Kế hoạch tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường môn Công nghệ lớp 10

- Đánh giá về năng suất, chất lượng, sự thích nghi và các yếu tố kỹ thuật.

- Đánh giá ảnh hưởng của giống mới tới hệ sinh thái

- Đưa ra một số VD ảnh hưởng không tốt đến môi trường.

- HS thấy được tác hại của việc bón quá nhiều và bón liên tục một số loại phân vô cơ sẽ làm cho đất chua (do tăng nồng độ ion H+ trong đất)

- Thấy được hoạt động sản xuất của con người cũng có vai trò nhất định trong sự hình thành độ phì nhiêu của đất. hiểu được cơ sở khoa học của việc bón phân, bón vôi đển cải tạo độ phì nhiêu của đất.

- HS hiểu được đất không phải là nguồn tài nguyên vô tận.

- HS phân tích các nguyên nhân làm cho đất xấu và nguy cơ diện tích đất xấu ngày càng tăng: sự gia tăng dân số; tập quán canh tác lạc hậu, không đúng kỹ thuật; đốt phá rừng tràn lan; lạm dụng phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật; từ đó có biện pháp sử dụng và cải tạo phù hợp.

HS phân tích và thấy rằng một trong những nguyên nhân hình thành đất mặn là do rừng ngập mặn ven biển đang để giữ đất và bảo vệ môi trường.

 

