Giáo án Vật lý 6 tiết 30 bài 26: Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu

Bài 26 Năng Suất Toả Nhiệt Của Nhiên Liệu

I.Mục tiêu:

 -phát biểu được định nghĩanăng suất toả nhiệt.

-viết được công thức tính nhiệt lựơng do nhiên liệu bị đốt cháy toả ra .nêu được tên và đơn vị của các đại lượng trong công thức.

II.Chuẩn bị:

H.26.2và 26.3

III.Hoạt động dạy và học

 1.On định lớp(1phút)

 2.Kiểm tra bài củ(5phút)

-Hãy nêu nguyên lí truyền nhiệt?

-Hãy nêu phương trình cân bằng nhiệt?

 3vào bài mới(2phút)

 

doc2 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 15/11/2014 | Lượt xem: 1241 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lý 6 tiết 30 bài 26: Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:30 Tiết:30 Bài 26 Năng Suất Toả Nhiệt Của Nhiên Liệu I.Mục tiêu: -phát biểu được định nghĩanăng suất toả nhiệt. -viết được công thức tính nhiệt lựơng do nhiên liệu bị đốt cháy toả ra .nêu được tên và đơn vị của các đại lượng trong công thức. II.Chuẩn bị: H.26.2và 26.3 III.Hoạt động dạy và học 1.On định lớp(1phút) 2.Kiểm tra bài củ(5phút) -Hãy nêu nguyên lí truyền nhiệt? -Hãy nêu phương trình cân bằng nhiệt? 3vào bài mới(2phút) cho hs đọc thông tin đầu bài HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG Hoạt động 1:tìm hiểu về nhiên liệu Gv :yêu cầu hs đọc thông tin đầu bài. Gv :nêu ví dụ về nhiên liên liệu và yêu cầu hs tìm ví dụ về nhiên liệu. Hoạt động 2:thông báo về năng suất toả nhiệt Gv :nêu định nghĩa về năng suất toả nhiệt của nhiên liệu và yêu cầu hs nêu ý nghĩa các số liệu ghi trong bảng năng suất toả nhiệt của nhiên liệu. Hoạt động 3:xây dựng công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy toả ra Gv :yêu cầu hs tự thiết lập công thức và nêu tên và đơn vị của các đại lượng dùng trong cộng thức. Hoạt động 4: vận dụng Hứơng dẫn hs l àm C1 và C2 Hs Đọc thông tin SGK Hs :nghe giới thiệu của gv tìm ví dụ về nhiên liệu. Hs :nghe giới thiệu của gv và nêu ý nghĩa các số liệu ghi trong bảng năng suất toả nhiệt của nhiên liệu. Hs : thiết lập công thức và nêu tên và đơn vị của các đại lượng dùng trong cộng thức Hs : làm C1 và C2 I.nhiên liệu: -nhiệt lượng người ta phải đốt than ,cửi………………………..là các nhiện liệu. II.năng suất toả nhiệt của nhiên liệu: Đại lượng vật lí cho biết nhiệt lượng toả ra khi 1kg nhiên liệu8 bị đốt cháy hoàn toàn được gọi là năng suất toả nhiệt của nhiên liệu III.công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy toả ra: Q=q.m Trong đó: -Q:là nhiệt lượng toả ra(J) -q:năng suất toả nhiệt của nhiên liệu(J/kg) -m:là khối lượng của nhiên liệubị đốt cháy hoàn toàn(kg). 4.Củng cố: (5 phút) hãy nêu: -Nhiên liệu là gì? -Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu? -Công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy toả ra? 5.Dặn dò: (2 phút) học bài+ làm BT SBT 26.1-26.5 chuẩn bị bai27 SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT RÚT KINH NGHIỆM:

File đính kèm:

  • docl26.doc
Giáo án liên quan