Ma trận đề kiểm tra chương II - Hình học lớp 6

Câu 2: (1điểm) Điền vào chỗ trống trong các câu sau để được khẳng định đúng:

A. Góc lớn hơn góc vuông nhưng nhỏ hơn góc bẹt là

B. Nếu tia Ob nằm giữa hai tia Oa và Oc thì .

C. Góc có số đo là góc vuông.

D. Góc có số đo nhỏ hơn góc vuông là .

II. Tự luận: (7điểm)

Bài 1: (2điểm) Vẽ một tam giác ABC biết : BC = 5 cm , AB = 4 cm , AC = 3 cm .

Bài 2: (5điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot, Oy sao cho .

a) Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không ? Tại sao?

b) So sánh và ?

c) Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?

 

doc3 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 24/03/2014 | Lượt xem: 3959 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ma trận đề kiểm tra chương II - Hình học lớp 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Chương II HÌNH HỌC LỚP 6 Cấp độ Chủ đề Nhận biêt Thông hiểu Vận dung Cộng Cấp độ Thấp Cấp độ Cao TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Nửa mặt phẳng Nhận biết được nửa mặt phẳng trong hình vẽ. Số câu hỏi Số điểm % 1 0,5 5% 1 0,5 5% Góc, số đo góc, tính chất cộng góc, vẽ góc. Biết nhận biết các góc, so sánh góc khi biết số đo. - Biết tính số đo của hai góc phụ nhau, biết chỉ ra góc vuông, góc nhọn, góc bẹt trong hình vẽ. Biết vẽ một góc, biết sử dụng tính chất hai góc phụ nhau để tìm số đo của một góc. Số câu hỏi Số điểm % 1 0,5 5% 2 1 10% 1 0,5 5% 2 2 20% 6 4 40% Tia phân giác của góc Biết được một tia là tia phân giác của một góc. Vẽ hình theo yêu cầu của đề bài, biết chứng tỏ một tia là tia phân giác của một góc. Số câu hỏi Số điểm % 2 1 10% 1 2 20% 3 3 30% Đường tròn, tam giác. Biết vẽ nửa đường tròn có đường kính cho trước. Vẽ được tam giác theo yêu cầu bài toán. Số câu hỏi Số điểm % 1 0,5 5% 1 2 20% 2 2,5 25% Tổng số câu Tổng số điểm % 3 1 10% 5 2,5 25% 5 6,5 65% 14 10 100% Trường THCS KIỂM TRA CHƯƠNG II Hình học 6 Họ và tên:………………………………… Thời gian : 45 phút Lớp 6A …. Điểm Lời phê của giáo viên ĐỀ: I. Trắc nghiệm khách quan: (3điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất Câu 1: (2điểm) 1) Khi nào thì ? A. Khi tia Ox nằm giữa hai tia Oy và OZ B. Khi tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz C. Khi tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy D. Cả A , B , C . 2) Cho AB = 4cm. Đường tròn (A;3cm) cắt đoạn thẳng AB tại K. Khi đó độ dài của đoạn thẳng BK là: A. 1 cm B. 2 cm C. 2,5 cm D. 3,5cm 3) Cho hình vẽ (H1) , có bao nhiêu nửa mặt phẳng tạo thành: a (H1) b A. 2 B. 3 C. 4 D. Cả A, B, C đều sai 4) Tia Oz là tia phân giác của góc xOy nếu : A. Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy B. C. và D. Câu 2: (1điểm) Điền vào chỗ trống trong các câu sau để được khẳng định đúng: A. Góc lớn hơn góc vuông nhưng nhỏ hơn góc bẹt là ………………………… B. Nếu tia Ob nằm giữa hai tia Oa và Oc thì …………………………………. C. Góc có số đo ………………………… là góc vuông. D. Góc có số đo nhỏ hơn góc vuông là …………………………. II. Tự luận: (7điểm) Bài 1: (2điểm) Vẽ một tam giác ABC biết : BC = 5 cm , AB = 4 cm , AC = 3 cm . Bài 2: (5điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot, Oy sao cho. a) Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không ? Tại sao? b) So sánh và ? c) Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao? Bài làm : …………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..………………… …………..…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..………………… ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM : I. Trắc nghiệm : Mỗi câu đúng 0,5 đ Câu 1 1 2 3 4 Đáp án B A C C Mỗi câu đúng 0,25 đ Câu 2 A B C D Đáp án góc tù bằng 900 góc nhọn II. Tự luận Bài Nội dung Điểm 1 + Vẽ hình đúng + Cách vẽ : - Vẽ đoạn thẳng BC =5cm - Vẽ cung tròn (B; 4cm ) - Vẽ cung tròn (C; 3cm ) - Lấy một giao điểm A của hai cung tròn trên . - Vẽ đoạn thẳng AB , AC, ta được tam giác ABC cần vẽ. 1đ 1đ 2 a b c Vẽ hình đúng * Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không ? Tại sao? Trên nửa mp bờ chứa tia Ox ta có: Nên tia Ot là tia nằm giữa hai tia Ox và Oy (1) * So sánh và : Từ (1) suy ra : Lại có : = 650 . Vậy (2) * Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không ? Vì sao ? Từ (1) và (2) suy ra Ot là tia phân giác của góc xOy 1đ 1đ 2đ 1đ

File đính kèm:

  • docKiem tra chuong IIMTD an Hinh hoc 6.doc
Giáo án liên quan