Giáo án Vật lý 8 Tiết 22-Bài 17: Sự chuyển hoá và bảo toàn cơ năng

Tiết 22-Bài 17

SỰ CHUYỂN HOÁ VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG

1.Mục tiêu:

a.Kiến thức:

- Phát biểu được định luật bảo toàn và chuyển hoá cơ năng ở mức biểu đạt như trong SGK

- Biết nhận ra và lấy ví dụ về sự chuyển hoá lẫn nhau giữa thế năng và động năng

b.Kĩ năng: Phân tích, so sánh, tổng hợp kiến thức

c. Thái độ

 - Nghiêm túc, tích cực, chủ động có hứng thú khám phá tự nhiên

2.Chuẩn bị:

a.GV: Tranh vẽ hình 17.1

b.HS các nhóm: 1 quả bóng cao su, con lắc đơn và giá treo

 

doc4 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 07/01/2017 | Lượt xem: 225 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lý 8 Tiết 22-Bài 17: Sự chuyển hoá và bảo toàn cơ năng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn Ngày dạy Ngày dạy Ngày dạy Ngày dạy Ngày dạy Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Tiết 22-Bài 17 Sự chuyển hoá và bảo toàn cơ năng 1.Mục tiêu: a.Kiến thức: - Phát biểu được định luật bảo toàn và chuyển hoá cơ năng ở mức biểu đạt như trong SGK - Biết nhận ra và lấy ví dụ về sự chuyển hoá lẫn nhau giữa thế năng và động năng b.Kĩ năng: Phân tích, so sánh, tổng hợp kiến thức c. Thái độ - Nghiêm túc, tích cực, chủ động có hứng thú khám phá tự nhiên 2.Chuẩn bị: a.GV: Tranh vẽ hình 17.1 b.HS các nhóm: 1 quả bóng cao su, con lắc đơn và giá treo 3.Tiến trỡnh bài dạy: a. Kiểm tra bài cũ(4’): HS1: Khi nào vật có cơ năng? Khi nào thì cơ năng gọi là thế năng, khi nào làđộng năng. Lấy ví dụ có hại loại cơ năng trên HS2: Động năng, thế năng phụ thuộc vào yếu tố nào? Làm bài tập 16.1 *ĐVĐ(1’): GV vào bài như ở SGK b.Dạy nội dung bài mới: Hoạt dộng 1(20’): Tiến hành thí nghiệm ngiên cứu sự chuyển hoá cơ năng trong quá trình cơ học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung -Yêu cầu HS đọc SGK, quan sát hình 17.1 và HS tiến hành thí nghiệm -GV lần lượt nêu các câu hỏi từ C1 đến C4. Yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời -GV hướng dẫn HS thảo luận chung toàn lớp ? Khi quả bóng rơi cơ năng đã chuyển hoá như thế nào ? Khi quả bóng rơi nảy lên cơ năng chuyển hoá nhơ thế nào -GV hướng dẫn HS thực hiện theo nhóm thí nghiệm 2, quan sát hiện tượng xảy ra và trả lời lần lượt các câu hỏi C 5 đến C 8 -Sau đó GV thống nhất ý kiến và đi đến kết luận -HS đọc SGK, quan sát và tiến hành thí nghiệm -HS lần lượt trả lời -Nhận xét thảo luận chung -Trả lời ghi vở -Hoạt động theo nhóm làm thí nghiệm, trả lời các câu hỏi -Ghi vở I)Sự chuyển hoá của các dạng cơ năng: *Thí nghiệm 1: Quả bóng rơi C1: Trong thời gian quả bóng rơi độ cao quả bóng giảm dần vận tốc tăng dần C2: Thế năng của quả bóng giảm dần còn động năng tăng dần C3: -Trong thời gian quả bóng nảy lên độ cao của quả bóng tăng dần, còn vận tốc giảm dần. Như thế, thế năng tăng dần còn động năng giảm dần C4: (1)A,(2)B,(3) B, (4) A *Thí nghiệm 2: con lắc đơn C5: a.Vận tốc tăng dần b. Vận tốc giảm dần C6: a.Con lắc đi từ A về B:Thế năng chuyển thành động năng b.Con lắc đi từ B lờn C: Động năng chuyển thành Thế năng C7:-Ở vị trớ A và C: con lắc cú thế năng lớn nhất -Ở vị trớ B: con lắc cú động năng lớn nhất C8: :-Ở vị trớ A và C: con lắc cú động năng nhỏ nhất -Ở vị trớ B: con lắc cú thế năng nhỏ nhất *Kết luận: Trong chuyển động của con lắc đã có sự chuyển hoá liên tục các dạng cơ năng: Thế năng đến động năng và ngược lại Hoạt động 2(10’): Phát biểu định luật bảo toàn cơ năng -Yêu cầu SH đọc SGK phát biểu định luật. Lấy ví dụ thực tế -Yêu cầu HS đọc và nắm chú ý GV tớch hợp mụi trường: - Thế năng của dũng nước từ trờn cao chuyển húa thành động năng làm quay tuabin của cỏc mỏy phỏt điện. Việc xõy dựng cỏc nhà mỏy thủy điện cú tỏc dụng điều tiết dũng chảy, hạn chế lũ lụt và dự trữ nước, bảo vệ mụi trường. - Biện phỏp GDMT: Việt Nam là nước cú nhiều nhà mỏy thủy điện cụng suất lớn. Cần cú kế hoạch xõy dựng nhà mỏy thủy điện một cỏch hợp lớ nhằm phỏt triển kinh tế quốc dõn. -Phát biểu định luật. Lấy ví dụ II)Bảo toàn cơ năng Hoạt động 3(7’): Vận dụng -Hướng dẫn HS trả lời câu 9 -Trả lời ghi vở III.Vận dụng: C9: a.Thế năng của cỏnh cung chuyển húa thành động năng của mũi tờn b.Thế năng chuyển húa thành động năng c.Khi vật đi lờn, động năng chuyển húa thành Thế năng.Khi vật rơi xuống, Thế năng chuyển húa thành động năng c.Củng cố(2’): HS phát biểu lại định luật. Lấy ví dụ -Đọc phần có thể em chưa biết d.Hướng dẫn HS tự học ở nhà(1’): Học bài theo ghi nhớ Làm bài tập ở SBT Xem và chuẩn bị bài 18 *Rỳt kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • docli 8tuan 22bai 17 dung mau CV 961.doc
Giáo án liên quan