Giáo án Toán lớp 2 tuần 20: Bảng nhân 5

THIẾT KẾ BÀI DẠY

 Môn : Toán

 Bài : BẢNG NHÂN 5.

 Tuần : 20

 Ngày dạy :

I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng.

- Lập được bảng nhân 5 (5 nhân với 1, 2, 3,. . . 10) và học thuộc bảng nhân 5. Ap dụng giải toán.

II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Các tấm bìa mỗi tấm có 5 chấm tròn.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 29/12/2016 | Lượt xem: 1222 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán lớp 2 tuần 20: Bảng nhân 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THIẾT KẾ BÀI DẠY Môn : Toán Bài : BẢNG NHÂN 5. Tuần : 20 Ngày dạy : I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng. Lập được bảng nhân 5 (5 nhân với 1, 2, 3,. . . 10) và học thuộc bảng nhân 5. Aùp dụng giải toán. II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Các tấm bìa mỗi tấm có 5 chấm tròn. III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Khởi động : 1’ Bài cũ : 4’ - Gọi 3 HS đọc bảng nhân 2, 3, 4. Bài mới : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 10’ 1. Hoạt động 1 : GV hướng dẫn HS lập bảng nhân 5. Mục Tiêu : HS lập được bảng nhân 5 và học thuộc ngay tại lớp. Cách tiến hành : GV lần lượt lấy 1 tấm bìa có 5 chấm tròn Tiến hành tương tự như bảng nhân 2, 3, 4- Yêu cầu HS đọc thuộc. 20’ 2. Hoạt động 2: Thực hành. Mục Tiêu : Củng cố và kiểm tra kiến thức HS vừa học xong. Cách tiến hành : + Bài 1 : Tính nhẩm. Yêu cầu HS tự nhẩm rồi làm bài vào vở. + Bài 2 : Yêu cầu HS đọc thầm đề bài- tóm tắt rồi giải vào vở. - Yêu cầu HS đọc bài giải. + Bài 3 : Đếm thêm 5 rồi viết số thích hợp vào ô trống. Yêu cầu HS đếm miệng rồi điền vào chỗ trống. 4’ 3. Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò. - Tổ chức trò chơi “nêu nhanh kết quả” của bảng nhân 5. - GV Nhận xét tiết học. - HS đọc thuộc - HS làm bài vào vở, đổi vở chữa bài. Bài giải : Số ngày trong 4 tuần lễ mẹ đi làm là: 5 x 4 = 20 (ngày) Đáp số : 20 (ngày) HS làm bài nhanh IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

File đính kèm:

  • docBANG NHAN 5- 20.doc
Giáo án liên quan