Giáo án Toán khối 2 cả năm

KẾ HOẠCH BÀI HỌC

MÔN : TOÁN

BÀI 1 : ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100

I. MỤC TIÊU :

 -Giúp học sinh củng cố về : Đọc viết các số trong phạm vi 100.

 -Số có 1 chữ số, số có 2 chữ số.Số liền trước, số liền sau.

 -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

 GV : Bảng có ô vuông.

 HS : Bộ đồ dùng học toán.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 1.Khởi động : (1 phút) Hát

 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)

 -Kiểm tra đồ dùng học môn toán.

 -Nhận xét.

 

doc303 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 19/12/2014 | Lượt xem: 596 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán khối 2 cả năm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : / / 200 TUẦN 1 Ngày dạy : / / 200 ***** KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN : TOÁN BÀI 1 : ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 I. Mục tiêu : -Giúp học sinh củng cố về : Đọc viết các số trong phạm vi 100. -Số có 1 chữ số, số có 2 chữ số.Số liền trước, số liền sau. -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. Đồ dùng dạy học : GV : Bảng có ô vuông. HS : Bộ đồ dùng học toán. III. Các hoạt động dạy học: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Kiểm tra đồ dùng học môn toán. -Nhận xét. 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài mới: “On tập các số đến 100” b) Các hoạt động dạy học : Tl Họat động dạy Họat động học 10 ph 15 ph *Hoạt động 1: Củng cố về số có một chữ số. Mục tiêu: Hs nêu được các số có một chữ số. Sô liền trước, số liền sau. Bài tập 1: -Gv đính BT lên bảng, yêu cầu hs nêu tiếp số có một chữ số. *Hoạt động 2: Củng cố về số có hai chữ số. Mục tiêu: Hs nêu được các số có hai chữ số. Viết số lớn, bé. Số liền trước, số liền sau. Bài tập 2 : -GV đính BT lên bảng, Y/C hs nêu tiếp các số có hai chữ số. Bài tập 3: Hs đọc Y/c -Gv nhận xét tuyên dương. -Cho hs làm vào vở. -Chấm chữa bài. -Hs đọc yêu cầu trả lời câu hỏi. -Hs đọc yêu cầu, nêu cá nhân. -Hs đọc. -Trao dổi với bạn cùng bàn. -Phát biểu ý kiến. -Hs làm. 4./ Củng cố : (4 phút) -Gọi vài em nêu lại các số từ 0 đến 100 . IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 Phút) - Nhận xét tiết học – Dặn dò. - Rút kinh nghiệm: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngày soạn : / / 200 TUẦN 1 Ngày dạy : / / 200 ***** KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN : TOÁN BÀI 2 : ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 (TT) I. Mục tiêu : -Giúp học sinh củng cố về : Đọc viết, so sánh các số có hai chữ số. -Phân tích số có hai chữ số theo chục và đơn vị. -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. Đồ dùng dạy học : GV : Bảng phụ kẻ BT 1,5. HS : Bảng con. III. Các hoạt động dạy học: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho hs nêu các số từ 0 đến 100. -Nhận xét ghi điểm 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài mới: “On tập các số đến 100 (TT)” b) Các hoạt động dạy học : Tl Họat động dạy Họat động học 10 ph 15 ph *Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2. Mục tiêu: Củng cố về, đọc, viết, phân tích số.. Bài tập 1: -Gv đính BT lên bảng. Bài tập 2 : -Cho hs đọc Y/C -GV làm