Kiểm tra đội tuyển địa lý thời gian: 120 phút

a, Loại biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tỉ lệ giá trị sản lượng công nghiệp giữa các vùng theo bảng trên là:

1. Biểu đồ đường biểu diễn 3. Biểu đồ hình tròn

2. Biểu đồ hình cột 4. Biểu đồ miền

b, Hãy vẽ biểu đồ đã chọn vào bài kiểm tra.

c, Từ năm 1977 đến 1999, sự phân hóa tỉ lệ giá trị sản lượng công nghiệp ở miền Bắc đã chuyển dịch theo hướng:

1. Đồng bằng sông Hồng giảm 1/2

2. Vùng núi và trung du phía Bắc tăng 7,4 %.

3. Vùng Bắc Trung Bộ giảm 1/2

4. Các vùng công nghiệp phía Bắc đều giảm đi một nửa.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 16/01/2017 | Lượt xem: 507 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra đội tuyển địa lý thời gian: 120 phút, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra đội tuyển địa lý. Ngày 7 tháng 11 năm 2007 Thời gian: 120 phút. Đề bài: Câu 1: Vẽ biểu đồ và nêu nhận xét. Cho bảng số liệu: Giá trị sản lượng công nghiệp phân theo vùng lãnh thổ nước ta thời kì 1977 - 1999 (%) Vùng kinh tế 1977 1999 * Miền Bắc 58,0 29,5 Vùng núi và trung du Bắc Bộ 15,0 7,6 Vùng đồng bằng sông Hồng 36,3 18,6 Vùng Bắc Trung Bộ 6,7 3,3 * Miền Nam 42,0 70,5 Vùng duyên hải Nam Trung Bộ 6,0 5,0 Vùng Tây Nguyên 1,1 0,6 Vùng Đông Nam Bộ 29,6 54,8 Vùng đồng bằng sông Cửu Long 5,3 10,1 a, Loại biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tỉ lệ giá trị sản lượng công nghiệp giữa các vùng theo bảng trên là: 1. Biểu đồ đường biểu diễn 3. Biểu đồ hình tròn 2. Biểu đồ hình cột 4. Biểu đồ miền b, Hãy vẽ biểu đồ đã chọn vào bài kiểm tra. c, Từ năm 1977 đến 1999, sự phân hóa tỉ lệ giá trị sản lượng công nghiệp ở miền Bắc đã chuyển dịch theo hướng: 1. Đồng bằng sông Hồng giảm 1/2 2. Vùng núi và trung du phía Bắc tăng 7,4 %. 3. Vùng Bắc Trung Bộ giảm 1/2 4. Các vùng công nghiệp phía Bắc đều giảm đi một nửa. d, Từ năm 1977 đến nay, sự phân hóa tỉ trọng giá trị sản lượng công nghiệp ở các tỉnh phía nam không giống nhau giữa các vùng: 1. Duyên hải Nam Trung Bộ giảm chút ít. 2. Tây Nguyên giảm mạnh. 3. Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long tăng gấp đôi. 4. Tất cả đều đúng. e, Nhân tố tự nhiên định hướng cho quá trình tập trung sản xuất công nghiệp chuyên môn hoá cao ở các vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Hồng là: 1. Nằm kề các nguồn nguyên liệu và năng lượng. 2. Tiện cho việc xuất nhập khẩu 3. Chính sách ưu tiên đầu tư cho các vùng công nghiệp trọng điểm 4. Sự dồi dào nguồn lao động có truyền thống sản xuất tại chỗ. g, Năm 1977, tình trạng tập trung trong sản xuất công nghiệp trọng điểm vùng lãnh thổ ở nước ta xếp theo thứ tự lần lượt là: 1. Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long. 2. Đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng, và Bắc Trung Bộ. 3. Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng. 4. Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ, miền núi và trung du Bắc Bộ. h, Nhận xét nào không phải là xu hướng phân hóa lãnh thổ công nghiệp ở nước ta từ năm 1977 đến nay: 1. Giảm tỉ trọng công nghiệp phía Bắc. 2. Tăng tỉ trọng công nghiệp phía Nam lên gấp 2 lần. 3. Khu vực kinh tế phía Bắc vẫn là vùng trọng điểm số 1. 4. Vùng Đông Nam Bộ đứng đầu với hơn 1/2 giá trị sản lượng công nghiệp cả nước. Câu 2: Dựa vào át lát địa lý Việt Nam và kiến thức đã học: Trình bày sự phân bố ngành vận tải hàng không của nước ta. Câu 3: Việc phát triển các dịch vụ điện thoại và Internet tác động như thế nào đến đời sống kinh tế - xã hội nước ta? Bài làm:

File đính kèm:

  • dockiemtradoituyen07-08.doc
Giáo án liên quan