửa theo đường cong và mở ra được hình tròn * Bước 3 dán hình tròn - Dán hình tròn vào vở hoặc tờ giấy khác màu làm nền - GV theo dõi giúp đỡ những em yếu - Giấy thủ công, kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ + HS quan sát - Các đoạn thẳng OM, ON, OP có độ dài bằng nhau - Cạnh của HV bằng độ dài MN của H.tròn + HS theo dõi HS nhắc lại thao tác Quan sát GV làm mẫu Quan sát tranh quy trình Tập gấp bằng giấy nháp Thực hành dán hình tròn vào tờ giấy ô li. IV Củng cố, dặn dò - Muốn cắt hình tròn em phải cắt hình gì ? ( Hình vuông ) - Nêu lại các bước gấp hình tròn ? ( HS nêu lại 3 bước ) - Về nhà tập gấp, cắt, dán bằng giấy nháp Thủ công ( tăng ) Luyện : Gấp, cắt, dán hình tròn I Mục tiêu - Củng cố cho HS về gấp, cắt, dán hình tròn - Cắt được hình tròn - GD HS hứng thú trong học tập II Đồ dùng GV : Mẫu hình tròn được dán trên nền hình vuông, quy trình gấp HS : Giấy thủ công, giấy màu III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1 Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS - Nhận xét sự chuẩn bị của HS 2 Luyện gấp cắt dán hình tròn a HĐ 1 : HD HS quan sát và nhận xét - GV giới thiệu hình tròn mẫu dán trên nền hình vuông - GV nối điểm O với các điểm M, N, P - So sánh về độ dài các đoạn thẳng OM, ON, OP ? - So sánh về độ dài MN với cạnh của HV ? b HĐ 2 : GV HD mẫu * Bước 1 : Gấp hình - Cắt một HV có cạnh là 6 ô ( H1 ) - Gấp tư HV theo đường chéo được H2a và điểm O là điểm giữa của đường chéo. Gấp đôi để lấy đường dấu giữa và mở ra được H2b - Gấp H2b theo đường dấu gấp sao cho hai cạnh bên sát vào đường dấu giữa được H3 * Bước 2 : Cắt hình tròn - Lật mặt sau H3 được H4. Cắt theo đường dấu CD và mở ra được H5a - Từ H5a cắt, sửa theo đường cong và mở ra được hình tròn * Bước 3 dán hình tròn - Dán hình tròn vào vở hoặc tờ giấy khác màu làm nền - GV theo dõi giúp đỡ những em yếu - Giấy thủ công, kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ + HS quan sát - Các đoạn thẳng OM, ON, OP có độ dài bằng nhau - Cạnh của HV bằng độ dài MN của H.tròn + HS theo dõi HS nhắc lại thao tác Quan sát GV làm mẫu Quan sát tranh quy trình Tập gấp bằng giấy nháp Thực hành dán hình tròn vào tờ giấy ô li. IV Củng cố, dặn dò - Muốn cắt hình tròn em phải cắt hình gì ? ( Hình vuông ) - Nêu lại các bước gấp hình tròn ? ( HS nêu lại 3 bước ) - Về nhà tập gấp, cắt, dán bằng giấy nháp Tuần 14 Thủ công Gấp, cắt, dán hình tròn (tiết 2) I Mục tiêu - HS biết gấp, cắt, dán hình tròn - Gấp, cắt, dán được hình tròn - HS có hứng thú với giờ học thủ công II Đồ dùng GV : Mẫu hình tròn được dán trên nền hình vuông Quy trình gấp, cắt, dán hình tròn, giấy thủ công, kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1 Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS - GV nhận xét sự chuẩn bị của HS 2 Bài mới a HĐ 1 : Ôn lại thao tác kĩ thuật: Gọi HS nêu các bước gấp, cắt, dán hình tròn b HĐ 2 : GV HD mẫu * Bước 1 : Gấp hình - Cắt một HV có cạnh là 6 ô ( H1 ) - Gấp tư HV theo đường chéo