Giáo án Vật lý 11 - Bài 9: Các tật cuả mắt và cách khắc phục

I. MỤC TIÊU :

- Nắm được đặc điểm của mắt cận thị , mắt viễn thị và các cách khắc phục tật cận thị , viễn thị .

- Đề xuất được cách khắc phục tật cận thị , viễn thị bằng cách đeo kình ,chọn kính cho mắt cận thị và viễn thị .

- Rèn luyện kĩ năng tính toán xác định độ tụ của kính cận và kính viễn cần đeo cũng như điểm nhìn rõ vật gần nhất, xa nhất khi đeo kính .

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY : Phương pháp đàm thoại và nêu vấn đề .

III. THIẾT BỊ , ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Tranh vẽ

IV. TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY

 

doc4 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 10/01/2017 | Lượt xem: 61 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lý 11 - Bài 9: Các tật cuả mắt và cách khắc phục, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết : Bài 09 CÁC TẬT CUẢ MẮT VÀ CÁCH KHẮC PHỤC MỤC TIÊU : Nắm được đặc điểm của mắt cận thị , mắt viễn thị và các cách khắc phục tật cận thị , viễn thị . Đề xuất được cách khắc phục tật cận thị , viễn thị bằng cách đeo kình ,chọn kính cho mắt cận thị và viễn thị . Rèn luyện kĩ năng tính toán xác định độ tụ của kính cận và kính viễn cần đeo cũng như điểm nhìn rõ vật gần nhất, xa nhất khi đeo kính . II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY : Phương pháp đàm thoại và nêu vấn đề .. III. THIẾT BỊ , ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Tranh vẽ IV. TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY Phân phối thời gian Phần làm việc của Giáo Viên Hoạt đông của học sinh Ghi chú Nội dung ghi bảng Tổ chức ,điều khiển Kiểm tra bài cũ và kiến thức cũ liên quan với bài mới (3’) Trả lời câu hỏi SGk Làm bài tập 1trang 47 SGK Kiểm tra và đánh giá O V Nghiên cứu bài mới Cận thị Đặïc điểm của mắt cận thị Mắt cận thị là mắt nhìn xa kém hơn so với mắt bình thường. Điểm cực viễn (CV) của mắt cận thị cách mắt một khoảng không lớn (cỡ 2 m trở lại, khoảng cách này phụ thuộc vào mắt bị cận thị nặng hay nhẹ). Khi không điều tiết, thấu kính mắt của mắt cận thị có tiêu điểm nằm trước võng mạc Điểm cực cận (CC) của mắt cận ở gần mắt hơn so với mắt bình thường. Cách khắc phục tật cận thị Cách khắc phục tật cận thị . Dùng một thấu kính phân kì có độ tụ thích hợp đeo trước mắt hay gắn nó trước giác mạc. Phẫu thuật giác mạc làm thay đổi độ cong bề mặt giác mạc. Cách chọn kính để khắc phục tật cận thị Thấu kính phân kì được chọn sao cho, nếu người cận thị đeo kính thì ảnh của vật ở xa vô cực sẽ hiện lên ở tiêu diện ảnh của kính , nên nếu đeo kính sát mắt phải chọn kính có tiêu cự fk bằng khoảng cách từ quang tâm mắt đến điểm cực viễn Fk = - OCV (dấu trừ ứng với thấu kính phân kì). Khi đeo kính, điểm gần nhất nhìn thấy rõ (cực cận mới ) sẽ ở xa hơn điểm cực cận khi không đeo kính, Thông báo Gợi ý :Để mắt cận thị có thể nhìn thấy rõ được vật ở xa như mắt thường, thì phải