Kỳthi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013 môn thi: toán −giáo dục trung học phổ thông

Câu 1 (3,0 điểm). Cho hàm số

3

31 yx x =−−.

20. xx −

−+=

1) Khảo sát sựbiến thiên và vẽ đồthị ( của hàm số đã cho. ) C

2) Viết phương trình tiếp tuyến của biết hệsốgóc của tiếp tuyến đó bằng 9. (), C

Câu 2 (3,0 điểm

pdf1 trang | Chia sẻ: manphan | Ngày: 06/08/2016 | Lượt xem: 305 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kỳthi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013 môn thi: toán −giáo dục trung học phổ thông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TOÁN − Giáo dục trung học phổ thông Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu 1 (3,0 điểm). Cho hàm số 3 3 1y x x= − − . 2 0.x x− − + = 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( của hàm số đã cho. )C 2) Viết phương trình tiếp tuyến của biết hệ số góc của tiếp tuyến đó bằng 9. ( ),C Câu 2 (3,0 điểm) 1) Giải phương trình 3 3 1 2) Tính tích phân ( )2 0 1 cos d .I x x π = +∫ x 3) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 2 3 lny x x= + − x trên đoạn [ ]1; 2 . Câu 3 (1,0 điểm). Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh cạnh bên vuông góc với mặt phẳng đáy. Đường thẳng tạo với mặt phẳng một góc Tính thể tích của khối chóp theo .S ABCD ABCD ,a SA SD (SAB) yz . o30 . .S ABCD .a II. PHẦN RIÊNG - PHẦN TỰ CHỌN (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc phần 2). 1. Theo chương trình Chuẩn Câu 4.a (2,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Ox cho điểm và mặt phẳng có phương trình , ( 1; 2; 1)M − ( )P 2 2 3 0x y z+ + − = 1) Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua M và vuông góc với ( ).P 2) Viết phương trình mặt cầu có tâm là gốc tọa độ và tiếp xúc với ( )S ( ).P Câu 5.a (1,0 điểm). Cho số phức thỏa mãn (1z ) 2 4 0.i z i+ − − = Tìm số phức liên hợp của .z 2. Theo chương trình Nâng cao Câu 4.b (2,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ cho điểm và đường thẳng có phương trình ,Oxyz ( 1; 1; 0)A − d 1 1. 1 2 1 x y z− += =− 1) Viết phương trình mặt phẳng đi qua gốc tọa độ và vuông góc với ( )P .d 2) Tìm tọa độ điểm M thuộc sao cho độ dài đoạn d AM bằng 6 . Câu 5.b (1,0 điểm). Giải phương trình 2 (2 3 ) 5 3 0z i z i− + + + = trên tập số phức. -------------------- Hết -------------------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: . Số báo danh: ... Chữ kí của giám thị 1: Chữ kí của giám thị 2:

File đính kèm:

  • pdfDe chinh thuc mon Toan THPT 2013.pdf