Giáo án Tin học 6 tiết 18: Kiểm tra 1 tiết

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6

Tiết 18: KIỂM TRA 1 TIẾT

GIỚI HẠN CHƯƠNG TRÌNH

Bài 1: Thông tin và tin học.

Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin.

Bài 3: Em có thể làm được gì nhờ máy tính.

Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính.

Bài 5: Luyện tập chuột.

Bài 6: Học gõ mưới ngón.

Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím.

Bài 8: Quan sát trái đất và các vì sao trong Hệ Mặt Trời.

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 06/01/2017 | Lượt xem: 157 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 6 tiết 18: Kiểm tra 1 tiết, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 9 GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6 Tiết 18: KIỂM TRA 1 TIẾT GIỚI HẠN CHƯƠNG TRÌNH Bài 1: Thông tin và tin học. Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin. Bài 3: Em có thể làm được gì nhờ máy tính. Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính. Bài 5: Luyện tập chuột. Bài 6: Học gõ mưới ngón. Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím. Bài 8: Quan sát trái đất và các vì sao trong Hệ Mặt Trời. Bảng ma trận đề: Mức độ Nội dung Biết 50% Hiểu 30% Vận dụng 20% Cộng TL TN TL TN TL TN Bài 1: Thông tin và tin học. Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin. 0.5 đ 0.5 đ Bài 3: Em có thể làm được gì nhờ máy tính. 2 đ 2đ Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính. 0.5 đ 3 đ 3.5 đ Bài 5: Luyện tập chuột. 2 đ 2 đ Bài 6: Học gõ mưới ngón. 0.5 đ 0.5 đ Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím. 1 đ 1 đ Bài 8: Quan sát trái đất và các vì sao trong Hệ Mặt Trời. 0.5 đ 0.5 đ Cộng 2 đ 3 đ 2 đ 3 đ 10 đ I.TRẮC NGHIỆM: (3đ) 1) Có mấy thông tin cơ bản: a) 1 thông tin. b) 2 thông tin. c) 3 thông tin. d) 4 thông tin. 2) Hãy cho biết đâu là phần mềm máy tính: a) ổ đĩa CD. b) Bộ xử lí trung tâm CPU. c) Ram d) Mouse Skill. 3) Lợi ích của việc gõ mười ngón là: a) Làm cho việc gõ phím nhanh hơn. b) Làm cho việc gõ phím chính xác hơn. c) Tác phong làm việc chuyên nghiệp hơn. d) Tất cả các ý trên. 4) Có mấy mức luyện tập phần mềm Mario : a) 1 mức. b) 2 mức. c) 4 mức. d) 5 mức. 5) Để thoát khỏi phần mềm gõ phím Mario ta chọn: a) File Exit. b) File Quit. c) File Q. d) Tất cả đều đúng. 6) Chúng ta học được gì từ phần mềm Solar System: a) Quan sát các vì sao trong Thái Dương Hệ b) Quan sát Mặt trời. c) Quan sát Trái đất. d) Tất cả đều đúng. II. TỰ LUẬN: (7đ) Câu 1: Máy tính điện tử dùng vào những công việc gì? (2 đ) Câu 2: Hãy cho biết các thao tác chính với chuột?(2 đ) Câu 3: Phần mềm là gì và phân loại phần mềm?(3 đ) ĐÁP ÁN: I.TRẮC NGHIỆM: Câu 1c, câu 2d , câu 3d, câu 4c, câu 5b, câu 6d II. TỰ LUẬN: Câu 1 - Ta dùng máy tính điện tử vào những việc : Thực hiện các công việc tính toán, tự động hóa các công việc văn phòng, hỗ trợ công tác quản lí, dùng để học tập và giải trí, điều khiển tự động và Robot, liên lạc, tra cứu và mua bán trực tuyến. Câu 2 - Các thao tác chính: + Di chuyển chuột: Giữ và di chuyển chuột trên mặt phẳng (không được nhấn bất cứ nút chuột nào). + Nháy chuột: Nhấn nhanh nút trái chuột và thả tay. + Nháy nút phải chuột: Nhấn nhanh nút phải chuột và thả tay. + Nháy đúp chuột: Nhấn nhanh hai lần liên tiếp nút trái chuột. + Kéo thả chuột: Nhấn và giữ nút trái chuột, di chuyển chuột đến vị trí đích và thả tay. Câu 3 - Phần mềm là các chương trình được cài đặt trong máy tính. - Phầm mềm máy tính chi làm hai loại: Phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng. - Phần mềm hệ thống là các chương trình tổ chức việc quản lí, điều phối các bộ phận chức năng của máy tính sao cho chúng hoạt động một cách nhịp nhàng và chính xác. Ví dụ: Dos, Windows 98, Windows XP - Phần mềm ứng dụng là chương trình đáp ứng yêu cầu ứng dụng cụ thể. Ví dụ: Phần mềm soạn thảo, phần mềm đồ họa, các phần mềm giải trí

File đính kèm:

  • doc6.t18.doc