Giáo án Vật lý 11 nâng cao - Tiết 2 - Thuyết êlectron định luật bảo toàn điện tích

 TIẾT : 2

 BÀI: THUYẾT ÊLECTRON

 ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH

 A/ MỤC TIÊU:

 -.Học sinh trình bày được nội dung cơ bản của thuyết êlectron

 -.H/S trình bày được cấu tạo sơ lược của nguyên tử về phương diện điện

 -.H/S vận dụng được thuyết êlẻctron để giải thích sơ lược các hiện tượng nhiễm điện

 -. H/S hiểu nội dung định luật bảo toàn điện tích ,vận dụng được định luật vào giải bài tập về trao đổi điện tích giữa các vật trong một hệ

 B/CHUẨN BỊ:

 1) Giáo viên:

 -.Nhắc h/s ôn kiếnd thức cấu tạo nguyên tử đã học ở VL lớp 7 hoá học THCS

 -.Những t/n về sự nhiễm điện của các vật

, 2) Học sinh:

 -Ôn kỹ kiến thức cũ

 C/TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC:

 

doc3 trang | Chia sẻ: thanhthanh29 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lý 11 nâng cao - Tiết 2 - Thuyết êlectron định luật bảo toàn điện tích, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết : 2 Ngày soạn : 03/9/ 07 Bài: thuyết êlectron định luật bảo toàn điện tích A/ Mục tiêu: -.Học sinh trình bày được nội dung cơ bản của thuyết êlectron -.H/S trình bày được cấu tạo sơ lược của nguyên tử về phương diện điện -.H/S vận dụng được thuyết êlẻctron để giải thích sơ lược các hiện tượng nhiễm điện -. H/S hiểu nội dung định luật bảo toàn điện tích ,vận dụng được định luật vào giải bài tập về trao đổi điện tích giữa các vật trong một hệ B/Chuẩn bị: 1) Giáo viên: -.Nhắc h/s ôn kiếnd thức cấu tạo nguyên tử đã học ở VL lớp 7 hoá học THCS -.Những t/n về sự nhiễm điện của các vật , 2) Học sinh: -Ôn kỹ kiến thức cũ C/Tiến trình Dạy- Học: Hoạt động 1: .Kiểm tra bài cũ ....... Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Đặt câu hỏi và yêu cầu học sinh trả lời : +.Kể tên hai loại điện tích và tương tác giữa chúng ? vễ hình minh hoạ ? +.Kể tên các cách làm vật trung hoà nhiễm điện ? và đặc điểm về điện tích của các vật đó ? +.Nêu nội dung và biểu thức của định luạt Culông ? -.Nhận xét kết quả trả lời của h/sinh Nhớ lại kiến thức và trả lời câu hỏi Hoạt động 2 Tìm hiểu nội dung cơ bản của thuyết êlectron ........ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -.Yêu cầu h/sinh :Đọc sgk ,nhớ những nội dung cơ bản của thuyết êlectron vatr lời một số câu hỏi : +.Khi nào nguyên tử trung hoà về điện? +.Ion dương, ion âm là gì ? +. Vì sao một vật bị nhiễm điện ?Thế nào là vật nhiễm điện dương/ vật nhiễm điện âm ? -.Yêu cầu h/sinh :Trả lời câu hỏi C1 , C2? -.Nhận xét câu trả lời của học sinh -. Đọc sgk ,nhớ những nội dung cơ bản của thuyết -.Trả lời câu hỏi của giáo viên -.Lấy ví vụ về ion dương ,ion âm ,vật nhiễm điện dương ,vật nhiễm điện âm để minh hoạ cho câu trả lời của mình -.Trả lời câu hỏi C1, C2 /tr10/sgk và nhận xét câu trả lời của bạn Ghi nhận kiến thức Hoạt động 3: Tìm hiểu vật dẫn điện và vật cách điện........ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -.Lập luận để đi tới ssự phân biệt về bản chất dẫn điện của môi trường -.Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi : +.Điện tích tự do ? +.Chất dẫn điện ? Chất cách điện ? -.Yêu cầu học sinh :Nhận xét câu trả lời của bạn ? -.Nêu kết luận về chuẩn kiến thức -.Nghe phân tích của g/viên _.Trả lời các câu hỏi của giáo viên -.Ghi nhớ nội dung kiến thức Vận dụng : Lấy ví dụ về chất dẫn điện ,chát cách điện Hoạt động 4: Vận dụng thuyết êlectron để giải thích bâ hiện tượng nhiễm điện của các vật........ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -.Giải thích H/T nhiễm điện do cọ sát +.Yêu cầu H/S :Đọc sgk,hiểu bản chất của hiện tượngvà giải thích được hiện tượng vì sao hai vật trung hoà ,khác nhau về bản chất sau khi cọ sát thì nhiễm điện trái dấu +.Nhận xét phần trả lời của học sinh Nêu kết luận kiến thức chuẩn -.Giải thích H/T nhiễm điện do tiếp xúc +.Yêu cầu H/S : Đọc sgk ,giải thích được hiện tượng +.Nhận xét phần trả lời của H/S và nêu k/luận kiến thức chuẩn -.Giải thích H/t nhiễm điện do hưởng ứng +.Yêu cầu h/sinh : Vận dụng tương tác tĩnh điện ,thuyết êlẻcton ,k/niệm điện tích tự do để giải thích hiện tượng +.Nhận xét phần trả lời của h/sinh và nêu két luận -. Đọc ,hiểu bản chất hiện tượng -.Giải thích được vì sao sau cọ sát thuỷ tinh nhiễm điện dương còn mảnh lụa nhiễm điện âm Ghi nhận kiến thức -.Đọc hiểu kiến thức ,giải thích được vì sao vật trung hoà tiếp xúc với vật mang điện lại nhiễm điện cùng loại với điện tính của vật nhiễm điện ban đầu Ghi nhận kiến thức -.Giải thích được sự nhiễm điện theo miền trong hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng Chú ý Trong khi giải thích luôn bám sát :Bản chất nhiễm điện của các vật,tương tác tĩnh điện giữa các diện tích ,thuýêt electron Hoạt động 5: Tìm hiểu định luật bảo toàn điện tích ........ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -. Từ các hiện tượng điện đã tìm hiểu ,và khát quát .Giáo viên giới thiệu định luật bảo toàn điện tích -.Yêu cầu h/sinh : Đọc nội dung định luật tr12/sgk,vạn đụng định luật giải thích rõ hơn kết quả của ba hiện tượng nhiễm điện -. Đọc hiểu nội dung định luật -.vận dụng để hiểu rõ các hiện tượng nhiễm điện Ghi nhận kiến thức Hoạt động 6: Củng cố và vận dụng kiến thức ........ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -.Nhấn mạnh nội dung cơ bản của baì -.Yêu cầu h/sinh : Trả lời câu hỏi 1 ;2 ;3;4;5/ tr12/sgk -.Trả lời câu hỏi tr12/sgk -.Nhận xét phần trả lời của bạn Ghi nhận kiến thức Hoạt động 7: ..Hướng dẫn bài về nhà ...... Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Giới thiệu bài về nhà : Bài tập 1;2/tr12/sgk và bài tập tương tự trong sbt Ghi nhớ tên bài và làm bài ở nhà Kết thúc tiết 3

File đính kèm:

  • docbaitapchuong2.doc
Giáo án liên quan