Giáo án Vật lý 8 tiết 26 bài 23: Đối lưu – bức xạ nhiệt

Tiết 26, bài 23:

ĐỐI LƯU – BỨC XẠ NHIỆT

I. MỤC TIÊU :

1, Kiến thức:

- HS nhận biết được dòng đối lưu trong chất lỏng và chất khí.

- Biết sự đối lưu xảy ra trong môi trường nào và không xảy ra trong môi trường nào.

- Tìm được ví dụ về bức xạ nhiệt .

- Nêu lên hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất rắn, chất lỏng , chất khí , chân không.

2, Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát TN , phân tích , so sánh , khái quát, khi nghiên cứu bài học.

 

doc4 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 07/01/2017 | Lượt xem: 256 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lý 8 tiết 26 bài 23: Đối lưu – bức xạ nhiệt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Líp: TiÕt: (tkb). Ngµy gi¶ng: SÜ sè: V¾ng: Líp: TiÕt: (tkb). Ngµy gi¶ng: SÜ sè: V¾ng: Tiết 26, bài 23: ĐỐI LƯU – BỨC XẠ NHIỆT I. MỤC TIÊU : 1, Kiến thức: - HS nhận biết được dòng đối lưu trong chất lỏng và chất khí. - Biết sự đối lưu xảy ra trong môi trường nào và không xảy ra trong môi trường nào. - Tìm được ví dụ về bức xạ nhiệt . - Nêu lên hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất rắn, chất lỏng , chất khí , chân không. 2, Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát TN , phân tích , so sánh , khái quát, khi nghiên cứu bài học. II. CHUẨN BỊ : - Dụng cụ TN hình 23.1 – 23.5. - Một cái phích. - Hình vẽ phóng to 22.6. - Bảng 23.1. III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1, Kiểm tra bài cũ: Không 2, Giảng bài mới: Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß Ghi b¶ng HĐ1: Tổ chức tình huống học tập ( Hs không sử dụng SGK) -Thực hiện TN hình 23.1 -Qua TN này , nêu vấn đề: Nước đá truyền nhiệt bằng cách nào? - Để biết được điều này chúng ta tiến hành làm thí nghiệm sau: -Quan sát Tiết 26, bài 23: ĐỐI LƯU – BỨC XẠ NHIỆT HĐ2: Tìm hiểu hiện tượng đối lưu (HS không sử dụng SGK) -Yêu cầu các nhóm làm TN hình 23.2 -Dự đoán có hiện tượng gì xảy ra với các thuốc tím ( Khi chưa đun ) -Hỏi C1 - Hỏi C2 Dự kiến : Gợi ý nêu lại công thức tính trọng lượng riêng của chất lỏng Hỏi C3: -Qua TN ta thấy nước đá truyền nhiệt bằng cách nào? -Cách truyền nhiệt đó có tên là gì? -Vậy đối lưu là gì? -Thông báo sự đối lưu trong chất khí như SGK -Làm TN hình 23.3 -Hỏi C4 + Gợi ý: So sánh nhiệt độ của không khí ở hai bên tấm bìa. Bên có ngọn nến không khí chuyển động như thế nào? -Hỏi C5 -Hỏi C6 Chuyển ý: Trong quá trình truyền nhiệt ta đã nghiên cứu hai hình thức : Dẫn nhiệt và đối lưu , còn một hình thức truyền nhiệt nữa là bức xạ nhiệt -HĐ theo nhóm -Các hạt thuốc tím tan ra -Tiến hành làm TN ghi số chỉ của nhiệt kế khi chưa đun. 2.Trả lời câu hỏi -Quan sát TN và trả lời câu hỏi C1 ( Hoạt động theo nhóm) Đọc số chỉ kế và trả lời C3. -Nước đá truyền nhiệt bằng cách tạo thành các dòng. -Có tên gọi là đối lưu -Sự truyền nhiệt năng nhờ tạo thành các dòng gọi là sự đối lưu. 3.Vận dụng -Quan sát TN -Thảo luận nhóm và trả lời câu C4 Đi lên ( nhờ khói hương) -Cá nhân trả lời C5( Để phần dưới nóng lên) -Cá nhân trả lời C6 I.Đối lưu: 1.Thí nghiệm 2.Trả lời câu hỏi 3. Kết luận Sự truyền nhiệt năng nhờ tạo thành các dòng gọi là sự đối lưu. Sù ®èi l­u cịng x¶y ra trong chÊt khÝ HĐ3: Tìm hiểu về Bức xạ nhiệt Tổ chức tình huống học tập ( HS không sử dụng SGK) -Nêu tình huống như trong SGK -Mặt trời đã truyền nhiệt xuống trái đất bằng cách nào ? -Làm Tn hình 23.4 -Hỏi C7 -Làm TN H23.5 -Hỏi C8 -Hỏi C9 + Truyền nhiệt ở TN 23.4 có phải hình thức dẫn nhiệt không? Tại sao? Truyền nhiệt ở TN 23.4 có phải hình thức đối lưu không?Tại sao? Vậy mặt trời đã truyền nhiệt xuống trái đất bằng cách nào? -Trở lạïi vấn đề. -Hình thức truyền nhiệt này có tên là gì ? -Thông báo khả năng hấp thụ nhiệt của các vật HĐ3: Vận dụng ( HS sử dụng SGK) -Treo bảng 23.1 -Hỏi C12 -Lắng nghe 1.Thí nghiệm -Quan sát và mô tả hiện tượng xảy ra đối với giọt nước màu ( Hoạt động nhóm) 2.Trả lời câu hỏi -Thảo luận và trả lời C7 -Quan sát và mô tả hiện tượng xảy ra đối với giọt nước màu ( Hoạt động nhóm) -Thảo luận và trả lời C8 -Không , vì không khí dẫn nhiệt kém. -Không , vì nhiệt chuyển động thành dòng, mà nhiệt được truyền theo đường thẳng. -Bằng các tia nhiệt đi thẳng. -Bức xạ nhiệt. -Đọc C10,C11 -Cá nhân trả lời _Thảo luận nhóm , đại dện nhóm lên ghi kết quả II/Bức xạ nhiệt 1.Thí nghiệm 2.Trả lời câu hỏi => Bøc x¹ nhiƯt lµ sù truyỊn nhiƯt b»ng c¸c tia nhiƯt ®i th¼ng. Bøc x¹ nhiƯt cã thĨ x¶y ra trong ch©n kh«ng. 3, Củng cố -Giới thiệu có thể em chưa biết -Treo tranh giới thiệu cái phích -Nêu thí dụ thực tế quạt thông gió 4, về nhà -Yêu cầu HS tìm ví dụ thực tế -Làm các BT còn lại ở nhà -------------------------------------

File đính kèm:

  • docdoi luubuc xa nhietvat ly 8.doc
Giáo án liên quan