Giáo án Vật lý lớp 8 tiết 17: Ôn tập

Ngày 25 tháng 11 năm 2012

Tiết 17: ÔN TẬP

I, Mục tiêu

- Hệ thống hoá kiến thức cơ bản từ đầu năm phần cơ học để trả lời 1 số câu hỏi cơ bản

- Vận dụng giải 1 số bài tập

II, Tổ chức Hoạt động dạy học

* Câu hỏi ôn tập:

1. Chuyển động cơ học là gì? lấy 2 VD

2. Nêu 1 VD chứng tỏ 1 vật có thể là chuyển động so với vật này nhưng chuyển động so với vật khác

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 07/01/2017 | Lượt xem: 235 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lý lớp 8 tiết 17: Ôn tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày 25 tháng 11 năm 2012 Tiết 17 : ôn tập I, Mục tiêu - Hệ thống hoá kiến thức cơ bản từ đầu năm phần cơ học để trả lời 1 số câu hỏi cơ bản - Vận dụng giải 1 số bài tập II, Tổ chức Hoạt động dạy học * Câu hỏi ôn tập: 1. Chuyển động cơ học là gì? lấy 2 VD 2. Nêu 1 VD chứng tỏ 1 vật có thể là chuyển động so với vật này nhưng chuyển động so với vật khác 3. Độ lớn của vận tốc đặc trưng cho tính chất nào của chuyển động? Công thức và đơn vị 4. Thế nào là chuyển động không đều? Viết công thứic tính vận tốc trung bình của chuyển động không đều 5. Lực có tác dụng như thế nào đối với vận tôc? Nêu VD minh hoạ 6. Nêu các đặc điểm của lực và cách biểu diễn lực bằng vectơ 7. Thế nào là 2 lực cân bằng? Một vật chịu tác dụng của 2 lực cân bằng thì vật đó sẽ như thế nào khi a, Vật đang đứng yên b, Vật đang chuyển động 8. Lực ma sát suất hiện khi nào? Lấy 2 VD về lực ma sát 9. Nêu 2 VD chứng tỏ vật có quán tính 10. Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào? Công thức và đơn vị áp suất? 11. Một vật nhúng chìm trong chất lỏng vật đó chịu tác dụng của những lực nào? lực đó có phương chiều như thề nào? 12. Điều kiện đẻ vật nổi , vật chìm, vật lơ lửng trong chất lỏng là gì? 13. Trong khoa học công cơ học được dùng trong trường hợp nào? 14. Viết biểu thức tính công cơ học? Giải thích các đại lượng trong công thức nà nêu đơn vị công? 15. Phát biểu định luật về công 16. Công suất cho biết điều gì? em hiểu như thế nào về câu nói công suất của quạt là 35W Giáo viên: Lần lượt cho học sinh trả lời các câu hỏi trên * Bài tập vận dụng Cho học sinh làm các bài tập 1,2,3,4,5 SGK trang65 Bài 1: S1 = 100m Giải t1 = 25s Vận tốc trung bình trên đoạn dôc S2 = 50m v1 = S1/t1 = 100/25 = 4 m/s t2 = 20s Vận tốc trung bình khi xe lăn tiếp v tb1 = ? v2 = S2/t2 = 50/20 = 2,5 m/s vtb2 = ? Vận tốc trung bình trên cả đoạn vTB = ? v TB = S1+S2/t1+t2 = 50 +100/25+20 = 150/45 = 3,33m/s Bài 2 Giải m = 45kg áp suất của người đó khi: P = 450N a/ đứng cả 2 chân: P2 = F/S2 = 450/0,15.2 S1 = 150cm2 = 0,015m2 = 15.000 Pa a, P1 =? b/ đứng 1 chân: P1 = F/S1 = 450 /0,015 b, P2=? = 30.000 Pa Bài 3: A, FA2 = FA1 B, d2>d1 Bài 4: Hướng dẫn học sinh tính A = F.S (Flà trọng lượng cơ thể, s là chiều cao của tầng 2) Bài 5: m = 125kg Giải P = F = 1250N Công của lực sĩ đó: h = 70cm = 0,7m A = F .s = 1250 . 0,7 = 875J t = 0,3s Công suất của lực sĩ P = ? P = A/t = 875/0,3 = 2916,67W Tổng kết - Nhắc lại công thức trong chương và đợn vị - Dặn dò học sinh về làm các bầi tập trong SBT

File đính kèm:

  • doctiet 17 On tap.doc
Giáo án liên quan