mẫu. *Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT 3,4,5. Mục tiêu: So sánh, viết số. Bài tập 3 : Điền dấu. -Chấm nhận xét. Bài tập 4: Cho hs đọc Y/c Bài tập 5 : Đính Bài tập lên bảng. -Nhận xét tuyên dương. -Hs đọc yêu cầu . -3 hs lên bảng làm. -Hs đọc lại. -Đọc yêu cầu. -Làm bảng con. -Đọc yêu cầu. -Làm vào vở. -Hs đọc yêu cầu, trao đổi nhóm đôi. -Đại diện lên viết số. -Đọc yêu cầu. -2 hs thi nhau đính số -Hs nhận xét.. 4./ Củng cố : (4 phút) -Cho hs đọc, viết lại các số có hai chữ số . IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 Phút) - Nhận xét tiết học – Dặn dò. - Rút kinh nghiệm: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngày soạn : / / 200 TUẦN 1 Ngày dạy : / / 200 ***** KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN : TOÁN BÀI 3 : SỐ HẠNG - TỔNG I. Mục tiêu : -Bước đầu biết tên gọi, thành phần, kết quả của phép cộng. -Củng cố về phép cộng không nhớ các số có hai chữ số, giải toán có lời văn. -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. Đồ dùng dạy học : GV : Bảng phụ kẻ BT 1. HS : Bảng con. III. Các hoạt động dạy học: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho hs đọc và viết lại các số có hai chữ số. -Nhận xét ghi điểm 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài mới: “Số hạng – Tổng” b) Các hoạt động dạy học : Tl Họat động dạy Họat động học 10 ph 15 ph *Hoạt động 1: Giới thiệu Số hạng-Tổng Mục tiêu: Biết tên gọi thành phần, kết quả của phép cộng -Gv viết bảng như SGK để giới thiệu hs. *Hoạt động 2: Thực hành. Mục tiêu: Hs tìm được tổng các số hạng và giaỉ toán có lời văn. Bài tập 1 : Đính BT . Bài tập 2: Cho hs đọc Y/c Bài tập 3 : Y/C hs đọc đề. -Hướng dẫn tìm hiểu phân tích đề. -Chấm bài. Nhận xét -Hs theo dõi và nêu lại tên gọi, thành phần của phép cộng . -Đọc yêu cầu. -Hs lên bảng làm. -Đọc yêu cầu. -Hs làm bảng con. -Hs đọc đề. -Làm vào vở. 4./ Củng cố : (4 phút) -Cho hs nêu lại các thành phần trong phép cộng . IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 Phút) - Nhận xét tiết học – Dặn dò. - Rút kinh nghiệm: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngày soạn : / / 200 TUẦN 1 Ngày dạy : / / 200 ***** KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN : TOÁN BÀI 4 : LUYỆN TẬP I. Mục tiêu : -Giúp học sinh củng cố về : Phép cộng hkông nhớ, tính nhẩm, tính viết, đặt tính, tên gọi thành phần của phép cộng. -Giải toán có lời văn. -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. Đồ dùng dạy học : GV : Dụng cụ dạy học. HS : Bảng con. III. Các hoạt động dạy học: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho hs nêu lại tên gọi, thành phần của phép cộng. -Nhận xét ghi điểm 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài mới: “Luyện tập” b) Các hoạt động dạy học : Tl Họat động dạy Họat động học 15 ph 15 ph *Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3. Mục tiêu: Hs thực hiện được tính, tính nhẫm, đặt tính, tìm tổng của các số hạng. Bài tập 1: Tính. Bài tập 2 : Tính nhẫm -GV nhận xét, ghi bảng. Bài tập 3 : Cho hs đọc Y/C *Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT 4,5. Mục tiêu: Giúp hs giải toán có lời văn và điền số vào ô trống Bài tập 4 : Y/C hs đọc đề. -Gv gợi ý tóm tắt. -Chấm chữa bài. Bài tập 5: Cho hs đọc Y/c -Nhận xét tuyên dương. -Hs