Giáo án Toán 2 tuần 35

Bài: LUYỆN TẬP CHUNG

I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU:

1.Kỹ năng: Củng cố cách đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 1000, bảng cộng trừ có nhớ, xem đồng hồ, vẽ hình.

2. Kiến thức: Củng cố cách đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 1000, bảng cộng trừ có nhớ, xem đồng hồ, vẽ hình.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : bảng phụ

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

 

doc5 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 29/11/2014 | Lượt xem: 660 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán 2 tuần 35, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn: Toán Tiết: 171 Tuần: 35 Bài: luyện tập chung I. Mục đích- yêu cầu: 1.Kỹ năng: Củng cố cách đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 1000, bảng cộng trừ có nhớ, xem đồng hồ, vẽ hình. 2. Kiến thức: Củng cố cách đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 1000, bảng cộng trừ có nhớ, xem đồng hồ, vẽ hình. II. Đồ dùng dạy học : bảng phụ III. Các hoạt động dạy học chủ yếu thời gian nội dung dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 5 ph I. Kiểm tra bài cũ HS làm lại BT 4 SGK trang 178 29 ph II. Bài mới 1. Giới thiệu bài: 2. Ôn tập * Bài 1: Điền số a, 732; 733; 734; 735; 736; ; 737 b, 905; 906; 907; 908; 909; 910; 911 c, 996; 997; 998; 999; 1000 * Bài 2. Điền dấu >, <, = 302 648 542 = 500 + 42 400 + 120 + 5 = 525 * Bài 3: Điền số. 9 + 6 = 15 ; 15 - 8 = 7 6 + 8 = 14; 14 + 6 = 20 * Bài 4:Mồi đồng hồ ứng với cách đọc nào? Đồng hồ A: 1 giờ rưỡi Đồng hồ B: 10 giờ 30 phút Đồng hồ C: 7 giờ 15 phút * Bài 5. HS tự vẽ hình theo mẫu vào vở - HS nêu yêu cầu, làm bài vào SGK. 2 HS chữa bài - HS nối 2 đồng hồ tương ứng - HS đọc đề, làm bài - 1 HS chữa bài và giải thích cách làm - HS thi đua tính nhanh, viết bài vào vở và chữa bài - HS nhìn hình vẽ rồi trả lời - HS nhìn hình mẫu, chấm điểm, vẽ hình 1 ph III. Củng cố, dặn dò - NX tiết học, dặn dò HS chuẩn bị bài sau * Rút kinh nghiệm: Môn: Toán Tiết: 172 Tuần: 35 Bài: luyện tập chung I. Mục đích- yêu cầu: 1. Kỹ năng: Củng cố cách làm tính , nhân chia trong phạm vi đã học, tính chu vi tam giác 2. Kiến thức: Củng cố về làm tính, nhân chia trong phạm vi đã học, tính chu vi tam giác II. Đồ dùng dạy học: bảng phụ III. Các hoạt động dạy học chủ yếu thời gian nội dung dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 5 ph I. Kiểm tra bài cũ - Hs đọc giờ trên đồng hồ 30 ph II. Bài mới 1. Giới thiệu bài 2. Ôn tập * Bài 1 Tính nhẩm 2 x 9 = 18 16 : 4 = 4 2 x 4 = 8 3 x 9 = 27 14 : 2 = 7 8 : 2 = 4 * Bài 2. Đặt tính rồi tính 42 + 36 = 78 85 - 21 = 64 432 + 517 = 949 38 + 27 = 65 80 - 35 = 45 862 - 310 = 552 * Bài 3: Giải Chu vi hình tam giác là: 3 + 5 + 6 = 14(cm) Đáp số: 14 cm * Bài 4 Giải Bao gạo cân nặng là: 35 + 9 = 44(kg) Đáp số: 44kg * Bài 5 Ví dụ: 111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999 4 Củng cố, dặn dò - NX giờ học - Dặn dò HS chuẩn bị bài sau - HS đọc đề bài tập 1, làm bài - HS suy nghĩ, làm bài, sau đó chữa bài, nêu cách đặt tính, thực hiện