Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi môn: Vật lý năm học: 2013 - 2014

I.PHƯƠNG PHÁP ÔN TẬP, BỒI DƯỠNG:

-Bám sát nội dung chương trình giảng dạy để củng cố kiến thức của học sinh. Trên cơ sở đó nâng cao và mở rộng kiến thức cho học sinh.

-Rèn luyện kĩ năng tính toán nhanh, biết tìm ra phương pháp giải bài tập vật lý đối với từng loại kiến thức cụ thể.

-Chỉnh sửa kịp thời những sai sót của học sinh để các em làm bài tốt hơn.

-Khích lệ, động viên để các em phát huy hết khả năng, nổ lực hết mình để nâng cao kiến thức, kĩ năng của mình.

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 03/01/2017 | Lượt xem: 282 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi môn: Vật lý năm học: 2013 - 2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỊNH BIÊN TRƯỜNG THCS VÕ TRƯỜNG TOẢN ------------------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Văn Giáo, ngày 19 tháng 9 năm 2013 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN: VẬT LÝ NĂM HỌC: 2013-2014 I.PHƯƠNG PHÁP ÔN TẬP, BỒI DƯỠNG: -Bám sát nội dung chương trình giảng dạy để củng cố kiến thức của học sinh. Trên cơ sở đó nâng cao và mở rộng kiến thức cho học sinh. -Rèn luyện kĩ năng tính toán nhanh, biết tìm ra phương pháp giải bài tập vật lý đối với từng loại kiến thức cụ thể. -Chỉnh sửa kịp thời những sai sót của học sinh để các em làm bài tốt hơn. -Khích lệ, động viên để các em phát huy hết khả năng, nổ lực hết mình để nâng cao kiến thức, kĩ năng của mình. II.TÀI LIỆU THAM KHẢO: -Sách giáo khoa, Sách giáo viên, Sách bài tập vật lí -Chuyên đề bồi dưỡng vật lý 9, tài liệu ôn thi TNPT vào các trường chuyên Lý -Một số tài liệu tham khảo khác từ đồng nghiệp. III.KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG: Tuần Tiết BÀI DẠY NỘI DUNG GHI CHÚ 6 1-2 Bài 1. Bài tập về định luật Ôm, công thức tính điện trở, đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song 1.Hệ thức định luật ôm, công thức tính điện trở dây dẫn, đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song. 2.Bài tập trắc nghiệm các kiến thức trên 7 3-4 Bài 1. Bài tập về định luật Ôm, công thức tính điện trở, đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song (tt) 1.Bài tập trắc nghiệm về định luật ôm, công thức tính điện trở, đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song. 2.Bài tập tự luận 5-6 Bài 2.Bài tập về công dòng điện, công suất, định luật Jun – Lenxo 1.Công thức tính công, công suất của dòng điện, hệ thức định luật Jun – Lenxơ 2.Bài tập trắc nghiệm 3.Bài tập tự luận -Bài tập về công suất dòng điện -Bài tập về công của dòng điện -Bài tập về định luật Jun-Lenxo 7 Bài 3.Điện từ học 1.Tóm lược kiến thức cơ bản 2.Bài tập trắc nghiệm 3.Bài tập tự luận 8 8-9 Kiểm tra lần 1 Kiến thức về phần điện – điện từ học 10-11 Bài 6.Công thức tính nhiệt lượng – phương trình cân bằng nhiệt, năng suất tỏa nhiệt 1.Tóm lược kiến thức cơ bản, công thức tính nhiệt lượng, phương trình cân bằng nhiệt, năng suất tỏa nhiệt 2.Bài tập trắc nghiệm 12 Bài 6.Công thức tính nhiệt lượng – phương trình cân bằng nhiệt, năng suất tỏa nhiệt (tt) 2.Bài tập trắc nghiệm 3.Bài tập tự luận: -Công thức tính nhiệt lượng -Phương trình cân bằng nhiệt -Năng suất tỏa nhiệt 9 13-14 Bài 6.Công thức tính nhiệt lượng – phương trình cân bằng nhiệt, năng suất tỏa nhiệt (tt) 2.Bài tập trắc nghiệm 3.Bài tập tự luận: -Công thức tính nhiệt lượng -Phương trình cân bằng nhiệt -Năng suất tỏa nhiệt 15 -16 Bài 6.Công thức tính nhiệt lượng – phương trình cân bằng nhiệt, năng suất tỏa nhiệt (tt) Bài tập tự luận: -Công thức tính nhiệt lượng -Phương trình cân bằng nhiệt -Năng suất tỏa nhiệt 17 Kiểm tra lần 2 Kiến thức về phần nhiệt học 10 18-19 Bài 7. Bài toán về chuyển động cơ học 1.Tóm lược kiến thức về chuyển động, công thức tính vận tốc trong chuyển động đều, không đều. 2.Bài tập trắc nghiệm 20-21 Bài 7. Bài toán về chuyển động (tt) 2.Bài tập tự luận: Tìm vận tốc, quãng đường, thời gian của chuyển động 22 Bài 8: Ôn tập lực ma sát, áp suất, lực đẩy acsimet, công cơ học 1.Tóm lược công thức tính áp suất, lực đẩy acsimet, công cơ học. 2.Bài tập trắc nghiệm, tự luận 11 23-24 Bài 9: Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng 1.Tóm lược kiến thức cơ bản 2.Bài tập trắc nghiệm + tự luận 25 Kiểm tra lần 3 Kiến thức về phần cơ học 26-27 Bài 4. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì, gương phẳng, gương cầu 1.Tóm lược kiến thức về thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì, gương phẳng, gương cầu 2.Bài tập trắc nghiệm 12 28-29 Bài 4. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì, gương phẳng, gương cầu (tt) Bài tập tự luận: Bài tập dựng ảnh 30-31 Bài 4. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì, gương phẳng, gương cầu (tt) Bài tập tự luận: Bài tập dựng ảnh 32 Bài 5. Ôn tập các tật của mắt, kính lúp 1.Tóm lược kiến thức cơ bản về mắt cận, mắt lão, kính lúp 2.Bài tập trắc nghiệm 3.Bài tập tự luận 13 33 Kiểm tra lần 2 Kiến thức về phần quang học 34-35 Giải đề thi số 1 Kiến thức tổng hợp 36-37 Giải đề thi số 2 Kiến thức tổng hợp 38-39 Giải đề thi số 3 Kiến thức tổng hợp 40 Ôn tập chung 1.Hệ thống hóa kiến thức 2. Rút kinh nghiệm trước khi thi *Ghi chú: Tuần tính theo PPCT Giáo viên bộ môn Vũ Thành Lâm

File đính kèm:

  • docHSG Ly 9 Ke hoach boi duong HSG.doc