đọc yêu cầu, làm bảng con . -Đọc yêu cầu. -Hs nêu kết quả. -Đọc yêu cầu. -3 hs lên bảng làm. Lớp làm bảng con. -Hs đọc đề. -Làm vào vở. -Hs đọc yêu cầu. -Đại diện 4 tổ thi làm. 4./ Củng cố : (4 phút) -Cho hs lên bảng sửa bài tập 4 . IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 Phút) - Nhận xét tiết học – Dặn dò. - Rút kinh nghiệm: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngày soạn : / / 200 TUẦN 1 Ngày dạy : / / 200 ***** KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN : TOÁN BÀI 5 : ĐÊXIMET I. Mục tiêu : -Bước đầu nắm được tên gọi, kí hiêu, độ lớn của đơn vị Đêximet. (dm) -Quan hệ giữa Đêximet và Xăngtimet ( 1dm = 10 cm). -Biết các phép tính có đơn vị đo. Tập đo và ước lượng. -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. Đồ dùng dạy học : GV : Thước mét. HS : Bảng con. Thước mét III. Các hoạt động dạy học: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2.Kiễm tra bài cũ: (4 phút) -Cho 3 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con một số phép tính 62+7; 72+6; 35+15. -Nhận xét ghi điểm 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài mới: “Đêximet” b) Các hoạt động dạy học : Tl Họat động dạy Họat động học 10 ph 15 ph *Hoạt động 1: Giới thiệu đơn vị đo độ dài. Mục tiêu: Nắm được tên gọi, kí hiệu, độ lớn, quan hệ giữa đêximet và xăngtimet. -GV dùng thước met để giúp hs biết 1dm = 10cm và 10 cm = 1 dm -Gv nói : Đêximet là đơn vị đo độ dài, viết tắc là dm *Hoạt động 2: Thực hành. Mục tiêu: Hs làm tính có đơn vị dm, tập ước lượng. Bài tập 1 : GV vẽ các đoạn thẳng như SGK lên bảng và nêu câu hỏi. Bài tập 2: Tính theo mẫu -Chấm chữa bài. Bài tập 3 : Hs tập ước lượng. -Gv nhận xét. -Hs dùng thước mét thực hành theo. -Hs nhắc lại. -Hs quan sát đọc yêu cầu. -Trả lời câu hỏi. -Hs đọc yêu cầu. -Làm vào vở. -Đọc yêu cầu. -Trao đổi bạn cùng bàn. -Đại diện phát biểu. 4./ Củng cố : (4 phút) -Cho hs nhắc lại : Đêximet viết tắc dm. 10 cm = 1 dm . IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 Phút) - Nhận xét tiết học – Dặn dò. - Rút kinh nghiệm: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngày soạn : / / 200 TUẦN 2 Ngày dạy : / / 200 ***** KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN : TOÁN BÀI 6 : LUYỆN TẬP I. Mục tiêu : -Củng cố việc nhận biết độ dài 1 dm.Quan hệ giữa Đêximet và Xăngtimet . -Tập ước lượng và thực hành sử dụng đơn vị đo đêximet trong thực tế. -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. Đồ dùng dạy học : GV : Thước mét. HS : Bảng con. Bộ đồ dùng học toán. III. Các hoạt động dạy học: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2.Kiễm tra bài cũ: (4 phút) -Cho hs nhắc lại đêximet là đơn vị đo độ dài, viết tắc là dm. -Nhận xét ghi điểm 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài mới: “Luyện tập” b) Các hoạt động dạy học : Tl Họat động dạy Họat động học 15 ph 10 ph *Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3. Mục tiêu: Hs biết được quan hệ giữa dm và cm để điền số thích hợp. Bài tâp 1 : Số ? -Y/C hs dùng thước met tìm vạch chỉ 1 dm và vẽ đoạn thẳng dài 1 dm. Bài tập 2 : Cho hs đọc yêu cầu. -Y/C hs tìm vạch chỉ 2 dm. Bài tập 3 : Số ? -Chấm chữa bài. *Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT4. Mục tiêu: Hs biết liên hệ thực tế để điền đúng dm, cm Bài tập 4 : Y/c hs quan sát tranh SGK. -GV nêu câu hỏi. -Hs đọcyêu cầu. -2 hs lên bảng điền BT 1a -Hs thực hành. -Hs tìm vạch chỉ 2 dm. -2 hs lên bảng làm BT 2b. -Hs làm vào vở. -Hs quan sát đọc yêu cầu. -Trả lời câu hỏi. 4./ Củng cố : (4 phút) -Cho hs làm bảng con 1 dm = … cm; 2 dm = … cm; 60 cm = … dm . IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 Phút) - Nhận xét tiết học – Dặn dò. - Rút kinh nghiệm: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngày soạn : / / 200 TUẦN 2 Ngày dạy : / / 200 ***** KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN : TOÁN BÀI 7 : SỐ BỊ TRỪ- SỐ TRỪ - HIỆU I. Mục tiêu : -Bước đầu biết tên gọi, thành phần và kết quả của phép trừ . -Củng cố về phép trừ không nhớ các số có hai chữ số, giải toán có lời văn. -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. Đồ dùng dạy học : GV : Bảng phụ kẻ sẳn BT1 HS : Bảng con. III. Các hoạt động dạy học: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2.Kiễm tra bài cũ: (4 phút) -Cho 3 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con 8 dm = … cm; 9 dm = … cm; 30 cm = … dm -Nhận xét ghi điểm 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài mới: “Số bị trừ – Số trừ - Hiệu” b) Các hoạt động dạy học : Tl Họat động dạy Họat động học 10 ph 15 ph *Hoạt động 1: Giới thiệu số bị trừ-số trừ-hiệu. Mục tiêu: Hs biết tên gọi thành phần của phép trừ, kết quả. -Gv viết phép trừ lên bảng : 59 – 35 = 24 và giới thiệu cho hs các thành phần và kết quả. Chú ý : 59 – 35 cũng gọi là hiệu *Hoạt động 2: Thực hành. Mục tiêu: Hs củng cố về phép trừ không nhớ, giải toán có lời văn. Bài tập 1 : GV đính BT lên bảng. Bài tập 2 : Cho hs đọc yêu cầu. Bài tập 3 : Y/C hs đọc đề -Gợi ý, tóm tắt. -Chấm chữa bài. -Hs theo dõi, nhắc lại. -Đọc yêu cầu. -5 hs lên bảng làm. -Hs đọc yêu cầu. -4 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con. -Hs đọc đề. -làm vào vở. 4./ Củng cố : (4 phút) -Cho hs nêu lại tên gọi, thành phần và kết quả của phép trừ. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 Phút) - Nhận xét tiết học – Dặn dò. - Rút kinh nghiệm: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngày soạn : / / 200 TUẦN 2 Ngày dạy : / / 200 ***** KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN : TOÁN BÀI 8 : LUYỆN TẬP I. Mục tiêu : -Giúp hs củng cố phép trừ không nhớ, tính nhẫm, tính viết, đặt tính, tên gọi thành phần kết quả của phép trừ . Giải toán có lời văn. -Bước đầu làm quen với bài tập dạng trắc nghiệm có nhiều lựa chọn. -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. Đồ dùng dạy học : GV : Bảng phụ ghi BT5 HS : Bảng con. III. Các hoạt động dạy học: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2.Kiễm tra bài cũ: (4 phút) -Cho hs nêu lại tên gọi, thành phần kết quả của phép trừ. Lớp thực hiện bảng con phép tính 90 – 30; 87 – 25; 72 – 0; -Nhận xét ghi điểm 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài mới: “Luyện tập” b) Các hoạt động dạy học : Tl Họat động dạy Họat động học 15 ph 10 ph *Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3. Mục tiêu: Củng cố việc thực hành tính trừ không nhớ Bài tâp 1 : Tính Bài tập 2 : Tính nhẫm. -Nhận xét ghi bảng. Bài tập 3 : Cho hs đọc yêu cầu -Nhận xét tuyên