Kế hoạch chuyên môn môn Ngữ văn 12

 

Tuần

Lớp

Tên chương, bài(LT,TH)

Thứ tự tiết PPCT

Mục tiêu( KT, KN, TĐ), trọng tâm

PPDH chủ yếu

12A7 - Khái quát văn học Việt Nam từ CMT8- hết thế kỷ XIX.

- Nghị luận về một tư tưởng đạo lý.

- Tự chọn 1- 2

1 - Nét khái quát về các chặng đường phát triển, những thành tựu và những đổi mới.

- Cách viết bài văn nghị luận, có ý thức tiếp thu quan điểm đúng, tiến bộ.

- Ôn tập, củng cố. - Thuyết trình, trao đổi, thảo luận

12A7 - Tuyên ngôn độc lập ( phần tác giả)

- Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

- Viết bài số 1.

- Tự chọn. 4

2 - Nét khái quát về sự nghiệp văn học, quan điểm sáng tác và những đặc điểm cơ bản của phong cách nghê thuật HCM.

- Có ý thức giữ gìn những chuẩn mực của tiếng Việt.

- Viết bài văn nghị luận về tư tưởng, đạo đức.

- Ôn tập, củng cố - Thuyết trình, trao đổi, thảo luận

 

doc11 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 25/02/2014 | Lượt xem: 1359 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch chuyên môn môn Ngữ văn 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phần thứ hai: Kế hoạch giảng dạy cụ thể Môn học: Ngữ Văn 12 Tổng số tiết: 105 Lý thuyết: 105 Thực hành: 0 Số tiết trong 1 tuần: 3 Số tiết thực hành, thí nghiệm: 0 Số tiết ngoại khoá: 0 Nội dung ngoại khoá: 0 Tuần Lớp Tên chương, bài(LT,TH) Thứ tự tiết PPCT Mục tiêu( KT, KN, TĐ), trọng tâm PPDH chủ yếu Đồ dùng dạy học Tăng, giảm tiết, lí do. Tự đánh giá mức độ đạt được 1 12A7 - Khái quát văn học Việt Nam từ CMT8- hết thế kỷ XIX. - Nghị luận về một tư tưởng đạo lý. - Tự chọn 1- 2 3 1 - Nét khái quát về các chặng đường phát triển, những thành tựu và những đổi mới. - Cách viết bài văn nghị luận, có ý thức tiếp thu quan điểm đúng, tiến bộ. - Ôn tập, củng cố. - Thuyết trình, trao đổi, thảo luận - SGK, SGV, TLTK - Đạt yêu cầu 2 12A7 - Tuyên ngôn độc lập ( phần tác giả) - Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. - Viết bài số 1. - Tự chọn. 4 5 6 2 - Nét khái quát về sự nghiệp văn học, quan điểm sáng tác và những đặc điểm cơ bản của phong cách nghê thuật HCM. - Có ý thức giữ gìn những chuẩn mực của tiếng Việt. - Viết bài văn nghị luận về tư tưởng, đạo đức. - Ôn tập, củng cố - Thuyết trình, trao đổi, thảo luận - SGK, SGV, TLTK - Đạt yêu cầu 3 12A7 - Tuyên ngôn độc lập. - Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. - Tự chọn. 7- 8 9 3 - Giá trị nhiều mặt và ý nghĩa to lớn của bản tuyên ngôn. - Trách nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn những chuẩn mực của tiếng Việt. - Ôn tập, củng cố - Thuyết trình, trao đổi, thảo luận - SGK, SGV, TLTK - Đạt yêu cầu 4 12A7 - Nguyễn Đình chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc. - Đọc thêm: mấy ý nghĩ về thơ và Đôt- xtôi- epxki - Nghị luận về một hiện tượng đời sống. - Tự chọn. 10 11 12 4 - Những ý kiến sâu