Giáo án Vật lý 8 bài 13: Công cơ học - Trường THCS Liêng Trang

BÀI 13: CÔNG CƠ HỌC

I . Mục tiêu :

 1. Kiến thức:

 - Nêu được các ví dụ về các trường hợp có công cơ học và không có công cơ học.

 - Viết được công thức tính công cơ học cho trường hợp hướng của lực trùng với hướng dịch chuyển của điểm đặt lực. Nêu được đơn vị đo của công.

 2. Kĩ năng:

 - Vận dụng công thức A=Fs.

 3. Thái độ:

 - Làm việc cẩn thận, đúng qui trình.

II. Chuẩn bị :

1. Giáo viên:

 - Chuần bị nội dung bài giảng và các tài liệu liên quan.

 - Lực kế, vật nặng, hình vẽ.

 

doc3 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 20/11/2014 | Lượt xem: 3852 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lý 8 bài 13: Công cơ học - Trường THCS Liêng Trang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 16 Ngày soạn : 29/11/2013 Tiết : 16 Ngày dạy : 04/12/2013 BÀI 13: CÔNG CƠ HỌC I . Mục tiêu : 1. Kiến thức: - Nêu được các ví dụ về các trường hợp có công cơ học và không có công cơ học. - Viết được công thức tính công cơ học cho trường hợp hướng của lực trùng với hướng dịch chuyển của điểm đặt lực. Nêu được đơn vị đo của công. 2. Kĩ năng: - Vận dụng công thức A=Fs. 3. Thái độ: - Làm việc cẩn thận, đúng qui trình. II. Chuẩn bị : 1. Giáo viên: - Chuần bị nội dung bài giảng và các tài liệu liên quan. - Lực kế, vật nặng, hình vẽ. 2. Học sinh : - Đọc kĩ nội dung bài học trước ở nhà. III. Tổ chức hoạt động dạy và học : 1. Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp . 8A1……….. 8A2…………. 8A3………….. 2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra 3. Tiến trình: GV tổ chức các hoạt động Hoạt động của học sinh Kiến thức cần đạt được Hoạt động 1:Giới thiệu bài mới Như SGK Học sinh lắng nghe Hoạt động 2: Hình thành khái niệm công cơ học. Treo tranh vẽ con bò kéo xe,vận động viên cử tạ ,máy xúc đất đang làm việc lên bảng và thông báo -Ở trường hợp thứ nhất , lực kéo của con bò thực hiện công cơ học + Trường hợp thứ hai ngươì lực sĩ không thực hiện công cơ học . - Yêu cầu hs trả lời C1 , C2 - Quan sát treo tranh vẽ :Con bò kéo xe ,vận động viên cử tạ , Máy xúc đất đang làm - Thu thập thông tin - Thảo luận nhóm trả lời C1 , C2 C1:Khi có lực tác dụng vào vật làm vật chuyển dời C2 : (1) lực (2) chuyển dời I- Khi nào có công cơ học ? 1. Nhận xét : C1:Khi có lực tác dụng vào vật làm vật chuyển dời 2.Kết luận : …………………. (1) lực ………….(2) chuyển dời Hoạt động 3: Củng cố kiến thức về công cơ học. Lần lượt nêu và yêu cầu hs thảo luận nhóm trả lời C3 , C4 .Đi từng trường hợp một GV : Cho hs thảo luận nhóm câu trả lời của mình có đúng hay sai HS suy nghĩ, thảo luận và trả lời. C3 :a) c) d) C4 :a) b) c) 3. Vận dụng C3 :a) Người thợ mỏ đang đẩy xe gòong chở than chuyển động c)Máy xúc đất đang làm việc d)Người lực sĩ đang nâng quả nặng từ thấp lên cao C4 :a)Lực kéo của đầu tàu hoả b)Lực hút của trái đất ( trọng lực ) làm quả bưởi rơi xuống c)Lực kéo của người công nhân Hoạt động 4: Thông báo kiến thức mới công thức tính công. GV : Thông báo công thức tính công A , giải thích các đại lượng trong công thức. nhấn mạnh hai cần chú ý đặc biệt là điều thứ hai ( trường hợp công của lực bằng không ) Công thức tính công cơ học : A = F . s trong đó * F là lực tác dụng (N) *s là quảng đường chuyển dời theo phương của lực tác dụng (m) *A là công (J) II-Công thức tính công 1. Công thức tính công cơ học A = F . s trong đó : * F là lực tác dụng đơn ,vị Niu tơn (N) *s là quảng đường chuyển dời theo phương của lực tác dụng , đơn vị mét (m) *A là công , đơn vị là Jun (kí hiệu là J ) Hoạt động 5: Vận dụng Yêu cầu hs làm việc cá nhân C6, C7. Sử dụng công thức nào để tính công. Khuyến khích hs tự trả lời C7. Làm việc cá nhân trả lời và làm bài tập C6 : A=F.s = 20 . 6 =120 J C7 : Trọng lực có phương thẳng đứng , vuông góc với phương chuyển động của vật , nên không có công cơ học của trọng lực . 2. Vận dụng C5 : A=F.s =5000. 1000 =5000 000 =5000kJ C6 : A=F.s = 20 . 6 =120 J C7 : Trọng lực có phương thẳng đứng , vuông góc với phương chuyển động của vật , nên không có công cơ học của trọng lực IV.Củng cố: - Thế nào gọi là công cơ học. - Đọc có thể em chưa biết. - Công thức tính công. - Chuẩn bị bài mới. V. Hướng dẫn về nhà: - Ôn lại kiến thức cũ - Làm bài tập trong SBT. - Chuẩn bị bài mới. VI: RÚT KINH NGHIỆM: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

File đính kèm:

  • doctuan16ly8tiet16.doc
Giáo án liên quan