dương. *Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT4,5. Mục tiêu: Giải toán có lời văn, làm toán dạng trắc nghiệm. Bài tập 4 : Y/c hs đọc đề. -GV gợi ý tóm tắt. -Chấm chữa bài. Bài tập 5 : Đính BT -Gv gợi ý hướng dẫn. -Nhận xét chốt ý : khoanh vào ý C -Hs đọc yêu cầu. Làm bảng con. -Hs đọc yêu cầu, Nêu kết quả. -Hs đọc yêu cầu. -3 hs thi nhau làm. -Hs đọc đề. -Làm vào vở. -Hs đọc yêu cầu -Thảo luận nhóm đôi. -Đại diện nhóm phát biểu. 4./ Củng cố : (4 phút) -Cho 3 hs lên bảng đặt tính rồi tính hiệu : 48 và 31; 77 và 53; 59 và 19. -Nhận xét. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 Phút) - Nhận xét tiết học – Dặn dò. - Rút kinh nghiệm: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngày soạn : / / 200 TUẦN 2 Ngày dạy : / / 200 ***** KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN : TOÁN BÀI 9 : LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu : -Củng cố việc đọc viết các số có hai chữ số, số tròn chục, số liền trước, liền sau. -Thực hiện phép cộng, trừ không nhớ, giải toán có lời văn. -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. Đồ dùng dạy học : GV : Giấy khổ to viết BT2 HS : Bảng con. III. Các hoạt động dạy học: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2.Kiễm tra bài cũ: (4 phút) -Cho 2 hs lên làm lại BT4. Lớp làm bảng con. -Nhận xét ghi điểm 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài mới: “Luyện tập chung” b) Các hoạt động dạy học : Tl Họat động dạy Họat động học 15 ph 10 ph *Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3. Mục tiêu: Thực hiện được phép cộng trừ không nhớ. Viết số liền trước, liền sau. Bài tâp 1 : Cho hs đọc yêu cầu Bài tập 2 : Đính bài tập lên bảng. -Nhận xét chốt ý : a) 60; b)100;… Bài tập 3 : Cho hs đọc yêu cầu *Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT4. Mục tiêu: Hs biết giải toán có lời văn dạng tìm tổng. Bài tập 4 : Y/c hs đọc đề. -GV gợi ý tóm tắt. -Chấm chữa bài. -Hs đọc yêu cầu. -3 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con từ 40 đến 50 40, 41,….. 50 -Hs đọc yêu cầu. -Hs lên bảng viết số. -Hs đọc yêu cầu. -Lớp làm bảng con -Hs đọc đề. -Làm vào vở. 4./ Củng cố : (4 phút) -Cho hs lên sửa lại BT4 . IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 Phút) - Nhận xét tiết học – Dặn dò. - Rút kinh nghiệm: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngày soạn : / / 200 TUẦN 2 Ngày dạy : / / 200 ***** KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN : TOÁN BÀI 10 : LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu : -Giúp hs phân tích số có hai chữ số thành tổng của số tròn chục và số đơn vị . -Phép cộng, trừ, tên gọi thành phần và kết quả, giải toán có lời văn, quan hệ giữa dm và cm. -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. Đồ dùng dạy học : GV : Giấy khổ to kẻ BT2 HS : Bảng con. III. Các hoạt động dạy học: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2.Kiễm tra bài cũ: (4 phút) -Cho 3 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con 96 – 42 ; 44+ 34 ; 21 + 57. -Nhận xét ghi điểm 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài mới: “Luyện tập chung” b) Các hoạt động dạy học : Tl Họat động dạy Họat động học 15 ph 10 ph *Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3. Mục