Kiểm tra học kỳ I môn Vật lý 9

Đề ra :

Câu1. Khi nào ta cần mắc điện trở mới nối tiếp với điện trở cũ ?

A. Muốn giảm điện trở của mạch điện.

B. Muốn tăng cường độ dòng điện qua mạch chính.

C. Muốn tăng điện trở của mạch điện .

D. Muốn tăng công suất của mạch chính.

Câu 2. Một dây đồng chất, chiều dài l, tiết diện s có điện trở R=12 ,được gấp đôi thành chiều dài HHH+l/2 . Điện trở của dây mới có trị số :

A. 6; B. 2 ; C. 12 ; D. 3 .

Câu 3. Hệ thức nào không phải là công thức tính công suất :

A. P=UI B. P=UIR, C. P=I2R, D. P= U2/R .

Câu 4. Có thể mắc hai điện trở R1=30 , chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là 2A và R2= 10 chịu được dòng điện lớn nhất là 5A vào hiệu điện thế nào dưới đây ?

A. 30 V B. 150V C. 60V D. 50V .

Câu 5. Điền số thích hợp vào chổ trống :

A. 1w =.Kw. B. 1Mw =.Kw .

C. 1Mw = .W . D. 1Kw = .W .

 

doc1 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 04/01/2017 | Lượt xem: 286 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra học kỳ I môn Vật lý 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ.....ngày.....tháng....năm 2008. Kiểm tra học kỳ I . Môn : Vật lý 9. Họ và tên :................................................. Lớp : 9.... Điểm Nhận xét của giáo viên Đề ra : Câu1. Khi nào ta cần mắc điện trở mới nối tiếp với điện trở cũ ? A. Muốn giảm điện trở của mạch điện. B. Muốn tăng cường độ dòng điện qua mạch chính. C. Muốn tăng điện trở của mạch điện . D. Muốn tăng công suất của mạch chính. Câu 2. Một dây đồng chất, chiều dài l, tiết diện s có điện trở R=12 ,được gấp đôi thành chiều dài HHH+l/2 . Điện trở của dây mới có trị số : A. 6; B. 2 ; C. 12 ; D. 3 . Câu 3. Hệ thức nào không phải là công thức tính công suất : A. P=UI B. P=UIR, C. P=I2R, D. P= U2/R . Câu 4. Có thể mắc hai điện trở R1=30 , chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là 2A và R2= 10 chịu được dòng điện lớn nhất là 5A vào hiệu điện thế nào dưới đây ? A. 30 V B. 150V C. 60V D. 50V . Câu 5. Điền số thích hợp vào chổ trống : A. 1w =.......................................Kw. B. 1Mw =...............................Kw . C. 1Mw = ...................................W . D. 1Kw = ...............................W . Câu 6. Một bóng đèn có ghi 110V-60W ,trường hợp nào bóng sáng bình thường : A. Mắc vào hiệu điện thế 110V . B. Mắc hai bóng như trên song song với nhau vào hiệu điện thế 220V. C. Mắc hai bóng như trên nối tiếp với nhau vào hiệu điện thế 220V. D. Cả ttrường hợp A và C . Câu 7. Các vật dụng nào sau đây không có ứng dụng tác dụng từ của dòng điện . A. Động cơ điện. B, Nam châm điện. C. Bóng đèn huỳnh quang . D. Loa điện . Câu 8. Phát biểu quy tắc nắm tay phải . Quy tắc nắm tay phải dùng để làm gì ?. Câu 9. Một mạch điện có hiệu điện thế 24V, có điện trở R1=12 , R2=6 . Tính cường độ dòng điện khi R1 nối tiếp R2 . Câu 10. Một ấm điện loại 220V-500W sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun sôi 1 lít nước có nhiệt độ ban đầu là 200C . Biết hiệu suất của ấm là 900/0 . Tính thời gian đun sôi nước ? Biết C= 4200J/Kg.K . ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • dockiemta VAT LI 9hay.doc
Giáo án liên quan