được H2a và điểm O là điểm giữa của đường chéo. Gấp đôi để lấy đường dấu giữa và mở ra được H2b - Gấp H2b theo đường dấu gấp sao cho hai cạnh bên sát vào đường dấu giữa được H3 * Bước 2 : Cắt hình tròn - Lật mặt sau H3 được H4. Cắt theo đường dấu CD và mở ra được H5a - Từ H5a cắt, sửa theo đường cong và mở ra được hình tròn * Bước 3 dán hình tròn - Dán hình tròn vào vở hoặc tờ giấy khác màu làm nền - GV theo dõi giúp đỡ những em yếu c HĐ 3: HS thực hành - GV theo dõi giúp đỡ những HS lúng túng d HĐ 4 : Trình bày sản phẩm - GV gợi ý HS có thể trình bày sản phẩm như làm bông hoa, chùm bóng bay - Đánh giá sản phẩm của HS - Giấy thủ công, giấy nháp + HS nêu các bước Bước 1: Gấp hình Bước 2: Cắt hình tròn Bước 3: Dán + HS theo dõi HS nhắc lại thao tác Quan sát GV làm mẫu Quan sát tranh quy trình Tập gấp bằng giấy nháp Thực hành dán hình tròn vào tờ giấy ô li. + HS thực hành + HS trình bày sản phẩm IV Củng cố, dặn dò - GV nhận xét về tinh thần học tập, sự chuẩn bị cho bài học, kĩ năng gấp hình .... - Dặn HS giờ sau mang giấy thủ công, giấy trắng, bút chì, thước kẻ, kéo .... học bài gấp, cắt, dán biển báo giao thông Thủ công ( tăng ) Hoàn thành : gấp, cắt, dán hình tròn I Mục tiêu - Tiếp tục củng cố cho HS kĩ năng gấp, cắt, dán hình tròn - Yêu cầu cắt được hình tròn đẹp, đường cắt phẳng - GD HS yêu thích môn học II Đồ dùng GV : Mẫu hình tròn đã cắt và quy trình gấp, cắt, dán hình tròn HS : Giấy thủ công III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1 Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS - GV nhận xét sự chuẩn bị của HS 2 Bài mới a HĐ 1 : Ôn lại thao tác kĩ thuật: Gọi HS nêu các bước gấp, cắt, dán hình tròn b HĐ 2 : GV HD mẫu * Bước 1 : Gấp hình - Cắt một HV có cạnh là 6 ô ( H1 ) - Gấp tư HV theo đường chéo được H2a và điểm O là điểm giữa của đường chéo. Gấp đôi để lấy đường dấu giữa và mở ra được H2b - Gấp H2b theo đường dấu gấp sao cho hai cạnh bên sát vào đường dấu giữa được H3 * Bước 2 : Cắt hình tròn - Lật mặt sau H3 được H4. Cắt theo đường dấu CD và mở ra được H5a - Từ H5a cắt, sửa theo đường cong và mở ra được hình tròn * Bước 3 dán hình tròn - Dán hình tròn vào vở hoặc tờ giấy khác màu làm nền - GV theo dõi giúp đỡ những em yếu c HĐ 3: HS thực hành - GV theo dõi giúp đỡ những HS lúng túng d HĐ 4 : Trình bày sản phẩm - GV gợi ý HS có thể trình bày sản phẩm như làm bông hoa, chùm bóng bay - Đánh giá sản phẩm của HS - Giấy thủ công, giấy nháp + HS nêu các bước Bước 1: Gấp hình Bước 2: Cắt hình tròn Bước 3: Dán + HS theo dõi HS nhắc lại thao tác Quan sát GV làm mẫu Quan sát tranh quy trình Tập gấp bằng giấy nháp Thực hành dán hình tròn vào tờ giấy ô li. + HS thực hành + HS trình bày sản phẩm IV Củng cố, dặn dò - GV nhận xét về tinh thần học tập, sự chuẩn bị cho bài học, kĩ năng gấp hình .... - Dặn HS giờ sau mang giấy thủ công, giấy trắng, bút chì, thước kẻ, kéo .... học bài gấp, cắt, dán biển báo giao thông

File đính kèm:

  • docTHU CONG 13-14.doc
Giáo án liên quan