tiêu: Hs viết số theo mẫu, tìm kết quả của các phép tính cộng, trừ không nhớ. Bài tâp 1 : Cho hs đọc yêu cầu. -Gv viết mẫu : 25 = 20 + 5 Bài tập 2 : Đính bài tập lên bảng. -GV phát phiếu bài tập. Bài tập 3 : Tính *Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT4,5. Mục tiêu: Giải toán có lời văn, củng cố quan hệ giữa dm và cm. Bài tập 4 : Y/c hs đọc đề. -GV gợi ý tóm tắt. -Chấm chữa bài. Bài tập 5 : Số ? -Nhận xét tuyên dương. -Hs đọc yêu cầu. -5 hs lên bảng viết. -Hs đọc yêu cầu. -Hs làm theo nhóm. -Đại diện nhóm lên trình bày. -Hs làm bảng con. -Hs đọc đề -Làm vào vở. -2 hs thi nhau làm. 1 dm = … cm ; 10 cm = … dm ; 4./ Củng cố : (4 phút) -Cho hs làm bảng con 30 + 60 ; 9 + 10 ; 90 – 60 ; 19 – 19 ; -Nhận xét. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 Phút) - Nhận xét tiết học – Dặn dò. - Rút kinh nghiệm: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngày soạn : / / 200 TUẦN 3 Ngày dạy : / / 200 ***** KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN : TOÁN BÀI 11 : KIỂM TRA I. Mục tiêu : -Kiểm tra kết quả ôn tập đầu năm của học sinh tập trung vào đọc viết. -Đọc viết các số có hai chữ số : Số liền trước, liền sau. -Kỹ năng thực hiện tính cộng trong phạm vi 100. Giải bài toán, đo viết số. -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. DỰ KIẾN ĐỀ KIỂM TRA TRONG 40 PHÚT : 1.Viết các số : a. Từ 70 đến 80…. b. Từ 89 đến 90… 2.a)-Số liến trước của 61 là…. b)-Số liền sau của 99 là …. 3.Tính : 42 84 60 66 5 + - + - + 54 31 25 16 23 4. Toán đố : Mai và Hoa làm được 26 bông hoa, riêng Hoa làm được 16 bông hoa. Hỏi Mai làm được bao nhiêu bông hoa ? 5. Đo độ dài đoạn thẳng AB rồi viết số thích hợp vào chỗ trống. A B Độ dài đoạn thẳng AB là : …. cm Hoặc :…. Dm III.HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ: Bài 1 : 3 điểm Mỗi số viết đúng được 1/6 điểm ( kể cả các số 70,80,89,95) Bài 2 : 1 điểm Mỗi số viết đúng được 0,5 điểm ; a) 60 ; b) 100 Bài 3 : 2,5 điểm Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm Bài 4 : 2,5 điểm Viết lời giải đúng được 1 điểm. Viết phép tính đúng được 1 điểm. Viết đáp số đúng được 0,5 điểm Bài 5 : 1 điểm Viết đúng mỗi số được 0,5 điểm Kết quả là : độ dài của đoạn thẳng AB là : 10 cm hoặc 1dm Ngày soạn : / / 200 TUẦN 3 Ngày dạy : / / 200 ***** KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN : TOÁN BÀI 12 : PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 10 I. Mục tiêu : -Giúp hs củng cố phép cộng có tổng bằng 10 ( đã học ở lớp 1) và đặt tính cộng theo cột ( chục, đơn vị) -Củng cố về xem giờ trên mặt đồng hồ. -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. Đồ dùng dạy học : GV : Que tính, bảng gài HS : Bảng con. Que tính III. Các hoạt động dạy học: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Nhận xét đánh giá bài kiểm tra của học sinh. -Cho hs sữa bài. 