Giáo án Vật lý 10 - Các định luật về chất khí

I. Khí lí tưởng :

 là chất khí trong đó các phân tử được coi là các chất điểm và chỉ tương tác khi va chạm.

II. Trạng thái của một lượng khí :

 Một lượng khí được xác định bởi 3 thông số V, p, T

 * Trong đó : - V : thể tích của lượng khí (m3, cm3, lít. . .)

 - p : áp suất của lượng khí (Pa, at, mmHg. . .)

 - T : nhiệt độ tuyệt đối của lượng khí (K)

 * Chú ý : + T = t0C + 273 (K)

 + Điều kiện tiêu chuẩn :

p0 = 760 mmHg = 1at = 1,013.105 Pa

 t0C = 00C => T0 = 273K

III. Các phương trình :

* Phương trình trạng thái khí lí tưởng : (là phương trình xác định mối quan hệ giữa p, V, T của một lượng khí lí tưởng trong quá trình biến đổi trạng thái)

 

doc1 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 09/01/2017 | Lượt xem: 501 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lý 10 - Các định luật về chất khí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÁC ĐỊNH LUẬT VỀ CHẤT KHÍ * Quá trình đẳng nhiệt : T = const (hay T1= T2). Đl Bôi Lơ Mariốt - Định luật : Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích. - Biểu thức : pV = const hay p1V1 = p2V2 ( p ~1/V ) - Đường đẳng nhiệt : đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo thể tích khi nhiệt độ không đổi. * Quá trình đẳng tích : V = const (hay V1= V2). Đl Saclơ - Định luật : Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. - Biểu thức : hay ( p ~T ) - Đường đẳng tích : đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo nhiệt độ khi thể tích không đổi. * Quá trình đẳng áp : p = const (hay p1= p2). - Quá trình đẳng áp : Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định, thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. - Biểu thức : hay ( V ~T ) - Đường đẳng áp : đường biểu diễn sự biến thiên của thể tích theo nhiệt độ khi áp suất không đổi. I. Khí lí tưởng : là chất khí trong đó các phân tử được coi là các chất điểm và chỉ tương tác khi va chạm. II. Trạng thái của một lượng khí : Một lượng khí được xác định bởi 3 thông số V, p, T * Trong đó : - V : thể tích của lượng khí (m3, cm3, lít. . .) - p : áp suất của lượng khí (Pa, at, mmHg. . .) - T : nhiệt độ tuyệt đối của lượng khí (K) * Chú ý : + T = t0C + 273 (K) + Điều kiện tiêu chuẩn : p0 = 760 mmHg = 1at = 1,013.105 Pa t0C = 00C => T0 = 273K III. Các phương trình : * Phương trình trạng thái khí lí tưởng : (là phương trình xác định mối quan hệ giữa p, V, T của một lượng khí lí tưởng trong quá trình biến đổi trạng thái) - Nếu lượng khí chuyển từ trạng thái (1) -> (2) :

File đính kèm:

  • doccac dinh luat ve chat khi.doc