làm thế nào? Muốn ảnh của vật qua thấu kính mắt hiện rõ trên võng mạc phải làm cách nào ? Thông báo : Trong thực tế, thường người cận thị hay chọn cách dùng thấu kính phân kì, vì cách này đơn giản. Cần chọn thấu kính phân kì có tiêu cự bằng bao nhiêu để phù hợp với từng mắt cận nặng, nhẹ khác nhau ? Quan sát và ghi nhớ Nhóm hội ý đưa ra phương án giài quyết HS Ttả lời :: Aûnh của vật qua thấu kính mắt hiện rõ trên võng mạc Ảnh của vật ở xa vô cực hiện lên trong khoảng thấy rõ của mắt cận (tốt nhất là hiện lên tại điểm cực viễn của mắt để mắt cận nhì rõ ảnh này mà không phải điều tiết). Nhóm hội ý đưa ra phương án giài quyết Trao đổi trong nhóm chọn cách giải quyết Kính được chọn phù hợp phải có fk = - CV O V F’ CV ≡ F’ Viễn thị Đặc điểm của mắt viễn thị Mắt viễn thị là mắt nhìn gần kém hơn. So với mắt bính thường, điểm cực cận (CC) của mắt viễn thị nằm xa mắt hơn. Khoảng cách này phụ thuộc vào mắt bị viễn thị nặng hay nhẹ. Khi không điều tiết, thấu kính mắt của mắt viễn thị có tiêu điểm nằm sau vòng mạc Khi nhìn vật ở vô cực, mắt viễn đã phải điều tiết. Cách khác phục tật viễn thị Cách khắc phục tật viễn thị Để khắc phục tật viễn thị cũng có hai cách : Dùng một thấu kính hội tụ có độ tụ thích hợp đeo trước mắt hay gắn sát giác mạc Phẫu thuật giác mạc làm thay đổi độ cong bề mặt giác mạc. Cách chọn thấu kính hội tụ khắc phục tật viễn thị Cần chọn kính sao cho khi đeo kính thì ảnh của vật tạo bởi kính nằm ở điểm cực cận của mắt viễn. Aûnh này là ảnh ảo đối với kính, nằm xa mắt hơn vật . Đeo kính như vậy thì khi mắt nhìn vật ở xa vô cực cũng đỡ phải điều tiết hớn (so với khi không đeo). Thông báo O V Khi không điều tiết, thấu kính mắt của mắt viễn thị có tiêu điểm nằm trước võng mạc Gợi ý :Để mắt viễ thị có thể nhìn thấy rõ được vật ở xa như mắt thường, thì phải làm thế nào? Muốn ảnh của vật qua thấu kính mắt hiện rõ trên võng mạc phải làm cách nào ? Thông báo : Trong thực tế, thường người viễn thị hay chọn cách dùng thấu kính hội tụ vì cách này đơn giản. Cần chọn thấu kính hội tụ có tiêu cự bằng bao nhiêu để phù hợp với từng mắt cận nặng, nhẹ khác nhau ? Quan sát và ghi nhớ Nhóm hội ý đưa ra phương án giài quyết HS Ttả lời :: Aûnh của vật qua thấu kính mắt hiện rõ trên võng mạc Ảnh của vật ở gần mắt hiện lên trong khoảng thấy rõ của mắt viễn (tốt nhất là hiện lên tại điểm cực cận của mắt để mắt viễn nhì rõ ảnh Aûnh này là ảnh ảo đối với kính, nằm xa mắt hơn vật . Nhóm hội ý đưa ra phương án giài quyết Trao đổi trong nhóm chọn cách giải quyết Kính được chọn phù hợp sẽ có ảnh nằm ở điểm cực cận của mắt khi vật được đặt gần mắt như ở mắt thường O CV Củng cố bài giảng Dặn dò của học sinh (5’) Yêu cầu nhắc lại : Đặc điểm của mắt cận thị và mắt viễn thị Cách khắc phục tật cận thị và viễn thị Nhấn mạnh các nội dung quan trọng . Trả lời câu hỏi và làm bài tập SGK Chuẩn bị bài mới” Kính lúp “ HS tư lưc

File đính kèm:

  • doc11 GAPB 09 cac tat mat.doc
Giáo án liên quan