sắc của Phạm Văn Đồng từ đó hiểu đúng đắn, sâu sắc giá trị thơ văn của NĐC. - Hiểu được những đặc trưng về thơ. - Nắm được cuộc đời đầy bất hạnh của nhà thơ Nga vĩ đại. - Cách làm bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống. - Ôn tập, củng cố - Thuyết trình, trao đổi, thảo luận - SGK, SGV, TLTK - Đạt yêu cầu 5 12A7 - Phong cách ngôn ngữ khoa học. - Trả bài số 1, ra đề số 2. - Tự chọn 13- 14 15 5 - Các khái niệm văn bản khoa học, phong cách ngôn ngữ khoa học và phân biệt với các phong cách ngôn ngữ khác. - Tích hợp với việc Giáo dục bảo vệ môi trường. - Nhận xét các ưu khuyết điểm của bài viết và rút kinh nghiệm cho bài viết sau. - Tích hợp với việc Giáo dục bảo vệ môi trường. - Ôn tập, củng cố - Thuyết trình, trao đổi, thảo luận - SGK, SGV, TLTK - Đạt yêu cầu 6 12A7 - Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS - Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. - Tự chọn. 16- 17 18 6 - Tầm quan trọng và sự bức thiết của công cuộc phòng chống đại dịch AIDS và sức thuyết phục to lớn của bản thông điệp. - Củng cố và nâng cao kiến thức về văn nghị luận. - Tích hợp với việc Giáo dục bảo vệ môi trường. - Ôn tập, củng cố - Thuyết trình, trao đổi, thảo luận - SGK, SGV, TLTK - Đạt yêu cầu 7 12A7 - Tây Tiến. - Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học. - Tự chọn. 19- 20 21 7 - Vẻ đẹp của thiên nhiên miền Tây và hình ảnh người lính cùng nét đặc sắc về nghệ thuật của Quang Dũng. - Củng cố, nâng cao kiến thức văn nghị luận. - Ôn tập, củng cố - Thuyết trình, trao đổi, thảo luận - SGK, SGV, TLTK - Đạt yêu cầu 8 12A7 - Việt Bắc - Luật thơ. - Trả bài số 2. - Tự chọn 22 23 24 8 - Nét chính trong đường đời, đường cách mạng, đường thơ của Tố Hữu. - Quy tắc về số câu, số tiếng. - Nhận xét ưu, khuyết điểm của bài viết. - Ôn tập, củng cố - Thuyết trình, trao đổi, thảo luận - SGK, SGV, TLTK - Đạt yêu cầu 9 12A7 - Việt Bắc. - Phát biểu theo chủ đề. - Tự chọn. 25- 26 27 9 - Thời cách mạng và kháng chiến gian khổ mà anh hùng, nghĩa tình gắn bó thắm thiết của nhân dân miền núi với cán bộ cách mạng. - Yêu cầu và cách thức phát biểu, trình bày. - Ôn tập, củng cố - Thuyết trình, trao đổi, thảo luận - SGK, SGV, TLTK - Đạt yêu cầu 10 12A7 - Đất nước (NKĐ) - Đọc thêm: Đất nước (NĐT) - Luật thơ. - Tự chọn 28 29 30 10 - Cái nhìn mới mẻ về đất nước qua cảm nhận của nhà thơ NKĐ và nét đặc sắc trong nghệ thuật của tác phẩm. - Cảm nhận tình yêu đất nước qua tác phẩm cùng chủ đề. - Thấy rõ sự giống và khác nhau trong thể loại thơ truyền thống và hiện đại. - Ôn tập, củng cố - Thuyết trình, trao đổi, thảo luận - SGK, SGV, TLTK - Đạt yêu cầu 11 12A7 - Thực hành một số phép tu từ ngữ âm. - Viết bài số 3 - Tự chọn 31 32- 33 11 - Nắm được một số phép tu từ ngữ âm thường gặp. - Viết bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. - Ôn tập, củng cố - Thuyết