Giáo án Vật lý lớp 9 - Tiết 60. Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức.

- Trả lời được câu hỏi : Thế nào là ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc.

- Biết cách dùng đĩa CD để nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc.

2. Kỹ năng :

- Rèn kỹ năng nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD.

3. Thái độ :

- Có tính cẩn thận, trung thực.

II. Đồ dùng dạy học.

* GV chuẩn bị cho mỗi nhóm HS :

- 1 đèn phát sáng trắng, lục, đỏ;

- Các tấm lọc mầu đỏ, lục, lam;

- 1 đĩa CD;

- 1 thùng hộp kín.

* HS viết sẵn báo cáo TH theo mẫu trong SGK.

 

doc2 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 21/03/2014 | Lượt xem: 2721 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lý lớp 9 - Tiết 60. Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 28/3/2012 Ngày giảng :30/3/2012. Tiết 60. thực hành : nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD. I. Mục tiêu. 1. Kiến thức. - Trả lời được câu hỏi : Thế nào là ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc. - Biết cách dùng đĩa CD để nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc. 2. Kỹ năng : - Rèn kỹ năng nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD. 3. Thái độ : - Có tính cẩn thận, trung thực. II. Đồ dùng dạy học. * GV chuẩn bị cho mỗi nhóm HS : - 1 đèn phát sáng trắng, lục, đỏ; Các tấm lọc mầu đỏ, lục, lam; 1 đĩa CD; 1 thùng hộp kín. * HS viết sẵn báo cáo TH theo mẫu trong SGK. III. Phơng pháp dạy học: - Phương pháp hoạt động nhóm, thực nghiệm. IV. Tổ chức giờ học. * Kiểm tra. - Mục tiêu : Kiểm tra sự chuẩn bị mẫu báo cáo TH của HS. - Thời gian : 3 phút. - Cách tiến hành. + GV kiểm tra sự chuẩn bị mẫu báo cáo TH của HS. + HS trình sự chuẩn bị trớc GV. + GV nêu nhận xét sự chuẩn bị của HS. * Hoạt động 1. Chuẩn bị thực hành. - Mục tiêu : Trả lời được câu hỏi : Thế nào là ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc, biết cách tiến hành TN để nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc. - Thời gian : 10 phút. - Cách tiến hành : Đàm thoại. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh *Bước 1: HĐ cá nhân - GV yêu cầu HS đọc phần I – SGK và trả lời câu hỏi : +) ánh sáng đơn sắc là gì ? +) ánh sáng không đơn sắc là gì ? +) Nêu cách kiểm tra một ánh sánh là đơn sắc hay không đơn sắc ? - GV giới thiệu dụng cụ TN. - Kiểm tra sự lĩnh hội kỹ năng tiến hành TN của HS. *Bước 2: HĐ cả lớp + Kết luận. Yêu cầu học sinh trả lời : Nêu cách tiến hành TN dùng dĩa CD để nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc. - HS đọc SGK- Tìm hiểu các khá1 niệm ánh sáng đơn sắc, ánh sáng không dơn sắc (phần I). - Tìm hiểu mục đích TN. - Trả lời câu hỏi của GV. - Đọc phần II- SGK tìm hiểu các dụng cụ TN. - Tìm hiểu cách làm TN và quan sát thử nhiều lần. - Trả lời câu hỏi của GV để rút ra kết luận. * Hoạt động 2. Thực hành nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD. - Mục tiêu : Biết cách dùng đĩa CD để nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc. - Thời gian : 30 phút. - Đồ dùng dạy học : + GV chuẩn bị cho mỗi nhóm HS : - 1 đèn phát sáng trắng, lục, đỏ; Các tấm lọc mầu đỏ, lục, lam; 1 đĩa CD; 1 thùng hộp kín. + HS viết sẵn báo cáo TH theo mẫu trong SGK. - Cách tiến hành : Hoạt động nhóm, thực nghiệm. *Bước 1: HĐ nhóm - Tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm làm TN nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD. - GV giao dụng cụ TN cho các nhóm. - GV theo dõi, hướng dẫn các nhóm gặp khó khăn tiến hành TN. - Hướng dẫn HS nhận xét và ghi lại nhận xét. *Bước 2: HĐ cá nhân + Kết luận. Yêu cầu HS trả lời câu hỏi : ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc chiếu vào đĩa CD ta thấy ánh sáng tán xạ có màu sắc như thế nào ? - HS làm TN theo nhóm : +) Dùng đĩa CD để phân tích ánh sáng mầu do những nguồn sáng khác nhau phát ra. +) Quan sát mầu sắc của ánh sáng thu được, rút ra nhận xét. - Trả lời câu hỏi của GV để rút ra kết luận. V.Tổng kết và hướng dẫn học tập ở nhà. - GV nhận xét,đánh giá tiết thực hành: + Sự chuẩn bị; + Thực hiện quy trình; + Thái độ thực hành; + Kết quả thực hành. - Dặn HS về nhà chuẩn bị trớc bài ôn tập, trả lời trước các câu hỏi tự kiểm tra.

File đính kèm:

  • doct60.doc