Giáo án Vật lý 6 tiết 34: Tổng kết chương II Nhiệt học - Trường THCS Phúc Thắng

TIẾT 34 : TỔNG KẾT CHƯƠNG II : NHIỆT HỌC

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

 - Hệ thống hóa được kiến thức của toàn chương

2. Kĩ năng:

 - Trả lời được các câu hỏi và bài tập tổng kết chương

 3. Thái độ:

 - Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống thực tế

 - Nghiêm túc trong giờ học.

II. Chuẩn bi:

1. Giáo viên:

 - Hệ thống câu hỏi ôn tập, bảng ô chữ

2. Học sinh:

 - Xem lại các bài có liên quan

III. Tiến trình tổ chức day - học:

 1. Ổn định:

2. Kiểm tra:

3. Bài mới:

 

doc2 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 13/11/2014 | Lượt xem: 1325 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lý 6 tiết 34: Tổng kết chương II Nhiệt học - Trường THCS Phúc Thắng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 29/4/2013 Ngày dạy: 22/4/2013 Tiết 34 : tổng kết chương ii : nhiệt học I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Hệ thống hóa được kiến thức của toàn chương 2. Kĩ năng: - Trả lời được các câu hỏi và bài tập tổng kết chương 3. Thái độ: - Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống thực tế - Nghiêm túc trong giờ học. II. Chuẩn bi: 1. Giáo viên: - Hệ thống câu hỏi ôn tập, bảng ô chữ 2. Học sinh: - Xem lại các bài có liên quan III. Tiến trình tổ chức day - học: 1. ổn định: 2. Kiểm tra: 3. Bài mới: hoạt động của gv & hs nội dung Hoạt động 1: GV: nêu hệ thống các câu hỏi để học sinh tự ôn tập HS: suy nghĩ và trả lời các câu hỏi trên GV: tổng hợp ý kiến và đưa ra kết luận chung cho từng câu hỏi của phần này. I. Ôn tập. Hoạt động 2: HS: suy nghĩ và trả lời C1 + C2 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sao đó đưa ra kết luận chung cho câu C1 + C2 HS: suy nghĩ và trả lời C3 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sao đó đưa ra kết luận chung cho câu C3 HS: suy nghĩ và trả lời C4 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sao đó đưa ra kết luận chung cho câu C4 HS: thảo luận với câu C5 Đại diện các nhóm trình bày Các nhóm tự nhận xét, bổ xung cho câu trả lời của nhau. GV: tổng hợp ý kiến và đưa ra kết luận chung cho câu C5 HS: suy nghĩ và trả lời C6 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sao đó đưa ra kết luận chung cho câu C6 II. Vận dụng. C1: ý C C2: ý C C3: đoạn ống cong dùng để hạn chế đường ống bị vỡ khi ống co dãn vì nhiệt. C4: a, sắt có nhiệt độ nóng chẩy cao nhất b, rượu có nhiệt độ nóng chẩy thấp nhất c, vì rượu có nhiệt độ nóng chẩy là - 500C. Không thể dùng nhiệt kế thủy ngân để đo nhiệt độ này vì tới - 500C thì thủy ngân bị đông đặc lại d, tùy vào HS C5: Bình nói đúng vì trong suốt quá trình sôi nhiệt độ của nước không thay đổi. C6: a, BC là quá trình nóng chảy DE là quá trình sôi b, AB nước tồn tại ở thể rắn CD nước tồn tại ở thể lỏng Hoạt động 3: HS: thảo luận với các câu hỏi hàng ngang của trò chơi ô chữ Đại diện nhóm trình bày. Các nhóm tự nhận xét, bổ xung cho câu trả lời của nhau. GV: Tổng hợp ý kiến và đưa ra kết luận chung cho từ hàng dọc III. Trò chơi ô chữ. 4. Củng cố: - Giáo viên hệ thống hóa lại các kiến thức trọng tâm - Hướng dẫn làm bài tập trong sách bài tập. 5. Hướng dẫn học ở nhà: - Học bài và làm các bài tập trong sách bài tập - Chuẩn bị cho giờ sau.

File đính kèm:

  • docGiao an ly 6 tuan 35.doc
Giáo án liên quan