Giáo án Toán lớp 2 bài 52 đến 55

Toán : Bài 52

Phép nhân (Tiết 1)

I. Mục tiêu:

- Em biết chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân.

- Đọc, viết kí hiệu của phép nhân.

II. Đồ dùng học tập

- Các tấm bìa có 2 chấm tròn

III. Hoạt động dạy học:

* Bài cũ: Gọi 2 HS lên bảng thực hiện phép tính 47 + 28 45 - 17

- Gv và lớp nhận xét, đánh giá

* Bài mới: Gv ghi đề bài – Hs ghi đề bài vào vở.

- Gv gọi các nhóm trưởng lên nhận đồ dùng học tập

- Cho Hs đọc mục tiêu của bài theo nhóm

- Gv kiểm tra từng nhóm đọc mục tiêu

 

doc7 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 25/12/2014 | Lượt xem: 1117 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán lớp 2 bài 52 đến 55, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán : Bài 52 Phép nhân (Tiết 1) I. Mục tiêu: - Em biết chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân. - Đọc, viết kí hiệu của phép nhân. II. Đồ dùng học tập - Các tấm bìa có 2 chấm tròn III. Hoạt động dạy học: * Bài cũ: Gọi 2 HS lên bảng thực hiện phép tính 47 + 28 45 - 17 - Gv và lớp nhận xét, đánh giá * Bài mới: Gv ghi đề bài – Hs ghi đề bài vào vở. - Gv gọi các nhóm trưởng lên nhận đồ dùng học tập - Cho Hs đọc mục tiêu của bài theo nhóm - Gv kiểm tra từng nhóm đọc mục tiêu A. Hoạt động cơ bản * Hoạt động nhóm 1. Quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi (theo tài liệu) * Hoạt động chung cả lớp 2. a)Thực hiện hoạt động sau và trả lời câu hỏi: (theo tài liệu) b) Đọc kĩ nội dung sau: (theo tài liệu) * Hoạt động nhóm đôi 3. Thực hiện tương tự như trên và viết vào vở: (theo tài liệu) * Hoạt động chung cả lớp 4. Chơi trò chơi “Kết bạn” theo hướng dẫn của cô giáo: (Theo tài liệu) Báo cáo với cô giáo kết quả những việc các em đã làm * GV cho Hs ghi bảng đo tiến độ Cuối tiết học GV đánh giá,nhận xét sự tiến bộ của học sinh Toán: Bài 52: Phép nhân (Tiết 2) I. Đồ dùng dạy học - Phiếu BT II. Hoạt động dạy học * Bài cũ: 2 HS viết kết quả: 3 + 3 + 3+ 3 = … ; 3 … = … - Gv và lớp nhận xét * Bài mới: Gv ghi đề bài – Hs ghi đề bài vào vở - Gv gọi các nhóm trưởng lên nhận đồ dùng học tập . B. Hoạt động thực hành * Hoạt động cá nhân. Em làm bài và viết vào vở 1. Quan sát tranh và viết phép nhân (theo mẫu) (theo tài liệu) 2. Viết phép nhân (theo mẫu): (theo tài liệu) 3. Điền số thích hợp vào ô trống và viết phép nhân: (theo tài liệu) a, b, 4 3 = 12 5 2 = 10 Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm * GV cho Hs ghi bảng đo tiến độ. C. Hoạt động ứng dụng a) Mỗi người cầm một đôi đũa. Hỏi 3 người cầm tất cả bao nhiêu chiếc đũa ? b) Mỗi đĩa có 4 chiếc bánh. Hỏi 2 đĩa có tất cả bao nhiêu chiếc bánh ? Cuối tiết học cô giáo nhận xét và ghi nhận kết quả học tập của học sinh Toán: Bài 53: Thừa số – Tích (Tiết 1) I. Mục tiêu: - Em nhận biết tên gọi thành phần và kết quả của phép nhân II. Đồ dùng dạy học - Các thẻ ghi phép tính III. Hoạt động dạy học 1. Bài cũ: Gọi 2 Hs lên bảng làm bài ứng