Lý thuyết trắc nghiệm vật lí 12 - Chương II: Sóng cơ học

A. Phần lý thuyết

Câu 1: Sóng dọc là sóng có phương dao động:

A. Nằm ngang C. Trùng với phương truyền sóng

B. Vuông góc với phương truyền sóng D. Thẳng đứng

Câu 2: Sóng ngang là sóng có phương dao động:

A. Nằm ngang C. Trùng với phương truyền sóng

B. Vuông góc với phương truyền sóng D. Thẳng đứng

Câu 3: Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Chu kì của các phần tử có sóng truyền qua gọi là chu kì dao động của sóng

B. Đại lượng nghịch đảo của chu kì gọi là tần số góc của sóng

C. Vận tốc truyền năng lượng trong dao động gọi là vận tốc sóng

D. Biên độ dao động của sóng luôn là hằng số

Câu 4: Bước sóng là:

A. Quãng đường truyền sóng trong 1s

B. Khoảng cách giữa hai điểm của sóng có li độ bằng không ở cùng một thời điểm

C. Khoảng cách giữa hai bụng sóng

D. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhất trên một phương truyền sóng có cùng pha dao động

 

doc4 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 19/11/2014 | Lượt xem: 3126 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lý thuyết trắc nghiệm vật lí 12 - Chương II: Sóng cơ học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A. Phần lý thuyết Câu 1: Sóng dọc là sóng có phương dao động: Nằm ngang C. Trùng với phương truyền sóng Vuông góc với phương truyền sóng D. Thẳng đứng Câu 2: Sóng ngang là sóng có phương dao động: Nằm ngang C. Trùng với phương truyền sóng Vuông góc với phương truyền sóng D. Thẳng đứng Câu 3: Chọn câu đúng trong các câu sau: Chu kì của các phần tử có sóng truyền qua gọi là chu kì dao động của sóng Đại lượng nghịch đảo của chu kì gọi là tần số góc của sóng Vận tốc truyền năng lượng trong dao động gọi là vận tốc sóng Biên độ dao động của sóng luôn là hằng số Câu 4: Bước sóng là: Quãng đường truyền sóng trong 1s Khoảng cách giữa hai điểm của sóng có li độ bằng không ở cùng một thời điểm Khoảng cách giữa hai bụng sóng Khoảng cách giữa hai điểm gần nhất trên một phương truyền sóng có cùng pha dao động Câu 5: Chọn câu sai trong các câu sau: Môi trường truyền âm có thể là rắn, lỏng hoặc khí Những vật liệu như bông, xốp, nhung truyền âm tốt Vận tốc truyền âm thay đổi theo nhiệt độ Đơn vị cường độ âm là W/m2 Câu 6: Độ to của âm thanh phụ thuộc vào: Cường độ âm C. Biên độ dao động âm Tần số D. Áp suất âm thanh Câu 7: Âm sắc là: Màu sắc của âm Một tính chất của âm giúp ta nhận biết được các nguồn âm Một tính chất vật lí của âm Tính chất vật lí và sinh lí của âm Câu 8: Độ cao của âm là một đặc tính sinh lí của âm được hình thành dựa trên đặc tính vật lí nào của âm: Biên độ B. Tần số C. Biên độ và bước sóng D. Cường độ và tần số Câu 9: Hiện tượng giao thoa là hiện tượng: Giao thoa của hai sóng tại một một điểm trong môi trường Tổng hợp của hai dao động điều hoà Tạo thành các vân hình parabon trên mặt nước Hai sóng khi gặp nhau tại một điểm có thể tăng cường hoặc triệt tiêu nhau Câu 10: Phát biểu nào sau đây không đúng: Dao động âm có tần số trong miền từ 16Hz đến 20kHz Về bản chất vật lí thì sóng âm, sóng siêu âm, sóng hạ âm đều là sóng cơ Sóng siêu âm là sóng âm duy nhất mà tai người không nghe thấy được Sóng âm là sóng dọc Câu 11: Vận tốc truyền sóng trong một môi trường: Tăng theo cường độ sóng Phụ thuộc vào bản chất môi trường và tần số sóng Phụ thuộc vào bản chất môi trường và biên độ sóng Phụ thuộc vào bản chất môi trường Câu 12: Sóng dừng được hình thành bởi: Sự giao thoa của một sóng tới và sóng phản xạ của nó cùng truyền theo một phương Sự giao thoa của hai sóng kết hợp Sự tổng hợp trong không gian của hai hay nhiều sóng kết hợp Sự tổng hợp của sóng tới và sóng phản xạ truyền khác phương Câu 13: Trong các nhạc cụ, hộp đàn có tác dụng: Làm tăng độ cao và độ to của âm Giữ cho âm phát ra có tần số ổn định Vừa khuyếch đại âm vừa tạo ra âm sắc riêng của âm do đàn phát ra Tránh được tạp âm và tiếng ồn làm cho tiếng đàn trong trẻo Câu 14: Vận tốc truyền âm phụ thuộc vào: Tính đàn hồi và mật độ của môi trường