doc4 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 29/12/2016 | Lượt xem: 290 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường môn Công nghệ lớp 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 10 Bài Tên bài Nội dung tích hợp của bài Nội dung giáo dục bảo vệ môi trường Mức độ tích hợp 2 Khảo nghiệm giống cây trồng Mục đích, ý nghĩa của công tác khảo nghiệm giống cây trồng - Đánh giá về năng suất, chất lượng, sự thích nghi và các yếu tố kỹ thuật. - Đánh giá ảnh hưởng của giống mới tới hệ sinh thái - Đưa ra một số VD ảnh hưởng không tốt đến môi trường. Liên hệ 7 Một số tính chất của đất trồng Phản ứng của dung dịch đất. - HS thấy được tác hại của việc bón quá nhiều và bón liên tục một số loại phân vô cơ sẽ làm cho đất chua (do tăng nồng độ ion H+ trong đất) - Thấy được hoạt động sản xuất của con người cũng có vai trò nhất định trong sự hình thành độ phì nhiêu của đất. hiểu được cơ sở khoa học của việc bón phân, bón vôi đển cải tạo độ phì nhiêu của đất. Liên hệ 9 Biện pháp cải tạo và sử đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá Cả bài - HS hiểu được đất không phải là nguồn tài nguyên vô tận. - HS phân tích các nguyên nhân làm cho đất xấu và nguy cơ diện tích đất xấu ngày càng tăng: sự gia tăng dân số; tập quán canh tác lạc hậu, không đúng kỹ thuật; đốt phá rừng tràn lan; lạm dụng phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật; từ đó có biện pháp sử dụng và cải tạo phù hợp. Liên hệ 10 Biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn Cải tạo và sử dụng đất mặn HS phân tích và thấy rằng một trong những nguyên nhân hình thành đất mặn là do rừng ngập mặn ven biển đang để giữ đất và bảo vệ môi trường. Liên hệ 12 Đặc điểm tính chất, kỹ thuật sử dụng một số loại phân thông thường. Kỹ thuật sử dụng - Bón phân không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật gây tác hại gì? Bón phân hữu cơ tươi, chưa phân hủy cây trồng không hấp thu được, làm ô nhiễm môi trường, làm ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí; bón quá nhiều phân đạm vô cơ gây chua đất; lạm dụng phân hóa học, hoặc bón phân không cân đối làm chất lượng sinh học của nông sản, gián tiếp gây bệnh cho người và động vật. - Trên cơ sở các đặc điểm của phân bón, có cách sử dụng, bảo quản hợp lí, bảo vệ, chống ô nhiễm môi trường. Liên hệ 13 Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất bón phân Cả bài Qua việc tìm hiểu về nguyên lí sản xuất phân vi sinh, thấy được sử dụng phân vi sinh vừa không gây ô nhiễm môi trường vừa có tác dụng cải tạo đất tốt hơn. Liên hệ 15 Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu bệnh hại cây trồng Cả bài - HS hiểu được mối quan hệ giữa môi trường và đời sống sâu, bệnh hại. - Thấy được điều kiện môi trường không thuận lợi là một trong yếu tố làm phát sinh, phát triển của sâu bệnh hại cây trồng. - Để hạn chế sự phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng, cần phải chú ý đến các yếu tố của môi trường như: điều kiện đất đai, nhiệt độ, độ ẩm không khí và lượng mưa,để có các biện pháp phòng trừ thích hợp kịp thời. Bên cạnh đó, việc chủ động đưa ra các biện pháp vệ sinh đồng ruộng để tiêu diệt mầm bệnh, chế độ chăm sóc hợp lí để không tạo điều kiện thuận lợi cho sâu, bệnh xâm nhập và phát triển thành dịch được cần quan tâm. Liên hệ 17 Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng Biện pháp chủ yếu của phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng - Giáo dục HS ý thức phòng trừ dịch hại cây trồng kết hợp bảo vệ môi trường sinh thái theo hướng phát triển nông nghiệp nền vững - Khẳng định tính ưu việt của biện pháp sinh học. - Biện pháp hóa học: sử dụng không đúng yêu cầu kỹ thuật làm ảnh hưởng tới sản xuất và môi trường sinh thái. Liên hệ 19 Ảnh hưởng của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật và môi trường. Cả bài - Ảnh hưởng xấu đến quần thể sinh vật và môi trường. - Có ý thức thận trọng khi tiếp xúc với và sử dụng thuốc hóa học bảo vệ thực vật, tuyên truyền, vận động mọi người nên hạn chế dùng thuốc hóa học bảo vệ thực vật nông nghiệp. Liên hệ 20 Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm bảo vệ thực vật Cả bài Biết được bản chất và quy trình sản xuất một số chế phẩm sinh học bảo vệ thực vật; có ý thức tuyên truyền, vận động bà con nông dân sử dụng các chế phẩm sinh học bảo vệ thực vật để phòng, trừ sâu, bệnh hại cây trồng, bảo vệ môi trường, giữ gìn cân bằng sinh thái, thực hiện nền sản xuất nông nghiệp bền vững. Liên hệ 40 Mục đích ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản Cả bài Hiểu được đặc điểm của nông, lâm, thủy sản và ảnh hưởng của điều kiện môi trường đến nông, lâm, thủy sản trong quá trình bảo quản, làm cơ sở để đưa ra các biện pháp bảo quản phù hợp. Liên hệ 41 Bảo quản hạt củ làm giống Cả bài - Hiểu được đặc điểm của từng loại nông, lâm, thủy sản và ảnh hưởng của điều kiện môi trường đến nông, lâm, thủy sản trong quá trình bảo quản, từ đó đưa ra các biện pháp phù hợp. - Sử dụng hóa chất trong danh mục nhà nước cho phép, đúng nguyên tắc; không quá lạm dụng hóa chất trong bảo quản, chế biến gây ảnh hưởng xấu đến tới sức khỏe con người. - Tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc vệ sinh, an toàn trong chế biến từng loại tương thực, thực phẩm. - Chú ý công tác bảo đảm, vệ sinh môi trường trong bảo quản và chế biến. Liên hệ 42 Bảo quản lương thực, thực phẩm 44 Chế biến lương thực, thực phẩm 48 Chế biến sản phẩm cây công nghiệp và lâm sản Cả bài Chú ý biện pháp xử lí các phụ phẩm phế thải của quá trình chế biến để không làm ô nhiễm môi trường. Liên hệ 50 Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp - Kinh doanh hộ gia đình. - Doanh nghiệp nhỏ. Các lĩnh vực kinh doanh thích hợp đối với doanh nghiệp nhỏ. Hoạt động sản xuất hàng hóa là một trong lĩnh vực kinh doanh của hộ gia đình và doanh ngiệp nhỏ, đồng thời gia tăng của cải vật chất cho xã hội. Liên hệ 52 Thực hành. Lựa chọn cơ hội kinh doanh Tình huống kinh doanh - Đưa ra được các tình huống kinh doanh góp phần bảo vệ môi trường tương tự như tình huống 3 - Liên hệ ở địa phương có thể sản xuất hay làm dịch vụ để gia tăng thu nhập và góp phần bảo vệ môi trường ở địa phương. Liên hệ 55 Quản lí doanh nghiệp Đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. - Hạch toán kinh tế trong doanh nghiệp. - Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp - Khi doanh thu không có khả năng tăng, thì giảm chi phí. Song không phải giảm chi phí cho việc bảo vệ môi trường xử lí rác thải, không khí, nước thảitrước khi đưa ra môi trường. - Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực về cơ sở vật chất, thiết bị; đổi mới công nghệ kinh doanh; tiết kiệm chi phí vật chất, điện, nước,vừa nâng cao hiệu quả kinh doanh của DN, vừa góp phần tiết kiệm nguồn tài nguyên, không làm mất cân bằng sinh thái. Liên hệ KẾ HOẠCH TÍCH HỢP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP TRONG MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 10 Tuần Tiết PPCT Chủ đề Tên chủ đề Nội dung tích hợp của bài Nội dung giáo dục hướng nghiệp Mức độ tích hợp 32 43 1 Em thích nghề gì Sự phù hợp nghề Biết cách lựa chọn nghề phù hợp với hứng thú, năng lực bản than và nhu cầu của thị trường lao động Liên hệ 44 2 Năng lực nghề nghiệp và truyền thống nghề nghiệp của gia đình Chọn nghề tương lai phù hợp đúng với năng lực bản thân - Có thức tự tìm hiểu nghề và chọn nghề. - Chọn nghề phù hợp đúng với năng lực bản thân - Dựa vào năng lực mà quyết định chọn nghề trong tương lai Liên hệ 33 45 4 Vấn đề giới tính trong chọn nghề. Nghề nghiệp với giới tính - Liên hệ bản thân trước khi chọn nghề - Chọn nghề phù hợp với năng lực, sức khỏe và thuận lợi Liên hệ 46 5 Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp Nghề thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp - Tích cực chủ động tìm hiểu thông tin nghề - Liên hệ bản thân để chọn nghề Liên hệ 34 47 7 Tìm hiểu thực tế một cơ sở sản xuất công nghiệp hoặc nông nghiệp Các cơ sở sản xuất công nghiệp và nông nghiệp. - Giáo dục HS có ý thức đúng đắn với lao động nghề nghiệp. - Tìm hiểu trước một số cơ sở sản xuất để chọn nghề phù hợp Liên hệ 48 9 Nghề tương lai của tôi Ước mơ nghề tương lai Đưa ra kế hoạch nghề nghiệp của tương lai phù hợp với năng lực Liên hệ

File đính kèm:

  • docKHTHGDMT CN 10.doc