dụng của bài 52 - Gv và lớp nhận xét * Bài mới: Gv ghi đề bài – Hs ghi đề bài vào vở - Gv gọi các nhóm trưởng lên nhận đồ dùng. - Cho Hs đọc mục tiêu của bài theo nhóm - Gv kiểm tra từng nhóm đọc mục tiêu. A. Hoạt động cơ bản * Hoạt động nhóm 1. Chơi trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”: củng cố phép nhân (theo tài liệu) 2. Đọc kĩ nội dung sau : (theo tài liệu) 3. Nêu thừa số và tích trong các phép nhân sau: (theo tài liệu) Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm * GV cho Hs ghi bảng đo tiến độ Toán: Bài 54: Thừa số – Tích (Tiết 1) I. Mục tiêu: - Em nhận biết tên gọi thành phần và kết quả của phép nhân II. Đồ dùng dạy học - Các thẻ ghi phép tính III. Hoạt động dạy học 1. Bài cũ: Gọi 2 Hs lên bảng làm bài ứng dụng của bài 52 - Gv và lớp nhận xét * Bài mới: Gv ghi đề bài – Hs ghi đề bài vào vở - Gv gọi các nhóm trưởng lên nhận đồ dùng. - Cho Hs đọc mục tiêu của bài theo nhóm - Gv kiểm tra từng nhóm đọc mục tiêu. A. Hoạt động cơ bản * Hoạt động nhóm 1. Chơi trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”: củng cố phép nhân (theo tài liệu) 2. Đọc kĩ nội dung sau : (theo tài liệu) 3. Nêu thừa số và tích trong các phép nhân sau: (theo tài liệu) Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm * GV cho Hs ghi bảng đo tiến độ Toán: Thừa số - Tích ( Tiết 2) I. Hoạt động dạy học: 1. Bài cũ: 2 Hs lên bảng nêu tên gọi thành phần và kết quả của phép nhân 2. Bài mới: Gv ghi đề bài – Hs ghi đề bài vào vở. * Gọi các nhóm trưởng lên nhận đồ dùng học tập A. Hoạt động thực hành * Hoạt động cá nhân Em làm bài và viết vào vở 1. Viết phép nhân (theo tài liệu) 2. Viết tích dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau rồi tính (theo mẫu) Báo cáo với cô giáo kết quả những việc các em đã làm * Hs ghi bảng đo tiến độ A. Hoạt động ứng dụng Em nói với mẹ : Trong phép nhân 2 3 = 6 đâu là các thừa số, đâu là tích Cuối tiết học cô giáo nhận xét và ghi nhận kết quả học tập của học sinh các em đã làm ------------------œ--------------- Toán: Bài 54: Bảng nhân 2 (Tiết 1) I. Mục tiêu: - Em học thuộc bảng nhân 2 và thực hành vận dụng bảng nhân 2. II. Đồ dùng dạy học - Các thẻ ghi phép tính. Các tấm bìa có hai chấm tròn. III. Hoạt động dạy học 1. Bài cũ: Gọi 2 Hs lên bảng nêu tên gọi thành phần và kết quả của phép nhân - Gv và lớp nhận xét * Bài mới: Gv ghi đề bài – Hs ghi đề bài vào vở - Gv gọi các nhóm trưởng lên nhận đồ dùng học tập. - Cho Hs đọc mục tiêu của bài theo nhóm - Gv kiểm tra từng nhóm đọc mục tiêu. A. Hoạt động cơ bản * Hoạt động nhóm 1. Chơi trò chơi “Tìm nhà”: củng cố phép nhân (theo tài liệu) 2a, Thực hiện lần lượt các hoạt động sau và viết phép nhân vào vở: (theo tài liệu) b, Em thực hiện tương tự như trên và viết các phép nhân vào vở.