Biên độ sóng C. Nhiệt độ D. Cả A và C Câu 15: Chọn câu sai trong các câu sau: Ngưỡng nghe thay đổi tuỳ theo tần số âm Muốn gây cảm giác âm, cường độ âm phải nhỏ hơn một giá trị cực đại nào đó gọi là ngưỡng nghe Miền nằm giữa ngưỡng nghe và ngưỡng đau gọi là miền nghe được Tai con người nghe âm cao hơn thính hơn âm trầm Câu 16: Điều kiện xảy ra sóng dừng trên sợi dây đàn hồi hai đầu cố định là: Chiều dài bằng ¼ bước sóng Bước sóng gấp đôi chiều dài dây Chiều dài dây bằng bội số nguyên lần nửa bước sóng Bước sóng bằng số lẻ lần chiều dài dây Câu 17: Điều kiện xảy ra sóng dừng trên sợi dây đàn hồi một đầu cố định, một đầu tự do là: l = kλ/2 B. λ = C. l = (2k + 1)λ D. λ = Với l là chiều dài sợi dây Câu 18: Hai sóng như thế nào có thể giao thoa với nhau? Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau: Hai sóng cùng biên độ, cùng tần số, hiệu số pha không đổi theo thời gian Hai sóng cùng tần số, hiệu lộ trình không đổi theo thời gian Hai sóng cùng chu kì và biên độ Hai sóng cùng bước sóng, biên độ Câu 19: Chọn câu sai: Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng Sóng dọc là sóng có phương trùng với phương truyền sóng Sóng âm là sóng dọc Nguyên nhân tạo thành sóng dừng là do sự giao thoa của sóng tới và sóng phản xạ Câu 20: Sóng âm truyền được trong môi trường: Rắn, lỏng, khí, chân không C. Rắn, lỏng Rắn, lỏng, khí D. Lỏng, khí, chân không Câu 21: Vận tốc sóng là : Vận tốc dao động của các phần tử vật chất. Vận tốc dao động của nguồn sóng  Vận tốc truyền pha dao động và vận tốc dao động của các phần tử vật chất.  Vận tốc truyền pha dao động. Câu 22: Tại nguồn O, phương trình dao động của sóng là u = a sin ωt. Phương trình dao động của điểm M cách O một đoạn d có dạng: u = a sin (ωt - ) C. u = a sin (ωt - ) B. u = a sin ω (t - ) D. u = a sin ω (t - ) Với n = 1, 2, 3,… Câu 23: Trong quá trình giao thoa sóng, dao động tổng hợp tại M chính là sự tổng hợp của các sóng thành phần. Gọi ∆φ là độ lệch pha của hai sóng thành phần. Biên độ dao động tại M đạt cực đại khi ∆φ bằng giá trị nào trong các giá trị sau: A. ∆φ = 2n.π C. ∆φ = (2n + 1) B. ∆φ = (2n + 1) π D. ∆φ = (2n + 1) Câu 24: Đơn vị của cường độ âm là: J/ m2 B. W/ m2 C. J/ (kg.m) D. N/ m2 Câu 25: Âm sắc phụ thuộc vào: Tần số B. Phương truyền sóng C.Biên độ D. Cả A, C đều đúng Câu 26: Hai âm thanh có âm sắc khác nhau là do: Số lượng và cường độ các hoạ âm trong chúng khác nhau Tần số khác nhau Độ cao và độ to khác nhau Số lượng và các hoạ âm trong chúng khác nhau Câu 27: Để tăng gấp đôi tần số của âm dao dây đàn phát ra ta phải Tăng lực căng dây gấp đôi C. Giảm lực căng dây đi 2 lần Tăng lực căng dây gấp 4 lần D. Giảm lực căng dây đi 4 lần Câu 28: Chọn câu sai: Giao thoa trên mặt nước cho ta sóng dừng vì có các bụng ở đường cực đại, các nút ở đường cực tiểu Trong giao thoa sóng, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp bằng ½ bước sóng Sóng do tổng hợp từ hai nguồn kết hợp trên mặt nước chỉ có thể là giao thoa mà không phải là sóng dừng Trong giao thoa sóng, những điểm nằm trên đường trung trực của hai nguồn dao động với biên độ cực đại Câu 29: Hai âm có cùng độ cao, chúng có cùng đặc điểm nào trong các đặc điểm sau: Cùng tần số và bước sóng C. Cùng tần số Cùng biên độ D. Cùng bước sóng trong một môi trường Câu 30: Chọn câu sai: Hộp cộng hưởng có khả năng cộng hưởng với nhiều tần số khác nhau và tăng cường các âm có các tần số đó Bầu đàn đóng vai trò là hộp cộng hưởng Thân sáo và thân kèn đóng vai trò hộp cộng hưởng Cả A, B, C đều sai Phiếu trả lời Số câu trả lời đúng: /30 Điểm: Họ và tên:……………………… Lớp:……………………………. Đánh dấu X vào đáp án đúng A B C D A B C D A B C D 1 11 21 2 12 22 3 13 23 4 14 24 5 15 25 6 16 26 7 17 27 8 18 28 9 19 29 10 20 30 Đáp án trắc nghiệm lí thuyết Chương II: Sóng cơ học A B C D A B C D A B C D 1 * 11 * 21 * 2 * 12 * 22 * 3 * 13 * 23 * 4 * 14 * 24 * 5 * 15 * 25 * 6 * 16 * 26 * 7 * 17 * 27 * 8 * 18 * 28 * 9 * 19 * 29 * 10 * 20 * 30 *

File đính kèm:

  • docTrac nghiem luyen thi.doc