Nội dung ôn tập môn thi: giáo dục học mầm non (dành cho thi tuyển sinh cao học ngành: Giáo dục mầm non)

I. YÊU CẦU

- Nắm vững những tri thức cơ bản về giáo dục học để tổ chức quá trình chăm sóc - giáo dục trẻ em tuổi mầm non một cách khoa học.

- Có được cơ sở khoa học (Triết học, Sinh lý học, Tâm lý học, ) để làm sáng tỏ các vấn đề trên.

II. NỘI DUNG

1. Phân tích khái niệm "Giáo dục" với tư cách là một hiện tượng xã hội. Từ đó rút ra vai trò, vị trí, chức năng và tính chất của giáo dục.

2. Phân tích một số khái niệm cơ bản sau:

- Giáo dục (nghĩa rộng, hẹp);

- Giáo dục học;

- Quá trình giáo dục;

- Đối tượng của giáo dục;

- Đối tượng của giáo dục học;

- Dạy học.

 

doc2 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 16/05/2014 | Lượt xem: 5464 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nội dung ôn tập môn thi: giáo dục học mầm non (dành cho thi tuyển sinh cao học ngành: Giáo dục mầm non), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THI: GIÁO DỤC HỌC MẦM NON (DÀNH CHO THI TUYỂN SINH CAO HỌC NGÀNH: GIÁO DỤC MẦM NON) I. YÊU CẦU - Nắm vững những tri thức cơ bản về giáo dục học để tổ chức quá trình chăm sóc - giáo dục trẻ em tuổi mầm non một cách khoa học. - Có được cơ sở khoa học (Triết học, Sinh lý học, Tâm lý học,…) để làm sáng tỏ các vấn đề trên. II. NỘI DUNG 1. Phân tích khái niệm "Giáo dục" với tư cách là một hiện tượng xã hội. Từ đó rút ra vai trò, vị trí, chức năng và tính chất của giáo dục. 2. Phân tích một số khái niệm cơ bản sau: - Giáo dục (nghĩa rộng, hẹp); - Giáo dục học; - Quá trình giáo dục; - Đối tượng của giáo dục; - Đối tượng của giáo dục học; - Dạy học. 3. Phân tích bản chất con người theo quan điểm duy vật biện chứng. Từ đó rút ra cách tiếp cận đúng đắn nhất với trẻ em trong công tác chăm sóc - giáo dục trẻ em. 4. Phân tích yếu tố giáo dục trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách trẻ em. 5. Phân tích mục tiêu giáo dục mầm non và các nguyên tắc giáo dục (các quan điểm) nhằm thực hiện mục tiêu. 6. Phân tích các quan điểm khác nhau về việc chăm sóc - giáo dục trẻ em. 7. Phân tích nhiệm vụ, nội dung và phương pháp giáo dục trẻ em tuổi nhà trẻ. 8. Phân tích nhiệm vụ, nội dung và phương pháp giáo dục trẻ em tuổi mẫu giáo. 9. Trình bày và phân tích các hình thức tổ chức giáo dục trẻ em ở trường mầm non. 10. Phân tích việc đổi mới hình thức tổ chức giáo dục trẻ 5 tuổi hiện nay. 11. Phân tích các quan điểm, nội dung, hình thức và các biện pháp chuẩn bị cho trẻ mầm non vào trường phổ thông. TÀI LIỆU THAM KHẢO Đào Thanh Âm, Trịnh Dân, Nguyễn Thị Hoà, Đinh Văn Vang. Giáo dục học mầm non. NXB ĐHQG Hà Nội, 1997. Nguyễn Ánh Tuyết, Đào Thanh Âm, Đinh Văn Vang. Giáo dục học (dành cho chuẩn hoá Trung học Sư phạm) NXB Giáo dục, 1997. Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Văn Lê. Giáo dục học đại cương, NXB Giáo dục, 1997. Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt, Giáo dục học. NXB Giáo dục, Hà Nội, 1987. Hà Nhật Thăng, Đào Thanh Âm. Lịch sử giáo dục thế giới. NXB Giáo dục, Hà Nội, 1998. Bộ Giáo dục. Quyết định 55 quy định mục tiêu, kế hoạch đào tạo của nhà trẻ, trường mẫu giáo. 1990. Luật Giáo dục. Hà Nội, 1998. Các tài liệu về đổi mới hình thức tổ chức giáo dục trẻ mẫu giáo 5 tuổi (Vụ GDMN và Trung tâm nghiên cứu GDMN).

File đính kèm:

  • docGiao duc mam non.doc
Giáo án liên quan