Kiểm tra học kì I môn: Vật lý - Trường THCS Vĩnh Xương

khoanh tròn câu trả lời đúng (5 điểm)

Câu 1.Điều nào sau đây là đúng khi nói về từ trường?

 a).Xung quanh nam châm luôn có từ trường.

 b).Từ trường có thể tác dụng lên nam châm thử đặt trong nó.

 c).Xung quanh trái đất có từ trường.

 d).Các phát biểu A,B và C đều đúng.

Câu 2.Quy tắc bàn tay trái dùng để làm gì?Hãy chọn câu trả lời đúng.

a).Xác định chiều của lực từ tác dụng lên một đọan dây dẫn có dòng điện đặt trong từ trường.

b).Xác định chiều dòng điện chạy qua ống dây.

c).Xác định chiều đường sức từ của thanh nam châm.

 d). Xác định chiều đường sức từ của của dòng điện trong dây dẫn thẳng

1). Trong đoạn mạch mắc nối tiếp ,công thức nào sau đây là sai?

 a). R=R1=R2=.Rn b). I=I1=I2=.In

 c). U=U1+U2+.Un d). R=R1+R2+.Rn

 

doc10 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 30/12/2016 | Lượt xem: 305 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra học kì I môn: Vật lý - Trường THCS Vĩnh Xương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Phòng giáo dục tân châu kiểm tra học kì I Trường THCS Vĩnh xương Môn :vật lý Thời gian :60 phút Điểm (bằng chử) Điểm(bằng số) Chữ kí Gk1 Chữ kí Gk2 Chữ kí Gt1 Chữ kí Gt2 I.khoanh tròn câu trả lời đúng (5 điểm) Câu 1.Điều nào sau đây là đúng khi nói về từ trường? a).Xung quanh nam châm luôn có từ trường. b).Từ trường có thể tác dụng lên nam châm thử đặt trong nó. c).Xung quanh trái đất có từ trường. d).Các phát biểu A,B và C đều đúng. Câu 2.Quy tắc bàn tay trái dùng để làm gì?Hãy chọn câu trả lời đúng. a).Xác định chiều của lực từ tác dụng lên một đọan dây dẫn có dòng điện đặt trong từ trường. b).Xác định chiều dòng điện chạy qua ống dây. c).Xác định chiều đường sức từ của thanh nam châm. d). Xác định chiều đường sức từ của của dòng điện trong dây dẫn thẳng 1). Trong đoạn mạch mắc nối tiếp ,công thức nào sau đây là sai? a). R=R1=R2=.......Rn b). I=I1=I2=........In c). U=U1+U2+......Un d). R=R1+R2+........Rn 2). Một bóng đèn điện khi thấp sáng có điện trở 15 và cường độ dòng điện chạy qua là 0.3A.hiệu điện thế giửa hai đầu dây tocù bóng đèn khi đó là bao nhiêu? a). U=4.5V b). U=15.3V c). U=5V d). Một giá trị khác 3). Một biếp điện có ghi220v-1Kw hoạt động liên tục trong khoảng thời gian 2 giờ với hiệu điện thế 220v.hỏi điện năng mà biếp điện tiêu thụ trong khoảng thờio gian đó là bao nhiêu? a). A=2KW.h b). A=7200Kw.h c). A=2000kW.h d). A=220J 4). Hãy chọn công thức đúng trong các công thức sau, biểu thị công thức của định luật ôm (ohm)? a). b). U=I.R c). d). 5). Hãy chọn biểu thức đúng trong các biểu thức sau đây để có thể dùng để tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn khi có dòng điện chạy qua? a). Q=U.I.t b). c). Q=I2.R.t d). Cả ba công thức trên 6). Cho hai điện trở R1=4,R2=6 được mắc song song nhau.điện trở tương đương Rtđ của đoạn mạch có thể nhận giá trị nào là đúng trong các giá trị sau: a). Rtđ=10 b). Rtđ=2 c). Rtđ=2.4 d). Rtđ=24 7). Một -biến trở con chạy dài 50m được làm bằng dây dẫn hợp kimnikêlin có điện trở suất 0.4.10 -6 m,tiết diện đều 0.5mm2.