Giáo án Vật lý 11 nâng cao - Tiết 3 - Điện trường

TIẾT : 3

 BÀI: ĐIỆN TRƯỜNG

 A/ MỤC TIÊU:

 - Học sinh trình bày được khái niệm sơ lược về điện trường

 -.------------phát biểu được định nghĩa về cường độ điện trường ;viết được công thức tổng quát và nói rõ được ý nghĩa của các đại lượng vật lý trong công thức đó .Nêu được đơn vị của cường độ điện trường và tính được cường độ điện trường của một điện tích điểm tại một điểm bất kỳ

 -.H/sinh nêu được các đặc điểm về ,phương ,chiều và độ lớn của véc tơ cường độ điện trường .Vẽ được vét tơ cường độ diện trường của một điện tích điểm

 -.H/sinh nêu được định nghĩa của đường sức điện và một vài đặc điểm quan trọng của các đường sức điện.Trình bày được khái niệm về điện trường đều .

 -H/sinh Vận dụng được các công thức về điện trường và nguyên lý chồng chất điện trường để giải một số bài tập đơn giản về tĩnh điện trường,

 

doc3 trang | Chia sẻ: thanhthanh29 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lý 11 nâng cao - Tiết 3 - Điện trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 05/9 /07 Tiết : 3 Bài: điện trường A/ Mục tiêu: - Học sinh trình bày được khái niệm sơ lược về điện trường -.------------phát biểu được định nghĩa về cường độ điện trường ;viết được công thức tổng quát và nói rõ được ý nghĩa của các đại lượng vật lý trong công thức đó .Nêu được đơn vị của cường độ điện trường và tính được cường độ điện trường của một điện tích điểm tại một điểm bất kỳ -.H/sinh nêu được các đặc điểm về ,phương ,chiều và độ lớn của véc tơ cường độ điện trường .Vẽ được vét tơ cường độ diện trường của một điện tích điểm -.H/sinh nêu được định nghĩa của đường sức điện và một vài đặc điểm quan trọng của các đường sức điện.Trình bày được khái niệm về điện trường đều . -H/sinh Vận dụng được các công thức về điện trường và nguyên lý chồng chất điện trường để giải một số bài tập đơn giản về tĩnh điện trường, B/Chuẩn bị 1) Giáo viên: - .Chuẩn bị một số t/nghiệm minh hoạ về sự mạnh yếu của lực tác dụng của một quả cầu mang điện lên một điện tích thử -.Hình vẽ các đường sức điện 2) Học sinh: - .Ôn lại định luật Culông và về tổng hợp lực C/Tiến trình Dạy- Học: Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ ........ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -.Đặt câu hỏi và yêu cầu học sinh trả lời : +.Nêu tương tác tĩnh điện ? Nêu nội dung định luật Culông và biểu thức của định luật? vẽ hình minh hoạ tương tác giữa hai điện tích điểm ? +.Trình bày phương pháp tổng hợp hai véc tơ lực -.Nhớ lại kiến thức và trả lời câu hỏi của giáo viên -. Nhận xét câu trả lời của bạn Hoạt động 2: Tìm hiểu điện trường ........ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò a)Khái niệm điện trường -.Yêu cầu học sinh : đọc khái niệm điện trường tr13/sgk -.Đặt câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời : +.Điện trường là gì ? +.nguồn gốc của điện trường ? b)Tính chất cơ bản của điện trường _.Yêu cầu học sinh : đọc khái niệm điện trường ? -.Đặt câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời : +.T/chát cơ bản của điện trường ? +.Phương pháp phát hiện điện trường ? -.Đọc sgk ,hiểu được :Khái niệm điện trường ,t/chất cơ bản của điện trường ,phương pháp phát hiện diện trường bằng điện tích thử -.Trả lời câu hỏi của giáo viên và nhận xét phần trả lời của các bạn Ghi nhận kiến thức Hoạt động 3: Nghiên cứu cường độ điện trường ........ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -.Lấy ví dụ về điện trường của một điện tích điểm Tại một điểm trong điện trường lần lượt đặt các điện tích thử khác nhau +.Yêu cầu h/s nhận xét,so sánh : Phương ,chiều ,độ lớn của lực điện tác dụng lên các điện tích thử đó ? +.Hướng dẫn h/s lập tỷ số :và nhận xét các véctơ thương tìm được ? +.Lập luận để đưa ra khái niệm về cường độ điện trường -.Yêu cầu học sinh :Đọc ,nhớ khái niệm về cường độ diện trường ? vẽ được vét tơ cường độ điện trường tại một điểm -.Yêu cầu h/sinh :Sử dụng kiến thức về tích véc tơ để so sánh phương, chiều của hai véc tơ với khi điện tích thử có giá trị dương âm ( q0 ) _.Giới thiệu đơn vị của cường độ điện trường - Từ việc xác định ...vá so sánh phương ,chiều ,độ lớn của các véc tơ thương Kết hợp với nghe giáo viên phân tích ,về ý nghĩa của tỷ số đó và đọc sgk hiểu được: khái niệm cường độ điện trường Biết cách vẽ véc tơ cường độ điện trường do một điện tích điểm gây ra tại một điểm khi q> 0; q< 0 Trả lời câu hỏi C1/tr14/ sgk -.Nhớ và sử dụng được đon vị của cường độ điện trường trong hệ đo lường SI là (V/m) Ghi nhận kiến thức Hoạt động 4: .Tìm hiểu đường sức điện ....... Hoạt động của thầy Hoạt động của trò a) định nghĩa -.Yêu cầu h/sinh :Đọc định nghĩa Đ S Đ tr14/sgk -.Nêu cách vẽ đ s đ (Như hình 3.4 và 3.4 /tr15/ sgk) b) Các t/chất của đường sức điện -. Yêu cầu h/sinh : đọc sgk và trả lời các câu hỏi +.Số đường sức điện vẽ được đi qua một điểm trong điện trường ? +.Điểm xuất phát và điểm tận cùng của đường sức điện? +. Qui ước : Dùng độ mau thưa của đường sức điện để mô tả mức mạnh yếu của điện trường ? Nêu kết luận chuẩn kiến thức c)Điện phổ -.Giới thiệu thí nghiệm để quan sát điện phổ (tr15/sgk) và nêu sự tương đồng giữa hình vẽ đường sức điện với điện phổ quan sát đựoc qua thí nghiệm -.Đọc sgk nhớ được định nghĩa đường sức điện -.Đọc sgk hiểu được bốn t/chất của đường sức điện -.Trả lời câu hỏi của giáo viên Ghi nhận kiến thức Ghi nhớ cách làm thí nghiệm ,quan sát (H3.6/tr16 /sgk ) Hiểu được hiện tượng Ghi nhận kiến thức Trả lời câu hỏi C1 Hoạt động 5: Tìm hiểu điện trường đều ........ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -. Yêu cầu học sinh : +.Đọc K/N điện trường đều tr16 /sgk +. Từ K/N về điện trường đều ,và đường sức của điện nêu t/c của điện trường đều -.Giới thiệu tầm quan trọng của điện trường đều trong việc N/C điện trường ở những bài sau -.Đọc và hiểu khái niệm, t/c điện trường đều -. Trả lời câu hỏi của giáo viên Ghi nhận kiến thức Hoạt động 6: N/C điện trường của một điện tích điểm ........ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -.Yêu cầu h/s : +.Từ định luật Culông và công thức tính cường độ điện trường xây dựng biểu thức cường độ điện trường do một điện tích điểm gây ra tại một điểm +.Nêu hướng véc tơ cường độ điện trường do điện tích điểm dương ,âm gây ra ( H 3.9/sgk ) Nhận xét phần trả lời của h/s Nêu kết luận chuẩn kiến thức - .Xây dựng công thức tính cường độ điện trừng do điện tích diểm gây ra tại một điểm E=9.109. -.Vẽ được véc tơ cường độ điện trường (H3.9/sgk) Ghi nhận kiến thức Hoạt động 7 : N/C nguyên lý chồng chất điện trường Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Yêu cầu học sinh :Đọc nội dung nguyên lý tr17/ sgk -. Lấy ví dụ minh hoạ :Xác định véc tơ cường độ điện trường tại một điểm do hai ,ba điện tích điểm gây ra Đọc nhớ nội dung nguyên lý Vận dụng để xác định cường độ điện trường tại một điểm do nhiều điện tích điểm gây ra Ghi nhớ kiến thức Hoạt động 8 : Củng cố kiến thức Thầy nhắc lại một số nội dung trọng tâm của bài Hoạt động 9 :Hướng dãn bài về nhà Yêu cầu h/s làm ,trả lời câu hỏi tr17 và tr18/ sgk Kết thúc tiết 3

File đính kèm:

  • docGiao antiet3.doc
Giáo án liên quan