Giáo án Vật lý 8 tuần 27 tiết 27: Đối lưu - bức xạ nhiệt

Tuần 27 - tiết 27: ĐỐI LƯU - BỨC XẠ NHIỆT

I.Mục tiêu:

- Nhận biết được dòng đối lưu trong chất lỏng và chất khí

- Nhận biết được sự đối lưu xảy ra trong môi trường nào và không xảy ra trong môi trường nào

- Tìm được ví dụ về sự bức xạ nhiệt

- Nêu được tên và hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất rắn, chất lỏng, chất khí, chân không

II. Chuẩn bị:

1. GV: Bộ dụng cụ TN h23.2+23.3

2. HS: Bộ dụng cụ TN h23.1 và 23.4+23.5

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 30/12/2016 | Lượt xem: 493 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lý 8 tuần 27 tiết 27: Đối lưu - bức xạ nhiệt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 27 - tiết 27: ĐỐI LƯU - BỨC XẠ NHIỆT I.Mục tiêu: - Nhận biết được dòng đối lưu trong chất lỏng và chất khí - Nhận biết được sự đối lưu xảy ra trong môi trường nào và không xảy ra trong môi trường nào - Tìm được ví dụ về sự bức xạ nhiệt - Nêu được tên và hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất rắn, chất lỏng, chất khí, chân không II. Chuẩn bị: GV: Bộ dụng cụ TN h23.2+23.3 HS: Bộ dụng cụ TN h23.1 và 23.4+23.5 III. Tiến trình: 1. Bài cũ: Thế nào là hình thức dẫn nhiệt? Cho ví dụ minh hoạ. So sánh sự dẫn nhiệt của chất rắn, lỏng, khí. Cho ví dụ. 2. Bài mới: * Vào bài: GV vào bài như sgk * Phát triển bài: 1. Tìm hiểu hiện tượng đối lưu ( 10 phút ) Hoạt động dạy và học Nội dung G: Yêu cầu HS quan sát TN h23.1 H: Quan sát và đọc thông tin TN h 23.1 H: Tìm hiểu nội dung TN h23.2 G: Tiến hành TN h23.2 H: Quan sát TN và TL C1,2,3 G: Yêu cầu HS nhắc lại điều kiện vật nổi, vật chìm để TL C2 H: Thực hiện TL theo yêu cầu của GV G: Thông báo khái niệm đối lưu H: Tiếp thu I. Đối lưu: 1. TN: 2. Trả lời câu hỏi: C1) Di chuyển thành dòng C2) Lớp nước ở dưới nóng lên trước và nở ra -> Trọng lượng riêng của nó nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước lạnh ở trên -> Lớp nước nóng nổi lên, còn lớp nước lạnh chìm xuống tạo thành dòng đối lưu C3) Nhờ nhiệt kế 2. Vận dụng - hiện tượng đối lưu: ( 10 phút ) Hoạt động dạy và học Nội dung G: Tiến hành TN h23.3 H: Quan sát và TL C4,5,6 G: HD HS thảo luận nhận xét câu TL đúng 3. Vận dụng: C4) Tương tự C2 C5) Để phần dưới nóng lên trước đi lên và phần trên chưa nóng đi xuống tạo thành dòng đối lưu C6) Không vì trong chân không và trong chất rắn không thể tạo thành dòng đối lưu 3. Tìm hiểu bức xạ nhiệt ( 8 phút ) Hoạt động dạy và học Nội dung G: Giới thiệu khoảng không giữa mặt trời và trái đất H: Đọc nội dung TN sgk/81 G: Yêu cầu HS hoạt động nhóm để tiến hành TN h23.4 và 23.5 H: Hoạt động nhóm tiến hành TN lấy kết quả và TL C7,8,9 G: Chốt ý II. Bức xạ nhiệt: 1. TN : sgk 2. Trả lời câu hỏi: C7) Không khí trong bình đã nóng lên và nở ra C8) Không khí trong bình lạnh đi, miếng gỗ đã ngăn không cho nhiệt truyền từ đèn sang bình C9) Không phải là dẫn nhiệt vì không khí dẫn nhiệt kém, cũng không phải đối lưu vì nhiệt được truyền đi thẳng 4. Vận dụng - Bức xạ nhiệt: ( 5 phút ) Hoạt động dạy và học Nội dung G: HD HS TL các câu hỏi ở phần vận dụng H: Hoạt động nhóm để TL các câu hỏi phần vận dụng G: Lần lượt nhận xét và hoàn chỉnh câu TL của GV III. Vận dụng: C10) Để tăng khả năng tia nhiệt C11) Để giảm sự hấp thụ các tia nhiệt C12) Rắn : Dẫn nhiệt Lỏng : Đối lưu Khí: Đối lưu Chân không : Bức xạ nhiệt 4. Hướng dẫn về nhà: ( 7 phút ) Bài tập 23.1 + 23.2 chọn đáp án đúng dựa vào kiến thức sgk Bài tập 23.3 đốt ở đáy ống để tạo các dòng đối lưu Bài tập 23.4 Khi đèn kéo quân được thắp lên, bên trong đèn xuất hiện các dòng đối lưu của không khí, những dòng đối lưu này làm quay tán của đèn kéo quân Bài tập 23.5 Không, giải thích dựa vào bức xạ nhiệt Bài tập 23.6 Giải thích dựa vào bức xạ nhiệt Bài tập 23.7 TL dựa vào đối lưu 5. Dặn dò: - Học bài cũ, làm bài tập sbt - Đọc có thể em chưa biết - Ôn lại tất cả các bài từ tiết 19 đến tiết 26 để chuẩn bị kiểm tra 1 tiết 6. Rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • docL8- TIET 27.doc
Giáo án liên quan