trình, trao đổi, thảo luận - SGK, SGV, TLTK - Đạt yêu cầu 12 12A7 - Đọc thêm: Dọn về làng, tiếng hát con tàu, đò lèn. - Thực hành một số phép tu từ cú pháp. - Tự chọn. 34- 35 36 12 - Nội dung của từng tác phẩm và đặc điểm của 3 tác giả. - Kỹ năng phân tích, sử dụng các phép tu từ cú pháp. - Ôn tập, củng cố - Thuyết trình, trao đổi, thảo luận - SGK, SGV, TLTK - Đạt yêu cầu 13 12A7 - Sóng - Luyện tập vận dụng các phương thức biểu đạt trong văn nghị luận. - Tự chọn 37 38- 39 13 - Vẻ đẹp tâm hồn và niềm khao khát hạnh phúc của người phụ nữ trong tình yêu. - Sự cần thiết phải vận dung tổng hợp các phương thức biểu đạt. - Tích hợp với việc Giáo dục bảo vệ môi trường. - Ôn tập, củng cố - Thuyết trình, trao đổi, thảo luận - SGK, SGV, TLTK - Đạt yêu cầu 14 12A7 - Đàn ghi ta của Lorca. - Đọc thêm: Bác ơi, Tự do. - Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác. - Tự chọn 40 41 42 14 - Vẻ đẹp bi tráng của hình tượng Lorca. - Cảm nhận mạch cảm xúc và suy tư đa chiều. - Tình cảm của Tố Hữu đối với HCM cùng khát vọng tự do và niềm hạnh phúc. - Biết vận dụng các thao tác vào văn bản. - Ôn tập, củng cố - Thuyết trình, trao đổi, thảo luận - SGK, SGV, TLTK - Đạt yêu cầu 15 12A7 - Quá trình văn học và phong cách văn học. - Trả bài số 3. - Tự chọn 43- 44 45 15 - Nắm được quá trình văn học, bước đầu có ý niệm về các trào lưu văn học, phong cách văn học... - Nhận xét ưu, khuyết điểm của bài viết. - Ôn tập, củng cố - Thuyết trình, trao đổi, thảo luận - SGK, SGV, TLTK - Đạt yêu cầu 16 12A7 - Người lái đò sông Đà - Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận - Tự chọn 47- 47 48 16 - Cảm nhận vể đẹp đa dạngc ủa con sông Đà từ đó yêu mến tài năng nghệ thuật độc đáo của nhà văn. - Tích hợp với việc Giáo dục bảo vệ môi trường. - Phát hiện, phân tích và sửa chữa những lỗi về lập luận. - Ôn tập, củng cố - Thuyết trình, trao đổi, thảo luận - SGK, SGV, TLTK - Đạt yêu cầu 17 12A7 - Ai đã đặt tên cho dòng sông. - Đọc thêm: Những ngày đầu của nước Việt Nam mới. - Ôn tập văn học. - Tự chọn 49 50 51 17 - Tình yêu, niềm tự hào tha thiết của tác giả dành cho xứ Huế. - Đặc trưng thể loại bút kí. - Tích hợp với việc Giáo dục bảo vệ môi trường. - Niềm vui khi đất nước giành độc lập. - Biết vận dụng sáng tạo, linh hoạt những kiến thức cơ bản về VHVN, VHNN.. - Ôn tập, củng cố - Thuyết trình, trao đổi, thảo luận - SGK, SGV, TLTK - Đạt yêu cầu 18 12A7 - Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận. - Kiểm tra tổng hợp cuối HKI. - Tự chọn 52 53- 54 18 - Phát hiện, sửa chữa các lỗi lập luận. - Nắm được 1 cách hệ thống các tri thức và kĩ năng cả 3 phần VH, TV, LV - Ôn tập, củng cố - Thuyết trình, trao đổi, thảo luận - SGK, SGV, TLTK - Đạt yêu cầu 20 12A7 - Vợ chồng A Phủ - Nhân vật giao tiếp. - Tự chọn 55- 56 57 20 - Cuộc sống cực nhục, tối tăm và quá trình đồng bào vùng cao đứng lên