điện trở lớn nhất có thể nhận giá trị sau: a). R=40 b). R=62.5 c). R=0.04 d). Một giá trị khác 8). Khi hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn tăng hay giảm bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó thay đổi như thế nào? a). Tăng hay giảm bấy nhiêu lần. b). Không thay đổi c). Giảm hay tăng bấy nhiêu lần d). Không xác định chính xác được. 9).Điều nào sau đây là đúng khi nói về từ trường? a).Xung quanh nam châm luôn có từ trường. b).Từ trường có thể tác dụng lên nam châm thử đặt trong nó. c).Xung quanh trái đất có từ trường. d).Các phát biểu A,B và C đều đúng. 10).Quy tắc bàn tay trái dùng để làm gì?Hãy chọn câu trả lời đúng. a).Xác định chiều của lực từ tác dụng lên một đọan dây dẫn có dòng điện đặt trong từ trường. b).Xác định chiều dòng điện chạy qua ống dây. c).Xác định chiều đường sức từ của thanh nam châm. d). Xác định chiều đường sức từ của của dòng điện trong dây dẫn thẳng. II.Chọn từ thích hợp điền vào chổ trống(1 điểm) Câu 1: điện trở tương đương của một đoạn mạch nối tiếp bằng . Câu 2:công suất tiêu thụ của đoạn mạch được tính bằng tích giữa hiệu điện thế đặt vào hai đầu đoạn mạch và III.Bài tập Câu 1 Aùp dụng quy tắc bàn tay tay trái xác định lực từ trong các trường hợp sau (1 điểm) N S S N Câu 2: Một ấm điện có ghi 220V-500w được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun sôi 1.2L nươc với nhiệt độ ban đầu 20 oC .hiệu suất của ấm 80% trong đó nhiệt lượng cần cung cấp đun sôi nước là có ích. a.Tính nhiệt lượng cần cung cấp đề đun sôi nước trên.biết nhiệt dung riêng của nước là C=4200J/Kg.K. b.Tính nhiêt5 lượng mà ấm điện tỏa ra khi đó. c.Tính thời gian đun sôi lượng nước trên.  Điểm Lời Phê Trường THCS Vĩnh Xương Họ tên : Lớp : 9A KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN : vật lý ________. Nội dung đề thi số : 002 1). Một bóng đèn điện khi thấp sáng có điện trở 15 và cường độ dòng điện chạy qua là 0.3A.hiệu điện thế giửa hai đầu dây tocù bóng đèn khi đó là bao nhiêu? a). U=5V b). U=15.3V c). U=4.5V d). Một giá trị khác 2). Hãy chọn công thức đúng trong các công thức sau, biểu thị công thức của định luật ôm (ohm)? a). U=I.R b). . c). d). 3). Khi hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn tăng hay giảm bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó thay đổi như thế nào? a). Không thay đổi b). Giảm hay tăng bấy nhiêu lần c). Không xác định chính xác được. d). Tăng hay giảm bấy nhiêu lần. 4). Một -biến trở con chạy dài 50m được làm bằng dây dẫn hợp kimnikêlin có điện trở suất 0.4.10 -6 m,tiết diện đều 0.5mm2.điện trở lớn nhất có thể nhận giá trị sau: a). R=62.5 b). R=40 c). R=0.04 d). Một giá trị khác 5). Trong đoạn mạch mắc nối tiếp ,công thức nào sau đây là sai? a). R=R1=R2=.......Rn b). I=I1+I2+.........In c). U=U1+U2+......Un d). R=R1+R2+........Rn 6). Một biếp điện có ghi220v-1Kw hoạt động liên tục trong khoảng thời gian 2 giờ với hiệu điện thế 220v.hỏi điện năng mà biếp điện tiêu thụ trong khoảng thờio gian đó là bao nhiêu? a). A=220J b). A=7200Kw.h c). A=2000kW.h d). A=2KW.h 7). Hãy chọn biểu thức đúng trong các biểu thức sau đây để có thể dùng để tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn khi có dòng điện chạy qua? a). Q=I2.R.t b). Cả ba công thức trên c). d). Q=U.I.t 8). Cho hai điện trở R1=4,R2=6 được mắc song song nhau.