Kì thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2013-2014 môn thi : Vật lí thời gian làm bài: 60 phút , không kể thời gian giao đề

Bài 1: (3 điểm). Cho mạch điện như hình 1. Biết R1=12Ω; R2=6Ω; R3=8Ω và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch UAB=12V.

a.Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b. Tính cường độ dòng điện qua điện trở R1, R2 và qua mạch chính.

 Hình 1

c. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu R3.

 

doc5 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 03/01/2017 | Lượt xem: 295 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kì thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2013-2014 môn thi : Vật lí thời gian làm bài: 60 phút , không kể thời gian giao đề, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS TÂN VIỆT ĐỀ THI THỬ ( Đề dành cho thí sinh có số báo danh lẻ) KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPTNĂM HỌC 2013-2014 Môn thi : VẬT LÍ- Ngày thi : 10/6/2013 Thời gian làm bài: 60 phút , không kể thời gian giao đề Đề thi gồm : 01 trang Bài 1: (3 điểm). Cho mạch điện như hình 1. Biết R1=12Ω; R2=6Ω; R3=8Ω và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch UAB=12V. a.Tính điện trở tương đương của đoạn mạch. b. Tính cường độ dòng điện qua điện trở R1, R2 và qua mạch chính. Hình 1 c. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu R3. Bài 2: (2,5 điểm). Một ấm điện có ghi 220V- 770W được sử dụng ở mạng điện có hiệu điện thế 220V. a.Tính nhiệt lượng mà ấm tỏa ra trong 20 phút. b.Tính lượng nước mà ấm đun sôi trong 20 phút. Biết hiệu suất của ấm là 90%, nhiệt độ ban đầu của nước là 34, nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K. Bài 3: (2,5 điểm). Cho xy là trục chính của một thấu kính, S là điểm sáng, S’ là ảnh của S tạo bởi thấu kính như hình vẽ 2. a. S’ là ảnh thật hay ảnh ảo? b. Thấu kính đã cho là thấu kính hội tụ hay phân kì? Tại sao? Hình 2 c.Bằng cách vẽ hãy xác định quang tâm O, hai tiêu điểm F, F’ của thấu kính đó. Bài 4: (2 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ. Biến trở Rb có ghi (20Ω- 1A) a.Biến trở làm bằng dây nikêlin có điện trở suât và S= 0,1. Tính chiều dài của dây. Hình 3 b. Khi con chạy C ở vị trí M thì vôn kế chỉ 12V, khi con chạy C ở vị trí N thì vôn kế chỉ 7,2V. Tính R ------------------------------Hết----------------------------- Họ tên thí sinh: Số báo danh Chữ kí của giám thị 1 Chữ kí của giám thị 2... Bài 3: (2,5 điểm). Cho xy là trục chính của một thấu kính, S là điểm sáng, S’ là ảnh của S tạo bởi thấu kính như hình vẽ 2. a. S’ là ảnh thật hay ảnh ảo? b. Thấu kính đã cho là thấu kính hội tụ hay phân kì? Tại sao? Hình 2 c.Bằng cách vẽ hãy xác định quang tâm O, hai tiêu điểm F, F’ của thấu kính đó. Bài 4: (2 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ. Biến trở Rb có ghi (20Ω- 1A) a.Biến trở làm bằng dây nikêlin có điện trở suât và S= 0,1. Tính chiều dài của dây. Hình 3 b. Khi con chạy C ở vị trí M thì vôn kế chỉ 12V, khi con chạy C ở vị trí N thì vôn kế chỉ 7,2V. Tính R ------------------------------Hết----------------------------- Họ tên thí sinh: Số báo danh Chữ kí của giám thị 1 