đấu tranh tự giải phóng. - Nghệ thuật trần thuật linh hoạt. - Đặc điểm, vai trò trong hoạt động giao tiếp và tác động chi phối lời giao tiếp. - Ôn tập, củng cố - Thuyết trình, trao đổi, thảo luận - SGK, SGV, TLTK - Đạt yêu cầu 21 12A7 - Viết bài số 5 - Nhân vật giao tiếp - Tự chọn 58- 59 60 21 - Viết được bài văn nghị luận về 1 ý kiến bàn về văn học. - Đặc điểm, vai trò trong hoạt động giao tiếp; kĩ năng nói, viết thích hợp với vai giao tiếp. - Ôn tập, củng cố - Thuyết trình, trao đổi, thảo luận - SGK, SGV, TLTK - Đạt yêu cầu 22 12A7 - Vợ nhặt - Nghị luận về một tác phẩm, đoạn trích văn xuôi. - Tự chọn 61- 62 63 22 - Hiểu được tình cảnh thê thảm của người nông dân nước ta; khao khát tổ ấm gia đình cùng nét đặc sắc của nghệ thuật tác phẩm. - Hiểu và biết cách làm bì văn nghị luận. - Ôn tập, củng cố - Thuyết trình, trao đổi, thảo luận - SGK, SGV, TLTK - Đạt yêu cầu 23 12A7 - Rừng xà nu - Đọc thêm: Bắt sấu rừng U Minh Hạ. - Tự chọn 64- 65 66 23 - Hình tượng cây xà nu, vẻ đẹp sử thi và nét đặc sức Tây Nguyên. - Tích hợp với việc Giáo dục bảo vệ môi trường. - Ôn tập, củng cố - Thuyết trình, trao đổi, thảo luận - SGK, SGV, TLTK - Đạt yêu cầu 24 12A7 - Những đứa con trong gia đình. - Trả bài số 5, ra đề số 6. - Tự chọn 67- 68 69 24 - Sự gắn bó sâu nặng giữa tình cảm gia đình, tình yêu nước, yêu cách mạng... - Nhận xét ưu, khuyết điểm của bài viết và rút kinh nghiệm cho bài viết sau. - Ôn tập, củng cố - Thuyết trình, trao đổi, thảo luận - SGK, SGV, TLTK - Đạt yêu cầu 25 12A7 - Chiếc thuyền ngoài xa. - Thực hành về hàm ý. - Tự chọn 70- 71 72 25 - Suy nghĩ của người nghệ sĩ nhiếp ảnh khi phát hiện ra sự thật cùng kết cấu độc đáo của tác phẩm. - Củng cố và nâng cao những kiến thức cơ bản về hàm ý và cách tạo hàm ý. - Ôn tập, củng cố - Thuyết trình, trao đổi, thảo luận - SGK, SGV, TLTK - Đạt yêu cầu 26 12A7 - Đọc thêm: Mùa lá rụng trong vườn, một người Hà Nội. - Thực hành về hàm ý. - Tự chọn 73- 74 75 26 - Sự quan sát và cảm nhận tinh nhậy về những biến động, đổi thay trong tư tưởng, tâm lý của con người Việt Nam. - Củng cố và nâng cao kiến thức về hàm ý. - Ôn tập, củng cố - Thuyết trình, trao đổi, thảo luận - SGK, SGV, TLTK - Đạt yêu cầu 27 12A7 - Thuốc - Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong văn nghị luận. - Tự chọn 76- 77 78 27 - Hồi chuông cảnh báo căn bệnh mê muội của những người dân Trung Quốc qua đó tác giả muốn bày tỏ niềm tin vào sự thắng lợi của cách mạng TQ. - Hiểu sâu hơn về chức năng của mở bài, thân bài. - Tích hợp với việc Giáo dục bảo vệ môi trường. - Ôn tập, củng cố - Thuyết trình, trao đổi, thảo luận - SGK, SGV, TLTK - Đạt yêu cầu 28 12A7 - Số phận con người - Trả bài số 6. - Tự chọn 79- 80 81 28 - Tính cách Nga kiên cường và nhân ái qua bút pháp hiện thực và bày tỏ niềm tin vào ý chí, nghị lực của con người. - Nhận xét ưu, khuyết điểm