Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS Năm học 2008-2009 Môn: Địa lí

Câu I: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN (2,0 đ)

 Qua Át Lát địa lí Việt Nam và kiến thức đã học (trang 9, các miền tự nhiên).

 1. Dựng lát cắt địa hình từ thành phố Điện Biên đến thành phố Hải Phòng theo tỷ lệ ngang 1:3000 000, tỷ lệ đứng 1:100 000.

 2. Nhận xét đặc điểm địa hình theo lát cắt đó.

 

doc1 trang | Chia sẻ: quoctuanphan | Ngày: 28/05/2015 | Lượt xem: 1152 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS Năm học 2008-2009 Môn: Địa lí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Së Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o hµ nam ®Ò chÝnh thøc K× thi chän häc sinh giái líp 9 THcs N¨m häc 2008-2009 M«n: ®Þa lÍ Thêi gian :150 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) Câu I: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN (2,0 đ) Qua Át Lát địa lí Việt Nam và kiến thức đã học (trang 9, các miền tự nhiên). 1. Dựng lát cắt địa hình từ thành phố Điện Biên đến thành phố Hải Phòng theo tỷ lệ ngang 1:3000 000, tỷ lệ đứng 1:100 000. 2. Nhận xét đặc điểm địa hình theo lát cắt đó. Câu II: ĐỊA LÍ DÂN CƯ (4,0 đ) Cho bảng số về tổng số dân cả nước và số dân thành thị nước ta thời kỳ 1990-2003 (triệu người) Năm Tiêu chí 1990 1995 2000 2003 Tổng số dân cả nước 66,01 71,99 77,63 80,9 Số dân thành thị 12,88 14,94 18,77 20,87 1) Tính tỷ lệ dân thành thị của nước ta theo các năm. 2) Nhận xét sự thay đổi dân số thành thị của nước ta. 3) Muốn quá trình đô thị hoá của nước ta phát triển bền vững theo em cần giải quyết những vấn đề gì? Câu III: ĐỊA LÍ KINH TẾ (14 đ) 1. Cho bảng số về giá trị sản xuất công nghiệp của tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tỷ đồng). Năm Tiểu vùng 1995 2000 2002 Tây Bắc 320,5 541,1 696,2 Đông Bắc 6179,2 10657,7 14301,3 a) Qua bảng số trên hãy nhận xét và so sánh về giá trị sản xuất công nghiệp của tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc. b) Tại sao giá trị sản xuất công nghiệp của của tiểu vùng Đông Bắc lại lớn hơn giá trị sản xuất công nghiệp của tiểu vùng Tây Bắc? 2. Qua Át Lát địa lí Việt Nam và kiến thức đã học hãy. a) Kể tên các trung tâm du lịch quốc gia ở nước ta. b) Nêu các nhân tố thuận lợi cho sự phát triển ngành du lịch nước ta. c) Kể tên các điểm du lịch ở Hà Nam ----------HẾT-------- Họ và tên thí sinh........ .... ............................................. Số báo danh..................................

File đính kèm:

  • docMôn Địa lí.doc
Giáo án liên quan