Giáo án Vật lý 6 tiết 7: Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực - Trường THCS Noọng Hẹt

TIẾT 7: TÌM HIỂU KẾT QUẢ TÁC DỤNG CỦA LỰC

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

 - Nêu được 1 số ví dụ về lực tác dụng lên một vật làm biến đổi chuyển động của vật đó.

 - Nêu được 1 số ví dụ chứng tỏ lực tác dụng lên vật làm vậtbị biến dạng.

 - Nắm được kết quả tác dụng của lực: có thể làm vật biến dổi chuyển động, biến dạng hoặc cả hai.

2. Kỹ năng:

 - Biết lắp ráp thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm và phân tích kết quả thí nghiệm.

 - Biết liên hệ các hiện tượng thực tế vào bài học.

3. Thái độ:

 - Có ý thức liên hệ kiến thức vào cuộc sống.

 

doc3 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 18/11/2014 | Lượt xem: 1041 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lý 6 tiết 7: Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực - Trường THCS Noọng Hẹt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 14/10/2007 Ngày giảng:17/10/2007 Tiết 7: tìm hiểu kết quả tác dụng của lực I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Nêu được 1 số ví dụ về lực tác dụng lên một vật làm biến đổi chuyển động của vật đó. - Nêu được 1 số ví dụ chứng tỏ lực tác dụng lên vật làm vậtbị biến dạng. - Nắm được kết quả tác dụng của lực: có thể làm vật biến dổi chuyển động, biến dạng hoặc cả hai. 2. Kỹ năng: - Biết lắp ráp thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm và phân tích kết quả thí nghiệm. - Biết liên hệ các hiện tượng thực tế vào bài học. 3. Thái độ: - Có ý thức liên hệ kiến thức vào cuộc sống. II. Chuẩn bị: Chuẩn bị của giáo viên: * Chuẩn bị cho mỗi nhóm: - 1 xe lăn, 1 sợi dây mảnh, 1 giá đỡ có gắn thức, 1 máng nghiêng. - 1 lò xo lá tròn, 1 viên bi sắt. * Chuẩn bị cho GV sử dụng: Bảng phụ. Chuẩn bị của học sinh: - Chuẩn bị bài theo yêu cầu. III. Tổ chức các hoạt động của học sinh: ổn định tổ chức: ( 1 phút) Sĩ số: 2. Kiểm tra bài cũ: (15 phút) Kiểm tra 15 phút. 3. Bài mới: Hỗ trợ của giáo viên Hoạt động của học sinh - Yêu cầu HS đọc mục 1/ SGK. ? Sự biến đổi chuyển động gồm những hiện tượng nào? - Yêu cầu HS mỗi hiện tượng lấy 1 ví dụ. Gv chú ý: Mỗi ví dụ cần yêu cầu HS nói rõ lực nào tác dụng gây nên kết quả đó. GV thông báo: Sự biến dạng là sự thay đổi hình dạng của vật. ? Lấy ví dụ vật bị biến dạng khi có lực tác dụng? - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi ở đầu bài? Hoạt động 1 (8 phút) Những hiện tượng cần chú ý quan sát khi có lực tác dụng. 1. Những sự biến đổi chuyển động. HS: Đọc thông tin SGK. Kể 5 hiện tượng biến đổi chuyển động. - Lấy ví dụ về sự biến đổi chuyển động. 2. Những sự biến dạng. - Lấy ví dụ vật bị biến dạng. HS: Người bên trái giương cung vì dây cung đã bị biến dạng. - Yêu cầu HS lần lượt bố trí và tiến hành các thí nghiệm theo yêu cầu C3 đến C6. GV chú ý hỗ trợ HS làm thí nghiệm. Mỗi thí nghiệm yêu cầu HS chỉ rõ lực tác dụng và kết quả dụng. - Treo bảng phụ C7. - Yêu cầu HS hoàn thành C7. - Gọi HS trình bày C7. ? Lực tác dụng có thể gây ra những kết quả nào? GV: Chốt: kết luận. Hoạt động 2 ( 15 phút) Những kết quả tác dụng của lực. 1. Thí nghiệm: * Hoạt động nhóm: (8 phút) - Tiến hành thí nghiệm theo yêu cầu C3 đến C6 - Rút ra các nhận xét về kết quả tác dụng của lực. 2. Rút ra kết luận: - Rút ra kết luận theo yêu cầu C7. Điền từ vào chỗ trống: Biến đổi chuyển động. Biến đổi chuyển động. Biến dổi chuyển độnh. Biến dạng. - Trả lời C7. HS: Hoàn thành C8: Lực mà vật A tác dụng lên vật B có thể làm biến đổi chuyển động hoặc làm biến dnạg vật B. Hai kết quả này có thể cùng xảy ra. - Yêu cầu HS lấy ví dụ về lực tác dụng lên vật làm vật biến đổi chuyển động; vật biến dạng? ? Lấy ví dụ chứng tỏ kết quả tác dụng của lực có thể gây ra đồng thời 2 kết quả trên? Bài tập: ( Bảng phụ) Khi quả bóng đập vào tường thì lực mà bức tường tác dụng vào quả bóng sẽ gây ra những kết quả gì? A: Chỉ làm biến đổi chuyển động của quả bóng. B: Chỉ làm biến dạng của quả bóng. C: Không làm biến đổi chuyển động hoặc biến dạng. D: Vừa làm biến đổi chuyển động, vừa làm biến dạng quả bóng. ? Nội dung cần ghi nhớ của bài? GV chốt toàn bài. - Cho HS đọc “ Có thể em chưa biết”. Hoạt động 3 (6 phút) Củng cố – Vận dụng. - Lấy ví dụ về các kết quả tác dụng của lực. - Đọc đề bài. +) chọn đáp án đúng: D - Nêu 2 nội dung chính: Lực tác dụng có thể làm vật biến đổi chuyển động , làm vật bị biến dạng hoặc đồng thời gây ra cả 2 kết quả trên. 4. Hướng dẫn học ở nhà ( 2 phút). - Học hiểu ghi nhớ. - Lấy thêm các ví dụ chứng tỏ lực làm biến đổi chuyển động, làm biến dạng vật hoặc đồng thời cả 2 kết quả trên. BTVN: 7.2 đ 7.4 /SBT. * Chuẩn bị bài mới theo các yêu cầu sau: - Đọc nội dung bài mới. - Trả lời các câu hỏi: 1. Trọng lực là gì? Phương và chiều của trọng lực? 2. Đơn vị lực là gì? IV. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

File đính kèm:

  • docTIET 7.doc
Giáo án liên quan