của bài viết. - Ôn tập, củng cố - Thuyết trình, trao đổi, thảo luận - SGK, SGV, TLTK - Đạt yêu cầu 29 12A7 - Ông già và biển cả. - Diễn đạt trong văn nghị luận - Tự chọn 82- 83 84 29 - Vẻ đẹp của con người trong hành trình theo đuổi 1 ước mơ giản dị. - Những chuẩn mực diễn đạt của bài văn nghị luận từ đó tránh các lỗi về dùng từ, viết câu. - Ôn tập, củng cố - Thuyết trình, trao đổi, thảo luận - SGK, SGV, TLTK - Đạt yêu cầu 30 12A7 - Hồn Trương Ba, da hàng thịt. - Diễn đạt trong văn nghị luận( tiếp) - Tự chọn 85- 86 87 30 - Bi kịch của con người và sự đặc sắc của kịch Lưu Quang Vũ. - Nắm được giọng điệu trong văn nghị luận - Ôn tập, củng cố - Thuyết trình, trao đổi, thảo luận - SGK, SGV, TLTK - Đạt yêu cầu 31 12A7 - Nhìn về vốn nhìn văn hoá dân tộc. - Phát biểu tự do. - Tự chọn 88- 89 90 31 - Nắm được các luận điểm chủ yếu của bài viết và quan điểm của tác giả. - Biết cách phát biểu tự do về lĩnh vực quen thuộc. - Tích hợp với việc Giáo dục bảo vệ môi trường. - Ôn tập, củng cố - Thuyết trình, trao đổi, thảo luận - SGK, SGV, TLTK - Đạt yêu cầu 32 12A7 - Phong cách ngôn ngữ hành chính. - Văn bản tổng kết - Tự chọn 91- 92 93 32 - Nắm vững khái niệm ngôn ngữ hành chính và các đặc trưng cơ bản của phong cách ngôn ngữ hành chính. - Đặc điểm và yêu cầu của văn bản tổng kết từ đó viết được một văn bản tổng kết. - Tích hợp với việc Giáo dục bảo vệ môi trường. - Ôn tập, củng cố - Thuyết trình, trao đổi, thảo luận - SGK, SGV, TLTK - Đạt yêu cầu 33 12A7 - Tổng kết phần tiếng Việt. - Ôn tập và làm văn. - Tự chọn 94- 95 96 33 - Hệ thống hoá những kiến thưc về hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. - Hệ thống hoá tri thức về các kiểu loại văn bản. - Ôn tập, củng cố - Thuyết trình, trao đổi, thảo luận - SGK, SGV, TLTK - Đạt yêu cầu 34 12A7 - Giá trị văn học và tiếp nhận văn học. - Tổng kết phần tiếng Việt. - Tự chọn 97- 98 99 34 - Nắm được những giá trị cơ bản của văn học. - Hệ thống hoá những kiến thức về lịch sử, đặc diểm loại hình tiếng Việt, các phong cách ngôn ngữ. - Ôn tập, củng cố - Thuyết trình, trao đổi, thảo luận - SGK, SGV, TLTK - Đạt yêu cầu 35 12A7 - Tổng kết phần Tiếng Việt( tiếp) - Ôn tập phần văn học - Tự chọn 100 101- 102 35 - Những kiến thức về các phong cách ngôn ngữ. - Nắm 1 cách hệ thống và biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức cơ bản. - Ôn tập, củng cố - Thuyết trình, trao đổi, thảo luận - SGK, SGV, TLTK - Đạt yêu cầu 36 12A7 - Kiểm tra học kỳ II - Trả bài kiểm tra học kỳ II - Tự chọn 103- 104 105 36 - Nắm vững các nội dung cơ bản của cả 3 phần: VH, TV, LV. - Nhận xét ưu, khuyết điểm của bài viết, rút kinh nghiệm chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp. - Ôn tập, củng cố - Thuyết trình, trao đổi, thảo luận - SGK, SGV, TLTK - Đạt yêu cầu

File đính kèm:

  • docKE HOACH CHUYEN MON 12.doc
Giáo án liên quan