Kiểm tra 1 tiết môn: Công nghệ khối 10

Câu 1: Loại thí nghiệm nào cần tổ chức hội nghị đầu bờ để tiến hành khảo sát và đánh giá kết quả?

A. Thí nghiệm so sánh giống. B. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật.

C. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo. D. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật, thí nghiệp sản xuất quảng cáo.

Câu 2: Thí nghiệm dựa trên các chỉ tiêu: Sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng nông sản và tính chống chịu với điều kiện ngoại cảnh không thuận lợi của môi trường là loại thí nghiệm:

A. Thí nghiệm so sánh giống. B. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật.

C. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo. D. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật, thí nghiệp sản xuất quảng cáo.

Câu 3: Người ta tiến hành so sánh năng suất giữa mảnh ruộng A chỉ tiến hành cày, bừa, xới đất với mảnh ruộng B không cày, bừa, xới mà chỉ bón phân. Đó là loại thí nghiệm nào?

A. Thí nghiệm so sánh giống. B. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật.

C. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo. D. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật, thí nghiệm sản xuất quảng cáo.

Câu 4: Sản xuất giống theo sơ đồ phục tráng khác với sơ đồ duy trì ở những điểm nào sau đây?

A. Sơ đồ phục tráng được tiến hành ở khu cách li.

B. Sơ đồ phục tráng có đánh giá dòng lần 1, lần 2.

C. Sơ đồ phục tráng tính theo vụ.

D. Sơ đồ phục tráng phải loại bỏ cây không đạt yêu cầu trước khi tung phấn.

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 29/12/2016 | Lượt xem: 211 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra 1 tiết môn: Công nghệ khối 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THPT Hồng Ngự 3 Lớp: Họ & Tên:. Thứ ngày tháng năm 2008 Kiểm tra 1 tiết Môn: công nghệ Khối 10 Ø Câu hỏi: gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu hỏi tự luận I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Câu 1: Loại thí nghiệm nào cần tổ chức hội nghị đầu bờ để tiến hành khảo sát và đánh giá kết quả? A. Thí nghiệm so sánh giống. B. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật. C. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo. D. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật, thí nghiệp sản xuất quảng cáo. Câu 2: Thí nghiệm dựa trên các chỉ tiêu: Sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng nông sản và tính chống chịu với điều kiện ngoại cảnh không thuận lợi của môi trường là loại thí nghiệm: A. Thí nghiệm so sánh giống. B. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật. C. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo. D. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật, thí nghiệp sản xuất quảng cáo. Câu 3: Người ta tiến hành so sánh năng suất giữa mảnh ruộng A chỉ tiến hành cày, bừa, xới đất với mảnh ruộng B không cày, bừa, xới mà chỉ bón phân. Đó là loại thí nghiệm nào? A. Thí nghiệm so sánh giống. B. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật. C. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo. D. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật, thí nghiệm sản xuất quảng cáo. Câu 4: Sản xuất giống theo sơ đồ phục tráng khác với sơ đồ duy trì ở những điểm nào sau đây? Sơ đồ phục tráng được tiến hành ở khu cách li. Sơ đồ phục tráng có đánh giá dòng lần 1, lần 2. Sơ đồ phục tráng tính theo vụ. Sơ đồ phục tráng phải loại bỏ cây không đạt yêu cầu trước khi tung phấn. Câu 5: Các cơ sở sản xuất giống cây trồng địa phương chỉ có khả năng sản xuất được hạt giống nào? A. Hạt giống siêu nguyên chủng. B. Hạt giống nguyên chủng. C. Hạt giống xác nhận. D. Hạt giống nguyên chủng, hạt giống xác nhận. Câu 6: Hệ thống sản xuất giống cây trồng được tiến hành gồm 3 giai đoạn theo thứ tự sau: Hạt giống siêu nguyên chủng à hạt giống nguyên chủng à hạt giống xác nhận. Hạt giống nguyên chủng à hạt giống xác nhận à hạt giống siêu nguyên chủng. Hạt giống xác nhận à hạt giống siêu nguyên chủng à hạt giống nguyên chủng. Hạt giống siêu nguyên chủng à hạt giống xác nhận à hạt giống nguyên chủng. Câu 7: Quy trình sản xuất hạt giống nào có giai đoạn nhân giống sơ bộ và thí nghiệm so sánh giống? A. Sản xuất giống cây trồng rừng. B. Sản xuất giống cây trồng thụ phấn chéo. C. Sản xuất giống cây trồng nhân giống vô tính. D. Sản xuất giống cây trồng tự thụ phấn. Câu 8: Ở giống cây mía, khoai mì, khoai lang được sản xuất giống theo quy trình: A. Sản xuất giống cây trồng tự thụ phấn. B. Sản xuất giống cây trồng thụ phấn chéo. C. Sản xuất giống cây trồng nhân giống vô tính. D. Sản xuất giống cây trồng rừng. Câu 9: Ở lúa 2n = 24, với hình thức nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào sẽ tạo ra được những cây giống mới mang bộ nhiễm sắc thể là: A. 2n = 12. B. 2n = 24. C.2n 36. 