Kế hoạch dạy học Vật lý 8 tiết 30: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

NĂNG SUẤT TỎA NHIỆT CỦA NHIÊN LIỆU

I. Mục Tiêu.

1. Kiến thức.

-Hiểu năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu.

-Viết công thức tính nhiệt lượng tỏa ra khi nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn. Nắm được các đại lượng trong công thức.

2. Kĩ năng.

-Suy luận.

3. Thái độ.

-Yêu thích môn học.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 05/01/2017 | Lượt xem: 272 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch dạy học Vật lý 8 tiết 30: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:30 Ngày soạn 02/04/07 Tiết: 30 Bài 26 Ngày dạy.../.../... ™ĩ˜ NĂNG SUẤT TỎA NHIỆT CỦA NHIÊN LIỆU I. Mục Tiêu. 1. Kiến thức. -Hiểu năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu. -Viết công thức tính nhiệt lượng tỏa ra khi nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn. Nắm được các đại lượng trong công thức. 2. Kĩ năng. -Suy luận. 3. Thái độ. -Yêu thích môn học. II. Chuẩn Bị. Giáo viên. Chất Năng suất toả nhiệt (J/kg) Chất Năng suất toả nhiệt (J/kg) Củi khô 10.106 Khí đốt 44.106 Than bùn 14.106 Dầu hỏa 44.106 Than đá 27.106 Xăng 46.106 Than gỗ 34.106 Hyđrô 120.106 Học sinh. -Kẽ trước bảng năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu. III. Tổ Chức Hoạt Động Dạy Học. HĐ của GV HĐ của HS Kiến Thức HĐ1.KT-TC. 1.KT. -Phát biểu nguyên lý truyền nhiệt ? -Chữa bài tập 25.4 2.TC -Khi đốt cháy than củi ... chúng đều tỏa nhiệt. Vậy nhiệt lượng đó được tính như thế nào? HĐ2.Tìm hiểu nhiên liệu. -Lấy vài ví dụ về nhiên liệu. HĐ3.Thông báo năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu. -Thông báo năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu. -Lấy ví dụ. -Thông báo bảng 26.1. -Giải thích ý nghĩa của năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu. * Thông báo về nguy cơ cạn kiệt của nguồn nhiên liệu hiện nay và cuộc cách mạng nguồn nhiên liệu mới. HĐ4. Tìm công thức tính nhiệt lượng tỏa ra khi nhiên liệu bị đốt cháy hòan toàn. -Nhắc lại khái niệm về năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu. -Hướng dẩn HS tìm công thức tính nhiệt lượng. -Giải thích ý nghĩa của các đại lượng trong công thức. HĐ5.Vận dụng-củng cố-hướng dẫn. 1.Vận dụng. -Hướng dẫn HS thảo luận trả lời C1, C2. 2.Củng cố. -Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu là gì? -Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra khi nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn. 3.Hướng dẫn. -Làm bài tập 26.1-26.6 -Hướng dẫn bài 26.4. -Trả lời câu hỏi của GV. -Tóm tắt và chữa bài tập. -Theo dõi và đưa thêm ví dụ. -Lấy ví dụ. -Theo dõi vàa ghi vở. -Giải thích ý nghĩa của năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu. -Theo dõi và ghi nhớ.Từ đó có ý thức thực hiện tiết kiệm năng lượng. -Theo dõi và cùng GV tìm ra công thức. -Nêu được ý nghĩa các đại lượng trong công thức. -Trả lời các câu hỏi. C1: Năng suất tỏa nhiệt của than đá lớn hơn củi. Tóm tắt. m1=15kg, m2=15kg. q1=10.106J/kg q2=27.106J/kg q=44.106J/kg m=? I.Nhiên liệu. -Một vài loại nhiên liệu thừơng dùng: than, củi, dầu hỏa, xăng, khí đốt, Hiđrô... II.Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu. -Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu là đại lượng vật lý cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hòan toàn. -Kí hiệu năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu q. -Đơn vị là J/kg. III.Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra khi nhiên liệu bị đốt cháy hòan toàn. Q = q.m +q: năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu (J/kg) +m: khối lượng của nhiên liệu (kg) IV.Vận dụng. C2. Bài giải. Nhiệt lượng tỏa ra khi 15kg củi bị đốt cháy hòan tòan. Q1=m1.q1=150.106 (J). Nhiệt lượng tỏa ra khi 15kg than đá bị đốt cháy hòan tòan. Q2=m2.q2=405.106 (J). Khối lượng dầu hỏa phải đốt cháy để nhiệt lượng tỏa ra 150.106 (J) m=Q/q=3,41kg. Khối lượng dầu hỏa phải đốt cháy để nhiệt lượng tỏa ra 405.106 (J) m=Q/q=9,2kg. Rút kinh nghiệm........................................................................................................................ ...............................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTiet 30-Nang suat toa nhiet cua nhien lieu.doc
Giáo án liên quan