điện trở tương đương Rtđ của đoạn mạch có thể nhận giá trị nào là đúng trong các giá trị sau: a). Rtđ=10 b). Rtđ=24 c). Rtđ=2 d). Rtđ=2.4 II.Chọn từ thích hợp điền vào chổ trống(1 điểm) Câu 1: điện trở tương đương của một đoạn mạch song song bằng . Câu 2:công suất tiêu thụ của đoạn mạch được tính bằng tích giữa hiệu điện thế đặt vào hai đầu đoạn mạch và III.Bài tập Cho mạch điện như sơ đồ hình vẽ 2 R2 A 1 B R1 3 R3 R1=5 R2=R3=3,cường độ dòng điện chạy qua R2 là I2=2A.tính a.RAB=? b.U3=? câu 2:Đường dây dẫn từ mạng điện chung tới gia đình có chiều dài tổng cộng 20m có lõi bằng đồng tiết diện 0.5mm2.hiệu điện thế cuối đường dây là 220V.gia đình này sử dụng tổng công suất là 100W trung bình 3 giờ mỗi ngày.biết điện trở suất của đồng bằng 1.7.10-8. m a.Tính điện trở toàn bộ đường dây dẫn từ mạng điện chung của gia đình. b.Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn khi sử dụng công suất đả cho trên. c.Tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn trong khoảng 30 ngày theo đơn vị KW.h  Điểm Lời Phê Trường THCS Vĩnh Xương Họ tên : Lớp : 9A KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN : vật lý ________ Nội dung đề thi số : 003 1). Khi hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn tăng hay giảm bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó thay đổi như thế nào? a). Không thay đổi b). Giảm hay tăng bấy nhiêu lần c). Tăng hay giảm bấy nhiêu lần. d). Không xác định chính xác được. 2). Một -biến trở con chạy dài 50m được làm bằng dây dẫn hợp kimnikêlin có điện trở suất 0.4.10 -6 m ,tiết diện đều 0.5mm2.điện trở lớn nhất có thể nhận giá trị sau: a). Một giá trị khác b). R=62.5 c). R=0.04 d). R=40 3). Hãy chọn công thức đúng trong các công thức sau, biểu thị công thức của định luật ôm (ohm)? a). b). U=I.R c). d). . 4). Một biếp điện có ghi220v-1Kw hoạt động liên tục trong khoảng thời gian 2 giờ với hiệu điện thế 220v.hỏi điện năng mà biếp điện tiêu thụ trong khoảng thờio gian đó là bao nhiêu? a). A=220J b). A=7200Kw.h c). A=2000kW.h d). A=2KW.h 5). Một bóng đèn điện khi thấp sáng có điện trở 15 và cường độ dòng điện chạy qua là 0.3A.hiệu điện thế giửa hai đầu dây tó bóng đèn khi đó là bao nhiêu? a). U=5V b). U=15.3V c). U=4.5V d). Một giá trị khác 6). Trong đoạn mạch mắc nối tiếp ,công thức nào sau đây là sai? a). U=U1+U2+......Un b). I=I1+I2+.........In c). R=R1=R2=.......Rn d). R=R1+R2+........Rn 7). Cho hai điện trở R1=4,R2=6 được mắc song song nhau.điện trở tương đương Rtđ của đoạn mạch có thể nhận giá trị nào là đúng trong các giá trị sau: a). Rtđ=10 b). Rtđ=2 c). Rtđ=2.4 d). Rtđ=24 8). Hãy chọn biểu thức đúng trong các biểu thức sau đây để có thể dùng để tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn khi có dòng điện chạy qua? a). Q=I2.R.t b). Q=U.I.t c). d). Cả ba công thức trên II.Chọn từ thích hợp điền vào chổ trống(1 điểm) Câu 1: điện trở tương đương của một đoạn mạch nối tiếp bằng . Câu 2:công suất tiêu thụ của đoạn mạch được tính bằng tích giữa hiệu điện thế đặt vào hai đầu đoạn mạch và III.Bài tập Câu 1 cho mạch điên như sơ đồ hình vẽ:(2 điểm) R2 A R1 B R3 R1=2 R2=R3=4.cường độ dòng điện chạy qua R2 làI2=2A.tính: a.RAB=? b.U3=? câu 2: Một ấm điện có ghi 220V-100w được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun sôi 1.5L nươc với nhiệt độ ban đầu 30 oC .hiệu suất của ấm 80% trong đó nhiệt lượng cần cung cấp đun sôi nước là có ích. a.Tính nhiệt lượng cần cung cấp đề đun sôi nước trên.biết nhiệt dung riêng của nước là C=4200J/Kg.K. b.Tính nhiệt lượng mà ấm điện tỏa ra khi đó. c.Tính thời gian đun sôi lượng nước trên.  