Kiểm tra (45 phút) môn: Công nghệ

Câu1. Hoàn thành quy trình công nghệ chế biến tinh bột sắn

Sắn thu hoạch .Ngiền Thu hồi tinh bột Bảo quản ướt .đóng gói ,sử dụng.

Câu2. Bước tiếp theo của phân loại làm sạch trong công nghệ chế biến rau quả theo phương pháp đóng hộp là

a. xử lí nhiệt b. thanh trùng c. Xử lí cơ học d. vào hộp làm nguội.

Câu3. Kinh doanh là

a. việc thực hiện những công việc mà pháp luật cho phép nhằm thu lợi nhuận

b. là những điều kiện hoang cảnh thuận lợi để nhà kinh doanh thực hiện mục tiêu kinh doanh

c. là tổ chức kinh tế được thành lập nhằm mục đích thực hiện hoạt động kinh doanh

d. tất cả đúng

Câu4. Cơ hội kinh doanh là

a. việc thực hiện những công việc mà pháp luật cho phép nhằm thu lợi nhuận

b. là những điều kiện hoang cảnh thuận lợi để nhà kinh doanh thực hiện mục tiêu kinh doanh

c. là tổ chức kinh tế được thành lập nhằm mục đích thực hiện hoạt động kinh doanh

d. vốn kinh doanh của doanh nghiệp do các thành viên đóng góp và được ghi lại

Câu5. Cổ phiếu là

a. vốn kinh doanh của doanh nghiệp do các thành viên đóng góp và được ghi lại

b. chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của cộng ty

c. vốn điều lệ của công ty được chia làm nhiều phần bằng nhau

là chứng chỉ (giấy tờ) có

doc1 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 29/12/2016 | Lượt xem: 254 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra (45 phút) môn: Công nghệ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên: Lớp:.. Kiểm tra (45phút) Môn:Công nghệ Câu1. Hoàn thành quy trình công nghệ chế biến tinh bột sắn Sắn thu hoạch .Ngiền Thu hồi tinh bột Bảo quản ướt .đóng gói ,sử dụng. Câu2. Bước tiếp theo của ‘phân loại làm sạch ‘ trong công nghệ chế biến rau quả theo phương pháp đóng hộp là a. xử lí nhiệt b. thanh trùng c. Xử lí cơ học d. vào hộp làm nguội. Câu3. Kinh doanh là việc thực hiện những công việc mà pháp luật cho phép nhằm thu lợi nhuận là những điều kiện hoang cảnh thuận lợi để nhà kinh doanh thực hiện mục tiêu kinh doanh là tổ chức kinh tế được thành lập nhằm mục đích thực hiện hoạt động kinh doanh tất cả đúng Câu4. Cơ hội kinh doanh là việc thực hiện những công việc mà pháp luật cho phép nhằm thu lợi nhuận là những điều kiện hoang cảnh thuận lợi để nhà kinh doanh thực hiện mục tiêu kinh doanh là tổ chức kinh tế được thành lập nhằm mục đích thực hiện hoạt động kinh doanh vốn kinh doanh của doanh nghiệp do các thành viên đóng góp và được ghi lại Câu5. Cổ phiếu là vốn kinh doanh của doanh nghiệp do các thành viên đóng góp và được ghi lại chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của cộng ty vốn điều lệ của công ty được chia làm nhiều phần bằng nhau là chứng chỉ (giấy tờ) có giá trị và xác nhận quyền sở hữucổ phần doang nghiệp Câu6. Cổ phần là vốn kinh doanh của doanh nghiệp do các thành viên đóng góp và được ghi lại chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của cộng ty vốn điều lệ của công ty được chia làm nhiều phần bằng nhau là chứng chỉ (giấy tờ) có giá trị và xác nhận quyền sở hữucổ phần doang nghiệp Câu7 . Chứng khoán là a. vốn kinh doanh của doanh nghiệp do các thành viên đóng góp và được ghi lại chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của cộng ty vốn điều lệ của công ty được chia làm nhiều phần bằng nhau d. là chứng chỉ (giấy tờ) có giá trị và xác nhận quyền sở hữucổ phần doang nghiệp Câu8. Kinh doanh hộ gia đình có đặc điểm a. vốn ít b. số lượng lao động không nhiều c. doanh thu không lớn d. quy mô kinh doanh nhỏ Câu9. Các lĩnh vực kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp nhỏ hoạt động sản xuất hàng hoá c. hoạt động mua bán hàng hoá hoạt động dịch vụ d. tất cả các hoạt động trên Câu10. Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh gồm mấy bước Câu11. Nêu những căn cứ xác định lĩnh vực kinh doanh Câu12. Nêu những thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp nhỏ Câu13. Nêu quy trình công nghệ chế biến cà phê nhân theo phương pháp ướt Câu14. Nêu quy trình công nghệ làm ruốc cá Câu15. Nêu một số phương pháp chế biến thịt, cá

File đính kèm:

  • dockiem tra CN 10.doc