Chữ kí của giám thị 2... TRƯỜNG THCS TÂN VIỆT ĐỀ THI THỬ ( Đề dành cho thí sinh có số báo danh lẻ) KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPTNĂM HỌC 2013-2014 Môn thi : VẬT LÍ- Ngày thi : 10/6/2013 Thời gian làm bài: 60 phút , không kể thời gian giao đề Đề thi gồm : 01 trang Bài 1: (3 điểm). Cho mạch điện như hình 1. Biết R1=12Ω; R2=6Ω; R3=8Ω và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch UAB=12V. a.Tính điện trở tương đương của đoạn mạch. b. Tính cường độ dòng điện qua điện trở R1, R2 và qua mạch chính. Hình 1 c. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu R3. Bài 2: (2,5 điểm). Một ấm điện có ghi 220V- 770W được sử dụng ở mạng điện có hiệu điện thế 220V. a.Tính nhiệt lượng mà ấm tỏa ra trong 20 phút. b.Tính lượng nước mà ấm đun sôi trong 20 phút. Biết hiệu suất của ấm là 90%, nhiệt độ ban đầu của nước là 34, nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K. TRƯỜNG THCS TÂN VIỆT ------------***-------------- KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2013-2014 Môn thi : VẬT LÍ Ngày thi : HƯỚNG DẪN CHẤM THI Bản hướng dẫn gồm 02 trang I. HƯỚNG DẪN CHUNG Thí sinh làm bài theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản vẫn cho đủ điểm. Việc chi tiết hoá điểm số ( nếu có) so với biểu điểm phải đảm bảo không sai lệch với hướng dẫn chấm và được thống nhất trong Hội đồng chấm. Sau khi cộng điểm toàn bài, điểm để lẻ đến 0,25 điểm. II. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Câu Ý Nội dung Điểm 1. (3,0điểm) a. (1,0điểm) Gọi R12 là điện trở tương đương của điện trở R1, R2 ta có: R12= Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là: RAB=R12+R3= 4+8=12Ω 0,5 0,5 b. (1,25điểm) Ta có =I12.R12=1.4=4V Cường độ dòng điện qua điện trở R1 và R2 là: I1= 0,5 0,25 0,25 0,25 c. (0,75điểm) Ta có: 0,25 0,5 2. (2,5điểm) a. (1 điểm) Khi ấm hoạt động ở hiệu điện thế bằng U định mức thì công suất tiêu thụ bằng công suất định mức P=750W Nhiệt lượng mà ấm tỏa ra là: Q=P.t=770.20.60= 924000J 0,25 0,75 a. (1,5 điểm) Nhiệt lượng thu vào của nước là: Q1=m.c.(t2-t1)=m.4200.(100-34)=277200.m J Ta có: Thay số: 277200.m= 90%. 924000. Suy ra m =3 kg. 0,5 0,5 0,5 3. (2,5điểm) a. (0,5điểm) S’ là ảnh ảo. Vì ảnh S’cùng phía với S. 0,5 b. (0,5điểm) Thấu kính phân kì. Vì S’ gần trục chính xy hơn S. 0,5 c. (1,5điểm) Dựng hình: -Nối S với S’ cắt trục chính tại O: O là quang tâm -Dựng thấu kính phân kì: Từ O kẻ đường thằng vuông góc với xy đó là vị trí đặt thấu kính. -Vẽ tia tới SI song song với trục chính, Tia ló nằm trên đường thẳng S’I, cắt trục chính tại F: F là tiêu điểm thứ nhất của thấu kính. -Lấy điểm F’ đối xứng với điểm F qua quang tâm O: F’ là tiêu điểm thứ hai của thấu kính. ( Thí sinh trình bày được cách dựng hình cho 1,0 điểm, vẽ hình đúng cho 0,5 điểm) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 4. (2 điểm) a. (0,5điểm) Từ công thức tính điện trở R=, ta có Thay số 0,25 0,25 b. (1,0điểm) Khi con chạy CM, mạch chỉ gồm R. Suy ra UAB=12V *Khi con chạy C N, toàn bộ biến trở tham gia vào mạch. R nt RMN. Suy ra UMN= UAB- = 12-7,2= 4,8V. . Vậy giá trị điện trở R là: 0,25 0,25 0,5

File đính kèm:

  • doc-_ thi th_ 2.doc