Kiểm tra học kỳ II lớp: 8a môn: Vật lý 8

Câu 1: a) ( 1 điểm) Hãy viết công thức tính nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên. Nêu tên và đơn vị của các đại lượng có trong công thức đó.

b) ( 1 điểm) Cho biết nhiệt dung riêng của đồng cđồng = 380 có ý nghĩa gì?

 

doc2 trang | Chia sẻ: haianhco | Ngày: 26/05/2015 | Lượt xem: 791 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra học kỳ II lớp: 8a môn: Vật lý 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Thứ ngày tháng 5 năm 2009 Họ và tên: ……………………… KIỂM TRA HỌC KỲ II Lớp: 8A… Môn: Vật Lý 8 Đề số 01 Thời gian: 45 phút ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA THẦY (CÔ) GIÁO ĐỀ RA: A- PHẦN LÝ THUYẾT: ( 4 ĐIỂM) Câu 1: a) ( 1 điểm) Hãy viết công thức tính nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên. Nêu tên và đơn vị của các đại lượng có trong công thức đó. b) ( 1 điểm) Cho biết nhiệt dung riêng của đồng cđồng = 380 có ý nghĩa gì? Câu 2: ( 2 điểm) Tại sao về mùa hè, ban ngày gió thường thổi từ biển vào đất liền, còn vào ban đêm thì gió lại thổi từ đất liền ra biển. Hãy dùng kiến thức Vật lý đã học để giải thích hiện tượng trên. B- PHẦN BÀI TẬP: ( 6 ĐIỂM) Câu 1: (3 điểm) Một học sinh thả một thỏi chì có khối lượng 400g ở 200oC vào 250g nước ở 24oC làm nước lên tới 32oC. a) ( 1 điểm) Tính nhiệt lượng nước thu vào? b) ( 1 điểm) Tính nhiệt dung riêng của chì? c) ( 1 điểm) So sánh kết quả nhiệt dung riêng tính được và giá trị nhiệt dung riêng ghi trong bảng (cchì = 130), giải thích vì sao có sự chênh lệch đó. Biết cnước = 4200 C âu 2: ( 3 điểm) Người ta dùng 0,15kg dầu mới đun sôi được 5,5 lít nước ở 20oC a) ( 2 điểm) Tìm hiệu suất của bếp dầu nói trên. b) ( 1 điểm) Nếu hiệu suất của bếp là H’ = 40%, tìm số lít nước được đun sôi lúc này. Biết cnước = 4200, qdầu hoả = 44.106 . BÀI LÀM: Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Thứ ngày tháng 5 năm 2009 Họ và tên: ……………………… KIỂM TRA HỌC KỲ II Lớp: 8A… Môn: Vật Lý 8 Đề số 02 Thời gian: 45 phút ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA THẦY (CÔ) GIÁO ĐỀ RA: A- PHẦN LÝ THUYẾT: ( 4 ĐIỂM) Câu 1: a) ( 1 điểm) Hãy viết công thức tính nhiệt lượng do nhi ên liệu đốt cháy toả ra. Nêu tên và đơn vị của các đại lượng có trong công thức đó. b) ( 1 điểm) Cho biết năng suất toả nhiệt của than đá qthan đá = 27.106 có ý nghĩa gì? Câu 2: ( 2 điểm) Tại sao các xe bồn chở xăng dầu thường sơn cái bồn chứa màu trắng bạc mà ít khi sơn màu khác, làm như vậy có lợi gì? B- PHẦN BÀI TẬP: ( 6 ĐIỂM) Câu 1: (3 điểm) Một học sinh thả một thỏi đồng có khối lượng m(kg) ở 130oC vào 250g nước ở 24oC làm nước lên tới 40oC. a) ( 1 điểm) Tính nhiệt lượng nước thu vào? b) ( 1 điểm) Tính khối lượng của thỏi đồng? c) (1 điểm ) Nếu thỏi kim loại trên được thay bằng thép, tìm khối lượng của thỏi thép lúc này? Biết cnước = 4200, cth ép = 460, cđồng = 380 C âu 2: ( 3 điểm) Người ta dùng 0,1kg dầu mới đun sôi được 4,5 lít nước ở 22oC a) ( 2 điểm) Tìm hiệu suất của bếp dầu nói trên. b) ( 1 điểm) Nếu hiệu suất của bếp là H’ = 50%, tìm số lít nước được đun sôi lúc này. Biết cnước = 4200, qdầu hoả = 44.106 . BÀI LÀM:

File đính kèm:

  • docĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II_V. LÝ 8.doc
Giáo án liên quan