Kế hoạch dạy học Vật lý 8 tiết 12: Thực hành nghiệm lại lực đẩy Ácsimét

THỰC HÀNH

NGHIỆM LẠI LỰC ĐẨY ÁCSIMÉT

I.Mục Tiêu.

1.Kiến thức.

-Viết được công thức tính độ lớn của lực đẩy Acsimét.

-Nêu được đơn vị tính của các đại lượng trong công thức.

2.Kĩ năng.

-Sử dụng các dụng cụ đo để làm TN kiểm chứng độ lớn lực đẩy Acsimét.

3.Thái độ.

-Làm việc nghiêm túc, đúng qui trình.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 05/01/2017 | Lượt xem: 246 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch dạy học Vật lý 8 tiết 12: Thực hành nghiệm lại lực đẩy Ácsimét, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:12 Ngày soạn 21/11 Tiết: 12 Bài 11 Ngày dạy.../.../... ™ĩ˜ THỰC HÀNH NGHIỆM LẠI LỰC ĐẨY ÁCSIMÉT I.Mục Tiêu. 1.Kiến thức. -Viết được công thức tính độ lớn của lực đẩy Aùcsimét. -Nêu được đơn vị tính của các đại lượng trong công thức. 2.Kĩ năng. -Sử dụng các dụng cụ đo để làm TN kiểm chứng độ lớn lực đẩy Aùcsimét. 3.Thái độ. -Làm việc nghiêm túc, đúng qui trình. II.Chuẩn Bị. 1.Giáo viên. -Lực kế, vật nặng, bình chia độ, giá đỡ, bình nước, 2.Học sinh. -Báo cáo TN. III.Tổ Chức Hoạt Động Dạy Học. HĐ của GV HĐ của HS Kiến Thức HĐ1.KT. -Y/c HS tự kiểm tra sự chuẩn bị cho bài thực hành (Kiểm tra chéo nhau giữa các HS) và báo cáo kết qủa cho GV. -HS trả lời C4. + FA= d*V = Pchất lỏng bị vật chíêm chỗ -HS trả lời C5. Đo trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. +Pnước bị vật chím chỗ. Vv=V1-V2 P = P2-P1.=>FA=P HĐ2. Tổ chức thực hành. -Giới thiệu phương án thực hành. -Hướng dẫn HS tiến hành thực hành. -Hướng dẫn HS ghi kết quả và tính giá trị trung bình các đại lượng. HĐ3.Nhận xét. -Hướng dẫn HS nhận xét kết quả. -Thu báo cáo. -Chỉ ra những điểm đạt được và chưa đạt được của bài thực hành -Chuẩn bị bài 12. -Tiến hành theo y/c của GV. -Cho biết các đại lượng trong côn thức và đơn vị của chúng. *Cách 1. Đo lực đẩy. FA=P1-P2. -P1 là trọng lượng của vật trong không khí. -P2 là trọng lượng của vật trong nước. *Cách 2.Đo trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. +Pnước bị vật chím chỗ. Vv=V1-V2 P = P2-P1.=>FA=P 1.Đo lực đẩy Aùcsimét. -Trả lời C4-C5. -Tiến hành thực hành và ghi kết quả vào bản. Tính giá trị trung bình của FA FA = (F1+F2 +F3)/3 2. Đo trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. -Tiến hành đo và ghi kết quả vào bản. Tính giá trị trung bình. P = (P1+P2+P3)/3 3.Nhận xét kết quả đo và rút ra kết luận. -C4. FA= d*V =Pchất lỏng bị vật chíêm chỗ +d:Trọng lượng riêng của chất lỏng(N/m3). +V:Thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ (m3). -C5. -FA=P1-P2. -Vv=V1-V2 P= P2-P1.=>FA=P Rút kinh nghiệm.............................................................................................................................. ........................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTiet 12-Thuc hanh-Nghiem lai luc day Acsimet.doc
Giáo án liên quan