Giáo án Vật lý 8 tuần 10: Ôn tập

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Nêu và thực hiện được các qui tắc an toàn khi sử dụng điện .Giải thích được cơ sở vật lý của các qui tắc an toàn khi sử dụng điện .

2. Kĩ năng: - Thực hiện được các biện pháp an toàn điện .

3. Thái độ: - Có tác phong làm việc cẩn thận , kiên trì chính xác , trung thực.

II. Chuẩn bị:

1. GV: - Nội dung bài học.

2. HS: - Phiếu học tập .

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 07/01/2017 | Lượt xem: 266 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lý 8 tuần 10: Ôn tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 10 Ngày soạn : 27-10-2012 Tiết : 10 Ngày dạy : 29-10-2012 Bài : ÔN TẬP I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Nêu và thực hiện được các qui tắc an toàn khi sử dụng điện .Giải thích được cơ sở vật lý của các qui tắc an toàn khi sử dụng điện . 2. Kĩ năng: - Thực hiện được các biện pháp an toàn điện . 3. Thái độ: - Có tác phong làm việc cẩn thận , kiên trì chính xác , trung thực. II. Chuẩn bị: 1. GV: - Nội dung bài học. 2. HS: - Phiếu học tập . III. Tổ chức hoạt động dạy và học: 1. Ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp 2. Kiểm tra bài cũ: ĐỀ Câu 1 : (4đ)Hãy nêu công thức tính áp suất chất rắn và chất lỏng , giải thích các đại lượng có trong công thức ? Câu 2 : (2đ) Hãy giải thích tại sao giày đi mãi thì đế bị mòn ? Trong hiện tượng này ma sát có lợi hay có hại ? Câu 3 :(4đ)Một thùng cao 1m đựng đầy nước . Hãy tính áp suất của nước lên đáy thùng và lean moat điểm cách đáy thùng 0,5m ? ĐÁP ÁN : Câu 1 : Công thức tính áp suất chất rắn :(2đ) Trong đó : P:áp suất đv (N/m2) F :áp lực đv(N) S:diện tích mặt bị ép đv(m2) hay 1pa = 1N/m2 Công thức tính áp suất chất lỏng :(2đ) P= d.h Trong đó : P: áp suất ở đáy cột chất lỏng d: trọng lượng riêng của chất lỏng h: chiều cao của cột chất lỏng Câu 2 :Giày đi mãi thì đế bị mòn Vì có lực ma sát giữa đế giầy và đường ,đây là ma sát có hại cho biết h = 1,0m h1 h2=0,5m h d = 10 000N/m3 h2 ---------------- P= ? ; PA=? Bài giải * Aùp suất của nước tác dụng lên đáy thùng : P=d.h=10 000.1= 10 000(N/m2) * Aùp suất cûủa nước tác dụng lên một điểm cách đáy thùng 0,5 m là Độ sâu từ mặt thoáng của nước tới một điểm cách đáy thùng 0,5 m : h1=h-h2 =1-0,5=0,5m => p1=d.h1=10 000.0,5=5000(N/m2) Câu 3 : (4đ) 3. Tiến trình : GV tổ chức các hoạt động Hoạt động của học sinh Kiến thức cần đạt Hoạt động 1 : Ôn lại kiến thức cũ : - Dựa vào vật làm mốc. - HS làm việc theo nhó và trình bày kết quả của nhóm mình . - Chất rắn : P = F/S - Chất lỏng : P = d.h - Khí quyển : 760mmHg - HS ghi bài vào vở . - Để biết được một số chuyển động hay đứng yên ta dựa vào gì ? - Một vật coi là chuyển động khi nào đứng yên khi nào?Nêu công thức tính vận tốc và giải thích các đại lượng ? - Đơn vị vận tốc là gì? - Thế nào là chuyển động đều chuyển động không đều? - Nêu công thức tính vận tốc trung bình? - Nêu khái niệm lực? - Thế nào là hai lực cân bằng?Nêu đặc điểm của vật khi chịu tác dụng của hai lực cân bằng? - Nêu các đặc điểm của các lực ma sát? - Aùp lực là gì? Viết công thức tính áp suất? - GV chỉnh sửa cho HS ghi bài vào vở. I. Lý thuyết: - Vật mốc. - Một vật coi chuyển động khi vị trí của vật so với vật mốc thay đổi theo thời gian và ngược lại V=s/t - Đơn vị vận tốc là : m/s,km/h. - Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian . - Chuyển động không đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian Vtb=s/t - Lực là đại lượng vừa có độ lớn, phương, chiều, điểm đặc.(đại lượng vectơ) - Hai lực cân bằng là hai lực cùng đặt lên một vật , có cường độ bằng nhau , cùng phương nhưng ngược chiều nhau Một vật đang chuyển động nếu chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều vật đứng yên chịu tác dụng của 2 lực cân bằng sẽ tiếp tục đứng yên . - HS tự làm Hoạt động 2 :Vận dụng : - So với cột điện bên đường . - So với hành khách . - So với cột điện bên đường . V1= 2m/s V2 = S1/t1 = 1,08m/s Vtb = (V1 + V2)/2 = (2+1,08) = 1,54m/s - HS vẽ hình và tự giải thích . - P = F/S F = P.S = 510 N - Một ôtô đang chuyển động trên đường . Hãy chỉ rõ vật làm mốc khi nói: + Oâtô đang chuyển động ? + Oâtô đang đứng yên? +Hành khách đang chuyển động ? - Một người đi bộ trên quảng đường đầu dài 3km với v = 2m / s . Quảng đường tiếp theo dài 1,95 km hết 0,5h . Tính vtb - Biểu diễn lực F = 5000N , phương ngang chiều từ trái sang phải , tỷ xích tuỳ chọn - Giải thích tại sao để giầy đi lâu ngày bị mòn ? - Một người tác dụng lên mặt sàn P = 1,7 .10 -4N/m2 S = 0,03m2 . Hỏi trọng lượng m = ? II . Vận dụng : Bài 1: - So với cột điện bên đường . - So với hành khách . - So với cột điện bên đường . Bài 2: V1= 2m/s V2 = S1/t1 = 1,08m/s = (2+1,08) = 1,54m/s Bài 3 ,4: HS tự làm Bài 5 : - P = F/S F = P.S = 510 N IV. Củng cố : - Gọi 1 đến 2 nhắc lại các kiến thức cần ghi nhớ V. Hướng dẫn về nhà : - Ôn lại các kiến thưc đã học. - Lưu ý cho HS một số công thức cần nhớ . - Chuẩn bị kiến thức cho bài kiểm tra 1 tiết .

File đính kèm:

  • docTuan 10 Ly 8 Tiet 10.doc
Giáo án liên quan