Giáo án Vật lý 8 Tiết 26: Kiểm tra

Tiết 26 KIỂM TRA

I. MỤC TIÊU :

 *Kiến thức : Kiểm tra việc lĩnh hội kiến thức cuả học sinh.

 *Kỹ năng : Kiểm tra kĩ năng vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng vật lí đơn giản, kĩ nănhg giẩi bt vật lí.

 *Thái độ : Rèn tính trung thực, nghiêm túc cho học sinh.

II. CHUẨN BỊ :

HS ôn tập các bài 16 23, xem lại các bài tập.

Đề kiểm tra

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 29/12/2016 | Lượt xem: 801 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lý 8 Tiết 26: Kiểm tra, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trờng THCS Đô Lơng Tiết 26 kiểm tra I. Mục tiêu : *Kiến thức : Kiểm tra việc lĩnh hội kiến thức cuả học sinh. *Kỹ năng : Kiểm tra kĩ năng vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng vật lí đơn giản, kĩ nănhg giẩi bt vật lí. *Thái độ : Rèn tính trung thực, nghiêm túc cho học sinh. II. Chuẩn bị : HS ôn tập các bài 16à 23, xem lại các bài tập. Đề kiểm tra III. ma trận đề kiểm tra : Các cấp độ NT Nộidung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Cơ năng 2 1 2 1 Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng 1 0,5 1 1,5 2 2 Các chất được cấu tạo như thế nào 1 0,5 1 0,5 2 1 Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên 1 1,5 1 0,5 2 2 Nhiệt năng 3 1 3 1 Công 1 3 1 3 Tổng 2 1 1 1,5 6 2,5 1 1,5 1 0,5 1 3 12 10 2,5 = 25% 4 = 40% 3,5 = 35% IV. Nội dung kiểm tra : Phần I: khoanh tròn câu đúng Câu 1 Thả viên bi lăn trên 1 cái máy có hình vòng cung * ở vị trí nào viên bi có động năng lớn nhất A A. Vị trí C B. Vị trí A C C. Vị trí B D. Ngoài 3 vị trí trên B * ở vị trí nào viên bi có động năng nhỏ nhất A. Vị trí B B. Vị trí C C. Vị trí A D. NgoàI 3 vị trí trênA Câu 2 . Đổ 100 cm3 rượu vào 100 cm3 nước, thể tích hỗn hợp rượu và nước có thể nhận giá trị nào sau đây? A. = 100 cm3 B. = 200 cm3 C. > 200 cm3 D. < 200 cm3 Phần II: Điền các cụm từ thích hợp vào chỗ trống Hãy chọn từ thích hợp điền chỗ trống trong các câu sau: a) Các chất được cấu tạo từ các. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . và . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) . . . . . . . . . . . . . . . . . của một vật là tổng động năng của tất cả các phân tử cấu tạo nên vật c) Nhiệt năng có thể thay đổi bằng cách. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . và . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d) Các nguyên tử, phân tử . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . không ngừng, giữa các nguyên tử, phân tử có . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e) Trong quá trình cơ học, động năng và thế năng có thể. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .lẫn nhau, nhưng cơ năng thì. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Người ta nói cơ năng được bảo toàn f) Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm hay bớt đi trong quá trình. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phần III: Trả lời câu hỏi sau Câu 1 Mở lọ nước hoa trong lớp học. Sau vài giây cả lớp đều ngửi thấy mùi nước hoa. Hãy giải thích tại sao? Câu 2: Một viên đạn đang bay trên cao nó có những năng lượng nào mà em đã được học Phần IV: bài tập Người ta dùng 1 cần cẩu để nâng thùng hàng có trọng lượng 25.000N lên độ cao 12m. Tính công thực hiện trong trường hợp này? Đáp án - Thang điểm Phần I: 1.5 điểm Câu 1: - ý C 0,5 điểm - ý C 0,5 điểm Câu 2: - ý D 0,5 điểm Phần II: 2,5 điểm mỗi ý điền đúng được 0,25 điểm a) Các chất được cấu tạo từ các. . . . . phân tử . . . và . . . .nguyên tử . . b) . . .nhiệt năng . . của một vật là tổng động năng của tất cả các phân tử cấu tạo nên vật. c) Nhiệt năng có thể thay đổi bằng cách. . . thực hiện công. . . và . . truyền nhiệt. . . . . d) Các nguyên tử, phân tử . . . . .chuyển động. . . không ngùng, giữa các nguyên tử, phân tử có . . . khoảng cách. . . e) Trong quá trình cơ học, động năng và thế năng có thể. . . ..chuyển hóa. . .lẫn nhau, nhưng cơ năng thì. . . . không thay đổi . . .Người ta nói cơ năng được bảo toàn f) Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm hay bớt đi trong quá trình. . . .truyền nhiệt Phần III: 3 điểm : Câu 1: do hiện tượng khuếch tán các phân tử không khí chuyển động được và xen vào các phân tử nước hoa và ngược lại (1,5 điểm) Câu 2: có năng lượng thế năng và động năng (1,5 điểm) Phần IV: 3 điểm Tóm tắt đầu bài 0,5 điểm Cho biết P = 25.000N h = 12m A = ? Giải Vì nâng vật thẳng đứng nên lực tác dụng bằng trọng lượng F = P = 25.000N (0,5 điểm) Quãng đường đi bằng độ cao s = h = 12m (0,5 điểm) Công thực hiện được là : A = F.s = 25.000.12 = 300.000J = 300KJ (1,5 điểm)

File đính kèm:

  • docly 8 tiet 26 KT co Ma Tran.doc
Giáo án liên quan