Kiểm tra học kì 1 môn : Vật lý 9 - Thời gian : 60 phút

Câu 1 : Mắc nối tiếp hai điện trở có giá trị lần lượt R1 = 8 , R2 = 12 vào hai đầu đoạn mạch có hiệu điện thế U = 4,8 V, cường độ dòng điện qua mạch có thể nhận giá trị nào ?

 a. I = 0,6 A c. I = 0,4 A

 b. I = 0,24 A d. I = 1 A

 Câu 2 : Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của công hay điện năng ?

 a. J c. Ws

 b. KWh d. V . A

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 03/01/2017 | Lượt xem: 652 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra học kì 1 môn : Vật lý 9 - Thời gian : 60 phút, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn : VẬT LÝ 9-Thời gian : 60 phút A/ TRẮC NGHIỆM (3đ) Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng: Câu 1 : Mắc nối tiếp hai điện trở có giá trị lần lượt R1 = 8 , R2 = 12 vào hai đầu đoạn mạch có hiệu điện thế U = 4,8 V, cường độ dòng điện qua mạch có thể nhận giá trị nào ? a. I = 0,6 A c. I = 0,4 A b. I = 0,24 A d. I = 1 A Câu 2 : Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của công hay điện năng ? a. J c. Ws b. KWh d. V . A Câu 3 : Có thể dùng qui tắc nắm tay phải để xác định chiều : a. Đường sức từ trong lòng ống dây khi biết chiều dòng điện. b. Đường sức từ của một dây dẫn thẳng khi biết chiều dòng điện. c. Dòng điện trong dây dẫn thẳng khi biết chiều đường sức từ. d. Cả a, b, c Câu 4 : Trong các công thức sau đây công thức nào không phù hợp với đoạn mạch mắc song song : a. I = I1 + I2 c. U = U1 = U2 b. R = R1 + R2 d. = + Câu 5 : Tại sao trong động cơ điện phải có bộ phận cỗ góp điện ? a. Vì khi khung dây quay, dây dẫn điện khỏi bị rối. b. Vì khi khung qua mặt phẳng trung hoà dòng điện trong khung được đổi chiều. c. Vì như vậy sẽ làm cho khung quay được liên tục. d. Cả a, b, c. Câu 6 : Điều nào sau đây là sai khi nói về công suất của dòng điện ? a. Đơn vị của công suất là oát (W). b. P = U.I là công thức tính công suất của dòng điện trong một đoạn mạch khi biết hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch đó. c. Một oát là công suất của một dòng điện chạy qua giữa hai điểm có hiệu điện thế 1 vôn. d. Công suất của dòng điện trong một đoạn mạch bằng tích hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch với cường độ dòng điện trong mạch. B/ CÂU HỎI (3đ) Câu 1: Biến trở là gì ? (0,5đ) Câu 2: qui tắc nào để xác định chiều của lực điện từ. Hãy phát biểu qui tắc đó ? (1đ) Câu 3 : Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào ? Công thức ? (1,5đ) C/ BÀI TẬP : (4đ) Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 220V thì cường độ dòng điện qua đèn là 341 mA. a. Tính điện trở của đèn ? b. Tính công suất của đèn ? c. Bóng đèn này được sử dụng như trên trung bình 6 giờ trong một ngày. Tính điện năng mà đèn tiêu thụ trong một tháng (30 ngày) theo đơn vị Jun và số đếm của công tơ điện ?

File đính kèm:

  • docDETHIHK1LY9.doc
Giáo án liên quan