2n = 48. Câu 10: Trong các hình thức sản xuất giống cây trồng, hình thức nào có hệ số nhân giống cao nhất? A. Hình thức nhân giống cây trồng tự thụ phấn. B. Hình thức nhân giống cây trồng thụ phấn chéo. C. Hình thức nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào. D. A và C đúng Câu 11: Hiện tượng các tế bào đã phân hóa thành các tế bào chuyên biệt có chức năng khác nhau trở về dạng phân sinh và phân chia mạnh mẽ được gọi là: A. Sự phân hóa tế bào. B. Sự phản phân hóa tế bào, sự thoái hóa tế bào. C. Sự thoái hóa tế bào. D. Sự phản phân hóa tế bào. Câu 12: Quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào gồm: Trồng cây trong vường ươm à chọn vật liệu nuôi cấy à khử trùng à tạo chồi à tạo rễ à cấy cây trong môi trường thích ứng. Cấy cây trong môi trường thích ứng à trồng cây trong vường ươm à tạo chồi à tạo rễ à khử trùng à tạo rễ. Chọn vật liệu nuôi cấy à khử trùng à tạo chồi à tạo rễ à cấy cây trong môi trường thích ứng à trồng cây trong vường ươm. Chọn vật liệu nuôi cấy à khử trùng à tạo rễ à tạo chồi à cấy cây trong môi trường thích ứng à trồng cây trong vường ươm. Câu 13: Trong quá trình nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào thiếu bước nào thì mô tế bào sẽ bị hư hại, thoái hóa không phát triển được nữa? A. Cấy cây trong môi trường thích ứng. B. Tạo chồi. C. Tạo rễ. D. Khử trùng. Câu 14: Để sản xuất lúa cần phải tiến hành theo quy trình sản xuất: Quy trình sản xuất giống cây trồng thụ phấn chéo. Quy trình sản xuất giống cây trồng tự thụ phấn. Quy trình sản xuất giống cây trồng nhân giống vô tính. Quy trình sản xuất giống cây trồng thụ phấn chéo, quy trình sản xuất giống cây trồng tự thụ phấn. Câu 15: Cần có những điều kiện nào thì mô tế bào tách khỏi cơ thể thực vật có thể sống được? A. Có đầy đủ nước, không khí. B. Cung cấp đủ nước, chất duynh dưỡng. C. Môi trường thích hợp. D. Môi trường thích hợp, đủ chất duynh dưỡng. Câu 16: Tính toàn năng của tế bào thực vật được thể hiện như thế nào? Mọi tế bào đều chứa hệ gen quy định kiểu gen của loài. Mọi tế bào đều chứa hệ gen quy định kiểu hình của loài. Mọi tế bào đều chứa hệ gen quy định khả năng sống sót và tồn tại của loài. Mọi tế bào đều chứa hệ gen quy định khả năng sinh sản tại của loài. Câu 17: Loại thí nghiệm nào sau đây được tiến hành ở mạng lưới khảo nghiệm giống cấp quốc gia? A. Thí nghiệm so sánh giống. B. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật. C. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo. D. Thí nghiệm so sánh sống, thí nghiệm sản xuất quảng cáo. Câu 18: Điểm khác biệt nhau giữa quy trình sản xuất giống cây trồng tự thụ phấn và thụ phấn chéo là: A. Sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng. B. Loại bỏ những cây xấu chỉ chọn cây tốt. C. Sản xuất hạt giống nguyên chủng. D. Loại bỏ các cây không đạt yêu cầu trước khi tung phấn. Câu 19: Ở địa phương em, hàng năm thay đổi giống lúa là tiến hành loại thí nghiệm nào? A. Thí nghiệm so sánh giống. B. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo. C. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật. D. không phải các thí nghiệm trên. Câu 20: Tính toàn năng của tế bào thực vật được thể hiện như thế nào? Mọi tế bào đều chứa hệ gen quy định kiểu gen của loài. Mọi tế bào đều chứa hệ gen quy định kiểu hình của loài. Mọi tế bào đều chứa hệ gen quy định khả năng sống sót và tồn tại của loài. Mọi tế bào đều chứa hệ gen quy định khả năng sinh sản tại của loài. II. TỰ LUẬN: Câu 1: Hãy trình bày mục đích và nội dung – phạm vi tiến hành của thí nghiệm so sánh giống? (2 điểm) Câu 2: So sánh điểm giống và khác nhau giữa sơ đồ duy trì và sơ đồ phục tráng trong quy trình sản xuất giống cây trồng tự thụ phấn.(2 điểm) Câu 3: Tại sao phải nghiệm giống cây trồng trước khi đưa vào sản xuất đại trà? (1 điểm)

File đính kèm:

  • dockiem tra 1 tiet.doc