Điểm Lời Phê Trường THCS Vĩnh Xương Họ tên : Lớp : 9A KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN : vật lý ________ Nội dung đề thi số : 004 1). Một biếp điện có ghi220v-1Kw hoạt động liên tục trong khoảng thời gian 2 giờ với hiệu điện thế 220v.hỏi điện năng mà biếp điện tiêu thụ trong khoảng thờio gian đó là bao nhiêu? a). A=220J b). A=7200Kw.h c). A=2000kW.h d). A=2KW.h 2). Hãy chọn công thức đúng trong các công thức sau, biểu thị công thức của định luật ôm (ohm)? a). . b). U=I.R c). d). 3). Trong đoạn mạch mắc nối tiếp ,công thức nào sau đây là sai? a). U=U1+U2+......Un b). I=I1+I2+.........In c). R=R1=R2=.......Rn d). R=R1+R2+........Rn 4). Một -biến trở con chạy dài 50m được làm bằng dây dẫn hợp kimnikêlin có điện trở suất 0.4.10 -6 m,tiết diện đều 0.5mm2.điện trở lớn nhất có thể nhận giá trị sau: a). R=40 b). R=62.5 c). R=0.04 d). Một giá trị khác 5). Một bóng đèn điện khi thấp sáng có điện trở 15 và cường độ dòng điện chạy qua là 0.3A.hiệu điện thế giửa hai đầu dây tó bóng đèn khi đó là bao nhiêu? a). U=5V b). U=15.3V c). Một giá trị khác d). U=4.5V 6). Khi hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn tăng hay giảm bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó thay đổi như thế nào? a). Tăng hay giảm bấy nhiêu lần. b). Không thay đổi c). Giảm hay tăng bấy nhiêu lần d). Không xác định chính xác được. 7). Cho hai điện trở R1=4,R2=6 được mắc song song nhau.điện trở tương đương Rtđ của đoạn mạch có thể nhận giá trị nào là đúng trong các giá trị sau: a). Rtđ=10 b). Rtđ=2 c). Rtđ=2.4 d). Rtđ=24 8). Hãy chọn biểu thức đúng trong các biểu thức sau đây để có thể dùng để tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn khi có dòng điện chạy qua? a). Q=I2.R.t b). Cả ba công thức trên c). d). Q=U.I.t II.Chọn từ thích hợp điền vào chổ trống(1 điểm) Câu 1: điện trở tương đương của một đoạn mạch song song bằng . Câu 2:công suất tiêu thụ của đoạn mạch được tính bằng tích giữa hiệu điện thế đặt vào hai đầu đoạn mạch và III.Bài tập Cho mạch điện như sơ đồ hình vẽ 2 R2 A 1 B R1 3 R3 R1=5 R2=R3=3,cường độ dòng điện chạy qua R2 là I2=2A.tính a.RAB=? b.U3=? câu 2:Đường dây dẫn từ mạng điện chung tới gia đình có chiều dài tổng cộng 10m có lõi bằng đồng tiết diện 0.5mm2.hiệu điện thế cuối đường dây là 220V.gia đình này sử dụng tổng công suất là 200W trung bình 3 giờ mỗi ngày.biết điện trở suất của đồng bằng 1.7.10-8. m a.Tính điện trở toàn bộ đường dây dẫn từ mạng điện chung của gia đình. b.Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn khi sử dụng công suất đả cho trên. c.Tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn trong khoảng 30 ngày theo đơn vị KW.h

File đính kèm:

  • doc4 DEKTHKI THCS VINH XUONGANGIANG.doc