Giáo án Tin học 6 tiết 30: Bài thực hành số 3. Các thao tác với thư mục (tt)

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6

Tiết 30: BÀI THỰC HÀNH SỐ 3. CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC (TT).

I.MỤC TIÊU:

- Làm quen với hệ thống quản lí tệp tin trong Windows XP.

- Biết sử dụng My Computer để xem nội dung các thư mục.

- Biết tạo thư mục mới, đổi tên, xóa thư mục đã có.

II.CHUẨN BỊ:

- Gíáo viên: Giáo án và phòng máy.

- Học sinh: SGK, dụng cụ học tập.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 06/01/2017 | Lượt xem: 265 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 6 tiết 30: Bài thực hành số 3. Các thao tác với thư mục (tt), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 16 GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6 Tiết 30: BÀI THỰC HÀNH SỐ 3. CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC (TT). I.MỤC TIÊU: - Làm quen với hệ thống quản lí tệp tin trong Windows XP. - Biết sử dụng My Computer để xem nội dung các thư mục. - Biết tạo thư mục mới, đổi tên, xóa thư mục đã có. II.CHUẨN BỊ: - Gíáo viên: Giáo án và phòng máy. - Học sinh: SGK, dụng cụ học tập. III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung bài học Hoạt động 1: Sử dụng My Computer và xem nội dung đĩa, nội dung thư mục - Giáo viên hệ thống bài học trước bằng cách gọi học sinh nhắc bài. - Giáo viên yêu cầu học sinh làm bài thực hành trên máy tính. - Học sinh nhắc bài. - Học sinh cùng nhau thực hành và thảo luận. 1) Sử dụng My Computer và xem nội dung đĩa, nội dung thư mục: Bước 1: Ta nháy đúp vào biểu tượng để mở cửa sổ My Computer. Bước 2: Ta thấy các đĩa và thư mục bên trong. Ta nháy nút vào để hiển thị cửa sổ My Computer ra hai ngăn. Bước 3: Để xem nội dung của đĩa ta chỉ việc nhấp đôi vào đĩa để xem nội dung bên trong. Bước 4: Để xem nội dung của thư mục ta cũng chỉ việc nhấp đôi vào thư mục đó. Hoạt động 2: Các thao tác tạo mới, đổi tên và xóa thư mục. - Giáo viên nhắc lại định nghĩa thư mục và yêu cầu học sinh thực hành bài tập trên máy. - Giáo viên kiểm tra cả lớp và xem học sinh làm bài. - Học sinh thực hành trên máy. - Học sinh lắng nghe giáo viên giảng bài, rút kinh nghiệm để làm bài lần sau tốt hơn. 2) Tạo mới thư mục, đổi tên và xóa: a) Tạo mới: Để tạo mới thư mục ta cần thực hiện các bước sau: Bước 1: Mở cửa sổ thư mục sẽ chứa thư mục đó. Bước 2: Nháy phải chuột, ta chọn dòng chữ New, sau đó chọn Folder, khi đó thư mục ban đầu có dạng New Folder. Bước 3: Ta đổi tên nó bằng một tên mới bằng cách gõ phím, sau đó nhấn Enter. b) Đổi tên thư mục: Để đổi tên thư mục ta cần thực hiện: Bước 1: Nháy chuột vào tên thư mục cần đổi tên. Bước 2: Nháy chuột vào tên thư mục một lần nữa. Bước 3: Gõ tên mới rồi nhấn nút Enter. c) Xóa thư mục: Để xóa thư mục ta thực hiện các bước: Bước 1: Nháy chuột để chọn thư mục cần xóa. Bước 2: Nhấn phím Delete. IV.CỦNG CỐ: - Hệ thống kiến thức cơ bản cho các em từ việc sử dụng Windows XP và các thao tác với thư mục. V.DẶN DÒ: - Tiết sau chúng ta thực hành phần các thao tác với tệp tin, các em xem lại bài.

File đính kèm:

  • doc6.t30.doc