Kiểm tra 15 phút môn Vật lí 8

ĐỀ BÀI:

I. Dùng những từ thích hợp điền vào chỗ trống của các câu dưới đây:

1.( 1 điểm) Các chất được cấu tạo từ các .và .

Chúng chuyển động.Nhiệt độ của vậ càng.thì

chuyển động này càng .

2.(1 điểm) Nhiệt năng của một vật là.

Nhiệt năng có thể thay đổi bằng cách.và .

Có ba hình thức truyền nhiệt là.

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 31/12/2016 | Lượt xem: 425 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra 15 phút môn Vật lí 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Điểm Họ và tên:...................................... Lớp:.... KIỂM TRA 15 phút MÔN VẬT LÍ 8 ĐỀ BÀI: I. Dùng những từ thích hợp điền vào chỗ trống của các câu dưới đây: 1.( 1 điểm) Các chất được cấu tạo từ các .................................và .................................. Chúng chuyển động.....................................Nhiệt độ của vậ càng.............................thì chuyển động này càng ................................... 2.(1 điểm) Nhiệt năng của một vật là................................................................................ Nhiệt năng có thể thay đổi bằng cách........................................và ................................... Có ba hình thức truyền nhiệt là......................................................................................... II. Khoanh tròn (hoặc viết vào bài làm) chữ cái đứng trước phương án trả lời mà em cho là đúng: 1.(1 điểm) Nhỏ một giọt nước nóng vào một cốc nước lạnh thì nhiệt năng của giọt nước và của nước trong cốc thay đổi như thế nào? Coi như không có sự trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh. A. Nhiệt năng của giọt nước tăng, của nước trong cốc giảm. B. Nhiệt năng của giọt nước giảm, của nước trong cốc tăng. C. Nhiệt năng của giọt nước và của nước trong cốc đều giảm. D. Nhiệt năng của giọt nước và của nước trong cốc đều tăng. 2. (2 điểm) Trong các cách sắp xếp vật liệu dẫn nhiệt từ tốt hơn đến kém hơn sau đây, cách nào là đúng? A. Đồng, nước, thủy ngân, không khí. B. Đồng, thủy ngân, nước, không khí. C. Thủy ngân, đồng, nước, không khí. D. Không khí, nước, thủy ngân, đồng. ( Thủy ngân là kim loại duy nhất tồn tại dưới dạng lỏng ở nhiệt độ thường, thủy ngân không dính ướt, khi rơi ra đất nó lăn tròn như hòn bi). 3. (1 điểm) Đối lưu là sự truyền nhiệt xảy ra: A. Chỉ ở chất lỏng. B. Chỉ ở chất khí. C.Chỉ ở chất lỏng và chất khí. D. Cả ở chất lỏng, chất khí và chất rắn. 4.( 1 điểm) Người ta thả ba miếng kim loại đồng, nhôm, chì có cùng khối lượng vào một cốc nước nóng. Hỏi nhiệt độ cuối cùng của ba miếng kim loại trên sẽ thế nào? A. Nhiệt độ của miếng nhôm cao nhất, rồi đến của miếng đồng, của miếng chì. B. Nhiệt độ của miếng chì cao nhất, rồi đến của miếng đồng, của miếng nhôm. C.Nhiệt độ của miếng đồng cao nhất, rồi đến của miếng nhôm, của miếng chì. D. Nhiệt độ của ba miếng bằng nhau. III. Bài tập (3 điểm). Người ta thả ba miếng kim loại đồng, nhôm, chì có cùng khối lượng và cùng được nung nóng đến đến 1000C vào một cốc nước lạnh. Hãy so sánh nhiệt lượng do ba miếng kim loại trên truyền cho nước cho tới khi có cân bằng nhiệt. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.K; của đồng là 380J/kg.K; của chì là 130J/kg.K. BÀI LÀM: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docKT 15 phút Vật lí 8 KII.doc
Giáo án liên quan