(theo tài liệu) c, Đọc và học thuộc bảng nhân 2 (theo tài liệu) Em đố bạn đọc thuộc bảng nhân 2 nhé! * Hoạt động chung cả lớp 3. Chơi trò chơi “Đếm thêm 2” theo hướng dẫn của thầy cô giáo. Báo cáo với cô giáo kết quả những việc các em đã làm Cuối bài học cô giáo nhận xét và ghi nhận kết quả học tập của học sinh Toán: Bảng nhân 2 (Tiết 2) II. Hoạt động dạy học: * Bài cũ: Gọi 2 HS đọc thuộc bảng nhân 2. * Bài mới: Gv ghi đề bài – Hs ghi đề bài vào vở. - Gv gọi các nhóm trưởng lên nhận đồ dùng B. Hoạt động thực hành * Hoạt động cá nhân Em làm bài và viết vào vở 1. Tính nhẩm (theo tài liệu) 2. Xem tranh, viết phép tính thích hợp : (theo tài liệu) 3. Thực hiện phép tính (theo mẫu) (theo tài liệu) Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm * Hs ghi bảng đo tiến độ C. Hoạt động ứng dụng 1. Giải bài toán và viết vào vở : Mỗi lọ có 2 bông hoa. Hỏi 4 lọ có tất cả bao nhiêu bông hoa ? 2. a) Trả lời câu hỏi : Mỗi con gà có 2 chân. Hỏi 6 con gà có bao nhiêu chân ? b) Hãy đặt các câu hỏi tương tự như trên để đố mọi người trong gia đình em. Cuối tiết học giáo viên nhân xét và ghi nhận kết quả học tập của học sinh ----------œ---------- Toán: Bài 55: Bảng nhân 3 (Tiết 1) I. Mục tiêu: - Em học thuộc bảng nhân 3 và thực hành vận dụng bảng nhân 3. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ + các tấm bìa có 3 chấm tròn III. Hoạt động dạy học * Bài cũ: 2 HS đọc thuộc bảng nhân 2 * Bài mới: Gv ghi đề bài – Hs ghi đề bài vào vở - Gv gọi các nhóm trưởng lên nhận đồ dùng. - Cho Hs đọc mục tiêu của bài theo nhóm - Gv kiểm tra từng nhóm đọc mục tiêu. B. Hoạt động cơ bản * Hoạt động nhóm. 1. Chơi trò chơi “Truyền điện” : Ôn lại bảng nhân 2. 2. a) Thực hiện lần lượt các hoạt động sau và viết phép nhân vào vở : (theo tài liệu) b) Em thực hiện tương tự như trên và viết các phép nhân vào vở: (theo tài liệu) c) Đọc và học thuộc bảng nhân 3 : (theo tài liệu) Em đố bạn đọc thuộc bảng nhân 3 nhé ! * Hoạt động chung cả lớp 3. Chơi trò chơi “Đếm thêm 3” theo hướng dẫn của cô giáo: Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm * Hs ghi bảng đo tiến độ. -------------œ------------ Toán: Bài 55: Bảng nhân 3 (Tiết 2) I. Hoạt động dạy học 1. Bài cũ: Gọi 2 Hs lên bảng đọc thuộc bảng nhân 3 * Bài mới: Gv ghi đề bài – Hs ghi đề bài vào vở - Gv gọi các nhóm trưởng lên nhận đồ dùng. B. Hoạt động thực hành * Hoạt động cá nhân Em làm bài và viết vào vở 1. Tính nhẩm (theo tài liệu) 2. Giải bài toán : Bài giải : 7 can có tất cả số lít dầu ăn là: 3 7 = 21 (l) Đáp số: 21 l dầu ăn 3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: (theo tài liệu) * Hoạt động nhóm 4. Chơi trò chơi “Ghép hình tam giác”: (theo tài liệu) Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm * Hs ghi bảng đo tiến độ C. Hoạt động ứng dụng Em đọc bảng nhân 3 cho mẹ nghe. Giải bài toán và viết vào vở : Mỗi cái áo có 3 chiếc cúc. Hỏi 5 cái áo như thế có tất cả bao nhiêu chiếc cúc ? Cuối tiết học cô giáo nhận xét và ghi nhận kết quả học tập của học sinh ------------------œ---------------

File đính kèm:

  • docTOAÙN LOP2 VNEN BAØI 52,53,54,55.doc
Giáo án liên quan