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài mới: “Phép cộng có tổng bằng 10” b) Các hoạt động dạy học : Tl Họat động dạy Họat động học 10 ph 15 ph *Hoạt động 1: Giới thiệu phép cộng có tổng bằng 10 Mục tiêu: Củng cố phép cộng có tổng bằng 10, đặt tính.. -Gv dùng que tính hướng dẫn hs tìm kết quả của phép cộng 6 + 4 = 10 và cách đặt tính dọc. 6 + 4 10 *Hoạt động 2: Thực hành. Mục tiêu: Giúp hs củng cố phép tính cộng có tổng bằng 10, xem đồng hồ. Bài tập 1 : GV đính bài tập. Bài tập 2 : Tính Bài tập 3 : Tính nhẫm Bài tập 4 : Y/C hs quan sát đồng hồ SGK -Nhận xét : a) 7 giờ ; b) 5 giờ ; c) 10 giờ. -Hs dùng que tính thực hành theo. -Nhắc lại cách tính. -Hs thực hiện bảng con. -Hs đọc Y/C. Lên bảng làm. -Đọc yêu cầu, làm bảng con. -Đọc Y/C, nêu miệng nối tiếp. -Hs quan sát và nêu đồng hồ chỉ mấy giờ. 4./ Củng cố : (4 phút) -Cho hs làm bảng con 7 + 3 ; 5 + 5 ; 2 + 8 -Nhận xét. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 Phút) - Nhận xét tiết học – Dặn dò. - Rút kinh nghiệm: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngày soạn : / / 200 TUẦN 3 Ngày dạy : / / 200 ***** KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN : TOÁN BÀI 13 : 26 + 4 ; 36 + 24 I. Mục tiêu : -Biết thực hiện phép cộng là số tròn chục dạng 26 + 4, 36 + 24 có nhớ, dạng tính viết. -Củng cố cách giải bài toán liên quan đến phép cộng. -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. Đồ dùng dạy học : GV : Bảng gài, que tính. HS : Bảng con. Que tính III. Các hoạt động dạy học: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2.Kiễm tra bài cũ: (4 phút) -Cho hs tính nhẫm một số bài : 7 + 3 + 6 ; 6 + 4 + 8 ; 5 + 5 + 5 -Nhận xét ghi điểm 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài mới: “26 +4 ; 36 + 24” b) Các hoạt động dạy học : Tl Họat động dạy Họat động học 10 ph 15 ph *Hoạt động 1: Giới thiệu phép cộng 24 +6 và 36 + 24 Mục tiêu: Hs thực hiện được phép cộng có tổng là số tròn chục dạng 26 + 4 ; 36 + 24 -Gv dùng que tính hướng dẫn hs tìm kết quả của phép tính 26 +4 ; 36 + 24, tính dọc và tính ngang. *Hoạt động 2: Thực hành. Mục tiêu: Thực hiện tính dọc dạng tổng là số tròn chục.Giải bài toán dạng tìm tổng, viết phép cộng theo mẫu. Bài tập 1 : Tính. Bài tập 2 : Toán đố -Gợi ý tóm tắt. -Chấm chữa bài Bài tập 3 : Cho hs đọc yêu cầu -Nhận xét tuyên dương. -Hs dùng que tính thực hành theo. -Nhắc lại cách tính. -Hs thực hiện bảng con. -Hs đọc Y/C. Lên bảng làm, lớp làm bảng con. -Đọc Y/C. -Hs làm vào vở. -Hs đọc yêu cầu. -5 hs thi viết phép cộng có tổng bằng 20. 4./ Củng cố : (4 phút) -Cho hs tìm thêm một số phép cộng có tổng bằng 20, viết bảng con : 20 + 0 ; 19 + 1 ; 17 + 3 ; -Nhận xét. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 Phút) - Nhận xét tiết học – Dặn dò. - Rút kinh nghiệm: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngày soạn : / / 200 TUẦN 3 Ngày dạy : / / 200 ***** KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN : TOÁN BÀI 14 : LUYỆN TẬP I. Mục tiêu : -Rèn kỹ năng làm tính cộng (nhẫm và viết) trong trường hợp tổng là hai số tròn chục. -Củng cố về giải bài toán có lời văn, tổng độ dài của hai đoạn thẳng -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. Đồ dùng dạy học : GV : Thước kẻ HS : Bảng con. III. Các hoạt động dạy học: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2.Kiễm tra bài cũ: (4 phút) -Cho hs viết lại 4 phép cộng có tổng bằng 20. -Nhận xét ghi điểm 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài mới: “Luyện tập” b) Các hoạt động dạy học : Tl Họat động dạy Họat động học 15 ph 10 ph *Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3

File đính kèm:

  • docToan 135.doc
Giáo án liên quan