tính. - Nêu độ dài các cạnh và tính chu vi. - 1 HS chữa bảng quay - HS đọc đề bài, làm bài - 1 HS chữa bài - Tương tự bài 3 - HS làm bài, chữa bài * Rút kinh nghiệm: Môn: Toán Tiết: 173 Tuần: 35 Bài: luyện tập chung I. Mục đích- yêu cầu: 1. Kỹ năng: Củng cố cách làm tính sắp xếp theo thứ tự xác định, xem đồng hồ, tính chu vi tam giác 2. Kiến thức: Củng cố về làm tính sắp xếp theo thứ tự xác định, xem đồng hồ, tính chu vi tam giác II. Đồ dùng dạy học: bảng phụ III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Thời gian Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 5 p 30 p I. Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra HS bài 3 trang 180 II.Bài mới Giới thiệu bài 2. Ôn tập Bài 1: Đồng hồ A: 5 giờ 15 phút Đồng hồ B: 9 giờ 30 phút Đồng hồ C: 12 giờ 15 phút Bài 2: Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 699; 728; 740; 801 Bài 3: Đặt tính rồi tính 85 - 39 = 46; 75 + 25 = 100; 312 + 7 = 319 Bài 4: Tính 24 + 18 - 28 = 42 - 28 = 16 5 x 8 - 11 = 40 - 11 = 29 3 x 6 : 2 = 18 : 2 = 9 Bài 5 Giải Chu vi hình tam giác là: 5 x 3 = 15(cm) Đáp số: 15 cm 3. Củng cố, dặn dò: - Dặn dò HS ôn lại các bài đã học - Nhận xét, cho điểm HS - HS nhìn hình vẽ đọc giờ trên đồng hồ - HS tự làm bài, đổi bài kiểm tra lẫn nhau - HS tự làm bài vào vở, đổi bài kiểm tra lẫn nhau - HS tự làm bài, 1HS lên bảng chữa - HS đọc đề bài, phân tích đề rồi giải - 1 HS chữa bài * Rút kinh nghiệm: Môn: Toán Tiết: 174 Tuần: 35 Bài: luyện tập chung I. Mục đích- yêu cầu: 1. Kỹ năng: Kỹ năng tính trong phạm vi đã học. 2. Kiến thức: Củng cố về so sánh số, chu vi tam giác, tứ giác, giải toán về nhiều hơn, ít hơn II. Đồ dùng dạy học: bảng phụ III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Thời gian Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 5 p 30 p I. Kiểm tra bài cũ - Viết các số mà mỗi số có 2 chữ số giống nhau II.Bài mới 1Giới thiệu bài 2. Ôn tập Bài 1: Tính nhẩm 5 x 6 = 30 36 : 4 = 9 1 x 5 : 5 = 1 4 x 7 = 28 25 : 5 = 5 0 x 5 : 5 = 0 Bài 2: Điền dấu >, < , = 482 > 480 300 + 20 + 8 < 338 1000 = 600 + 400 700 + 300 > 999 Bài 3. Đặt tính rồi tính 72 - 27 = 45 602 + 35 = 637 48 + 48 = 96 347 - 37 = 310 Bài 4 Giải Tấm vải hoa dài là: 40 - 16 = 24(m) Đáp số: 24 m Bài 5 Giải Chu vi hình tam giác là: 4 + 4 + 3 = 11(cm) Đáp số: 11 cm 3. Củng cố, dặn dò: - Dặn dò HS ôn lại bài đã học - Nhận xét, cho điểm HS - HS tự làm bài - 2 HS lên bảng làm - Nhận xét, chữa bài trên bảng. - HS tự làm bài - 2 HS lên bảng chữa bài, giải thích cách làm - HS suy nghĩ, làm bài, sau đó chữa bài, nêu cách đặt tính, thực hiện tính. - HS đọc đề bài, phân tích đề rồi giải - 1 HS chữa bài - Nêu độ dài các cạnh và tính chu vi. - 1 HS chữa bảng quay - HS đọc đề bài, làm bài - 1 HS chữa bài * Rút kinh nghiệm: Môn: Toán Tiết: 175 Tuần: 35 Bài: kiểm tra định kỳ cuối học kỳ ii I. Mục đích- yêu cầu: 1. Kỹ năng: kiểm tra các kỹ năng đã học 2. Kiến thức: kiểm tra các kiến thức đã học II. Đồ dùng dạy học: phiếu kiểm tra. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu HS làm bài kiểm tra theo đề bài nhà trường phát

File đính kèm:

  • docToan 2 tuan 35.doc